Skolor

Åre Kulturskola (KULTUR)

Kurslokal:
Undervisning som bedrivs på skoltid sker på kommunens grundskolor.

Undervisning som bedrivs efter skoltid i Duved, Järpen, Mörsil och Hallen sker framförallt i skolans lokaler. Vi har även ett eget hus i Järpen "Solsidan" där en del av undervisningen som sker efter skoltid förläggs. "Solsidan" ligger på Racklöfska skolans område, uppe i backen, bakom matsalen.

Adress:
Box 201
837 22  Järpen

Besöksadress:
Norra vägen 14

Telefon: 0647-161 00 vxl

E-post: kulturskolan@are.se

Hemsida: www.are.se