Frågor & Svar

Hur gör jag om jag vill fortsätta min kurs på skoltid nästa läsår?
När du har fått ett mail/sms om återanmälan måste du bekräfta att du vill fortsätta. Gå in på "Min sida" och vidare till fliken "Hantera mina kurser". Här klickar du JA! Du behöver INTE göra en ny ansökan! OBS detta gäller endast kurser på skoltid.
Varför ser jag inga knappar för återanmälan/stå kvar som sökande när jag går in på "Min sida"?
Om du inte hittar knappen för "återanmälan"/"stå kvar som sökande" när du går in på "Min sida", testa då att låta den andre föräldern skapa ett användarkonto och logga in. Systemleverantören har spärrat kontona till EN förälder (den förälder som står som räkningsmottagare).
Kontaktuppgifter
När du loggat in så går du till fliken "Ansökan".
- Gäller det dig som målsman gå vidare till "Mina uppgifter" och därefter klicka på "personuppgifter", kontrollera och korrigera det som behövs.
- Gäller det elevens uppgifter klicka på "elevens uppgifter". Välj vilken elev det gäller, kontrollera och korrigera det som behövs.
Vilka är kulturskolan till för?
Kulturskolan är till för barn och ungdomar i Åre kommun. Du kan få undervisning till och med sista året i gymnasiet, men olika åldrar gäller dock för olika kurser se mer information under varje kurs.
Får jag gå i kulturskolan om jag bor i en annan kommun?
Ja, om du går i skolan i Åre kommun.
Vad kostar det att vara med i kulturskolan?
På skoltid: Inga avgifter för kurser på skoltid, oavsett ålder och val av kurs.
Efter skoltid: Avgifterna varierar beroende på kurs, se information under varje kurs.
Hur betalar jag?
Fakturering för kurserna sker efter kursstart. Påbörjad kurs debiteras!
Hur gör jag om jag vill avsluta min kurs på skoltid?
Gå in på "Min sida" och vidare till fliken "Hantera mina kurser". Välj sedan elev och klicka på knappen "avsluta kurs".
Får alla plats?
Eftersom det är många som söker så kommer inte alla in på sina förstahandsval men vi gör allt vi kan för att så många som möjligt ska få delta i Kulturskolans undervisning. Du som inte får plats står kvar som sökande och blir meddelad när/om det blir en plats ledig.
Vad gör jag om jag inte får plats på sökt kurs?
Du står kvar som sökande under läsåret och blir kontaktad av kulturskolan om plats uppstår. Inför varje läsår kontaktas du av kulturskolan via mail/sms angående tidigare ansökningar. Vill du fortfarande gå samma kurs - måste du aktivera din ansökan. Logga in på "Min sida", klicka sedan på "Aktuella ansökningar", välj elev. Där kan du aktivera ansökningen.
Är anmälan bindande?
Nej, om du inte vill ha platsen så tacka nej så snart som möjligt. Det gör du genom att logga in på Kulturskolans ansökningssida och gå till "Min sida", fliken "Hantera mina kurser". Välj sedan elev och avsluta kursen. 
När får jag besked om jag kommit in?
Tid och plats för lektioner meddelas vid terminsstart. Du hittar information om din ansökan genom att logga in på "Min sida".
Om du inte fått plats på någon av de kurser du sökt, kommer ett brev med information om detta. Eftersom vi försöker anta så många elever som möjligt kan det dröja något in på höstterminen innan du får brevet.
Bedrivs det någon kulturskoleundervisning även under loven?
Nej, ingen undervisning sker under loven.