Kontakt

Kulturskolans expedition finns på biblioteket i Järpen

Telefon 0647-161 00
E-post: kulturskolan@are.se

Kulturskolans personal

Chef

Berit Lindh
Tfn 0647-161 00 vxl.
berit.lindh@are.se
berit.lindh@zonline.se


Eleanor Lundberg
Sång, Gitarr, Kulturskolan hälsar på, Krumelur,
Tfn 070-201 52 35
eleanor.lundberg@are.se
eleanor.lundberg@zonline.se


Lena Sundquist 
Krumelur, "MiniKrumelur", Stråkkör,
Kulturskolan hälsar på
Tfn 070-213 12 97
lena.sundquist@are.se
lena.sundquist@zonline.se


Magnus Kautto
Gitarr el och akustisk samt elbas 
Tfn 070-328 58 79
magnus.kautto@are.se
magnus.kautto@zonline.se


Amanda Törnkvist:

Dans, Krumelur
Tfn 070-272 53 34
amanda.tornkvist@are.se
amanda.tornkvist@zonline


Ulrika Dahlberg

Sång, piano och keyboard
Tfn 070-258 31 82
ulrika.dahlberg@are.se
ulrika.dahlberg@zonline.se


Ronny Dahlberg

Slagverk
Tfn 070-267 38 60
ronny.dahlberg@are.se
ronny.dahlberg@zonline.se


Anders Olsson
Fiol, gitarr, stråkkör
Tfn: 070-684 17 19
anders.olsson@are.se
anders.olsson@zonline.se

 
Lovisa Owén
Dans, barndans, cirkus, "MiniKrumelur"
Tfn: 070-541 47 17
lovisa.owen@are.se
lovisa.owen@zonline.se