Kontakt

Kulturskolans expedition finns på biblioteket i Järpen

Telefon 0647-161 00
E-post:
kulturskolan@are.se

 

Kulturskolans personal

 

Chef

Berit Lindh
Tfn 0647-161 00 vxl.

berit.lindh@are.se
berit.lindh@zonline.se

 

 

Eleanor Lundberg 
Kulturskolan hälsar på, Krumelur, Salut!
Tfn 070-201 52 35
eleanor.lundberg@are.se
eleanor.lundberg@zonline.se

 

 

Lena Sundquist 
Krumelur, "MiniKrumelur", Stråkkör,
Kulturskolan hälsar på
Tfn 070-213 12 97
lena.sundquist@are.se
lena.sundquist@zonline.se

 

 

Patrik Berggren
Gitarr el och akustisk samt elbas 
Tfn 070-328 58 79
patrik.berggren@are.se
patrik.berggren@zonline.se

 

 

Amanda Törnkvist:
Dans och Salut!
Tfn 070-272 53 34
amanda.tornkvist@are.se
amanda.tornkvist@zonline.se

 

 

Ulrika Dahlberg
Sång, piano och keyboard
Tfn 070-258 31 82

ulrika.dahlberg@are.se
ulrika.dahlberg@zonline.se 

Elisabet Aagård
Sång, piano och keyboard
elisabet.aagard@are.se
elisabet.aagard@zonline.se

 

 

 

Luc Deutschmann
Slagverk och Krumelur
Tfn 070-267 38 60
luc.deutschmann@are.se
luc.deutschmann@zonline.se

 

 

Anders Olsson
Fiol, gitarr, stråkkör
Tfn: 070-684 17 19 

anders.olsson@are.se

anders.olsson@zonline.se

 

 

Lovisa Owén
Dans, barndans, cirkus, "MiniKrumelur"
Tfn: 070-541 47 17
lovisa.owen@are.se
lovisa.owen@zonline.se