Gå vidare till innehåll

Information

Ansökningsprocessen

Jag har lämnat in en ansökan och undrar när jag kan påbörja mina studier?
Antagningsbesked skickas ut 1-5 veckor efter att du gjort din ansökan. Om du blir antagen till en kurs kommer skolan du sökt till kalla dig till start inom fyra veckor från det att du fått antagningsbeskedet. Om din ansökan inte är komplett får du ett meddelade via Mina Sidor där du får information om vad du behöver komplettera med för att vi ska kunna behandla din ansökan.

Komplett ansökan

Vad ska en komplett ansökan innehålla?
En komplett ansökan ska innehålla kopia på betyg och en tydlig motivering. Betygen laddas upp i samband med ansökan. Vi godtar ej utskrifter från individuell studieplan eller skärmdump från antagning.se eller liknande. Du behöver ladda upp fotokopia på betygsdokumentet. Motivering till varför du vill gå sökt utbildning skrivs i rutan som heter "Syfte med studierna". När du ansöker till en yrkesutbildning är det extra viktigt med en utförlig motivering och att du dessutom berättar om eventuell arbetslivserfarenhet. Till yrkesförarutbildningarna bussförare och lastbilsförare behöver du dessutom ladda upp kopia på ditt körkorts fram- och baksida.

Ansöka till kurs/utbildning med utländska gymnasiebetyg

Jag vill ansöka till kurs/utbildning och har utländska gymnasiebetyg. Vad ska jag bifoga i min ansökan?
Om du har utländska gymnasiebetyg ska du bifoga utlåtande från UHR med bedömning av dina utländska betyg. I väntan på utlåtandet från UHR kan du alltid börja med att studera kurser i svenska.

Komplettera din ansökan med dokument i efterhand

Hur gör jag om jag behöver komplettera min ansökan med dokument i efterhand?
Om du får ett meddelande om att du behöver komplettera din ansökan kan du i efterhand ladda upp dokument på Mina Sidor. Du loggar in med Mobilt Bank ID här på ansökningssidan, klickar på "MIN SIDA", klickar på "DOKUMENT" och där laddar du upp det dokument du vill komplettera din ansökan med.

Kursutbud

Jag vill ansöka till en kurs men hittar inte den i kursutbudet?
I kursutbudet finns vårt grundutbud. Om du vill ansöka till en kurs som inte finns i utbudet så kontakta studie- och yrkesvägledare på vuxenutbildningen så hjälper de dig vidare i ansökningsprocessen. Du når studie- och yrkesvägledarna på e-postadress studievagledningkomvux@vaxjo.se.

F-prövning

Jag har fått ett F i en kurs som jag studerat inom vuxenutbildningen, hur gör jag för att läsa upp det?
Du har rätt till en kostnadsfri prövning på samma skola inom ett år från betygsdatum. Kontakta skolan du läste på för att komma överens om när din prövning ska genomföras. Är det mer än ett år sedan du läste kursen är du hänvisad att anmäla dig till en prövning i kursen under någon av våra ordinarie prövningsperioder.

Prövning

Vad är en prövning och hur går det till?
När du genomför en prövning deltar du inte i någon undervisning utan läser på egen hand in de kunskaper som ingår i kursplanen. Prövningen går ut på att en lärare gör en bedömning av dina kunskaper i förhållande till alla delar av kursens kunskapskrav. De flesta prövningar består av flera delar såsom skriftligt, muntligt och/eller praktiska prov och laborationer. Prövningen kan delas upp på ett eller flera tillfällen, eller t o m under en längre period beroende på kurs. Du planerar upplägget av prövningen med en lärare och det är viktigt att du meddelar om du har några särskilda behov såsom läs- och skrivsvårigheter t.ex. Målet är att du ska få ett betyg i kursen. Tänk på att även om du gör prövningen på distans kan det krävas att du gör vissa moment på plats. Detta gäller till exempel i de kurser där det ingår nationella prov vilka alltid görs på plats. För mer information om detta kontakta aktuell skola inför anmälan.

Anmälan till prövning

Hur anmäler jag mig till en prövning?
Du anmäler dig till prövning här på vår ansökningssida och det finns två anmälningsperioder per år då du kan anmäla dig till prövningar. Du kan anmäla dig i upp till fyra kurser under en anmälningsperiod. När anmälningsperioden är slut kan du inte ändra till andra prövningskurser.

Period 1
Anmälan öppnar 15 februari klockan 08:00. Sista anmälningsdag är 29 februari klockan 17:00. Sista betalningsdag är 19 mars. 30 juni måste prövningen vara genomförd.

Period 2
Anmälan öppnar 15 augusti klockan 08:00. Sista anmälningsdag är 31 augusti klockan 17:00. Sista betalningsdag är 18 september. 31 dec måste prövningen vara genomförd.

När sista betalningsdag passerat så kommer uppgifterna att skickas till aktuell skola och därefter kontaktas du som anmält dig inom fyra veckor för planering av startdatum.

Avgiften för en prövning är 500 kronor per kurs. Avgiften betalas inte tillbaka även om du inte påbörjar din prövning eller om du avbryter den.

Om den kurs du önskar genomföra prövning i inte finns i utbudet kontaktar du Komvux via e-post, studievagledningkomvux@vaxjo.se, eller genom Växjö kommuns Kontaktcenter telefon 0470-410 00.

CSN Studiestöd vid prövning

Kan jag få studiestöd från CSN för en prövning?
Nej, prövningar berättigar inte till studiestöd från CSN.

Skolbyte

Jag vill byta skola, hur gör jag då?
Observera att du inte kan göra skolbyte under pågående kurs. Om du vill göra skolbyte innan du har påbörjat din kurs eller mellan kurser/delkurser behöver du ta kontakt med Komvux via telefon (0470-410 00) eller genom att mejla till studievagledningkomvux@vaxjo.se. Därefter kommer den nya skolan kalla dig till start. Det blir ett glapp i dina studier. Kom ihåg att prata med CSN innan du bestämmer dig för att byta skola.

Studieuppehåll

Kan jag göra uppehåll i mina studier?
Ja, om du läser en yrkesutbildning eller flera kurser i rad kan du göra ett uppehåll mellan kurserna. Planera detta med din skola i god tid innan du vill göra uppehållet. Kom ihåg att kontakta CSN om du har ansökt om bidrag och/eller lån för att se vad dina ändringar får för konsekvenser. Du kan inte göra uppehåll mitt i en pågående kurs. I detta fall behöver du avbryta kursen för att sedan ansöka igen när det är aktuellt.

Sjukdom

Vad gör jag om jag blir sjuk?
Om du blir sjuk under din studietid ska du kontakta din skola, CSN och Försäkringskassan. Sjukanmäl dig så snabbt som möjligt. Klicka här för att komma till CSN:s hemsida för mer information

Avbryta studier

Hur avbryter jag mina studier?
Om du vill avbryta dina studier ska du kontakta den utbildningsanordnare där utbildningen pågår för att registrera ett avbrott.

Ändra studietakt

Hur gör jag om jag behöver ändra studietakt?
Om du har behov av att ändra studietakt kontaktar du utbildningsanordnaren som du studerar på direkt. Vi på Komvux behöver inte godkänna detta. Kom ihåg att kontakta CSN om du har ansökt om bidrag och/eller lån för att se vad dina ändringar får för konsekvenser.

Folkbokförd i en annan kommun men vill studera i Växjö kommun

Vad gäller om jag är folkbokförd i en annan kommun men vill läsa i Växjö?
Du ska i första hand prata med vuxenutbildningen i din hemkommun. Efter det gör du ansökan här på vår ansökningssida som du sedan skriver ut (ansökan lägger sig som en pdf under Dokument på Mina Sidor). Ansökan skickar du sedan till vuxenutbildningen i din hemkommun, som sedan skickar ett yttrande vidare till oss på Växjö kommun. Behöver du hjälp med detta är du välkommen att kontakta oss via telefon eller mail, studievagledningkomvux@vaxjo.se, 0470-41 000.

Folkbokförd i Växjö kommun men vill studera i en annan kommun

Vad gäller om jag är folkbokförd i Växjö kommun men vill studera i en annan kommun?
Ansök till utbildningen i den kommunen du vill studera i och skicka sedan in din ansökan till oss på vuxenutbildningen i Växjö kommun. För att din ansökan ska vara komplett ska du förutom ansökningsblanketten även bifoga kopior på alla dina tidigare betyg, intyg eller utlåtanden. Förutom detta behöver du också skriva en tydlig motivering till varför du vill gå utbildningen, berätta om din eventuella arbetslivserfarenhet samt berätta om varför du söker utbildningen på annan ort.

Bedömning av utländsk utbildning

Jag har en utländsk gymnasieexamen och vill söka in till universitet/högskola. Hur går jag tillväga?
Du som har en avslutad gymnasieutbildning från ett annat land kan vända dig till Universitets- och högskolerådet för bedömning av dina betyg.
Klicka här för att läsa mer om bedömning av utländsk utbildning på UHR:s hemsida

Betygsbeställning

Hur gör jag för att få mina betyg hemskickade?
Är det mindre än ett år sedan du avslutade kursen så kontaktar du den skola du studerat på. Är det mer än ett år sedan du avslutade kursen beställer du istället dina betyg hos kommunarkivet i Växjö kommun.
Klicka här för att komma till kommunarkivets webbsida för betygsbeställning

Betygssystemet

Hur fungerar betygssystemet inom vuxenutbildningen?
Du får betyg på varje avslutad kurs. Det finns två olika betygsskalor som används inom kommunal vuxenutbildning. Inom komvux på gymnasial nivå har betygsskalan sex steg F, E, D, C, B och A. Har du inte nått målen för godkänt resultat får du betyget F. Inom komvux på grundläggande nivå och komvux i svenska för invandrare (sfi) används betygen Godkänt (G) och Icke godkänt (I). Om det saknas underlag, till exempel på grund av bristande närvaro, kan inte betyg sättas. Då markeras detta med ett streck.

Betygsrapportering

Rapporteras mina betyg automatiskt till antagning.se när jag ansöker till högskola/universitet?
Komvux i Växjö är anslutna till den nationella betygsdatabasen. Det innebär att dina betyg på kurser du läst hos oss automatiskt förs över till antagning.se.
Klicka här för att läsa mer om betygsdatabasen på antagning.se

Varför syns inte alla betyg och poäng på antagning.se? Antagning.se hämtar bara uppgifter om betyg när du gör en anmälan till en utbildning på antagning.se. Har du inte gjort en anmälan kan du inte se dina senaste resultat under Mina meriter.
Klicka här för att läsa mer på antagning.se

Kostnad för studier

Kostar det något att läsa inom vuxenutbildningen?
Nej, alla utbildningar inom vuxenutbildningen är kostnadsfria. Du måste däremot själv bekosta böcker, kursmaterial, resor till och från skola, resor till och från praktik m.m. Du har rätt att söka studiemedel när du läser på grundläggande och gymnasial nivå. Det gör du hos Centrala studiestödsnämnden, CSN.

Studiestartsstöd

När kan jag boka in en tid med en studie- och yrkesvägledare för att ansöka om studiestartsstöd?
När du är antagen till en utbildning och när du har fått studieplanen med start- och slutdatum från skolan så kan du boka in ett samtal med en studie- och yrkesvägledare för att ansöka om studiestartsstöd.
Klicka här för att boka in ett samtal.
Klicka här för att läsa mer om CSN:s krav och villkor för att få studiestartsstöd på CNS:s hemsida

Höja meritvärdet

Kan jag läsa en kurs som jag redan har godkänt betyg i för att höja mitt meritvärde?
Nej. Om du har godkänt betyg i en kurs får du inte läsa den igen. Du är istället hänvisad till att göra en prövning för att på så sätt ha chans att höja ditt betyg. Detta gäller oavsett om du har svenska eller utländska gymnasiebetyg. Om du har utländska gymnasiebetyg gör du i första hand prövningar i de kurser du har fått motsvarandebedömning i. Läs mer om prövningar under de rubrikerna här på frågor och svar.

Studera SFI

Vem har rätt att studera SFI?
Om du kommer från ett land utanför EU måste du vara folkbokförd i Växjö kommun, ha fått ditt fullständiga personnummer (10 siffror) och vara minst 16 år. Om du är EU/EES-medborgare eller medborgare i Schweiz ska du ha uppehållsrätt (arbete eller studier) vilket du styrker med ditt pass. Du ska också ha vistelseadress i Växjö kommun.

Vad gäller för brittiska medborgare efter utträdet ur EU? Sedan 31 december 2020 gäller inte längre EU:s regelverk för britter. Under en övergångsperiod hade britter bosatta i Sverige möjlighet att ansöka om uppehållsstatus i Sverige. De som beviljades uppehållsstatus har fortsatt rätt att betraktas som EU-medborgare och därmed bl.a. rätt till SFI. De som flyttade till Sverige efter 31 december 2020 och därmed inte har kunnat ansöka om uppehållsstatus ska i stället betraktas som s.k. tredjelandsmedborgare. Någon rätt till SFI finns då inte, såvida personen inte kan folkbokföra sig.

Vad gäller för personer från Ukraina som omfattas av massflyktsdirektivet?
Från 1 juni 2023 har regeringen beslutat om en bestämmelse i förordningen om vuxenutbildning som innebär att kommuner får låta personer som har ansökt om eller fått uppehållstillstånd med tillfälligt skydd delta i sfi, om de saknar sådana grundläggande kunskaper i svenska som utbildningen till att ge. Utbildning i sfi får erbjudas till dessa personer från och med andra kalenderhalvåret det år de fyller 18 år.

Från den 9:e september 2023 beslutade Växjö kommun att även ge målgruppen rätt att fortsätta studera inom komvux vilket innebär rätt att delta i en eller flera kurser i svenska eller svenska som andraspråk på grundläggande och gymnasial nivå om han eller hon uppfyller villkoren för att delta i utbildningen.Validering

Hur gör jag om jag har arbetslivserfarenhet men saknar formell utbildning?
Då är det möjligt att göra en validering. När du har blivit antagen till en yrkesutbildning kan du göra en validering på din arbetslivserfarenhet. Det betyder att den kunskap du fått inom ditt yrke värderas och dokumenteras i form av betyg. Vid en validering visar du tillsammans med en lärare vilka praktiska och teoretiska kunskaper du har. Läraren sätter ett betyg, som du kan tillgodoräkna dig i din utbildning. På så sätt kan utbildningstiden förkortas.

APL - arbetsplatsförlagt lärande

Vad är APL och hur fungerar det?
APL är en obligatorisk del av yrkesutbildning inom vuxenutbildningen. Under din APL får du chans att vara ute på en arbetsplats och utveckla dina teoretiska kunskaper med stöd av en handledare. Under din APL följer du din handledares arbetsschema, vilket kan innebära APL på dagtid, kvällstid eller helg. Det är utbildningsanordnaren du studerar hos som ansvarar för att ordna APL-plats. I utbildningen ingår minst 15% APL, men kan vara mer. APL kan komma att förläggas på annan ort än Växjö.

Stöd i studierna

Har jag möjlighet att få stöd när jag studerar inom vuxenutbildningen?
Alla utbildningsanordnare som är godkända av Växjö kommun ska, om du behöver det, kunna ge dig stöd i form av extra anpassningar, Extra anpassningar är sådant som läraren kan göra i den dagliga undervisningen, till exempel:

• Hjälp med att planera och strukturera studierna
• Hjälp att förstå texter
• Få ett ämnesområde förklarat på ett annat sätt
• Hjälp med extra färdighetsträning
• Tillgång till enstaka specialpedagogiska insatser
• Tillgång till anpassade läromedel eller utrustning
• Tillgång till digital teknik med anpassade programvaror

På Komvux finns specialpedagog att tillgå. Specialpedagog kan vara behjälplig om du som elev har ett behov av extra anpassningar inom ramen för ordinarie undervisning. Tillsammans hittar du och specialpedagogen lösningar utifrån dina behov och förutsättningar.

Om du inför dina studier vill komma i kontakt med specialpedagog så är du välkommen att mejla till studievagledningkomvux@vaxjo.se.

Rapportering till CSN

När rapporterar ni till CSN att jag påbörjat mina studier?
Inga studier rapporteras till CSN innan kursstart. Komvux rapporterar uppgifter till CSN två gånger i veckan och därför kan det vara någon dags fördröjning i rapporteringen. Varför får jag inte mina pengar från CSN? Kontakta i första hand CSN för att ta reda på varför. Jag har fått brev/information från CSN som jag inte förstår. Vad ska jag göra? Kontakta i första hand CSN för att få hjälp att tyda informationen.

Intyg

Kan jag få ett intyg där mina kunskaper finns dokumenterade?
Du som genomgått en kurs i kommunal vuxenutbildning och vill få dina kunskaper dokumenterade på annat sätt än genom betyg ska få ett intyg. Även du som genomgått validering ska kunna få ett intyg. Ett intyg som utfärdas efter validering ska bland annat innehålla en beskrivning av de kunskaper och kompetenser som du som elev besitter, i förhållande till nationella kurs- och ämnesplaner. Intyget ska även innehålla uppgifter om vilken eller vilka nationella kurser som dina kunskaper och kompetenser helt eller delvis motsvarar.
Arena utbildning

Kurslokal:
Distans

Postadress:
Elof Lindälvs gata 13
41458 Göteborg

Besöksadress:
Elof Lindälvs gata 13

Telefon
0771561561

E-post

Skolans webbplats
www.arenautbildning.se

Everystep AB

Postadress:
Södergatan 76
25219 Helsingborg

Besöksadress:
Södergatan 76

Telefon
073 599 83 57

E-post

Skolans webbplats
https://everystep.webnode.se

Folkuniversitetet

Postadress:
Lineborgsplan 11
35233 Växjö

Besöksadress:
Lineborgsplan 11. Studiebesök: fredagar 13.00-15.00

Telefon
0470-784410

E-post

Skolans webbplats
www.folkuniversitetet.se/vaxjo/

Hermods

Postadress:
Norra Järnvägsgatan 12
35230 VÄXJÖ

Besöksadress:
Norra Järnvägsgatan 12. Studiebesök: Föranmälan till peter.sandin@hermods.se för att bestämma dag och tid.

Telefon
070-2436761

E-post

Skolans webbplats
www.hermods.se/orter/vaxjo

Jutus

Postadress:
Södergatan 35
35230 VÄXJÖ

Besöksadress:
Norra Järnvägsgatan 12

Telefon
0760 860 625

E-post

Skolans webbplats
www.jutus.se

Lernia

Postadress:
Bygg: Kvarnvägen 10, hus F. Hotell/Turism, Restaurang: Regementsgatan 9b
Växjö

Besöksadress:
Bygg: Kvarnvägen 10, hus F. Hotell/Turism, Restaurang: Regementsgatan 9b. Studiebesök Bygg - tisdagar kl 13.00. Gärna föranmälan till bygg.vaxjo@lernia.se. Hotell/turism och restaurang, studiebesök: Tisdagar kl 13.00.

Medlearn

Postadress:
Videum Science Park, Framtidsvägen 12
35196 Växjö

Besöksadress:
Videum Science Park, Framtidsvägen 12. Studiebesök tisdagar 10.00-12.00

Telefon
08-662 84 50

E-post

Skolans webbplats
https://medlearn.se/utbildning/vaxjo/

Merit utbildning AB

Postadress:
Båtmanstorget 1
35230 Växjö

Besöksadress:
Båtmanstorget 1. Studiebesök: onsdagar 13.00-16.00.

Montico

Postadress:
Kvarnvägen 10 hus F (El, fastighet/VVS, industri). Kungsgatan 1B (teoretiska kurser samt vård)
35230 Växjö

Besöksadress:
Kungsgatan 1B alternativt Kvarnvägen 10 Hus F. Studiebesök El, fastighet/VVS, industri, tisdagar 10.00-12.00 samt torsdagar 13.00-15.00 Undersköterska, måndagar och onsdagar 13.00-14.00 samt onsdagar 10.00-11.00 Kontakta helst emmie.andersson@montico.se eller anel.aljicevic@montico.se innan besöket.

NTI (Nordens Tekniker Institut)

Kurslokal:
Distans

Postadress:
Nygatan 25
90329 Umeå

Telefon
08-506 375 00

Skolans webbplats
https://nti.se/

Växjö fria fordonsutbildning

Postadress:
35250 VÄXJÖ

Besöksadress:
Pistolvägen 7. Studiebesök: onsdagar 14.30 - 15.00

Telefon
0470-601 19

Skolans webbplats
www.vfg.se/

Växjö Fria Vuxenutbildning

Kurslokal:
Plan 4, Växjö Fria Gymnasium

Postadress:
Box 466
35231 Växjö

Besöksadress:
Storgatan 82 C. Studiebesök: onsdagar 13.00 Föranmälan till asa.arfvidsson@vaxjofria.se eller 0470-76 24 52

Telefon
0470762851

E-post

Skolans webbplats
www.vaxjofriavux.se

Information och bilder från Skolverket om det svenska utbildningssystemet.

Komvux

Målen för kommunal vuxenutbildning (Komvux) är att vuxna ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. De ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja sin personliga utveckling. Kommunerna har skyldighet att tillhandahålla kommunal vuxenutbildning.

Kommunal vuxenutbildning omfattar

  • svenska för invandrare (sfi)
  • grundläggande nivå, och
  • gymnasial nivå.

Grundläggande nivå

Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå syftar till att ge vuxna sådana kunskaper som de behöver för att delta i samhälls- och arbetslivet. Den syftar också till att göra fortsatta studier möjliga.

Gymnasial nivå

Syftet med kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå är att ge vuxna kunskaper på en nivå som motsvarar utbildningen i gymnasieskolan. Den kommunala vuxenutbildningen på gymnasial nivå bedrivs i form av kurser och även i form av ett komvuxarbete. Det är samma ämnesplaner och kunskapskrav inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå som inom gymnasieskolan, med undantag för specialidrott. Det kan också finnas andra kurser som utformas efter individuella behov.

Gymnasieexamen kan utfärdas i form av yrkesexamen eller högskoleförberedande examen för den som uppnått 2 400 gymnasiepoäng.

Om kommunal vuxenutbildning

Sfi

Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna personer med annat modersmål än svenska grundläggande kunskaper i svenska språket. I utbildningen får man lära sig och utveckla ett funktionellt andraspråk.

Bidra till ett aktivt deltagande i samhällsliv m.m.

Utbildning i sfi ska också ge språkliga redskap för kommunikation och ett aktivt deltagande i vardags-, samhälls- och arbetsliv. Utbildningen karaktäriseras av att eleven utvecklar en kommunikativ språkförmåga. Det innebär att kunna kommunicera både muntligt och skriftligt utifrån sina behov. Utgångspunkten för utbildningen ska vara den enskildes behov och förutsättningar.

Vuxna ska få grundläggande läs- och skrivfärdigheter

Vidare ska utbildningen ge vuxna invandrare som saknar grundläggande läs- och skrivfärdigheter möjlighet att förvärva sådana. Detta kan gälla såväl analfabeter som elever med kort skolbakgrund, men också elever som är läs- och skrivkunniga men har ett annat skriftspråk.

Vad är SFI?

YH-utbildning

Yrkeshögskolan samlar eftergymnasial yrkesutbildning utanför högskolan. Utbildningarna är utformade i samarbete med arbetslivet för att möta arbetsmarknadens behov av kompetens och leda till jobb. Innehåll och inriktning på utbildningarna kan därför variera över tid beroende på arbetsmarknadens behov.

Det finns både yrkeshögskoleutbildningar (YH-utbildningar) och kvalificerade yrkesutbildningar (KY-utbildningar).

YH-utbildningar

YH-utbildningarna är från ett halvår långa (100 YH-poäng) och uppåt. Fem YH-poäng motsvarar en veckas heltidsstudier. Det innebär att en utbildning på ett år motsvarar 200 YH-poäng, en två-årig utbildning är på 400 YH-poäng etc.

  • Om YH-utbildningen är ett år lång kan den avslutas med en yrkeshögskoleexamen
  • Om YH-utbildningen är två år eller längre kan den avslutas med en kvalificerad yrkeshögskoleexamen. Utbildningen måste då också innehålla minst 25 procent LIA (Lärande i arbete) och ett examensarbete

Observera att YH-poäng inte är samma sak som högskolepoäng (hp). Ett års heltidsstudier på högskolan motsvarar 60 hp.

För att vara behörig till en utbildning inom yrkeshögskolan måste du ha förkunskaper som motsvarar utbildning på gymnasienivå. Men reglerna är generösa och sökande med olika bakgrund har möjlighet att uppfylla behörighetskraven.

På många utbildningar finns det även krav på särskilda förkunskaper som varierar från utbildning till utbildning. Det kan till exempel handla om att du ska ha läst vissa kurser på gymnasiet eller ha viss arbetslivserfarenhet.

Vad är Yrkeshögskolan?