Kontakt


Om du behöver hjälp i samband med webbansökan, dvs om du får problem då du söker i webbkatalogen eller fyller i ansökningsformuläret kan du besöka oss på Kronobergsgatan 18, öppet dagligen 9-15.

Om du har frågor kring intagning eller övriga studiefrågor kontakta Vuxenutbildning Växjö på telefon 0470-410 00 eller maila på vuxenutbildningen@vaxjo.se