Denna sida visar endast utbudet. Om du vill göra en ansökan så måste du vara inloggad.
Söker...
71 kurspaket
GY Anläggningsmaskinförare , YAANLDAG
Yrkesakademin
Studiestödspoäng: 1200
Startdatum 190615, 190819, 191021
Alltid sökbar, antagning sker löpande

Förkunskaper
Godkänt betyg från Sfi kurs D eller godkänt betyg på Sfi kurs B och att du samtidigt som du läser den här yrkesutbildningen läser Sfi kurs C och D.

Målgrupp
Du får en attraktiv utbildning mot en bransch där det finns mycket stora utsikter till anställning efter studierna. Anläggningsmaskinförare jobbar bland annat med olika typer av grävmaskiner och hjullastare. Vanliga arbetsuppgifter för en anläggningsmaskinförare är bland annat att gräva husgrunder, gräva ned kablar och ledningar, anlägga och underhålla vägar, röja snö. I arbetet kan det även ingå att sköta enklare underhåll och reparationer av maskinen och dess tillhörande utrustning. Förutom att köra maskinen så behöver anläggningsmaskinföraren även kunna göra enklare beräkningar då man i arbetet hanterar laser- och GPS-utrustning för höjdmätning och positionering. Under utbildningen varvar du både teoretiska och praktiska moment och i utbildningen ingår praktik ute hos företag. Efter genomförd godkänd utbildning får du ett utbildningsintyg för den anläggningsmaskin du utbildat dig för. Efter 30 månaders yrkeserfarenhet byts intyget ut till ett yrkesbevis. Utbildningen är kostnadsfri men viss kostnad för litteratur och skyddskläder kan tillkomma. En orienteringskurs i yrkessvenska kan ingå.

Ingående kurser

Anläggningsförare 1
ANAANA01, 200 poäng
Kursgrupp: YA-ANAANA01-DA
Centralt kursinnehåll
Anläggningsförare 2
ANAANA02, 200 poäng
Kursgrupp: YA-ANAANA02-DA
Centralt kursinnehåll
Anläggningsförare 3
ANAANA03, 200 poäng
Kursgrupp: YA-ANAANA03-DA
Centralt kursinnehåll
Anläggningsförare 4
ANAANA04, 200 poäng
Kursgrupp: YA-ANAANA04-DA
Centralt kursinnehåll
Anläggningsförare – process
ANAANL0, 100 poäng
Kursgrupp: YA-ANAANL0-DA
Centralt kursinnehåll
Anläggning – ledningsbyggnad
ANLANÄ0, 200 poäng
Kursgrupp: YA-ANLANÄ0-DA
Centralt kursinnehåll
Anläggning – vägbyggnad
ANLANN0, 100 poäng
Kursgrupp: YA-ANLANN0-DA
Centralt kursinnehåll
GY Bagare/Konditor, LERBAGDAG
Lernia
Studiestödspoäng: 1400
Alltid sökbar, antagning sker löpande

Förkunskaper
Godkänt betyg från Sfi kurs D eller godkänt betyg på Sfi kurs B och att du samtidigt som du läser den här yrkesutbildningen läser Sfi kurs C och D.

Målgrupp
Utbildningen passar dig som gillar att jobba med råvaror och baka bröd och bakverk och kan tänka dig en framtid inom till exempel bageri, konditori eller café. Du är social, kreativ och har ett brinnande intresse för bakning och service. Du lär känna restaurangbranschen och får grundläggande kunskaper inom hygien, service, olika typer av livsmedel. Du lär dig också grunderna inom bageri och konditori. I alla utbildningar ingår APL, arbetsplatsförlagt lärande (praktik), där du får chansen att testa dina nya kunskaper i praktiken. 

Ingående kurser

Branschkunskap inom restaurang och livsmedel
MÅTBRC0, 100 poäng
Kursgrupp: LER-MÅTBRC0-BAG-DA
Centralt kursinnehåll
Hygien
HYGHYG0, 100 poäng
Kursgrupp: LER-HYGHYG0-BAG-DA
Centralt kursinnehåll
Livsmedels- och näringskunskap 1
LIVLIV01, 100 poäng
Kursgrupp: LER-LIVLIV01-BAG-DA
Centralt kursinnehåll
Service och bemötande 1
SEVSEV01, 100 poäng
Kursgrupp: LER-SEVSEV01-BA-DA
Centralt kursinnehåll
Bageri 1
BAGBAG01, 100 poäng
Kursgrupp: LER-BAGBAG01-BA-DA
Centralt kursinnehåll
Bageri 2
BAGBAG02, 200 poäng
Kursgrupp: LER-BAGBAG02-BA-DA
Centralt kursinnehåll
Bageri 3
BAGBAG03, 100 poäng
Kursgrupp: LER-BAGBAG03-BA-DA
Centralt kursinnehåll
Bageri 4
BAGBAG04, 100 poäng
Kursgrupp: LER-BAGBAG04-BA-DA
Centralt kursinnehåll
Konditori 1
BAGKON01, 100 poäng
Kursgrupp: LER-BAGKON01-BA-DA
Centralt kursinnehåll
Konditori 2
BAGKON02, 200 poäng
Kursgrupp: LER-BAGKON02-BA-DA
Centralt kursinnehåll
Konditori 3
BAGKON03, 100 poäng
Kursgrupp: LER-BAGKON03-BA-DA
Centralt kursinnehåll
Konditori 4
BAGKON04, 100 poäng
Kursgrupp: LER-BAGKON04-BA-DA
Centralt kursinnehåll
Choklad och konfektyr
BAGCHO0, 100 poäng
Kursgrupp: LER-BAGCHO0-BA-DA
Centralt kursinnehåll
GY Bagare/Konditor, LERBAGLÄR
Lernia
Studiestödspoäng: 1400
Lärlingsutbildning
Alltid sökbar, antagning sker löpande

Förkunskaper
Godkänt betyg från Sfi kurs D eller godkänt betyg på Sfi kurs B och att du samtidigt som du läser den här yrkesutbildningen läser Sfi kurs C och D. Lärlingsplats måste vara ordnad innan antagning till utbildningen kan göras.

Målgrupp
Lärlingsutbildning är en yrkesutbildning där du genomför största delen av utbildningen på en arbetsplats. Utbildningens längd beror på yrkesområde och din bakgrund. Dina studier planeras tillsammans med studievägledare och lärare. Många av de yrkesämnen du läser genomför du på en arbetsplats istället för på skolan. Din utbildning blir därför mer knuten till arbetslivet. Minst 70 procent av utbildningen ska vara förlagd till en arbetsplats. Utbildningen passar dig som gillar att jobba med råvaror och baka bröd och bakverk och kan tänka dig en framtid inom till exempel bageri, konditori eller café. Du är social, kreativ och har ett brinnande intresse för bakning och service. Du lär känna restaurangbranschen och får grundläggande kunskaper inom hygien, service, olika typer av livsmedel. Du lär dig också grunderna inom bageri och konditori. I alla utbildningar ingår APL, arbetsplatsförlagt lärande (praktik), där du får chansen att testa dina nya kunskaper i praktiken. 

Ingående kurser

Hygien
HYGHYG0, 100 poäng
Kursgrupp: LER-HYGHYG0-BA-LÄ
Centralt kursinnehåll
Branschkunskap inom restaurang och livsmedel
MÅTBRC0, 100 poäng
Kursgrupp: LER-MÅTBRC0-BA-LÄ
Centralt kursinnehåll
Livsmedels- och näringskunskap 1
LIVLIV01, 100 poäng
Kursgrupp: LER-LIVLIV01-BA-LÄ
Centralt kursinnehåll
Service och bemötande 1
SEVSEV01, 100 poäng
Kursgrupp: LER-SEVSEV01-BA-LÄ
Centralt kursinnehåll
Bageri 1
BAGBAG01, 100 poäng
Kursgrupp: LER-BAGBAG01-BA-LÄ
Centralt kursinnehåll
Bageri 2
BAGBAG02, 200 poäng
Kursgrupp: LER-BAGBAG02-BA-LÄ
Centralt kursinnehåll
Bageri 3
BAGBAG03, 100 poäng
Kursgrupp: LER-BAGBAG03-BA-LÄ
Centralt kursinnehåll
Bageri 4
BAGBAG04, 100 poäng
Kursgrupp: LER-BAGBAG04-BA-LÄ
Centralt kursinnehåll
Konditori 1
BAGKON01, 100 poäng
Kursgrupp: LER-BAGKON01-BA-LÄ
Centralt kursinnehåll
Konditori 2
BAGKON02, 200 poäng
Kursgrupp: LER-BAGKON02-BA-LÄ
Centralt kursinnehåll
Konditori 3
BAGKON03, 100 poäng
Kursgrupp: LER-BAGKON03-BA-LÄ
Centralt kursinnehåll
Konditori 4
BAGKON04, 100 poäng
Kursgrupp: LER-BAGKON04-BA-LÄ
Centralt kursinnehåll
Choklad och konfektyr
BAGCHO0, 100 poäng
Kursgrupp: LER-BAGCHO0-BA-LÄ
Centralt kursinnehåll
GY Betongarbetare , LERBETDAG
Lernia
Studiestödspoäng: 1200
Alltid sökbar, antagning sker löpande

Förkunskaper
Godkänt betyg från Sfi kurs D eller godkänt betyg på Sfi kurs B och att du samtidigt som du läser den här yrkesutbildningen läser Sfi kurs C och D.

Målgrupp
Betongarbetaren är specialist på arbete med betong. Du arbetar med armering av betongkonstruktioner, gjutning, golvläggning, montering av betongelement m.m. Innan du söker utbildningen är det bra om du har ett samtal med en studie- och yrkesvägledare. Efter samtalet rekommenderar vi att du gör ett studiebesök på utbildningen. Vid studiebesöket får du veta mer om utbildningens innehåll, olika inriktningar och upplägg samt kraven som ställs på dig som studerande. Glöm inte att motivera varför du vill läsa till betongarbetare när du fyller i ansökningen. Vilka kurser som ska ingå i just din studieplan, görs upp tillsammans med lärare när du antagits till utbildningen. De kurser som kan ingå i din profil hittar du på baksidan av detta blad. En orienteringskurs i yrkessvenska kan ingå.

Ingående kurser

Betong 1 – lågform och platta på mark
BETBET01, 100 poäng
Kursgrupp: LER-BETBET01-BE-DA
Centralt kursinnehåll
Betong 2 – väggar och pelare
BETBET02, 100 poäng
Kursgrupp: LER-BETBET02-BE-DA
Centralt kursinnehåll
Betong 3 – bärlag
BETBET03, 100 poäng
Kursgrupp: LER-BETBET03-BE-DA
Centralt kursinnehåll
Betong 4 – golv
BETBET04, 100 poäng
Kursgrupp: LER-BETBET04-BE-DA
Centralt kursinnehåll
Husbyggnad 1
HUSHUS01, 100 poäng
Kursgrupp: LER-HUSHUS01-BE-DA
Centralt kursinnehåll
Husbyggnad 2
HUSHUS02, 200 poäng
Kursgrupp: LER-HUSHUS02-BE-DA
Centralt kursinnehåll
Husbyggnad 3 – ombyggnad
HUSHUS03, 200 poäng
Kursgrupp: LER-HUSHUS03-BE-DA
Centralt kursinnehåll
Husbyggnadsprocessen
HUSHUB0, 200 poäng
Kursgrupp: LER-HUSHUB0-BE-DA
Centralt kursinnehåll
Mur- och putsverk 1 – grundmurar
MURMUR01, 100 poäng
Kursgrupp: LER-MURMUR01-BE-DA
Centralt kursinnehåll
GY Byggnadsträarbetare, LERBYGDAG
Lernia
Studiestödspoäng: 1200
Alltid sökbar, antagning sker löpande

Förkunskaper
Godkänt betyg från Sfi kurs D eller godkänt betyg på Sfi kurs B och att du samtidigt som du läser den här yrkesutbildningen läser Sfi kurs C och D.

Målgrupp
Utbildningen riktar sig till dig som har erfarenhet från arbete i byggbranschen och vill fördjupa dina kunskaper. Den passar också dig som inte har tidigare erfarenhet men ett stort intresse av att komma in i branschen. Utbildningen inleds bland annat med moment från de olika byggyrkena där de olika inriktningarna är byggplåtslagare, betongarbetare, plattsättare, golvläggare, murare, anläggare eller byggnadsträarbetare. Sedan specialiseras utbildningen mot det yrke du valt. Efter avslutad grundutbildning söker du arbete som lärling, först efter att du avslutat dina timmar som lärling får du ditt yrkesbevis. Minst 25% av utbildningen genomförs på en arbetsplats, där du fördjupar dina kunskaper i en realistisk miljö men också får möjlighet att presentera dig själv och vad du kan – kanske för din nya arbetsgivare.

Ingående kurser

Husbyggnad 1
HUSHUS01, 100 poäng
Kursgrupp: LER-HUSHUS01-BY-DA
Centralt kursinnehåll
Husbyggnad 2
HUSHUS02, 200 poäng
Kursgrupp: LER-HUSHUS02-BY-DA
Centralt kursinnehåll
Husbyggnad 3 – ombyggnad
HUSHUS03, 200 poäng
Kursgrupp: LER-HUSHUS03-BY-DA
Centralt kursinnehåll
Husbyggnadsprocessen
HUSHUB0, 200 poäng
Kursgrupp: LER-HUSHUB0-BY-DA
Centralt kursinnehåll
Trä 1 – stommar
TRÄTRK01, 100 poäng
Kursgrupp: LER-TRÄTRK01-BY-DA
Centralt kursinnehåll
Trä 2 – beklädnad
TRÄTRK02, 100 poäng
Kursgrupp: LER-TRÄTRK02-BY-DA
Centralt kursinnehåll
Trä 3 – montage
TRÄTRK03, 100 poäng
Kursgrupp: LER-TRÄTRK03-BY-DA
Centralt kursinnehåll
Timring
TRÄTIM0, 100 poäng
Kursgrupp: LER-TRÄTIM0-BY-DA
Centralt kursinnehåll
Specialyrken 1
HUBSPC01S, 100 poäng
Kursgrupp: LER-HUBSPC01S-BY-DA
Centralt kursinnehåll
GY Cafebiträde, LERCAFLÄR
Lernia
Lärlingsutbildning
Alltid sökbar, antagning sker löpande

Förkunskaper
Godkänt betyg från Sfi kurs D eller godkänt betyg på Sfi kurs B och att du samtidigt som du läser den här yrkesutbildningen läser Sfi kurs C och D. Lärlingsplats måste vara ordnad innan antagning till utbildningen kan göras.

Målgrupp
Lärlingsutbildning är en yrkesutbildning där du genomför största delen av utbildningen på en arbetsplats. Utbildningens längd beror på yrkesområde och din bakgrund. Dina studier planeras tillsammans med studievägledare och lärare. Många av de yrkesämnen du läser genomför du på en arbetsplats istället för på skolan. Din utbildning blir därför mer knuten till arbetslivet. Minst 70 procent av utbildningen ska vara förlagd till en arbetsplats.

Ingående kurser

Branschkunskap inom restaurang och livsmedel
MÅTBRC0, 100 poäng
Kursgrupp: LER-MÅTBRC0-CAF-LÄ
Centralt kursinnehåll
Hygien
HYGHYG0, 100 poäng
Kursgrupp: LER-HYGHYG0-CAF-LÄ
Centralt kursinnehåll
Livsmedels- och näringskunskap 1
LIVLIV01, 100 poäng
Kursgrupp: LER-LIVLIV01-CAF-LÄ
Centralt kursinnehåll
Matlagning 1
MALMAL01, 100 poäng
Kursgrupp: LER-MALMAL01-CAF-LÄ
Centralt kursinnehåll
Service och bemötande 1
SEVSEV01, 100 poäng
Kursgrupp: LER-SEVSEV01-CAF-LÄ
Centralt kursinnehåll
Servering 1
SERSER01, 100 poäng
Kursgrupp: LER-SERSER01-CAF-LÄ
Centralt kursinnehåll
GY Cafébiträde, LERCAFDAG
Lernia
Studiestödspoäng: 600
Alltid sökbar, antagning sker löpande

Förkunskaper
Godkänt betyg från Sfi kurs D eller godkänt betyg på Sfi kurs B och att du samtidigt som du läser den här yrkesutbildningen läser Sfi kurs C och D.

Målgrupp
Som cafébiträde har du ett varierat arbete med arbetsuppgifter såsom kassaarbete, beredning av olika sorters kaffe och enklare maträtter samt servering. Du gillar att hålla rent och snyggt omkring dig när du jobbar och du är serviceinriktad, ansvarsfull och trivs bra mötet med andra människor. Vår utbildning ger dig kunskaper om alltifrån servering, hygien och livsmedel till service och bemötande, så att du sedan kan arbeta inom café eller fast food.

Ingående kurser

Branschkunskap inom restaurang och livsmedel
MÅTBRC0, 100 poäng
Kursgrupp: LER-MÅTBRC0-CAF-DA
Centralt kursinnehåll
Hygien
HYGHYG0, 100 poäng
Kursgrupp: LER-HYGHYG0-CAF-DA
Centralt kursinnehåll
Matlagning 1
MALMAL01, 100 poäng
Kursgrupp: LER-MALMAL01-CAF-DA
Centralt kursinnehåll
Service och bemötande 1
SEVSEV01, 100 poäng
Kursgrupp: LER-SEVSEV01-CAF-DA
Centralt kursinnehåll
Servering 1
SERSER01, 100 poäng
Kursgrupp: LER-SERSER01-CAF-DA
Centralt kursinnehåll
Livsmedels- och näringskunskap 1
LIVLIV01, 100 poäng
Kursgrupp: LER-LIVLIV01-CAF-DA
Centralt kursinnehåll
GY Cafékock, ASTCAFDAG
Astar
Studiestödspoäng: 700
Alltid sökbar, antagning sker löpande

Förkunskaper
Godkänt betyg från Sfi kurs D eller godkänt betyg på Sfi kurs B och att du samtidigt som du läser den här yrkesutbildningen läser Sfi kurs C och D.

Målgrupp
Som cafékock blir du en allround medarbetare som branschen behöver. Under utbildningen lär du dig grunderna i matlagning och konditori, tillsammans med förstklassig servering. Allt handlar om att ge kunderna den bästa upplevelsen som går därför är det viktigt att förmedla en positiv känsla av caféet. Yrket passar dig som är serviceintresserad, kan hålla flera bollar i luften och älskar att träffa nya människor. Dina chanser till jobb när du är klar är extremt stora eftersom branschen letar efter utbildad personal En orienteringskurs i yrkessvenska kan ingå.

Ingående kurser

Branschkunskap inom restaurang och livsmedel
MÅTBRC0, 100 poäng
Kursgrupp: AST-MÅTBRC0-CA-DA
Centralt kursinnehåll
Hygien
HYGHYG0, 100 poäng
Kursgrupp: AST-HYGHYG0-CA-DA
Centralt kursinnehåll
Livsmedels- och näringskunskap 1
LIVLIV01, 100 poäng
Kursgrupp: AST-LIVLIV01-CA-DA
Centralt kursinnehåll
Matlagning 1
MALMAL01, 100 poäng
Kursgrupp: AST-MALMAL01-CA-DA
Centralt kursinnehåll
Service och bemötande 1
SEVSEV01, 100 poäng
Kursgrupp: AST-SEVSEV01-CA-DA
Centralt kursinnehåll
Servering 1
SERSER01, 100 poäng
Kursgrupp: AST-SERSER01-CA-DA
Centralt kursinnehåll
Konditori 1
BAGKON01, 100 poäng
Kursgrupp: AST-BAGKON01-CA-DA
Centralt kursinnehåll
GY Cateringkock, LERCATDAG
Lernia
Studiestödspoäng: 800
Alltid sökbar, antagning sker löpande

Förkunskaper
Godkänt betyg från Sfi kurs D eller godkänt betyg på Sfi kurs B och att du samtidigt som du läser den här yrkesutbildningen läser Sfi kurs C och D.

Målgrupp
Nu har du som gillar att jobba med mat, matlagning och råvaror möjlighet att gå en utbildning med inriktning färskvaror, delikatesser och catering. Utbildningen ger dig kunskaper inom försäljning av livsmedel samt om måltiden och dess delar såsom råvaruval, tillagning, drycker, dukning och uppläggning. Genomgången utbildning med godkända betyg ger dig stora möjligheter till ett jobb som cateringkock, matlagare i butik eller inom matinformatörbranschen. Detta är en omväxlande bransch, som skapar massor av arbetstillfällen och olika arbetsuppgifter. Inriktningen färskvaror, delikatesser och catering ska ge kunskaper om försäljning inom livsmedelsområdet samt om måltiden, råvaruval, tillagning, drycker, dukning och uppläggning. Efter denna utbildning öppnar sig möjligheter för jobb på olika typer av restauranger, caféer, matbutiker och serviceinrättningar kopplade till mat och dryck. En orienteringskurs i yrkessvenska kan ingå.

Ingående kurser

Branschkunskap inom restaurang och livsmedel
MÅTBRC0, 100 poäng
Kursgrupp: LER-MÅTBRC0-CAT-DA
Centralt kursinnehåll
Hygien
HYGHYG0, 100 poäng
Kursgrupp: LER-HYGHYG0-CAT-DA
Centralt kursinnehåll
Livsmedels- och näringskunskap 1
LIVLIV01, 100 poäng
Kursgrupp: LER-LIVLIV01-CAT-DA
Centralt kursinnehåll
Matlagning 1
MALMAL01, 100 poäng
Kursgrupp: LER-MALMAL01-CAT-DA
Centralt kursinnehåll
Service och bemötande 1
SEVSEV01, 100 poäng
Kursgrupp: LER-SEVSEV01-CAT-DA
Centralt kursinnehåll
Mat och butik 1
MAOMAT01, 100 poäng
Kursgrupp: LER-MAOMAT01-CAT-DA
Centralt kursinnehåll
Mat och butik 2
MAOMAT02, 100 poäng
Kursgrupp: LER-MAOMAT02-CAT-DA
Centralt kursinnehåll
Mat och dryck i kombination
MACMAT0, 100 poäng
Kursgrupp: LER-MACMAT0-CAT-DA
Centralt kursinnehåll
Personlig försäljning 1
FÖSPER01, 100 poäng
Kursgrupp: LER-FÖSPER01-CAT-DA
Centralt kursinnehåll
GY Cateringkock, LERCATLÄR
Lernia
Lärlingsutbildning
Alltid sökbar, antagning sker löpande

Förkunskaper
Godkänt betyg från Sfi kurs D eller godkänt betyg på Sfi kurs B och att du samtidigt som du läser den här yrkesutbildningen läser Sfi kurs C och D. Lärlingsplats måste vara ordnad innan antagning till utbildningen kan göras.

Målgrupp
Lärlingsutbildning är en yrkesutbildning där du genomför största delen av utbildningen på en arbetsplats. Utbildningens längd beror på yrkesområde och din bakgrund. Dina studier planeras tillsammans med studievägledare och lärare. Många av de yrkesämnen du läser genomför du på en arbetsplats istället för på skolan. Din utbildning blir därför mer knuten till arbetslivet. Minst 70 procent av utbildningen ska vara förlagd till en arbetsplats.

Ingående kurser

Branschkunskap inom restaurang och livsmedel
MÅTBRC0, 100 poäng
Kursgrupp: LER-MÅTBRC0-CAT-LÄ
Centralt kursinnehåll
Hygien
HYGHYG0, 100 poäng
Kursgrupp: LER-HYGHYG0-CAT-LÄ
Centralt kursinnehåll
Livsmedels- och näringskunskap 1
LIVLIV01, 100 poäng
Kursgrupp: LER-LIVLIV01-CAT-LÄ
Centralt kursinnehåll
Matlagning 1
MALMAL01, 100 poäng
Kursgrupp: LER-MALMAL01-CAT-LÄ
Centralt kursinnehåll
Service och bemötande 1
SEVSEV01, 100 poäng
Kursgrupp: LER-SEVSEV01-CAT-LÄ
Centralt kursinnehåll
Mat och butik 1
MAOMAT01, 100 poäng
Kursgrupp: LER-MAOMAT01-CAT-LÄ
Centralt kursinnehåll
Mat och butik 2
MAOMAT02, 100 poäng
Kursgrupp: LER-MAOMAT02-CAT-LÄ
Centralt kursinnehåll
Mat och dryck i kombination
MACMAT0, 100 poäng
Kursgrupp: LER-MACMAT0CAT-LÄ
Centralt kursinnehåll
Personlig försäljning 1
FÖSPER01, 100 poäng
Kursgrupp: LER-FÖSPER01-CAT-LÄ
Centralt kursinnehåll