Denna sida visar endast utbudet. Om du vill göra en ansökan så måste du vara inloggad.
Söker...
61 kurspaket
GY Anläggningsmaskinförare , YAANLDAG
Yrkesakademin
Studiestödspoäng: 1200
Startdatum 191021
Alltid sökbar, antagning sker löpande

Förkunskaper
Godkänt betyg i svenska grund/Svenska som andraspråk grund eller motsvarande.

Målgrupp
Du får en attraktiv utbildning mot en bransch där det finns mycket stora utsikter till anställning efter studierna. Anläggningsmaskinförare jobbar bland annat med olika typer av grävmaskiner och hjullastare. Vanliga arbetsuppgifter för en anläggningsmaskinförare är bland annat att gräva husgrunder, gräva ned kablar och ledningar, anlägga och underhålla vägar, röja snö. I arbetet kan det även ingå att sköta enklare underhåll och reparationer av maskinen och dess tillhörande utrustning. Förutom att köra maskinen så behöver anläggningsmaskinföraren även kunna göra enklare beräkningar då man i arbetet hanterar laser- och GPS-utrustning för höjdmätning och positionering. Under utbildningen varvar du både teoretiska och praktiska moment och i utbildningen ingår praktik ute hos företag. Efter genomförd godkänd utbildning får du ett utbildningsintyg för den anläggningsmaskin du utbildat dig för. Efter 30 månaders yrkeserfarenhet byts intyget ut till ett yrkesbevis. Utbildningen är kostnadsfri men viss kostnad för litteratur och skyddskläder kan tillkomma. En orienteringskurs i yrkessvenska kan ingå.

Ingående kurser

Anläggningsförare 1
ANAANA01, 200 poäng
Kursgrupp: YA-ANAANA01-DA
Centralt kursinnehåll
Anläggningsförare 2
ANAANA02, 200 poäng
Kursgrupp: YA-ANAANA02-DA
Centralt kursinnehåll
Anläggningsförare 3
ANAANA03, 200 poäng
Kursgrupp: YA-ANAANA03-DA
Centralt kursinnehåll
Anläggningsförare 4
ANAANA04, 200 poäng
Kursgrupp: YA-ANAANA04-DA
Centralt kursinnehåll
Anläggningsförare – process
ANAANL0, 100 poäng
Kursgrupp: YA-ANAANL0-DA
Centralt kursinnehåll
Anläggning – ledningsbyggnad
ANLANÄ0, 200 poäng
Kursgrupp: YA-ANLANÄ0-DA
Centralt kursinnehåll
Anläggning – vägbyggnad
ANLANN0, 100 poäng
Kursgrupp: YA-ANLANN0-DA
Centralt kursinnehåll
GY Bagare/Konditor, LERBAGDAG
Lernia
Studiestödspoäng: 1400
Alltid sökbar, antagning sker löpande

Förkunskaper
Godkänt betyg från Sfi kurs D eller godkänt betyg på Sfi kurs B och att du samtidigt som du läser den här yrkesutbildningen läser Sfi kurs C och D.

Målgrupp
Utbildningen passar dig som gillar att jobba med råvaror och baka bröd och bakverk och kan tänka dig en framtid inom till exempel bageri, konditori eller café. Du är social, kreativ och har ett brinnande intresse för bakning och service. Du lär känna restaurangbranschen och får grundläggande kunskaper inom hygien, service, olika typer av livsmedel. Du lär dig också grunderna inom bageri och konditori. I alla utbildningar ingår APL, arbetsplatsförlagt lärande (praktik), där du får chansen att testa dina nya kunskaper i praktiken. 

Ingående kurser

Branschkunskap inom restaurang och livsmedel
MÅTBRC0, 100 poäng
Kursgrupp: LER-MÅTBRC0-BAG-DA
Centralt kursinnehåll
Hygien
HYGHYG0, 100 poäng
Kursgrupp: LER-HYGHYG0-BAG-DA
Centralt kursinnehåll
Livsmedels- och näringskunskap 1
LIVLIV01, 100 poäng
Kursgrupp: LER-LIVLIV01-BAG-DA
Centralt kursinnehåll
Service och bemötande 1
SEVSEV01, 100 poäng
Kursgrupp: LER-SEVSEV01-BA-DA
Centralt kursinnehåll
Bageri 1
BAGBAG01, 100 poäng
Kursgrupp: LER-BAGBAG01-BA-DA
Centralt kursinnehåll
Bageri 2
BAGBAG02, 200 poäng
Kursgrupp: LER-BAGBAG02-BA-DA
Centralt kursinnehåll
Bageri 3
BAGBAG03, 100 poäng
Kursgrupp: LER-BAGBAG03-BA-DA
Centralt kursinnehåll
Bageri 4
BAGBAG04, 100 poäng
Kursgrupp: LER-BAGBAG04-BA-DA
Centralt kursinnehåll
Konditori 1
BAGKON01, 100 poäng
Kursgrupp: LER-BAGKON01-BA-DA
Centralt kursinnehåll
Konditori 2
BAGKON02, 200 poäng
Kursgrupp: LER-BAGKON02-BA-DA
Centralt kursinnehåll
Konditori 3
BAGKON03, 100 poäng
Kursgrupp: LER-BAGKON03-BA-DA
Centralt kursinnehåll
Konditori 4
BAGKON04, 100 poäng
Kursgrupp: LER-BAGKON04-BA-DA
Centralt kursinnehåll
Choklad och konfektyr
BAGCHO0, 100 poäng
Kursgrupp: LER-BAGCHO0-BA-DA
Centralt kursinnehåll
GY Bagare/Konditor, LERBAGLÄR
Lernia
Studiestödspoäng: 1400
Lärlingsutbildning
Alltid sökbar, antagning sker löpande

Förkunskaper
Godkänt betyg från Sfi kurs D eller godkänt betyg på Sfi kurs B och att du samtidigt som du läser den här yrkesutbildningen läser Sfi kurs C och D. Lärlingsplats måste vara ordnad innan antagning till utbildningen kan göras.

Målgrupp
Lärlingsutbildning är en yrkesutbildning där du genomför största delen av utbildningen på en arbetsplats. Utbildningens längd beror på yrkesområde och din bakgrund. Dina studier planeras tillsammans med studievägledare och lärare. Många av de yrkesämnen du läser genomför du på en arbetsplats istället för på skolan. Din utbildning blir därför mer knuten till arbetslivet. Minst 70 procent av utbildningen ska vara förlagd till en arbetsplats. Utbildningen passar dig som gillar att jobba med råvaror och baka bröd och bakverk och kan tänka dig en framtid inom till exempel bageri, konditori eller café. Du är social, kreativ och har ett brinnande intresse för bakning och service. Du lär känna restaurangbranschen och får grundläggande kunskaper inom hygien, service, olika typer av livsmedel. Du lär dig också grunderna inom bageri och konditori. I alla utbildningar ingår APL, arbetsplatsförlagt lärande (praktik), där du får chansen att testa dina nya kunskaper i praktiken. 

Ingående kurser

Hygien
HYGHYG0, 100 poäng
Kursgrupp: LER-HYGHYG0-BA-LÄ
Centralt kursinnehåll
Branschkunskap inom restaurang och livsmedel
MÅTBRC0, 100 poäng
Kursgrupp: LER-MÅTBRC0-BA-LÄ
Centralt kursinnehåll
Livsmedels- och näringskunskap 1
LIVLIV01, 100 poäng
Kursgrupp: LER-LIVLIV01-BA-LÄ
Centralt kursinnehåll
Service och bemötande 1
SEVSEV01, 100 poäng
Kursgrupp: LER-SEVSEV01-BA-LÄ
Centralt kursinnehåll
Bageri 1
BAGBAG01, 100 poäng
Kursgrupp: LER-BAGBAG01-BA-LÄ
Centralt kursinnehåll
Bageri 2
BAGBAG02, 200 poäng
Kursgrupp: LER-BAGBAG02-BA-LÄ
Centralt kursinnehåll
Bageri 3
BAGBAG03, 100 poäng
Kursgrupp: LER-BAGBAG03-BA-LÄ
Centralt kursinnehåll
Bageri 4
BAGBAG04, 100 poäng
Kursgrupp: LER-BAGBAG04-BA-LÄ
Centralt kursinnehåll
Konditori 1
BAGKON01, 100 poäng
Kursgrupp: LER-BAGKON01-BA-LÄ
Centralt kursinnehåll
Konditori 2
BAGKON02, 200 poäng
Kursgrupp: LER-BAGKON02-BA-LÄ
Centralt kursinnehåll
Konditori 3
BAGKON03, 100 poäng
Kursgrupp: LER-BAGKON03-BA-LÄ
Centralt kursinnehåll
Konditori 4
BAGKON04, 100 poäng
Kursgrupp: LER-BAGKON04-BA-LÄ
Centralt kursinnehåll
Choklad och konfektyr
BAGCHO0, 100 poäng
Kursgrupp: LER-BAGCHO0-BA-LÄ
Centralt kursinnehåll
GY Betongarbetare , LERBETDAG
Lernia
Studiestödspoäng: 1200
Alltid sökbar, antagning sker löpande

Förkunskaper
Godkänt betyg från Sfi kurs D eller godkänt betyg på Sfi kurs B och att du samtidigt som du läser den här yrkesutbildningen läser Sfi kurs C och D.

Målgrupp
Betongarbetaren är specialist på arbete med betong. Du arbetar med armering av betongkonstruktioner, gjutning, golvläggning, montering av betongelement m.m. Innan du söker utbildningen är det bra om du har ett samtal med en studie- och yrkesvägledare. Efter samtalet rekommenderar vi att du gör ett studiebesök på utbildningen. Vid studiebesöket får du veta mer om utbildningens innehåll, olika inriktningar och upplägg samt kraven som ställs på dig som studerande. Glöm inte att motivera varför du vill läsa till betongarbetare när du fyller i ansökningen. Vilka kurser som ska ingå i just din studieplan, görs upp tillsammans med lärare när du antagits till utbildningen. De kurser som kan ingå i din profil hittar du på baksidan av detta blad. En orienteringskurs i yrkessvenska kan ingå.

Ingående kurser

Betong 1 – lågform och platta på mark
BETBET01, 100 poäng
Kursgrupp: LER-BETBET01-BE-DA
Centralt kursinnehåll
Betong 2 – väggar och pelare
BETBET02, 100 poäng
Kursgrupp: LER-BETBET02-BE-DA
Centralt kursinnehåll
Betong 3 – bärlag
BETBET03, 100 poäng
Kursgrupp: LER-BETBET03-BE-DA
Centralt kursinnehåll
Betong 4 – golv
BETBET04, 100 poäng
Kursgrupp: LER-BETBET04-BE-DA
Centralt kursinnehåll
Husbyggnad 1
HUSHUS01, 100 poäng
Kursgrupp: LER-HUSHUS01-BE-DA
Centralt kursinnehåll
Husbyggnad 2
HUSHUS02, 200 poäng
Kursgrupp: LER-HUSHUS02-BE-DA
Centralt kursinnehåll
Husbyggnad 3 – ombyggnad
HUSHUS03, 200 poäng
Kursgrupp: LER-HUSHUS03-BE-DA
Centralt kursinnehåll
Husbyggnadsprocessen
HUSHUB0, 200 poäng
Kursgrupp: LER-HUSHUB0-BE-DA
Centralt kursinnehåll
Mur- och putsverk 1 – grundmurar
MURMUR01, 100 poäng
Kursgrupp: LER-MURMUR01-BE-DA
Centralt kursinnehåll
GY Byggnadsträarbetare, LERBYGDAG
Lernia
Studiestödspoäng: 1200
Alltid sökbar, antagning sker löpande

Förkunskaper
Godkänt betyg från Sfi kurs D eller godkänt betyg på Sfi kurs B och att du samtidigt som du läser den här yrkesutbildningen läser Sfi kurs C och D.

Målgrupp
Utbildningen riktar sig till dig som har erfarenhet från arbete i byggbranschen och vill fördjupa dina kunskaper. Den passar också dig som inte har tidigare erfarenhet men ett stort intresse av att komma in i branschen. Utbildningen inleds bland annat med moment från de olika byggyrkena där de olika inriktningarna är byggplåtslagare, betongarbetare, plattsättare, golvläggare, murare, anläggare eller byggnadsträarbetare. Sedan specialiseras utbildningen mot det yrke du valt. Efter avslutad grundutbildning söker du arbete som lärling, först efter att du avslutat dina timmar som lärling får du ditt yrkesbevis. Minst 25% av utbildningen genomförs på en arbetsplats, där du fördjupar dina kunskaper i en realistisk miljö men också får möjlighet att presentera dig själv och vad du kan – kanske för din nya arbetsgivare.

Ingående kurser

Husbyggnad 1
HUSHUS01, 100 poäng
Kursgrupp: LER-HUSHUS01-BY-DA
Centralt kursinnehåll
Husbyggnad 2
HUSHUS02, 200 poäng
Kursgrupp: LER-HUSHUS02-BY-DA
Centralt kursinnehåll
Husbyggnad 3 – ombyggnad
HUSHUS03, 200 poäng
Kursgrupp: LER-HUSHUS03-BY-DA
Centralt kursinnehåll
Husbyggnadsprocessen
HUSHUB0, 200 poäng
Kursgrupp: LER-HUSHUB0-BY-DA
Centralt kursinnehåll
Trä 1 – stommar
TRÄTRK01, 100 poäng
Kursgrupp: LER-TRÄTRK01-BY-DA
Centralt kursinnehåll
Trä 2 – beklädnad
TRÄTRK02, 100 poäng
Kursgrupp: LER-TRÄTRK02-BY-DA
Centralt kursinnehåll
Trä 3 – montage
TRÄTRK03, 100 poäng
Kursgrupp: LER-TRÄTRK03-BY-DA
Centralt kursinnehåll
Timring
TRÄTIM0, 100 poäng
Kursgrupp: LER-TRÄTIM0-BY-DA
Centralt kursinnehåll
Specialyrken 1
HUBSPC01S, 100 poäng
Kursgrupp: LER-HUBSPC01S-BY-DA
Centralt kursinnehåll
GY Elektriker, MONELEDAG
Montico
Studiestödspoäng: 1400
Alltid sökbar, antagning sker löpande

Förkunskaper
Godkänt betyg i svenska grund/Svenska som andraspråk grund eller motsvarande.

Målgrupp
Elutbildningen ger dig grundläggande yrkeskunskaper inom det eltekniska området innefattande bostadsin- stallationer, automationsteknik, larm och övervaknings- system samt arbetsmiljö och säkerhetskunskap. För att få elcerti kat och lärlingsplats kräver branschen dess- utom att du har godkända betyg i svenska A/svenska 1, matematik A/matematik 1 och engelska A/engelska 5 på gymnasienivå. Efter utbildning och praktik kan du ansöka om yrkescer- ti kat och elinstallationsbehörighet. Ett yrkescerti kat för industrielektriker kräver praktik på 1600 timmar. Innan du söker utbildningen är det viktigt att du har ett samtal med en studie- och yrkesvägledare. Motivera i din ansökan varför du vill gå denna utbildning! En orienteringskurs i yrkessvenska kan ingå.

Ingående kurser

Belysningsteknik
INSBES0, 100 poäng
Kursgrupp: MON-INSBES0-ELE-DA
Centralt kursinnehåll
Datorteknik 1a
DAODAT01A, 100 poäng
Kursgrupp: MON-DAODAT01A-ELE-DA
Centralt kursinnehåll
Elektromekanik
ELRELK0, 100 poäng
Kursgrupp: MON-ELRELK0-ELE-DA
Centralt kursinnehåll
Elinstallationer
INSELI0, 200 poäng
Kursgrupp: MON-INSELI0-ELE-DA
Centralt kursinnehåll
Elkraftteknik
ELRELF0, 100 poäng
Kursgrupp: MON-ELRELF0-ELE-DA
Centralt kursinnehåll
Elmotorstyrning
INSELS0, 100 poäng
Kursgrupp: MON-INSELS0-ELE-DA
Centralt kursinnehåll
Energiteknik 1
ENEENE01, 100 poäng
Kursgrupp: MON-ENEENE01-ELE-DA
Centralt kursinnehåll
Fastighetsautomation 1
FAIFAS01, 100 poäng
Kursgrupp: MON-FAIFAS01-ELE-DA
Centralt kursinnehåll
Kommunikationsnät 1
INSKOM01, 100 poäng
Kursgrupp: MON-INSKOM01-ELE-DA
Centralt kursinnehåll
Larm-, övervaknings- och säkerhetssystem
LARLAM0, 100 poäng
Kursgrupp: MON-LARLAM0-ELE-DA
Centralt kursinnehåll
Mekatronik 1
MEKMEK01, 100 poäng
Kursgrupp: MON-MEKMEK01-ELE-DA
Centralt kursinnehåll
Praktisk ellära
ELLPRA0, 100 poäng
Kursgrupp: MON-ELLPRA0-ELE-DA
Centralt kursinnehåll
Gymnasiearbete EE
GYAREE, 100 poäng
Kursgrupp: MON-GYAREE-ELE-DA
Centralt kursinnehåll
Servicekunskap
FÖSSEV0, 100 poäng
Kursgrupp: MON-FÖSSEV0-DA
Centralt kursinnehåll
GY Elmontör, MONELMDAG
Montico
Studiestödspoäng: 1100
Alltid sökbar, antagning sker löpande

Förkunskaper
Godkänt betyg från Sfi kurs D eller godkänt betyg på Sfi kurs B och att du samtidigt som du läser den här yrkesutbildningen läser Sfi kurs C och D.

Målgrupp
Montörer av el- och teleutrustning kan vara inriktade mot elkraftsprodukter eller mot elektronik. Elektronikmontörer monterar främst kretskort, elektro- niska komponenter och kablar i elektroniska produkter. Kretskort nns i alla elektroniska produkter, i allt från mobiltelefoner till instrumentpaneler på fordon. På många arbetsplatser arbetar montörerna i en arbets- grupp där de växlar mellan de olika arbetsuppgifterna som till exempel • läsa ritningar och arbetsinstruktioner • plocka ihop komponenter • montering av elektronik och mekanik • avsyning och sluttestning • montera säkringar, brytare och övriga delar • felsökning • lödning Arbetsplatsbelagd utbildning på 6 – 8 veckor ingår i kursen. En orienteringskurs i yrkessvenska kan ingå.

Ingående kurser

Allmän automationsteknik
AUOALL0, 100 poäng
Kursgrupp: MON-AUOALL0-ELM-DA
Centralt kursinnehåll
Datorteknik 1a
DAODAT01A, 100 poäng
Kursgrupp: MON-DAODAT01A-ELM-DA
Centralt kursinnehåll
Elektromekanik
ELRELK0, 100 poäng
Kursgrupp: MON-ELRELK0-ELM-DA
Centralt kursinnehåll
Elinstallationer
INSELI0, 200 poäng
Kursgrupp: MON-INSELI0-ELM-DA
Centralt kursinnehåll
Elkraftteknik
ELRELF0, 100 poäng
Kursgrupp: MON-ELRELF0-ELM-DA
Centralt kursinnehåll
Elmotorstyrning
INSELS0, 100 poäng
Kursgrupp: MON-INSELS0-ELM-DA
Centralt kursinnehåll
Energiteknik 1
ENEENE01, 100 poäng
Kursgrupp: MON-ENEENE01-ELM-DA
Centralt kursinnehåll
Kommunikationsnät 1
INSKOM01, 100 poäng
Kursgrupp: MON-INSKOM01-ELM-DA
Centralt kursinnehåll
Mekatronik 1
MEKMEK01, 100 poäng
Kursgrupp: MON-MEKMEK01-ELM-DA
Centralt kursinnehåll
Praktisk ellära
ELLPRA0, 100 poäng
Kursgrupp: MON-ELLPRA0-ELM-DA
Centralt kursinnehåll
GY Elmontör, MONELMLÄR
Montico
Studiestödspoäng: 1100
Lärlingsutbildning
Alltid sökbar, antagning sker löpande

Förkunskaper
Godkänt betyg från Sfi kurs D eller godkänt betyg på Sfi kurs B och att du samtidigt som du läser den här yrkesutbildningen läser Sfi kurs C och D. Lärlingsplats måste vara ordnad innan antagning till utbildningen kan göras.

Målgrupp
Montörer av el- och teleutrustning kan vara inriktade mot elkraftsprodukter eller mot elektronik. Elektronikmontörer monterar främst kretskort, elektro- niska komponenter och kablar i elektroniska produkter. Kretskort nns i alla elektroniska produkter, i allt från mobiltelefoner till instrumentpaneler på fordon. På många arbetsplatser arbetar montörerna i en arbets- grupp där de växlar mellan de olika arbetsuppgifterna som till exempel • läsa ritningar och arbetsinstruktioner • plocka ihop komponenter • montering av elektronik och mekanik • avsyning och sluttestning • montera säkringar, brytare och övriga delar • felsökning • lödning Arbetsplatsbelagd utbildning på 6 – 8 veckor ingår i kursen. En orienteringskurs i yrkessvenska kan ingå.

Ingående kurser

Allmän automationsteknik
AUOALL0, 100 poäng
Kursgrupp: MON-AUOALL0-ELM-LÄ
Centralt kursinnehåll
Datorteknik 1a
DAODAT01A, 100 poäng
Kursgrupp: MON-DAODAT01A-ELM-LÄ
Centralt kursinnehåll
Elektromekanik
ELRELK0, 100 poäng
Kursgrupp: MON-ELRELK0-ELM-LÄ
Centralt kursinnehåll
Elinstallationer
INSELI0, 200 poäng
Kursgrupp: MON-INSELI0-ELM-LÄ
Centralt kursinnehåll
Elkraftteknik
ELRELF0, 100 poäng
Kursgrupp: MON-ELRELF0-ELM-LÄ
Centralt kursinnehåll
Energiteknik 1
ENEENE01, 100 poäng
Kursgrupp: MON-ENEENE01-ELM-LÄ
Centralt kursinnehåll
Elmotorstyrning
INSELS0, 100 poäng
Kursgrupp: MON-INSELS0-ELM-LÄ
Centralt kursinnehåll
Kommunikationsnät 1
INSKOM01, 100 poäng
Kursgrupp: MON-INSKOM01-ELM-LÄ
Centralt kursinnehåll
Mekatronik 1
MEKMEK01, 100 poäng
Kursgrupp: MON-MEKMEK01-ELM-LÄ
Centralt kursinnehåll
Praktisk ellära
ELLPRA0, 100 poäng
Kursgrupp: MON-ELLPRA0-ELM-LÄ
Centralt kursinnehåll
GY Fastighetsskötare, MONFASDAG
Montico
Studiestödspoäng: 1000
Alltid sökbar, antagning sker löpande

Förkunskaper
Godkänt betyg från Sfi kurs D eller godkänt betyg på Sfi kurs B och att du samtidigt som du läser den här yrkesutbildningen läser Sfi kurs C och D.

Målgrupp
Fastighetsskötare arbetar främst med inre och yttre skötsel av fastigheten. Att vara serviceinriktad och en god problemlösare är viktiga egenskaper för en fastighetsskötare, liksom kompetens inom VVS, el eller snickeri. Fastighetsskötare kan vara anställda av fastighetsbolag, bostads- bolag eller företag som i sin tur säljer tjänster till bostadsföretag. Arbetsuppgifter Fastighetsskötare ansvarar för den inre och yttre skötseln av fastig- heten. Arbetsuppgifterna kan variera beroende på var man är anställd. Hos små fastighetsbolag är det vanligt att en och samma person har arbetsuppgifter inom ett bredare område, medan det inom ett större företag är vanligare att man är specialiserad i en yrkesroll. Exempel på övergripande uppgifter som ofta ingår i arbetet: • Felavhjälpande underhåll • Kontakt med hyresgäster • Skötsel av grönytor, rabatter, häckar och träd • Snöröjning, grusning och sandning på vintern • Felsökning och mindre reparationer Arbetsuppgifterna för fastighetsskötare kan ibland bestå av mer traditionella sysslor som trappstädning och mindre reparationer, men det är ofta en fördel att ha bred kompetens och kunna jobba med både fastighetsskötsel och teknik. I fastighetsskötarens jobb kan användning av verktyg och maskiner ingå, till exempel gräsklippare eller traktorer. En orienteringskurs i yrkessvenska kan ingå.

Ingående kurser

Elkraftteknik
ELRELF0, 100 poäng
Kursgrupp: MON-ELRELF0-FAS-DA
Centralt kursinnehåll
Fastighetsförvaltning
FAFFAS0, 100 poäng
Kursgrupp: MON-FAFFAS0-FAS-DA
Centralt kursinnehåll
Fastighetsservice – byggnader
FASFAS0, 100 poäng
Kursgrupp: MON-FASFAS0-FAS-DA
Centralt kursinnehåll
Praktisk ellära
ELLPRA0, 100 poäng
Kursgrupp: MON-ELLPRA0-FAS-DA
Centralt kursinnehåll
Systemuppbyggnad
SYSSYT0, 100 poäng
Kursgrupp: MON-SYSSYT0-FAS-DA
Centralt kursinnehåll
Verktygs- och materialhantering
VEKVEK0, 100 poäng
Kursgrupp: MON-VEKVEK0-FAS-DA
Centralt kursinnehåll
Värmelära
SYSVÄM0, 100 poäng
Kursgrupp: MON-SYSVÄM0-FAS-DA
Centralt kursinnehåll
Fastighetsservice – VVS
FASFAE0, 100 poäng
Kursgrupp: MON-FASFAE0-FAS-DA
Centralt kursinnehåll
Yttre miljö – anläggningar
YTTYTT0, 100 poäng
Kursgrupp: MON-YTTYTT0-FAS-DA
Centralt kursinnehåll
Yttre miljö – maskiner och verktyg
YTTYTR0, 100 poäng
Kursgrupp: MON-YTTYTR0-FAS-DA
Centralt kursinnehåll
GY Fastighetsskötare, MONFASLÄR
Montico
Studiestödspoäng: 1000
Lärlingsutbildning
Alltid sökbar, antagning sker löpande

Förkunskaper
Godkänt betyg från Sfi kurs D eller godkänt betyg på Sfi kurs B och att du samtidigt som du läser den här yrkesutbildningen läser Sfi kurs C och D. Lärlingsplats måste vara ordnad innan antagning till utbildningen kan göras.

Målgrupp
Lärlingsutbildning är en yrkesutbildning där du genomför största delen av utbildningen på en arbetsplats. Utbildningens längd beror på yrkesområde och din bakgrund. Dina studier planeras tillsammans med studievägledare och lärare. Många av de yrkesämnen du läser genomför du på en arbetsplats istället för på skolan. Din utbildning blir därför mer knuten till arbetslivet. Minst 70 procent av utbildningen ska vara förlagd till en arbetsplats.

Ingående kurser

Fastighetsförvaltning
FAFFAS0, 100 poäng
Kursgrupp: MON-FAFFAS0-FAS-LÄ
Centralt kursinnehåll
Fastighetsservice – byggnader
FASFAS0, 100 poäng
Kursgrupp: MON-FASFAS0-FAS-LÄ
Centralt kursinnehåll
Praktisk ellära
ELLPRA0, 100 poäng
Kursgrupp: MON-ELLPRA0-FAS-LÄ
Centralt kursinnehåll
Systemuppbyggnad
SYSSYT0, 100 poäng
Kursgrupp: MON-SYSSYT0-FAS-LÄ
Centralt kursinnehåll
Verktygs- och materialhantering
VEKVEK0, 100 poäng
Kursgrupp: MON-VEKVEK0-FAS-LÄ
Centralt kursinnehåll
Värmelära
SYSVÄM0, 100 poäng
Kursgrupp: MON-SYSVÄM0-FAS-LÄ
Centralt kursinnehåll
Fastighetsservice – VVS
FASFAE0, 100 poäng
Kursgrupp: MON-FASFAE0-FAS-LÄ
Centralt kursinnehåll
Yttre miljö – anläggningar
YTTYTT0, 100 poäng
Kursgrupp: MON-YTTYTT0-FAS-LÄ
Centralt kursinnehåll
Yttre miljö – maskiner och verktyg
YTTYTR0, 100 poäng
Kursgrupp: MON-YTTYTR0-FAS-LÄ
Centralt kursinnehåll
Elkraftteknik
ELRELF0, 100 poäng
Kursgrupp: MON-ELRELF0-FAS-LÄ
Centralt kursinnehåll