Gå vidare till innehåll
 • Antagningsenheten prioriterar enligt Förordningen om vuxenutbildning vilket innebär att sökande med störst behov av utbildning, exempelvis sökande som saknar eller har en ofullständig gymnasieutbildning prioriteras högt vid antagning. Du som saknar grundläggande behörighet till högskola/universitet har rätt att läsa enstaka kurser i syfte att uppnå behörighet för högre studier. Du som har en gymnasieexamen/motsvarande prioriteras till kurser som behövs för särskild behörighet till en högre utbildning. Viktigt är att det framgår i den individuella studieplanen vilken högre utbildning behörigheten krävs för. Denna prioritering gäller även för ansökningar till andra kommuner.
Just nu kan man inte söka några kurser då ansökningssystemet är stängt.

Ansökan till maj öppnar 11 mars. Under perioden 5 februari till 10 mars är systemet stängt pga byte av system.
Bifoga alla dina betyg från tidigare studier. Betygsdokument laddas upp i samband med ansökan. Om du vill ladda upp dokument efter att ansökan är klar görs det via "Min sida" under menyn "Dokument".
Ansökan ska vara komplett senast sista ansökningsdag för sökt utbildning.

Namn och personnummer ska framgå på dokumentet, spara i filformat JPEG eller PDF. Utländska betyg ska vara bedömda av UHR.

OBS! Betyg på enstaka kurser från Komvux i Uppsala från år 2003 och framåt behöver inte bifogas i ansökan.
När du har studerat inom vuxenutbildningen kan du begära ut dina betyg.

Om det gäller enstaka kurser och prövning ska du mejla namn, personnummer och vilka enstaka kurser du vill ha med på dokumentet till ujc.betyg@uppsala.se

Om du vill ha ut ett slutbetyg eller en gymnasieexamen ska du först prata med en studie- och yrkesvägledare.

Har du studerat före 2002 och behöver en ny kopia av ditt betyg ska du vända dig till stadsarkivet.

Läs mer här Beställa betyg

KURSSTART 18 MARS 2024
Ansökningstid: 1 januari till 2 februari
(Grund- och gymnasiala kurser samt yrkesutbildningar)

OBS!! KURSSTART 22 APRIL 2024
Ansökningstid: 1 januari till 2 februari
(Grund- och gymnasiala kurser)

KURSSTART 27 MAJ 2024
Ansökningstid: 11 mars till 12 april
(Grund- och gymnasiala kurser)

KURSSTART 5 AUGUSTI 2024
Ansökningstid: 15 april till 7 juni
(grund- och gymnasiala kurser samt yrkesutbildningar)

KURSSTART 9 SEPTEMBER 2024
Ansökningstid: 10 juni till 26 juli
(Grund- och gymnasiala kurser)

KURSSTART 14 OKTOBER 2024
Ansökningstid: 29 juli till 30 augusti
(Grund- och gymnasiala kurser samt yrkesutbildningar)

KURSSTART 18 NOVEMBER 2024
Ansökningstid: 2 september till 4 oktober
(Grund- och gymnasiala kurser)

KURSSTART 6 JANUARI 2025
Ansökningstid: 7 oktober till 8 november
(Grund- och gymnasiala kurser samt yrkesutbildningar)

KURSSTART 10 FEBRUARI 2025
Ansökningstid: 11 november till 27 december
(Grund- och gymnasiala kurser)

KURSSTART 17 MARS 2025
Ansökningstid: 30 december till 31 januari
(Grund- och gymnasiala kurser samt yrkesutbildningar)
Du anmäler dig till SFI genom att kontakta SFI-mottagningen. Du behöver kunna identifiera dig med ID/pass! Har du svenskt personnummer är det bra om du förbereder din anmälan till SFI genom att anmäla dig via webben. Skapa först ett konto och sedan gör du din SFI-anmälan. När du gjort det kontaktar du SFI-mottagningen för att slutföra din ansökan.

Läs mer om SFI


KURSSTART 27 NOVEMBER
Sista ansökningsdag: 9 november

KURSSTART 8 JANUARI
Sista ansökningsdag: 7 december

KURSSTART 5 FEBRUARI
Sista ansökningsdag: 18 januari

KURSSTART 4 MARS
Sista ansökningsdag: 15 februari

KURSSTART 2 APRIL (tisdag)
Sista ansökningsdag: 14 mars

KURSSTART 29 APRIL
Sista ansökningsdag: 11 april

KURSSTART 27 MAJ
Sista ansökningsdag: 8 maj (onsdag)

KURSSTART 24 JUNI
Sista ansökningsdag: 5 juni (onsdag)

KURSSTART 5 AUGUSTI
Sista ansökningsdag: 18 juli
Svenska för yrkesutbildade, Sfx, är en utbildning i svenska med inriktning på yrkesspråk. Du lär dig också hur ditt yrke fungerar i Sverige. Du studerar tillsammans med andra från ditt yrkesområde. Kurserna börjar från olika svenskanivåer, du söker från den nivå du befinner dig på just nu. Både Sfi (svenska för invandrare) och Sva (grundskole- och gymnasiesvenska) ingår i utbildningen. Förutom svenska läser du även orienteringskurser med fokus på ditt yrke.
Idag finns det två olika Sfx-utbildningar i Uppsala.

Svenska för medicinsk personal (SFM)
Om du är utbildad till sjuksköterska, tandläkare, läkare, fysioterapeut, biomedicinsk analytiker eller apotekare och vill fortsätta arbeta i yrket i Sverige kan du studera SFM.

Svenska för pedagoger (SFP)
Utbildningen för dig som har en lärarexamen eller har en examen i ett ämne som ingår i en lärarbehörighet samt arbetat som lärare för barn och/eller ungdomar under 18 år.

För ansökan till SFM och SFP kontakta Studie- och yrkesvägledare på Utbildnings- och jobbcenter Boländerna via mail: sfx@uppsala.se

Läs mer här Yrkesinriktad språkutbildning

Swedish for professionals (SFX) is a course focusing on developing competency in professional language. You will undertake the course with peers from the same profession to learn Swedish and acquire general knowledge about how your profession works in Sweden. The aim of the course is to develop your Swedish language skills to enable you to apply for a professional licence to practice in Sweden.

Two courses in Swedish for Trained Professionals are available in Uppsala:

-If you are trained as a medical doctor, nurse, pharmacist, dentist, physiotherapist or medical analyst and want to continue to work within your profession in Sweden you can apply to study SFM.

-If you hold a teaching degree from your home country, and/or have worked as a teacher you can apply to study Swedish for teachers, SFP.

New courses start every 10 weeks and applications are accepted continuously.

More information and application form
Swedish for Medical Professionals
Swedish for Teachers

Lär känna Sverige, gå kursen samhällsorientering. Kursen är för dig som är ny i Sverige. Logga in med e-legitimation eller skapa ett konto för att ansöka till kursen.

Läs mer här Samhällsorientering för nyanlända
PRÖVNING VÅR 2024
Ansökningsperiod: 4 december till 5 januari

Utbudet till vårens prövningar är publicerat.

Anmäl dig till prövning genom att klicka på "Kursutbud" och välj sedan fliken "Prövning" för att välja en kurs.

En avgift kommer att krävas
av den som har godkänt betyg sedan tidigare i sökt prövning/kurs
av den som inte är i studier inom Komvux oavsett tidigare betyg
av den som aldrig läst kursen tidigare

Avgift för prövning är 500kr per kurs. Swish 123 655 57 59 Prövningsenheten Uppsala kommun. Ange namn, personnummer och kurs/kurser.

Avgiften ska vara betald senast sista ansökningsdag för att ansökan ska vara komplett och handläggas.
Du kan ta del av viktig information under frågor och svar som finns under rubriken Information.

Frågor och svar
 • Vem kan söka?

  Du är behörig att studera på komvux från och med 1 juli det år du fyller 20 år eller om du har ett slutbetyg, examensbevis eller studiebevis från gymnasieskolan. Är du skriven i annan kommun måste du även få ett godkännande från din hemkommun.

  SKYDDADE PERSONUPPGIFTER
  Du som har skyddade personuppgifter ska inte göra en ansökan via webben. Du ska fylla i en ansökan som du kan ladda ner och skriva ut, klicka här: Ansöka med skyddad personuppgift (uppsala.se), eller hämta på något av våra Utbildnings- och jobbcenter. Tänk på att bifoga dina betyg samt ett personbevis där folkbokföringskommun framgår.  Frågor & Svar

 • Vad kan jag läsa?

  Vi erbjuder ett brett urval av kurser på grundläggande- och gymnasial nivå samt yrkesutbildningar. Flera kurser och yrkesutbildningar finns i olika studieformer såsom flex, distans, klassrum och lärling.

  ANTAGNING
  Antagningen grundas på den information som du lämnat till vuxenutbildningen och de handlingar som du bifogar/laddar upp i ansökan. Ansökan ska vara komplett senast sista ansökningsdag för sökt utbildning. Information och handlingar som läggs till efter sista ansökningsdag tas inte med i antagningsbeslutet.
  Du som söker ansvarar för att uppgifter i din individuella studieplan och uppladdade handlingar är korrekta.