• När antagningen är klar får du ett e-post meddelande med ditt antagningsbesked. Skolan kommer att skicka ut kallelse med mer information inför kursstart.
Du ska bifoga alla dina betyg från tidigare studier.

OBS! Betyg från Komvux i Uppsala från år 2003 och framåt behöver inte bifogas i ansökan.
Har du läst klart SFI ska du söka till svenska som andraspråk. Skolan kommer att göra en nivåplacering och lägga på de delkurser som du som elev behöver. Antal poäng och studieveckor som du ska studera får du reda på av skolan efter nivåplacering.

Grundläggande kurser i svenska som andraspråk/svenska/engelska/matematik söker du i fliken kurspaket.
Lärlingsutbildningar för vuxna riktar sig till dig som vill skaffa sig en yrkesutbildning genom praktik. Minst 70 % av utbildningen är arbetsplatsförlagd och du har en nära kontakt med arbetslivet under utbildningstiden.

Du som vill gå en lärlingsutbildning och är folkbokförd i Uppsala behöver kontakta en studie- och yrkesvägledare på Navet.

OBS! Start- och slutdatumen för lärlingsutbildningarna är preliminära och kan komma att ändras.

Genom ett personligt besök på SFI-mottagningen kan du anmäla dig till SFI, svenskundervisning för invandrare, ta med ID/pass! För mer information: SFI Mottagning
Just nu kan du söka till:
Period 11, med kursstart från 2017-10-23.
Sista ansökningsdatum är den 8 september.
Period 12, med kursstart från 2017-10-23.
Sista ansökningsdatum är den 8 september.
Period 13, med kursstart från 2017-11-27.
Ansök från och med den 5 september
Period 1, med kursstart från 2018-01-15.
Ansök från och med den 15 oktober
Period 2, med kursstart från 2018-01-15.
Ansök från och med den 15 oktober
  • Vem kan söka?

    Du är behörig att studera hos oss från och med 1 juli det år du fyller 20 år eller om du har ett slutbetyg/examensbevis/studiebevis från gymnasieskolan. Är du skriven i annan kommun måste du även få ett godkännande från din hemkommun.

    Frågor & Svar

  • Vad kan jag läsa?

    Vi erbjuder ett brett urval av kurser på grundläggande- och gymnasial nivå, som distans, flex eller i klassrum. Du kan även läsa yrkesutbildningar i klassrum eller som lärling.