• Just nu pågår arbete med antagning till kursstarten den 15 januari. Det kan innebära att du inte ser dina sökta kurser, men det betyder inte att dina sökta kurser är borta. När antagningsarbetet är klart får du ett e-postmeddelande med ditt besked. Du kan även logga in på Min ansökan och hämta beskedet som en pdf-fil. Skolan kommer att skicka ut kallelse till dig som blir antagen med mer information inför kursstart.
Du ska bifoga alla dina betyg från tidigare studier.

OBS! Betyg från Komvux i Uppsala från år 2003 och framåt behöver inte bifogas i ansökan.
KURSSTART 15 JANUARI
Ansökningsperiod: 16 oktober till 1 december.
(Grund- och gymnasiala kurser samt yrkesutbildningar)

KURSSTART 19 FEBRUARI
Ansökningsperiod: 2 december till 12 januari
(Grund- och gymnasiala kurser )

KURSSTART 26 MARS
Ansökningsperiod: 15 januari till 9 februari
(Grund- och gymnasiala kurser samt yrkesutbildningar)

KURSSTART 30 APRIL
Ansökningsperiod: 12 februari till 23 mars
(Grund- och gymnasiala kurser)

KURSSTART 4 JUNI
Ansökningsperiod: 26 mars till 20 april
(Grund- och gymnasiala kurser)

KURSSTART 13 AUGUSTI
Ansökningsperiod: 23 april till 8 juni
(Grund- och gymnasiala kurser samt yrkesutbildningar)

KURSSTART 17 SEPTEMBER
Ansökningsperiod: 11 juni till 10 augusti
(Grund- och gymnasiala kurser)

KURSSTART 22 OKTOBER
Ansökningsperiod: 13 augusti till 7 september
(Grund- och gymnasiala kurser samt yrkesutbildningar)

KURSSTART 26 NOVEMBER
Ansökningsperiod: 10 september till 19 oktober
(Grund- och gymnasiala kurser)
KURSSTART 8 JANUARI
Sista ansökningsdag: 14 december

KURSSTART 5 FEBRUARI
Sista ansökningsdag: 18 januari

KURSSTART 5 MARS
Sista ansökningsdag: 15 februari

KURSSTART 3 APRIL
Sista ansökningsdag: 15 mars

KURSSTART 30 APRIL
Sista ansökningsdag: 12 april

KURSSTART 28 MAJ
Sista ansökningsdag: 8 maj

KURSSTART 25 JUNI
Sista ansökningsdag: 7 juni

KURSSTART 6 AUGUSTI
Sista ansökningsdag: 23 juli

Genom ett personligt besök på SFI-mottagningen kan du anmäla dig till SFI, svenskundervisning för invandrare, ta med ID/pass!

Förbered gärna din anmälan till SFI genom att anmäla dig via webben, när du gjort det besöker du SFI-mottagningen för att slutföra din ansökan.

För mer information: SFI Mottagning


Har du läst klart SFI ska du söka till svenska som andraspråk. Skolan kommer att göra en nivåplacering och lägga på de delkurser som du som elev behöver. Antal poäng och studieveckor som du ska studera får du reda på av skolan efter nivåplacering.

Grundläggande kurser i svenska som andraspråk/svenska/engelska/matematik söker du i fliken kurspaket.
Lärlingsutbildningar för vuxna riktar sig till dig som vill skaffa sig en yrkesutbildning genom praktik. Minst 70 % av utbildningen är arbetsplatsförlagd och du har en nära kontakt med arbetslivet under utbildningstiden.

Du som vill gå en lärlingsutbildning och är folkbokförd i Uppsala behöver kontakta en studie- och yrkesvägledare på Navet.

OBS! Start- och slutdatumen för lärlingsutbildningarna är preliminära och kan komma att ändras.

Har du skyddade personuppgifter?
Då behöver du personligen komma till Navet, Kungsgatan 85, för att fylla i en pappersansökan. Tänk på att du måste ta med dina betyg.
  • Vem kan söka?

    Du är behörig att studera hos oss från och med 1 juli det år du fyller 20 år eller om du har ett slutbetyg/examensbevis/studiebevis från gymnasieskolan. Är du skriven i annan kommun måste du även få ett godkännande från din hemkommun.

    Frågor & Svar

  • Vad kan jag läsa?

    Vi erbjuder ett brett urval av kurser på grundläggande- och gymnasial nivå, som distans, flex eller i klassrum. Du kan även läsa yrkesutbildningar i klassrum eller som lärling.