Gå vidare till innehåll
 • Antagningsenheten prioriterar enligt Förordningen om vuxenutbildning vilket innebär att sökande med störst behov av utbildning, exempelvis sökande som saknar eller har en ofullständig gymnasieutbildning prioriteras högt vid antagning. Du som saknar grundläggande behörighet till högskola/universitet har rätt att läsa enstaka kurser i syfte att uppnå behörighet för högre studier. Du som har en gymnasieexamen/motsvarande prioriteras till kurser som behövs för särskild behörighet till en högre utbildning. Viktigt är att det framgår i den individuella studieplanen vilken högre utbildning behörigheten krävs för. Denna prioritering gäller även för ansökningar till andra kommuner.
Bifoga alla dina betyg från tidigare studier. Betygsdokument laddas upp i samband med ansökan. Om du vill ladda upp dokument efter att ansökan är klar görs det via "Min sida" under menyn "Dokument".

Namn och personnummer ska framgå på dokumentet, spara i filformat JPEG eller PDF. Utländska betyg ska vara bedömda av UHR.

OBS! Betyg på enstaka kurser från Komvux i Uppsala från år 2003 och framåt behöver inte bifogas i ansökan.
Du kan ta del av viktig information under frågor och svar som finns under rubriken Information.

Frågor och svar
När du har studerat inom vuxenutbildningen kan du begära ut dina betyg.

Om det gäller enstaka kurser och prövning ska du mejla namn, personnummer och vilka enstaka kurser du vill ha med på dokumentet till ujc.betyg@uppsala.se

Om du vill ha ut ett slutbetyg eller en gymnasieexamen ska du först prata med en studie- och yrkesvägledare.

Har du studerat före 2002 och behöver en ny kopia av ditt betyg ska du vända dig till stadsarkivet.

Läs mer här Beställa betyg
KURSSTART 20 MARS 2023
Ansökningstid: 2 januari till 3 februari
(Grund- och gymnasiala kurser samt yrkesutbildningar)

KURSSTART 24 APRIL 2023
Ansökningstid: 6 februari till 10 mars
(Grund- och gymnasiala kurser)

KURSSTART 29 MAJ 2023
Ansökningstid: 13 mars till 14 april
(Grund- och gymnasiala kurser)

KURSSTART 7 AUGUSTI 2023
Ansökningstid: 17 april till 9 juni
(grund- och gymnasiala kurser samt yrkesutbildningar)

KURSSTART 11 SEPTEMBER 2023
Ansökningstid: 12 juni till 28 juli
(Grund- och gymnasiala kurser)

KURSSTART 16 OKTOBER 2023
Ansökningstid: 31 juli till 1 september
(Grund- och gymnasiala kurser samt yrkesutbildningar)

KURSSTART 20 NOVEMBER 2023
Ansökningstid: 4 september till 6 oktober
(Grund- och gymnasiala kurser)

KURSSTART 8 JANUARI 2024
Ansökningstid: 9 oktober till 10 november
(Grund- och gymnasiala kurser samt yrkesutbildningar)
Det är alltid den först inskickade ansökan som antagningsenheten kommer att handlägga. Om du skulle ångra ditt val och vill ändra till en annan kurs eller kurspaket måste du först radera tidigare ansökan och sedan skicka in en ny ansökan före sista ansökningsdag.

Om du söker ett kurspaket och vill ha ett andrahandsval kan du söka enstaka kurser.
Ändrade villkor för högskoleförberedande examen inom komvux som börjar gälla från den 1 juli 2021.

Har du gjort en planering mot examen som bland annat innehåller 50 poängskurser i historia, samhällskunskap och/eller naturkunskap behöver du kontakta en studie- och yrkesvägledare för en ny planering.

studievagledning@uppsala.se

Läs mer om Högskoleförberedande examen

Läs mer på Skolverket
PRÖVNING VÅR 2023
Ansökningsperiod: Vårens ansökningsperiod är stängd
Information om höstens ansökningsperiod kommer inom kort

Anmäl dig till prövning genom att klicka på "Kursutbud" och välj sedan fliken "Prövning" för att välja en kurs.

En avgift kommer att krävas av den som har godkänt betyg sedan tidigare, samt av den som inte studerar inom den kommunala vuxenutbildningen oavsett betyg.

Avgift för prövning är 500kr per kurs. Swish 123 655 57 59 Prövningsenheten Uppsala kommun. Ange namn, personnummer och kurs/kurser.

Avgiften ska vara betald senast sista ansökningsdag för att ansökan ska vara komplett och handläggas.
Lär känna Sverige, gå kursen samhällsorientering. Kursen är för dig som är ny i Sverige. Logga in med e-legitimation eller skapa ett konto för att ansöka till kursen.

Läs mer här Samhällsorientering för nyanlända
Svenska för yrkesutbildade, Sfx, är en utbildning i svenska med inriktning på yrkesspråk. Du lär dig också hur ditt yrke fungerar i Sverige. Du studerar tillsammans med andra från ditt yrkesområde. Kurserna börjar från olika svenskanivåer, du söker från den nivå du befinner dig på just nu. Både Sfi (svenska för invandrare) och Sva (grundskole- och gymnasiesvenska) ingår i utbildningen. Förutom svenska läser du även orienteringskurser med fokus på ditt yrke.
Idag finns det två olika Sfx-utbildningar i Uppsala.

Svenska för medicinsk personal (SFM)
Om du är utbildad till sjuksköterska, tandläkare, läkare, fysioterapeut, biomedicinsk analytiker eller apotekare och vill fortsätta arbeta i yrket i Sverige kan du studera SFM.

Svenska för pedagoger (SFP)
Utbildningen för dig som har en lärarexamen eller har en examen i ett ämne som ingår i en lärarbehörighet samt arbetat som lärare för barn och/eller ungdomar under 18 år.

För ansökan till SFM och SFP kontakta Studie- och yrkesvägledare på Utbildnings- och jobbcenter Boländerna via mail: sfx@uppsala.se

Läs mer här Yrkesinriktad språkutbildning

Swedish for professionals (SFX) is a course focusing on developing competency in professional language. You will undertake the course with peers from the same profession to learn Swedish and acquire general knowledge about how your profession works in Sweden. The aim of the course is to develop your Swedish language skills to enable you to apply for a professional licence to practice in Sweden.

Two courses in Swedish for Trained Professionals are available in Uppsala:

-If you are trained as a medical doctor, nurse, pharmacist, dentist, physiotherapist or medical analyst and want to continue to work within your profession in Sweden you can apply to study SFM.

-If you hold a teaching degree from your home country, and/or have worked as a teacher you can apply to study Swedish for teachers, SFP.

New courses start every 10 weeks and applications are accepted continuously.

More information and application form
Swedish for Medical Professionals
Swedish for Teachers

Du anmäler dig till SFI genom att kontakta SFI-mottagningen. Du behöver kunna identifiera dig med ID/pass! Har du svenskt personnummer är det bra om du förbereder din anmälan till SFI genom att anmäla dig via webben. Skapa först ett konto och sedan gör du din SFI-anmälan. När du gjort det kontaktar du SFI-mottagningen för att slutföra din ansökan.

Läs mer om SFIKURSSTART 6 FEBRUARI
Sista ansökningsdag: 19 januari

KURSSTART 6 MARS
Sista ansökningsdag: 16 februari

KURSSTART 3 APRIL
Sista ansökningsdag: 16 mars

KURSSTART 2 MAJ (tisdag)
Sista ansökningsdag: 13 april

KURSSTART 29 MAJ
Sista ansökningsdag: 11 maj

KURSSTART 26 JUNI
Sista ansökningsdag: 8 juni

KURSSTART 7 AUGUSTI
Sista ansökningsdag: 20 juli

KURSSTART 4 SEPTEMBER
Sista ansökningsdag: 17 augusti

KURSSTART 2 OKTOBER
Sista ansökningsdag: 14 september

KURSSTART 30 OKTOBER
Sista ansökningsdag: 12 oktober

KURSSTART 27 NOVEMBER
Sista ansökningsdag: 9 november
Förändringar inom Komvux sker åren 2021-2022. Läs mer om förändringarna på skolverkets hemsida.
Skolverket
 • Vem kan söka?

  Du är behörig att studera på komvux från och med 1 juli det år du fyller 20 år eller om du har ett slutbetyg, examensbevis eller studiebevis från gymnasieskolan. Är du skriven i annan kommun måste du även få ett godkännande från din hemkommun.

  SKYDDADE PERSONUPPGIFTER
  Du som har skyddade personuppgifter ska inte göra en ansökan via webben. Du ska fylla i en ansökan som du kan ladda ner och skriva ut, klicka här: Ansökan sekretess, eller hämta på något av våra Utbildnings- och jobbcenter. Tänk på att bifoga dina betyg samt ett personbevis där folkbokföringskommun framgår.  Frågor & Svar

 • Vad kan jag läsa?

  Vi erbjuder ett brett urval av kurser på grundläggande- och gymnasial nivå samt yrkesutbildningar. Flera kurser och yrkesutbildningar finns i olika studieformer såsom flex, distans, klassrum och lärling.

  ANTAGNING
  Antagningen grundas på den information som du lämnat till vuxenutbildningen och de handlingar som du bifogar/laddar upp i ansökan. Ansökan ska vara komplett senast sista ansökningsdag för sökt utbildning. Information och handlingar som läggs till efter sista ansökningsdag tas inte med i antagningsbeslutet.
  Du som söker ansvarar för att uppgifter i din individuella studieplan och uppladdade handlingar är korrekta.