Kontakt


Har du frågor kring inloggning med e-legitimation, kan du läsa mer på E-legitimation skatteverket

Om du behöver hjälp med din webbansökan så är du välkommen till Utbildnings- och jobbcenter på Kungsgatan 85 klicka för öppet- och telefontider

Frågor kring studier kontakta studie- och yrkesvägledare

Om du har frågor kring antagning kontakta antagningsenheten för vuxenutbildning

Information om nivåtest

Information om Svenska för invandrare SFI

Information om Samhällsorientering för nyanlända SO

Information om prövning