Denna sida visar endast utbudet. Om du vill göra en ansökan så måste du vara inloggad.
Söker...
30 kurspaket
GY Fastighetstekniker, MV VFXAGN
Movant
16 mars 2020 - 26 februari 2021, 50 veckor
Studiestödspoäng: 1500
Fastighetstekniker (klassrum)
Ansök senast 7/2

Förkunskaper
Godkänd i svenska/svenska som andraspråk, nationell delkurs 4 och matematik, nationell delkurs 4 eller motsvarande kunskaper.

Målgrupp
Fastighetsteknikern är specialist på drift och skötsel av fastighetstekniska system. Yrket har blivit mer mångsidigt än tidigare och tekniska kunskaper samt datakunskaper efterfrågas i allt större utsträckning. Fler av fastighetsteknikers arbetsuppgifter kräver specialistkunskaper. En fastighetstekniker sköter bland annat, med hjälp av datorer, kontrollen och övervakningen av värmecentraler och luftbehandlingsanläggningar. Arbetet som fastighetstekniker innebär tät kontakt med både hantverkare och hyresgäster och flera av kurserna handlar därför om kommunikation.

Ingående kurser

Praktisk ellära
ELLPRA0, 100 poäng
Kursgrupp: MV2003PRA0VFXAGN
Kurstid: 16 mars - 12 juni, 13 veckor
Centralt kursinnehåll
Elkraftteknik
ELRELF0, 100 poäng
Kursgrupp: MV2003ELF0VFXAGN
Kurstid: 16 mars - 12 juni, 13 veckor
Centralt kursinnehåll
Systemuppbyggnad
SYSSYT0, 100 poäng
Kursgrupp: MV2003SYT0VFXAGN
Kurstid: 16 mars - 12 juni, 13 veckor
Centralt kursinnehåll
Värmelära
SYSVÄM0, 100 poäng
Kursgrupp: MV2003VÄM0VFXAGN
Kurstid: 16 mars - 12 juni, 13 veckor
Centralt kursinnehåll
Fastighetsförvaltning
FAFFAS0, 100 poäng
Kursgrupp: MV2003FAS0VFXAGN
Kurstid: 15 juni - 11 september, 13 veckor
Centralt kursinnehåll
Fastighetsservice – byggnader
FASFAS0, 100 poäng
Kursgrupp: MV2003SFAS0VFXAGN
Kurstid: 15 juni - 11 september, 13 veckor
Centralt kursinnehåll
Fastighetsservice – VVS
FASFAE0, 100 poäng
Kursgrupp: MV2003FAE0VFXAGN
Kurstid: 15 juni - 11 september, 13 veckor
Centralt kursinnehåll
Luftbehandling
VETLUF0, 100 poäng
Kursgrupp: MV2003LUF0VFXAGN
Kurstid: 15 juni - 11 september, 13 veckor
Centralt kursinnehåll
Entreprenörskap
ENTENR0, 100 poäng
Kursgrupp: MV2003ENR0VFXAGN
Kurstid: 14 september - 27 november, 11 veckor
Centralt kursinnehåll
Mät- och reglerteknik
MÄTMÄT0, 100 poäng
Kursgrupp: MV2003MÄT0VFXAGN
Kurstid: 14 september - 27 november, 11 veckor
Centralt kursinnehåll
Mät- och styrteknik
MÄTMÄO0, 100 poäng
Kursgrupp: MV2003MÄO0VFXAGN
Kurstid: 14 september - 27 november, 11 veckor
Centralt kursinnehåll
Programmerbara styrsystem
MÄTPRR0, 100 poäng
Kursgrupp: MV2003PRR0VFXAGN
Kurstid: 30 november 2020 - 26 februari 2021, 13 veckor
Centralt kursinnehåll
Fastighetsautomation 1
FAIFAS01, 100 poäng
Kursgrupp: MV2003FAS01VFXAGN
Kurstid: 30 november 2020 - 26 februari 2021, 13 veckor
Centralt kursinnehåll
Distribuerade styrsystem
MÄTDIS0, 100 poäng
Kursgrupp: MV2003DIS0VFXAGN
Kurstid: 30 november 2020 - 26 februari 2021, 13 veckor
Centralt kursinnehåll
Gymnasiearbete VF
GYARVF, 100 poäng
Kursgrupp: MV2003GYARVFVFXAGN
Kurstid: 30 november 2020 - 26 februari 2021, 13 veckor
Centralt kursinnehåll
GY Aktiviteter och upplevelser, H HTXAAN
Hermods
16 mars 2020 - 16 juli 2021, 70 veckor
Studiestödspoäng: 1400
Aktiviteter och upplevelser
Ansök senast 7/2

Förkunskaper
Godkänd i svenska/svenska som andraspråk, nationell delkurs 4 eller motsvarande samt godkänd i Engelska 5 eller motsvarande.

Målgrupp
Utbildningen ger dig kunskaper för arbete med småföretagande inom besöksnäringen, till exempel med olika typer av aktiviteter och upplevelser. Efter utbildningen kan du arbeta med många yrken som bland annat resesäljare, turistinformatör, tåg- och flygvärdinna, guide eller reseledare etc. Det är viktigt att du tycker om att träffa människor och att du är bra på att kommunicera så språkkunskaper är självklart en stor tillgång. I utbildningen lär du dig, förutom de teoretiska kunskaperna, även att planera, samarbeta och anpassa dig till olika situationer och till olika människor. Arbetsplatsförlagt lärande ingår i utbildningen. Utbildningen är en flexutbildning vilket innebär att du som elev har möjlighet att delta på lektioner och handledning på plats i skolan och vissa obligatoriska moment i skolan kan ingå. Den största delen av dina studier utför du på egen hand i din webbkurs i Novo men du har kontinuerlig tillgång till individuell handledning i skolan. Kan du inte komma till skolan så finns även möjlighet till handledning via mejl och Skype. För dig som läser flex finns även IT-stöd och Novo-hjälp samt en kurs i Studieteknik att tillgå som ett stöd i dina studier.

Ingående kurser

Aktiviteter och upplevelser
AKTAKT0, 100 poäng
Kursgrupp: HE2003AKT0HTXAAN
Flex
Kurstid: 16 mars - 13 november, 35 veckor
Centralt kursinnehåll
Besöksnäringen
AKTBEO0, 100 poäng
Kursgrupp: HE2003BEO0HTXAAN
Flex
Kurstid: 16 mars - 13 november, 35 veckor
Centralt kursinnehåll
Drycker och ansvarsfull alkoholservering
DRYDRC0, 100 poäng
Kursgrupp: HE2003DRC0HTXAAN
Flex
Kurstid: 16 mars - 13 november, 35 veckor
Centralt kursinnehåll
Engelska 6
ENGENG06, 100 poäng
Kursgrupp: HE2003ENG06HTXAAN
Flex
Kurstid: 16 mars - 13 november, 35 veckor
Centralt kursinnehåll
Entreprenörskap
ENTENR0, 100 poäng
Kursgrupp: HE2003ENR0HTXAAN
Flex
Kurstid: 16 mars - 13 november, 35 veckor
Centralt kursinnehåll
Entreprenörskap och företagande
FÖRENT0, 100 poäng
Kursgrupp: HE2003ENT0HTXAAN
Flex
Kurstid: 16 mars - 13 november, 35 veckor
Centralt kursinnehåll
Företagsekonomi 1
FÖRFÖR01, 100 poäng
Kursgrupp: HE2003FÖR01HTXAAN
Flex
Kurstid: 16 mars - 13 november, 35 veckor
Centralt kursinnehåll
Hållbar turism
RESHAL0, 100 poäng
Kursgrupp: HE2003HAL0HTXAAN
Flex
Kurstid: 16 november 2020 - 16 juli 2021, 35 veckor
Centralt kursinnehåll
Konferens och evenemang
KONKOF0, 100 poäng
Kursgrupp: HE2003KOF0HTXAAN
Flex
Kurstid: 16 november 2020 - 16 juli 2021, 35 veckor
Centralt kursinnehåll
Logi
RECLOG0, 100 poäng
Kursgrupp: HE2003LOG0HTXAAN
Flex
Kurstid: 16 november 2020 - 16 juli 2021, 35 veckor
Centralt kursinnehåll
Marknadsföring och försäljning
RESMAS0, 100 poäng
Kursgrupp: HE2003MAS0HTXAAN
Flex
Kurstid: 16 november 2020 - 16 juli 2021, 35 veckor
Centralt kursinnehåll
Resmål och resvägar
RESREM0, 100 poäng
Kursgrupp: HE2003REM0HTXAAN
Flex
Kurstid: 16 november 2020 - 16 juli 2021, 35 veckor
Centralt kursinnehåll
Reseproduktion och försäljning
RESRES0, 100 poäng
Kursgrupp: HE2003RES0HTXAAN
Flex
Kurstid: 16 november 2020 - 16 juli 2021, 35 veckor
Centralt kursinnehåll
Service och bemötande 1
SEVSEV01, 100 poäng
Kursgrupp: HE2003SEV01HTXAAN
Flex
Kurstid: 16 november 2020 - 16 juli 2021, 35 veckor
Centralt kursinnehåll
GY Barnskötare med SFI/Svenska som andraspråk grund, G BFXABN SV
Utbildnings- och jobbcenter i Gottsunda
16 mars 2020 - 11 juni 2021, 65 veckor
Studiestödspoäng: 1300
Barnskötare med SFI/Svenska som andraspråk grund
Ansök senast 7/2

Förkunskaper
Du behöver vara godkänd i SFI kurs C eller ha motsvarande kunskaper.

Målgrupp
Utbildningen i sin helhet avser att ge dig kunskaper för arbete som barnskötare. Du studerar svenskaspråket parallellt med yrkeskurserna. Utbildningens kurstid kan variera då den påverkas av din språknivå. Studieplanering görs på skolan vid start. Studierna är på heltid, 100%. SFI D studeras i första blocket. Grundläggande svenska som andraspråk, nationell delkurs 2 och 3 studeras i andra blocket och nationell delkurs 4 och svenska som andraspråk 1 studeras i sista blocket. Arbetsplatsförlagt lärande är 5+5 veckor.

Ingående kurser

Kommunikation
PEDKOU0, 100 poäng
Kursgrupp: GO2003KOUBFXABNSV
Kurstid: 16 mars 2020 - 22 januari 2021, 45 veckor
Centralt kursinnehåll
Hälsopedagogik
HALHAL0, 100 poäng
Kursgrupp: GO2003HAL0BFXABNSV
Kurstid: 16 mars 2020 - 22 januari 2021, 45 veckor
Centralt kursinnehåll
Pedagogiskt ledarskap
PEDPEG0, 100 poäng
Kursgrupp: GO2003PEG0BFXABNSV
Kurstid: 16 mars 2020 - 22 januari 2021, 45 veckor
Centralt kursinnehåll
Lärande och utveckling
PEDLÄR0, 100 poäng
Kursgrupp: GO2003LÄR0BFXABNSV
Kurstid: 16 mars 2020 - 22 januari 2021, 45 veckor
Centralt kursinnehåll
Människors miljöer
PEDMÄI0, 100 poäng
Kursgrupp: GO2003MÄI0BFXABNSV
Kurstid: 16 mars 2020 - 22 januari 2021, 45 veckor
Centralt kursinnehåll
Specialpedagogik 1
SPCSPE01, 100 poäng
Kursgrupp: GO2003SPE01BFXABNSV
Kurstid: 16 mars 2020 - 22 januari 2021, 45 veckor
Centralt kursinnehåll
Etnicitet och kulturmöten
SOIETN0, 100 poäng
Kursgrupp: GO2003ETN0BFXABNSV
Kurstid: 16 mars 2020 - 22 januari 2021, 45 veckor
Centralt kursinnehåll
Pedagogiska teorier och praktiker
PEDPED0, 100 poäng
Kursgrupp: GO2003PED0BFXABNSV
Kurstid: 16 mars 2020 - 22 januari 2021, 45 veckor
Centralt kursinnehåll
Grundläggande vård och omsorg
GRUGRD0, 100 poäng
Kursgrupp: GO2003GRD0BFXABNSV
Kurstid: 16 mars 2020 - 22 januari 2021, 45 veckor
Centralt kursinnehåll
Svenska som andraspråk, nationell delkurs 2
GRNSVAB, 200 poäng
Kursgrupp: GO2003SVABBFXABNSV
Kurstid: 16 mars 2020 - 22 januari 2021, 45 veckor
Centralt kursinnehåll
Svenska som andraspråk, nationell delkurs 3
GRNSVAC, 200 poäng
Kursgrupp: GO2003SVACBFXABNSV
Kurstid: 16 mars 2020 - 22 januari 2021, 45 veckor
Centralt kursinnehåll
Svenska som andraspråk, nationell delkurs 4
GRNSVAD, 200 poäng
Kursgrupp: GO2003SVADBFXABNSV
Kurstid: 16 mars 2020 - 22 januari 2021, 45 veckor
Centralt kursinnehåll
Barns lärande och växande
PEDBAS0, 100 poäng
Kursgrupp: GO2003BAS0BFXABNSV
Kurstid: 25 januari - 11 juni, 20 veckor
Centralt kursinnehåll
Skapande verksamhet
PEGSKP0, 100 poäng
Kursgrupp: GO2003SKP0BFXABNSV
Kurstid: 25 januari - 11 juni, 20 veckor
Centralt kursinnehåll
Pedagogiskt arbete
PEGPEA0, 200 poäng
Kursgrupp: GO2003PEA0BFXABNSV
Kurstid: 25 januari - 11 juni, 20 veckor
Centralt kursinnehåll
Svenska som andraspråk 1
SVASVA01, 100 poäng
Kursgrupp: GO2003SVA01BFXABNSV
Kurstid: 25 januari - 11 juni, 20 veckor
Centralt kursinnehåll
GY Dator- och kommunikationstekniker, MV DAT
Movant
16 mars 2020 - 26 februari 2021, 50 veckor
Studiestödspoäng: 1500
Dator- och kommunikationstekniker (klassrum)
Ansök senast 7/2

Förkunskaper
Godkänd i grundläggande svenska/svenska som andraspråk, nationell delkurs 4 och grundläggande matematik, nationell delkurs 4 eller motsvarande kunskaper.

Målgrupp
En dator- och kommunikationstekniker kan sköta underhåll av servrar, infrastruktur, nätverk, system och applikationer. Att lösa supportärenden, utföra installationer av applikationer, system och servrar är också vanliga arbetsuppgifter. Företagets storlek styr ofta hur breda eller specialiserade arbetsområden man ansvarar för. Specialisering är dessutom något branschen ser mycket positivt på och det finns möjlighet att prova på några olika specialiseringar inom ramen för utbildningen.

Ingående kurser

Datorteknik 1a
DAODAT01a, 100 poäng
Kursgrupp: MV2003DAT01ADAT
Kurstid: 16 mars - 12 juni, 13 veckor
Centralt kursinnehåll
Nätverksadministration
NAINAV0, 100 poäng
Kursgrupp: MV2003NAV0DAT
Kurstid: 16 mars - 12 juni, 13 veckor
Centralt kursinnehåll
Energiteknik 1
ENEENE01, 100 poäng
Kursgrupp: MV2003ENE01DAT
Kurstid: 16 mars - 12 juni, 13 veckor
Centralt kursinnehåll
Mekatronik 1
MEKMEK01, 100 poäng
Kursgrupp: MV2003MEK01DAT
Kurstid: 16 mars - 12 juni, 13 veckor
Centralt kursinnehåll
Dator- och nätverksteknik
DAODAC0, 100 poäng
Kursgrupp: MV2003DAC0DAT
Kurstid: 15 juni - 11 september, 13 veckor
Centralt kursinnehåll
Elektronik och mikrodatorteknik
ELEELR0, 100 poäng
Kursgrupp: MV2003ELR0DAT
Kurstid: 15 juni - 11 september, 13 veckor
Centralt kursinnehåll
Kommunikationsnät 1
INSKOM01, 100 poäng
Kursgrupp: MV2003KOM01DAT
Kurstid: 15 juni - 11 september, 13 veckor
Centralt kursinnehåll
Nätverksteknik
NAINAR0, 100 poäng
Kursgrupp: MV2003NAR0DAT
Kurstid: 15 juni - 11 september, 13 veckor
Centralt kursinnehåll
Digital kommunikationsteknik
DAODIG0, 100 poäng
Kursgrupp: MV2003DIG0DAT
Kurstid: 14 september - 27 november, 11 veckor
Centralt kursinnehåll
Administration av nätverks- och serverutrustning
NAIADM0, 100 poäng
Kursgrupp: MV2003ADM0DAT
Kurstid: 14 september - 27 november, 11 veckor
Centralt kursinnehåll
Elektromekanik
ELRELK0, 100 poäng
Kursgrupp: MV2003ELK0DAT
Kurstid: 14 september - 27 november, 11 veckor
Centralt kursinnehåll
Nätverkssäkerhet
NAINAE0, 100 poäng
Kursgrupp: MV2003NAE0DAT
Kurstid: 30 november 2020 - 26 februari 2021, 13 veckor
Centralt kursinnehåll
Nätverksteknologier
NAINAK0, 100 poäng
Kursgrupp: MV2003NAK0DAT
Kurstid: 30 november 2020 - 26 februari 2021, 13 veckor
Centralt kursinnehåll
Support och hemservice
SUPSUP0, 100 poäng
Kursgrupp: MV2003SUP0DAT
Kurstid: 30 november 2020 - 26 februari 2021, 13 veckor
Centralt kursinnehåll
Gymnasiearbete EE
GYAREE, 100 poäng
Kursgrupp: MV2003GYAREEDAT
Kurstid: 30 november 2020 - 26 februari 2021, 13 veckor
Centralt kursinnehåll
GY Golvläggare, MV BAXAFN
Movant
16 mars - 18 december, 40 veckor
Studiestödspoäng: 1200
Golvläggare (klassrum)
Ansök senast 7/2

Förkunskaper
Godkänd i grundläggande svenska/svenska som andraspråk, nationell delkurs 4 eller motsvarande kunskaper. Efter avslutad utbildning behöver du arbeta som lärling i ca 3 år för att ta ditt yrkesbevis. Du har rätt till lärlingslön enligt kollektivavtal.

Målgrupp
Golvläggaren arbetar med golvbeläggningar av bl a textil, plast, linoleum, kork och parkett. Golvläggning i våtrum är en specialitet, liksom arbeten med renovering och underhåll. Du jobbar med allt från renovering till nybyggnads projekt. Merparten av dagens golvmaterial läggs i stora enheter, som t ex mattor på rulle eller parkettbrädor. Men du ska också kunna utföra specialjobb, t ex mönsterläggning av parkettgolv. Under utbildningen kommer du inte bara lära dig att lägga mattor, utan det handlar även mycket om förarbetet såsom rivning av gamla mattor, spackling och slipning innan golvläggningen.

Ingående kurser

Husbyggnadsprocessen
HUSHUB0, 200 poäng
Kursgrupp: MV2003HUB0BAXAFN
Kurstid: 16 mars - 22 maj, 10 veckor
Centralt kursinnehåll
Husbyggnad 1
HUSHUS01, 100 poäng
Kursgrupp: MV2003HUS01BAXAFN
Kurstid: 16 mars - 22 maj, 10 veckor
Centralt kursinnehåll
Husbyggnad 2
HUSHUS02, 200 poäng
Kursgrupp: MV2003HUS02BAXAFN
Kurstid: 25 maj - 21 augusti, 13 veckor
Centralt kursinnehåll
Husbyggnad 3 – ombyggnad
HUSHUS03, 200 poäng
Kursgrupp: MV2003HUS03BAXAFN
Kurstid: 25 maj - 21 augusti, 13 veckor
Centralt kursinnehåll
Golvläggning 1
GOLGOL01, 100 poäng
Kursgrupp: MV2003GOL01BAXAFN
Kurstid: 24 augusti - 18 december, 17 veckor
Centralt kursinnehåll
Golvläggning 2 – våtrum
GOLGOL02, 100 poäng
Kursgrupp: MV2003GOL02BAXAFN
Kurstid: 24 augusti - 18 december, 17 veckor
Centralt kursinnehåll
Golvläggning 3 – trä och laminat
GOLGOL03, 200 poäng
Kursgrupp: MV2003GOL03BAXAFN
Kurstid: 24 augusti - 18 december, 17 veckor
Centralt kursinnehåll
Specialyrken 1
HUBSPC01S, 100 poäng
Kursgrupp: MV2003SPC01SBAXAFN
Kurstid: 24 augusti - 18 december, 17 veckor
Centralt kursinnehåll
GY Bokning, H HTXABN
Hermods
16 mars 2020 - 7 maj 2021, 60 veckor
Studiestödspoäng: 1200
Bokning
Ansök senast 7/2

Förkunskaper
Godkänd i svenska/svenska som andraspråk, nationell delkurs 4 eller motsvarande och godkänd i Engelska 5 eller motsvarande.

Målgrupp
Denna utbildning syftar till att utveckla din förmåga att kommunicera, bemöta och ge service till gäster och kunder i olika situationer utifrån behov och förväntningar. Arbetet inom bokning kan innefatta bland annat att ta emot gäster och kunder vid incheckning och utcheckning, kassahantering och rumsbokning samt bemötande av gäster i olika situationer. I utbildningen ingår kurser som bl a. ger dig grundläggande kunskaper om bokföring och bokslut samt kunskap om telefonförsäljning. Arbetsplatsförlagt lärande ingår i utbildningen. Utbildningen är en flexutbildning vilket innebär att du som elev har möjlighet att delta på lektioner och handledning på plats i skolan och vissa obligatoriska moment i skolan kan ingå. Den största delen av dina studier utför du på egen hand i din webbkurs i Novo men du har kontinuerlig tillgång till individuell handledning i skolan. Kan du inte komma till skolan så finns även möjlighet till handledning via mejl och Skype. För dig som läser flex finns även IT-stöd och Novo-hjälp samt en kurs i Studieteknik att tillgå som ett stöd i dina studier.

Ingående kurser

Affärskommunikation
AFFAFÄ00S, 100 poäng
Kursgrupp: HE2003AFÄ00SHTXABN
Flex
Kurstid: 16 mars - 9 oktober, 30 veckor
Centralt kursinnehåll
Besöksnäringen
AKTBEO0, 100 poäng
Kursgrupp: HE2003BEO0HTXABN
Flex
Kurstid: 16 mars - 9 oktober, 30 veckor
Centralt kursinnehåll
Engelska 6
ENGENG06, 100 poäng
Kursgrupp: HE2003ENG06HTXABN
Flex
Kurstid: 16 mars - 9 oktober, 30 veckor
Centralt kursinnehåll
Företagsekonomi 1
FÖRFÖR01, 100 poäng
Kursgrupp: HE2003FÖR01HTXABN
Flex
Kurstid: 16 mars - 9 oktober, 30 veckor
Centralt kursinnehåll
Konferens 1
KONKOF01, 100 poäng
Kursgrupp: HE2003KOF01HTXABN
Flex
Kurstid: 16 mars - 9 oktober, 30 veckor
Centralt kursinnehåll
Konferens och evenemang
KONKOF0, 100 poäng
Kursgrupp: HE2003KOF0HTXABN
Flex
Kurstid: 16 mars - 9 oktober, 30 veckor
Centralt kursinnehåll
Konferens 2
KONKON02, 100 poäng
Kursgrupp: HE2003KON02HTXABN
Flex
Kurstid: 12 oktober 2020 - 7 maj 2021, 30 veckor
Centralt kursinnehåll
Logi
RECLOG0, 100 poäng
Kursgrupp: HE2003LOG0HTXABN
Flex
Kurstid: 12 oktober 2020 - 7 maj 2021, 30 veckor
Centralt kursinnehåll
Personlig försäljning 1
FÖSPER01, 100 poäng
Kursgrupp: HE2003PER01HTXABN
Flex
Kurstid: 12 oktober 2020 - 7 maj 2021, 30 veckor
Centralt kursinnehåll
Reception 1
RECREC01, 100 poäng
Kursgrupp: HE2003REC01HTXABN
Flex
Kurstid: 12 oktober 2020 - 7 maj 2021, 30 veckor
Centralt kursinnehåll
Service och bemötande 1
SEVSEV01, 100 poäng
Kursgrupp: HE2003SEV01HTXABN
Flex
Kurstid: 12 oktober 2020 - 7 maj 2021, 30 veckor
Centralt kursinnehåll
Telefon- och internetservice
FÖSTEL0, 100 poäng
Kursgrupp: HE2003TEL0HTXABN
Flex
Kurstid: 12 oktober 2020 - 7 maj 2021, 30 veckor
Centralt kursinnehåll
GY Gästvärd, H HTXADN
Hermods
16 mars - 4 september, 25 veckor
Studiestödspoäng: 500
Gästvärd
Ansök senast 7/2

Förkunskaper
Godkänd i svenska/svenska som andraspråk, nationell delkurs 4 eller motsvarande.

Målgrupp
Är du serviceinriktad och tycker om att träffa människor? Är du bra på att ge ett gott första intryck och gillar ett varierat arbete? Bli gästvärd på t ex hotell eller vandrarhem! Gästvärden är ofta den första kontakten med kunden eller besökaren. Arbetet kan handla om att ta emot besökare, göra bokningar, servera frukost, stå i reception, se till att sköta rumsservice bl a. Utbildningen ger dig kunskaper om service och bemötande, besöksnäringen och logi. Arbetsplatsförlagt lärande ingår i utbildningen. Utbildningen är en flexutbildning vilket innebär att du som elev har möjlighet att delta på lektioner och handledning på plats i skolan och vissa obligatoriska moment i skolan kan ingå. Den största delen av dina studier utför du på egen hand i din webbkurs i Novo men du har kontinuerlig tillgång till individuell handledning i skolan. Kan du inte komma till skolan så finns även möjlighet till handledning via mejl och Skype. För dig som läser flex finns även IT-stöd och Novo-hjälp samt en kurs i Studieteknik att tillgå som ett stöd i dina studier.

Ingående kurser

Besöksnäringen
AKTBEO0, 100 poäng
Kursgrupp: HE2003BEO0HTXADN
Flex
Kurstid: 16 mars - 4 september, 25 veckor
Centralt kursinnehåll
Frukost och bufféservering
SERFRU0, 100 poäng
Kursgrupp: HE2003FRU0HTXADN
Flex
Kurstid: 16 mars - 4 september, 25 veckor
Centralt kursinnehåll
Logi
RECLOG0, 100 poäng
Kursgrupp: HE2003LOG0HTXADN
Flex
Kurstid: 16 mars - 4 september, 25 veckor
Centralt kursinnehåll
Service och bemötande 1
SEVSEV01, 100 poäng
Kursgrupp: HE2003SEV01HTXADN
Flex
Kurstid: 16 mars - 4 september, 25 veckor
Centralt kursinnehåll
Våningsservice 1
VAIVAI01, 100 poäng
Kursgrupp: HE2003VAI01HTXADN
Flex
Kurstid: 16 mars - 4 september, 25 veckor
Centralt kursinnehåll
GY Bokning och försäljning, H HTXACN
Hermods
16 mars 2020 - 7 maj 2021, 60 veckor
Studiestödspoäng: 1200
Bokning och försäljning
Ansök senast 7/2

Förkunskaper
Godkänd i svenska/svenska som andraspråk, nationell delkurs 4 eller motsvarande och godkänd i Engelska 5 eller motsvarande.

Målgrupp
Denna utbildning syftar till att utveckla din förmåga att kommunicera, bemöta och ge service till gäster och kunder i olika situationer utifrån behov och förväntningar. Arbetet inom bokning och försäljning kan innefatta bland annat att ta emot gäster och kunder vid incheckning och utcheckning, kassahantering och rumsbokning samt bemötande av gäster i olika situationer. I utbildningen ingår kurser som bl a. ger dig grundläggande kunskaper om ett kundrelaterat och målinriktat säljarbete inom handel med varor och tjänster samt kunskaper om kommunikationsteknik, samt förmåga att planera, organisera, informera och leda aktiviteter, upplevelser och resor. Arbetsplatsförlagt lärande ingår i utbildningen. Utbildningen är en flexutbildning vilket innebär att du som elev har möjlighet att delta på lektioner och handledning på plats i skolan och vissa obligatoriska moment i skolan kan ingå. Den största delen av dina studier utför du på egen hand i din webbkurs i Novo men du har kontinuerlig tillgång till individuell handledning i skolan. Kan du inte komma till skolan så finns även möjlighet till handledning via mejl och Skype. För dig som läser flex finns även IT-stöd och Novo-hjälp samt en kurs i Studieteknik att tillgå som ett stöd i dina studier.

Ingående kurser

Aktiviteter och upplevelser
AKTAKT0, 100 poäng
Kursgrupp: HE2003AKT0HTXACN
Flex
Kurstid: 16 mars - 9 oktober, 30 veckor
Centralt kursinnehåll
Besöksnäringen
AKTBEO0, 100 poäng
Kursgrupp: HE2003BEO0HTXACN
Flex
Kurstid: 16 mars - 9 oktober, 30 veckor
Centralt kursinnehåll
Engelska 6
ENGENG06, 100 poäng
Kursgrupp: HE2003ENG06HTXACN
Flex
Kurstid: 16 mars - 9 oktober, 30 veckor
Centralt kursinnehåll
Företagsekonomi 1
FÖRFÖR01, 100 poäng
Kursgrupp: HE2003FÖR01HTXACN
Flex
Kurstid: 16 mars - 9 oktober, 30 veckor
Centralt kursinnehåll
Hållbar turism
RESHAL0, 100 poäng
Kursgrupp: HE2003HAL0HTXACN
Flex
Kurstid: 16 mars - 9 oktober, 30 veckor
Centralt kursinnehåll
Konferens 1
KONKOF01, 100 poäng
Kursgrupp: HE2003KOF01HTXACN
Flex
Kurstid: 16 mars - 9 oktober, 30 veckor
Centralt kursinnehåll
Konferens och evenemang
KONKOF0, 100 poäng
Kursgrupp: HE2003KOF0HTXACN
Flex
Kurstid: 12 oktober 2020 - 7 maj 2021, 30 veckor
Centralt kursinnehåll
Marknadsföring och försäljning
RESMAS0, 100 poäng
Kursgrupp: HE2003MAS0HTXACN
Flex
Kurstid: 12 oktober 2020 - 7 maj 2021, 30 veckor
Centralt kursinnehåll
Personlig försäljning 1
FÖSPER01, 100 poäng
Kursgrupp: HE2003PER01HTXACN
Flex
Kurstid: 12 oktober 2020 - 7 maj 2021, 30 veckor
Centralt kursinnehåll
Resmål och resvägar
RESREM0, 100 poäng
Kursgrupp: HE2003REM0HTXACN
Flex
Kurstid: 12 oktober 2020 - 7 maj 2021, 30 veckor
Centralt kursinnehåll
Service och bemötande 1
SEVSEV01, 100 poäng
Kursgrupp: HE2003SEV01HTXACN
Flex
Kurstid: 12 oktober 2020 - 7 maj 2021, 30 veckor
Centralt kursinnehåll
Telefon- och internetservice
FÖSTEL0, 100 poäng
Kursgrupp: HE2003TEL0HTXACN
Flex
Kurstid: 12 oktober 2020 - 7 maj 2021, 30 veckor
Centralt kursinnehåll
GY Elektriker, MV EEXAAN
Movant
16 mars 2020 - 26 februari 2021, 50 veckor
Studiestödspoäng: 1500
Elektriker (klassrum)
Ansök senast 7/2

Förkunskaper
Godkänd i svenska/svenska som andraspråk, nationell delkurs 4 och matematik, nationell delkurs 4 eller motsvarande kunskaper. Efter avslutad utbildning behöver du arbeta som lärling i ca 1 - 2 år innan du kan ansöka om ditt yrkesbevis. Branschen kräver även att du ska ha godkänt betyg i Matematik A, Svenska A samt Engelska A, alternativt Matematik 1a, Svenska som andraspråk 1 samt Engelska 5. Du har rätt till lärlingslön enligt kollektivavtal.

Målgrupp
En Installationselektriker monterar och kopplar in kablar och elektriska apparater. Miljöerna kan vara alltifrån tunga industrier till villor och lägenheter. Som installationselektriker arbetar man både utomhus och inomhus och ofta utgår arbetet från en servicebil vilket gör arbetet rörligt och varierande. Efter utbildning kan installationselektrikern få behörighet för elinstallationer i flera nivåer. I Sverige måste man nämligen vara utbildad och godkänd för att utföra elinstallationer. Felaktiga elinstallationer kan orsaka direkta konsekvenser så som en brand. Därför är säkerhet och noggrannhet viktigt för att bli installationselektriker.

Ingående kurser

Energiteknik 1
ENEENE01, 100 poäng
Kursgrupp: MV2003ENE01EEXAAN
Kurstid: 16 mars - 12 juni, 13 veckor
Centralt kursinnehåll
Elektromekanik
ELRELK0, 100 poäng
Kursgrupp: MV2003ELK0EEXAAN
Kurstid: 16 mars - 12 juni, 13 veckor
Centralt kursinnehåll
Datorteknik 1a
DAODAT01a, 100 poäng
Kursgrupp: MV2003DAT01AEEXAAN
Kurstid: 16 mars - 12 juni, 13 veckor
Centralt kursinnehåll
Mekatronik 1
MEKMEK01, 100 poäng
Kursgrupp: MV2003MEK01EEXAAN
Kurstid: 16 mars - 12 juni, 13 veckor
Centralt kursinnehåll
Servicekunskap
FÖSSEV0, 100 poäng
Kursgrupp: MV2003SEV0EEXAAN
Kurstid: 15 juni - 11 september, 13 veckor
Centralt kursinnehåll
Elinstallationer
INSELI0, 200 poäng
Kursgrupp: MV2003ELI0EEXAAN
Kurstid: 15 juni - 11 september, 13 veckor
Centralt kursinnehåll
Praktisk ellära
ELLPRA0, 100 poäng
Kursgrupp: MV2003PRA0EEXAAN
Kurstid: 15 juni - 11 september, 13 veckor
Centralt kursinnehåll
Elkraftteknik
ELRELF0, 100 poäng
Kursgrupp: MV2003ELF0EEXAAN
Kurstid: 14 september - 11 december, 13 veckor
Centralt kursinnehåll
Larm-, övervaknings- och säkerhetssystem
LARLAM0, 100 poäng
Kursgrupp: MV2003LAM0EEXAAN
Kurstid: 14 september - 11 december, 13 veckor
Centralt kursinnehåll
Belysningsteknik
INSBES0, 100 poäng
Kursgrupp: MV2003BES0EEXAAN
Kurstid: 14 september - 11 december, 13 veckor
Centralt kursinnehåll
Elmotorstyrning
INSELS0, 100 poäng
Kursgrupp: MV2003ELS0EEXAAN
Kurstid: 14 september - 11 december, 13 veckor
Centralt kursinnehåll
Fastighetsautomation 1
FAIFAS01, 100 poäng
Kursgrupp: MV2003FAS01EEXAAN
Kurstid: 14 december 2020 - 26 februari 2021, 11 veckor
Centralt kursinnehåll
Kommunikationsnät 1
INSKOM01, 100 poäng
Kursgrupp: MV2003KOM01EEXAAN
Kurstid: 14 december 2020 - 26 februari 2021, 11 veckor
Centralt kursinnehåll
Gymnasiearbete EE
GYAREE, 100 poäng
Kursgrupp: MV2003GYAREEEEXAAN
Kurstid: 14 december 2020 - 26 februari 2021, 11 veckor
Centralt kursinnehåll
GY Assistent marknadsföring, H HAXAFN
Hermods
16 mars - 13 november, 35 veckor
Studiestödspoäng: 700
Assistent marknadsföring
Ansök senast 7/2

Förkunskaper
Godkänd i svenska/ svenska som andraspråk, nationell delkurs 4 eller motsvarande.

Målgrupp
Gillar du att vara kreativ, att skapa, att göra research? Trivs du när du har många olika arbetsuppgifter samtidigt? Bli assistent inom marknadsföring! Utbildningen ger dig kunskaper för arbete på ett företags markandsavdelning. Arbetet kan till exempel innebära att ta fram informations- och reklammaterial samt att planera och utvärdera marknadsföringskampanjer. Arbetsplatsförlagt lärande ingår i utbildningen. Utbildningen är en flexutbildning vilket innebär att du som elev har möjlighet att delta på lektioner och handledning på plats i skolan och vissa obligatoriska moment i skolan kan ingå. Den största delen av dina studier utför du på egen hand i din webbkurs i Novo men du har kontinuerlig tillgång till individuell handledning i skolan. Kan du inte komma till skolan så finns även möjlighet till handledning via mejl och Skype. För dig som läser flex finns även IT-stöd och Novo-hjälp samt en kurs i Studieteknik att tillgå som ett stöd i dina studier.

Ingående kurser

Administration 1
ADMADM01, 100 poäng
Kursgrupp: HE2003ADM01HAXAFN
Flex
Kurstid: 16 mars - 13 november, 35 veckor
Centralt kursinnehåll
Affärskommunikation
AFFAFÄ00S, 100 poäng
Kursgrupp: HE2003AFÄ00SHAXAFN
Flex
Kurstid: 16 mars - 13 november, 35 veckor
Centralt kursinnehåll
Företagsekonomi 1
FÖRFÖR01, 100 poäng
Kursgrupp: HE2003FÖR01HAXAFN
Flex
Kurstid: 16 mars - 13 november, 35 veckor
Centralt kursinnehåll
Intern och extern kommunikation
INFINE0, 100 poäng
Kursgrupp: HE2003INE0HAXAFN
Flex
Kurstid: 16 mars - 13 november, 35 veckor
Centralt kursinnehåll
Information och kommunikation 1
INFINF01, 100 poäng
Kursgrupp: HE2003INF01HAXAFN
Flex
Kurstid: 16 mars - 13 november, 35 veckor
Centralt kursinnehåll
Information och kommunikation 2
INFINF02, 100 poäng
Kursgrupp: HE2003INF02HAXAFN
Flex
Kurstid: 16 mars - 13 november, 35 veckor
Centralt kursinnehåll
Marknadsföring
FÖRMAD0, 100 poäng
Kursgrupp: HE2003MAD0HAXAFN
Flex
Kurstid: 16 mars - 13 november, 35 veckor
Centralt kursinnehåll