Denna sida visar endast utbudet. Om du vill göra en ansökan så måste du vara inloggad.
Söker...
45 kurspaket
GY Barnskötare FLEX Kväll, B BFXABNFX
Utbildnings- och jobbcenter i Boländerna
6 januari 2020 - 2 april 2021, 65 veckor
Studiestödspoäng: 1400
Barnskötare FLEX Kväll
Ansök senast 22/11

Förkunskaper
Godkänd i svenska/svenska som andraspråk, nationell delkurs 4 eller motsvarande.

Målgrupp
Vill du jobba med barn? Den här utbildningen ger dig kompetens att arbeta som barnskötare på förskola. Du arbetar tillsammans med förskollärare och tillsammans ansvarar ni för omsorg och aktiviteter. Du är också delaktig i det pedagogiska arbetet med barnen. Utbildningen innehåller 10 veckor arbetsplatsförlagt lärande (APL) FLEX innebär att du deltar i lärarledda lektioner cirka 2 dagar i veckan. Lektionerna är obligatoriska - KVÄLLSTID. Övrig tid studerar du på egen hand utifrån en studiehandledning. Skolan erbjuder också möjlighet till individuell handledning av lärare. Studierna är på heltid - 100% studietakt

Ingående kurser

Etnicitet och kulturmöten
SOIETN0, 100 poäng
Kursgrupp: BO2001ETN0BFXABNFX
Kurstid: 6 januari - 13 november, 45 veckor
Centralt kursinnehåll
Grundläggande vård och omsorg
GRUGRD0, 100 poäng
Kursgrupp: BO2001GRD0BFXABNFX
Kurstid: 6 januari - 13 november, 45 veckor
Centralt kursinnehåll
Hälsopedagogik
HALHAL0, 100 poäng
Kursgrupp: BO2001HAL0BFXABNFX
Kurstid: 6 januari - 13 november, 45 veckor
Centralt kursinnehåll
Kommunikation
PEDKOU0, 100 poäng
Kursgrupp: BO2001KOU0BFXABNFX
Kurstid: 6 januari - 13 november, 45 veckor
Centralt kursinnehåll
Lärande och utveckling
PEDLÄR0, 100 poäng
Kursgrupp: BO2001LÄR0BFXABNFX
Kurstid: 6 januari - 13 november, 45 veckor
Centralt kursinnehåll
Människors miljöer
PEDMÄI0, 100 poäng
Kursgrupp: BO2001MÄI0BFXABNFX
Kurstid: 6 januari - 13 november, 45 veckor
Centralt kursinnehåll
Pedagogiska teorier och praktiker
PEDPED0, 100 poäng
Kursgrupp: BO2001PED0BFXABNFX
Kurstid: 6 januari - 13 november, 45 veckor
Centralt kursinnehåll
Pedagogiskt ledarskap
PEDPEG0, 100 poäng
Kursgrupp: BO2001PEG0BFXABNFX
Kurstid: 6 januari - 13 november, 45 veckor
Centralt kursinnehåll
Specialpedagogik 1
SPCSPE01, 100 poäng
Kursgrupp: BO2001SPE01BFXABNFX
Kurstid: 6 januari - 13 november, 45 veckor
Centralt kursinnehåll
Svenska som andraspråk 1
SVASVA01, 100 poäng
Kursgrupp: BO2001SVA01BFXABNFX
Kurstid: 6 januari - 13 november, 45 veckor
Centralt kursinnehåll
Svenska 1
SVESVE01, 100 poäng
Kursgrupp: BO2001SVE01BFXABNFX
Kurstid: 6 januari - 13 november, 45 veckor
Centralt kursinnehåll
Barns lärande och växande
PEDBAS0, 100 poäng
Kursgrupp: BO2001DBAS0BFXABNFX
Kurstid: 16 november 2020 - 2 april 2021, 20 veckor
Centralt kursinnehåll
Pedagogiskt arbete
PEGPEA0, 200 poäng
Kursgrupp: BO2001PEA0BFXABNFX
Kurstid: 16 november 2020 - 2 april 2021, 20 veckor
Centralt kursinnehåll
Skapande verksamhet
PEGSKP0, 100 poäng
Kursgrupp: BO2001SKP0BFXABNFX
Kurstid: 16 november 2020 - 2 april 2021, 20 veckor
Centralt kursinnehåll
GY Administratör, H HAXAAN
Hermods
6 januari - 22 maj, 20 veckor
Studiestödspoäng: 400
Administratör
Ansök senast 22/11

Förkunskaper
Godkänd i svenska/ svenska som andraspråk, nationell delkurs 4 eller motsvarande.

Målgrupp
Är du duktig på att planera och strukturera saker? Då passar kanske utbildningen administratör dig! Arbetsuppgifterna för en administratör kan skifta beroende på arbetsplatsens storlek. Det kan handla om specialiserade uppgifter eller att vara "spindeln i nätet", den som möter många människor inom och utanför företaget. Att förbereda inför möten, göra presentationer, ta fram information eller sammanställa statistik och delta i utredningar kan vara en del av arbetsuppgifterna. Det kräver både servicekänsla, social kompetens och att du uppskattar omväxling. Arbetsplatsförlagt lärande ingår i utbildningen. Utbildningen är en flexutbildning vilket innebär att du som elev har möjlighet att delta på lektioner och handledning på plats i skolan och vissa obligatoriska moment i skolan kan ingå. Den största delen av dina studier utför du på egen hand i din webbkurs i Novo men du har kontinuerlig tillgång till individuell handledning i skolan. Kan du inte komma till skolan så finns även möjlighet till handledning via mejl och Skype. För dig som läser flex finns även IT-stöd och Novo-hjälp samt en kurs i Studieteknik att tillgå som ett stöd i dina studier.

Ingående kurser

Administration 1
ADMADM01, 100 poäng
Kursgrupp: HE2001ADM01HAXAAN
Flex
Kurstid: 6 januari - 22 maj, 20 veckor
Centralt kursinnehåll
Administration 2
ADMADM02, 100 poäng
Kursgrupp: HE2001ADM02HAXAAN
Flex
Kurstid: 6 januari - 22 maj, 20 veckor
Centralt kursinnehåll
Företagsekonomi 1
FÖRFÖR01, 100 poäng
Kursgrupp: HE2001FÖR01HAXAAN
Flex
Kurstid: 6 januari - 22 maj, 20 veckor
Centralt kursinnehåll
Information och kommunikation 1
INFINF01, 100 poäng
Kursgrupp: HE2001INF01HAXAAN
Flex
Kurstid: 6 januari - 22 maj, 20 veckor
Centralt kursinnehåll
GY Aktiviteter och upplevelser, H HTXAAN
Hermods
6 januari 2020 - 7 maj 2021, 70 veckor
Studiestödspoäng: 1400
Aktiviteter och upplevelser
Ansök senast 22/11

Förkunskaper
Godkänd i svenska/svenska som andraspråk, nationell delkurs 4 eller motsvarande samt godkänd i Engelska 5 eller motsvarande.

Målgrupp
Utbildningen ger dig kunskaper för arbete med småföretagande inom besöksnäringen, till exempel med olika typer av aktiviteter och upplevelser. Efter utbildningen kan du arbeta med många yrken som bland annat resesäljare, turistinformatör, tåg- och flygvärdinna, guide eller reseledare etc. Det är viktigt att du tycker om att träffa människor och att du är bra på att kommunicera så språkkunskaper är självklart en stor tillgång. I utbildningen lär du dig, förutom de teoretiska kunskaperna, även att planera, samarbeta och anpassa dig till olika situationer och till olika människor. Arbetsplatsförlagt lärande ingår i utbildningen. Utbildningen är en flexutbildning vilket innebär att du som elev har möjlighet att delta på lektioner och handledning på plats i skolan och vissa obligatoriska moment i skolan kan ingå. Den största delen av dina studier utför du på egen hand i din webbkurs i Novo men du har kontinuerlig tillgång till individuell handledning i skolan. Kan du inte komma till skolan så finns även möjlighet till handledning via mejl och Skype. För dig som läser flex finns även IT-stöd och Novo-hjälp samt en kurs i Studieteknik att tillgå som ett stöd i dina studier.

Ingående kurser

Aktiviteter och upplevelser
AKTAKT0, 100 poäng
Kursgrupp: HE2001AKT0HTXAAN
Flex
Kurstid: 6 januari - 4 september, 35 veckor
Centralt kursinnehåll
Besöksnäringen
AKTBEO0, 100 poäng
Kursgrupp: HE2001BEO0HTXAAN
Flex
Kurstid: 6 januari - 4 september, 35 veckor
Centralt kursinnehåll
Drycker och ansvarsfull alkoholservering
DRYDRC0, 100 poäng
Kursgrupp: HE2001DRC0HTXAAN
Flex
Kurstid: 6 januari - 4 september, 35 veckor
Centralt kursinnehåll
Engelska 6
ENGENG06, 100 poäng
Kursgrupp: HE2001ENG06HTXAAN
Flex
Kurstid: 6 januari - 4 september, 35 veckor
Centralt kursinnehåll
Entreprenörskap
ENTENR0, 100 poäng
Kursgrupp: HE2001ENR0HTXAAN
Flex
Kurstid: 6 januari - 4 september, 35 veckor
Centralt kursinnehåll
Entreprenörskap och företagande
FÖRENT0, 100 poäng
Kursgrupp: HE2001ENT0HTXAAN
Flex
Kurstid: 6 januari - 4 september, 35 veckor
Centralt kursinnehåll
Företagsekonomi 1
FÖRFÖR01, 100 poäng
Kursgrupp: HE2001FÖR01HTXAAN
Flex
Kurstid: 6 januari - 4 september, 35 veckor
Centralt kursinnehåll
Hållbar turism
RESHAL0, 100 poäng
Kursgrupp: HE2001HAL0HTXAAN
Flex
Kurstid: 7 september 2020 - 7 maj 2021, 35 veckor
Centralt kursinnehåll
Konferens och evenemang
KONKOF0, 100 poäng
Kursgrupp: HE2001KOF0HTXAAN
Flex
Kurstid: 7 september 2020 - 7 maj 2021, 35 veckor
Centralt kursinnehåll
Logi
RECLOG0, 100 poäng
Kursgrupp: HE2001LOG0HTXAAN
Flex
Kurstid: 7 september 2020 - 7 maj 2021, 35 veckor
Centralt kursinnehåll
Marknadsföring och försäljning
RESMAS0, 100 poäng
Kursgrupp: HE2001MAS0HTXAAN
Flex
Kurstid: 7 september 2020 - 7 maj 2021, 35 veckor
Centralt kursinnehåll
Resmål och resvägar
RESREM0, 100 poäng
Kursgrupp: HE2001REM0HTXAAN
Flex
Kurstid: 7 september 2020 - 7 maj 2021, 35 veckor
Centralt kursinnehåll
Reseproduktion och försäljning
RESRES0, 100 poäng
Kursgrupp: HE2001RES0HTXAAN
Flex
Kurstid: 7 september 2020 - 7 maj 2021, 35 veckor
Centralt kursinnehåll
Service och bemötande 1
SEVSEV01, 100 poäng
Kursgrupp: HE2001SEV01HTXAAN
Flex
Kurstid: 7 september 2020 - 7 maj 2021, 35 veckor
Centralt kursinnehåll
GY Elevassistent FLEX, G BFXACNFX
Utbildnings- och jobbcenter i Gottsunda
6 januari 2020 - 2 april 2021, 65 veckor
Studiestödspoäng: 1400
Elevassistent FLEX
Ansök senast 22/11

Förkunskaper
Godkänd i svenska/svenska som andraspråk, nationell delkurs 4 eller motsvarande.

Målgrupp
Vill du arbeta med barn och ungdomar? Denna yrkesutbildning ger dig kompetens att jobba som elevassistent. Du arbetar i skolan med elever som behöver extra stöd i olika undervisningssituationer. Du arbetar nära tillsammans med undervisande lärare. Arbetsmarknaden för elevassistenter är god. Utbildningen innehåller 10 veckor arbetsplatsförlagt lärande (APL) Detta är en FLEX-utbildning. FLEX innebär att du deltar i lärarledda lektioner cirka 2 dagar i veckan. Lektionerna är obligatoriska. Övrig tid studerar du på egen hand utifrån en studiehandledning. Skolan erbjuder också möjlighet till individuell handledning av lärare. Studierna är på heltid - 100%, DAGTID

Ingående kurser

Etnicitet och kulturmöten
SOIETN0, 100 poäng
Kursgrupp: GO2001ETN0BFXACNFX
Kurstid: 6 januari - 13 november, 45 veckor
Centralt kursinnehåll
Grundläggande vård och omsorg
GRUGRD0, 100 poäng
Kursgrupp: GO2001GRD0BFXACNFX
Kurstid: 6 januari - 13 november, 45 veckor
Centralt kursinnehåll
Hälsopedagogik
HALHAL0, 100 poäng
Kursgrupp: GO2001HAL0BFXACNFX
Kurstid: 6 januari - 13 november, 45 veckor
Centralt kursinnehåll
Kommunikation
PEDKOU0, 100 poäng
Kursgrupp: GO2001KOU0BFXACNFX
Kurstid: 6 januari - 13 november, 45 veckor
Centralt kursinnehåll
Lärande och utveckling
PEDLÄR0, 100 poäng
Kursgrupp: GO2001LÄR0BFXACNFX
Kurstid: 6 januari - 31 december, 51 veckor
Centralt kursinnehåll
Människors miljöer
PEDMÄI0, 100 poäng
Kursgrupp: GO2001MÄI0BFXACNFX
Kurstid: 6 januari - 13 november, 45 veckor
Centralt kursinnehåll
Pedagogiskt arbete
PEGPEA0, 200 poäng
Kursgrupp: GO2001PEA0BFXACNFX
Kurstid: 6 januari - 13 november, 45 veckor
Centralt kursinnehåll
Pedagogiska teorier och praktiker
PEDPED0, 100 poäng
Kursgrupp: GO2001PED0BFXACNFX
Kurstid: 6 januari - 31 december, 51 veckor
Centralt kursinnehåll
Pedagogiskt ledarskap
PEDPEG0, 100 poäng
Kursgrupp: GO2001PEG0BFXACNFX
Kurstid: 6 januari - 13 november, 45 veckor
Centralt kursinnehåll
Specialpedagogik 1
SPCSPE01, 100 poäng
Kursgrupp: GO2001SPE01BFXACNFX
Kurstid: 6 januari - 13 november, 45 veckor
Centralt kursinnehåll
Svenska som andraspråk 1
SVASVA01, 100 poäng
Kursgrupp: GO2001SVA01BFXACNFX
Kurstid: 6 januari - 13 november, 45 veckor
Centralt kursinnehåll
Svenska 1
SVESVE01, 100 poäng
Kursgrupp: GO2001SVE01BFXACNFX
Kurstid: 6 januari - 13 november, 45 veckor
Centralt kursinnehåll
Barns lärande och växande
PEDBAS0, 100 poäng
Kursgrupp: GO2001BAS0BFXACNFX
Kurstid: 16 november 2020 - 2 april 2021, 20 veckor
Centralt kursinnehåll
Specialpedagogik 2
SPCSPE02, 100 poäng
Kursgrupp: GO2001SPE02BFXACNFX
Kurstid: 16 november 2020 - 2 april 2021, 20 veckor
Centralt kursinnehåll
GY Elektriker, MV EEXAAN
Movant
6 januari - 18 december, 50 veckor
Studiestödspoäng: 1500
Elektriker (klassrum)
Ansök senast 22/11

Förkunskaper
Godkänd i svenska/svenska som andraspråk, nationell delkurs 4 eller motsvarande kunskaper samt godkänd i matematik, nationell delkurs 4 eller motsvarande. Efter avslutad utbildning behöver du arbeta som lärling i ca 1 - 2 år innan du kan ansöka om ditt yrkesbevis. Branschen kräver även att du ska ha godkänt betyg i Matematik A, Svenska A samt Engelska A, alternativt Matematik 1a, Svenska som andraspråk 1 samt Engelska 5. Du har rätt till lärlingslön enligt kollektivavtal.

Målgrupp
En Installationselektriker monterar och kopplar in kablar och elektriska apparater. Miljöerna kan vara alltifrån tunga industrier till villor och lägenheter. Som installationselektriker arbetar man både utomhus och inomhus och ofta utgår arbetet från en servicebil vilket gör arbetet rörligt och varierande. Efter utbildning kan installationselektrikern få behörighet för elinstallationer i flera nivåer. I Sverige måste man nämligen vara utbildad och godkänd för att utföra elinstallationer. Felaktiga elinstallationer kan orsaka direkta konsekvenser så som en brand. Därför är säkerhet och noggrannhet viktigt för att bli installationselektriker.

Ingående kurser

Praktisk ellära
ELLPRA0, 100 poäng
Kursgrupp: MV2001PRA0EEXAAN
Kurstid: 6 januari - 13 mars, 10 veckor
Centralt kursinnehåll
Elkraftteknik
ELRELF0, 100 poäng
Kursgrupp: MV2001ELF0EEXAAN
Kurstid: 6 januari - 13 mars, 10 veckor
Centralt kursinnehåll
Datorteknik 1a
DAODAT01a, 100 poäng
Kursgrupp: MV2001DAT01AEEXAAN
Kurstid: 6 januari - 13 mars, 10 veckor
Centralt kursinnehåll
Elektromekanik
ELRELK0, 100 poäng
Kursgrupp: MV2001ELK0EEXAAN
Kurstid: 16 mars - 12 juni, 13 veckor
Centralt kursinnehåll
Energiteknik 1
ENEENE01, 100 poäng
Kursgrupp: MV2001ENE01EEXAAN
Kurstid: 16 mars - 12 juni, 13 veckor
Centralt kursinnehåll
Larm-, övervaknings- och säkerhetssystem
LARLAM0, 100 poäng
Kursgrupp: MV2001LAM0EEXAAN
Kurstid: 16 mars - 12 juni, 13 veckor
Centralt kursinnehåll
Mekatronik 1
MEKMEK01, 100 poäng
Kursgrupp: MV2001MEK01EEXAAN
Kurstid: 16 mars - 12 juni, 13 veckor
Centralt kursinnehåll
Kommunikationsnät 1
INSKOM01, 100 poäng
Kursgrupp: MV2001KOM01EEXAAN
Kurstid: 15 juni - 11 september, 13 veckor
Centralt kursinnehåll
Fastighetsautomation 1
FAIFAS01, 100 poäng
Kursgrupp: MV2001FAS01EEXAAN
Kurstid: 15 juni - 11 september, 13 veckor
Centralt kursinnehåll
Belysningsteknik
INSBES0, 100 poäng
Kursgrupp: MV2001BES0EEXAAN
Kurstid: 15 juni - 11 september, 13 veckor
Centralt kursinnehåll
Elmotorstyrning
INSELS0, 100 poäng
Kursgrupp: MV2001ELS0EEXAAN
Kurstid: 15 juni - 11 september, 13 veckor
Centralt kursinnehåll
Servicekunskap
FÖSSEV0, 100 poäng
Kursgrupp: MV2001SEV0EEXAAN
Kurstid: 14 september - 18 december, 14 veckor
Centralt kursinnehåll
Elinstallationer
INSELI0, 200 poäng
Kursgrupp: MV2001ELI0EEXAAN
Kurstid: 14 september - 18 december, 14 veckor
Centralt kursinnehåll
Gymnasiearbete EE
GYAREE, 100 poäng
Kursgrupp: MV2001GYAREEEEXAAN
Kurstid: 14 september - 18 december, 14 veckor
Centralt kursinnehåll
GY Ekonomi- och redovisningsassistent, H HAXABN
Hermods
6 januari - 4 september, 35 veckor
Studiestödspoäng: 700
Ekonomi- och redovisningsassistent
Ansök senast 22/11

Förkunskaper
Godkänd i Svenska som andraspråk/svenska nationell delkurs 4, samt matematik nationell delkurs 4 eller motsvarande.

Målgrupp
Det här är en bra utbildning för dig som arbetar, eller vill arbeta, med ekonomi och vill höja din kompetens. I utbildningen är företagsekonomi och redovisning grunden, men du får också lära dig om kommunikation, affärer, juridik och vanliga program inom ekonomi. Du kan ha hand om delar av företagets ekonomiarbete, till exempel bokföring, dokumenthantering eller information. Du bör ha känsla och intresse för siffror och administrativa uppgifter. Arbetsplatsförlagt lärande ingår i utbildningen. Utbildningen är en flexutbildning vilket innebär att du som elev har möjlighet att delta på lektioner och handledning på plats i skolan och vissa obligatoriska moment i skolan kan ingå. Den största delen av dina studier utför du på egen hand i din webbkurs i Novo men du har kontinuerlig tillgång till individuell handledning i skolan. Kan du inte komma till skolan så finns även möjlighet till handledning via mejl och Skype. För dig som läser flex finns även IT-stöd och Novo-hjälp samt en kurs i Studieteknik att tillgå som ett stöd i dina studier.

Ingående kurser

Affärsjuridik
JURAFF0, 100 poäng
Kursgrupp: HE2001AFF0HAXABN
Flex
Kurstid: 6 januari - 4 september, 35 veckor
Centralt kursinnehåll
Affärskommunikation
AFFAFÄ00S, 100 poäng
Kursgrupp: HE2001AFÄ00SHAXABN
Flex
Kurstid: 6 januari - 4 september, 35 veckor
Centralt kursinnehåll
Företagsekonomi 1
FÖRFÖR01, 100 poäng
Kursgrupp: HE2001FÖR01HAXABN
Flex
Kurstid: 6 januari - 4 september, 35 veckor
Centralt kursinnehåll
Företagsekonomi 2
FÖRFÖR02, 100 poäng
Kursgrupp: HE2001FÖR02HAXABN
Flex
Kurstid: 6 januari - 4 september, 35 veckor
Centralt kursinnehåll
Information och kommunikation 1
INFINF01, 100 poäng
Kursgrupp: HE2001INF01HAXABN
Flex
Kurstid: 6 januari - 4 september, 35 veckor
Centralt kursinnehåll
Personaladministration
ADMPER0, 100 poäng
Kursgrupp: HE2001PER0HAXABN
Flex
Kurstid: 6 januari - 4 september, 35 veckor
Centralt kursinnehåll
Redovisning 2
FÖRRED02, 100 poäng
Kursgrupp: HE2001RED02HAXABN
Flex
Kurstid: 6 januari - 4 september, 35 veckor
Centralt kursinnehåll
GY Barnskötare FLEX, G BFXABN
Utbildnings- och jobbcenter i Gottsunda
6 januari 2020 - 2 april 2021, 65 veckor
Studiestödspoäng: 1400
Barnskötare FLEX
Ansök senast 22/11

Förkunskaper
Godkänd i svenska/svenska som andraspråk, nationell delkurs 4 eller motsvarande kunskaper.

Målgrupp
Vill du jobba med barn? Den här utbildningen ger dig kompetens att arbeta som barnskötare på förskola. Du arbetar tillsammans med förskollärare och tillsammans ansvarar ni för omsorg och aktiviteter. Du är också delaktig i det pedagogiska arbetet med barnen. Utbildningen innehåller 10 veckor arbetsplatsförlagt lärande (APL) FLEX innebär att du deltar i lärarledda lektioner cirka 2 dagar i veckan. Lektionerna är obligatoriska och DAGTID. Övrig tid studerar du på egen hand utifrån en studiehandledning. Skolan erbjuder också möjlighet till individuell handledning av lärare. Studierna är på heltid - 100%

Ingående kurser

Etnicitet och kulturmöten
SOIETN0, 100 poäng
Kursgrupp: GO2001ETN0_BFXABNFX
Kurstid: 6 januari - 13 november, 45 veckor
Centralt kursinnehåll
Grundläggande vård och omsorg
GRUGRD0, 100 poäng
Kursgrupp: GO2001GRD0_BFXABNFX
Kurstid: 6 januari - 13 november, 45 veckor
Centralt kursinnehåll
Hälsopedagogik
HALHAL0, 100 poäng
Kursgrupp: GO2002HAL0_BFXABNFX
Kurstid: 6 januari - 13 november, 45 veckor
Centralt kursinnehåll
Kommunikation
PEDKOU0, 100 poäng
Kursgrupp: GO2001KOU0_BFXABNFX
Kurstid: 6 januari - 13 november, 45 veckor
Centralt kursinnehåll
Lärande och utveckling
PEDLÄR0, 100 poäng
Kursgrupp: GO2001LÄR0_BFXABNFX
Kurstid: 6 januari - 13 november, 45 veckor
Centralt kursinnehåll
Människors miljöer
PEDMÄI0, 100 poäng
Kursgrupp: GO2001MÄI0_BFXABNFX
Kurstid: 6 januari - 13 november, 45 veckor
Centralt kursinnehåll
Pedagogiska teorier och praktiker
PEDPED0, 100 poäng
Kursgrupp: GO2001PED0_BFXABNFX
Kurstid: 6 januari - 13 november, 45 veckor
Centralt kursinnehåll
Specialpedagogik 1
SPCSPE01, 100 poäng
Kursgrupp: GO2001SPE01_BFXABNFX
Kurstid: 6 januari - 13 november, 45 veckor
Centralt kursinnehåll
Pedagogiskt ledarskap
PEDPEG0, 100 poäng
Kursgrupp: GO2001PEG0_BFXABNFX
Kurstid: 6 januari - 13 november, 45 veckor
Centralt kursinnehåll
Svenska som andraspråk 1
SVASVA01, 100 poäng
Kursgrupp: GO2001SVA01_BFXABNFX
Kurstid: 6 januari - 13 november, 45 veckor
Centralt kursinnehåll
Svenska 1
SVESVE01, 100 poäng
Kursgrupp: GO2001SVE01_BFXABNFX
Kurstid: 6 januari - 13 november, 45 veckor
Centralt kursinnehåll
Barns lärande och växande
PEDBAS0, 100 poäng
Kursgrupp: GO2001BAS0_BFXABNFX
Kurstid: 16 november 2020 - 2 april 2021, 20 veckor
Centralt kursinnehåll
Pedagogiskt arbete
PEGPEA0, 200 poäng
Kursgrupp: GO2001PEA0_BFXABNFX
Kurstid: 16 november 2020 - 2 april 2021, 20 veckor
Centralt kursinnehåll
Skapande verksamhet
PEGSKP0, 100 poäng
Kursgrupp: GO2001SKP0_BFXABNFX
Kurstid: 16 november 2020 - 2 april 2021, 20 veckor
Centralt kursinnehåll
GY Bokning och försäljning, H HTXACN
Hermods
6 januari 2020 - 26 februari 2021, 60 veckor
Studiestödspoäng: 1200
Bokning och försäljning
Ansök senast 22/11

Förkunskaper
Godkänd i svenska/svenska som andraspråk, nationell delkurs 4 eller motsvarande och godkänd i Engelska 5 eller motsvarande.

Målgrupp
Denna utbildning syftar till att utveckla din förmåga att kommunicera, bemöta och ge service till gäster och kunder i olika situationer utifrån behov och förväntningar. Arbetet inom bokning och försäljning kan innefatta bland annat att ta emot gäster och kunder vid incheckning och utcheckning, kassahantering och rumsbokning samt bemötande av gäster i olika situationer. I utbildningen ingår kurser som bl a. ger dig grundläggande kunskaper om ett kundrelaterat och målinriktat säljarbete inom handel med varor och tjänster samt kunskaper om kommunikationsteknik, samt förmåga att planera, organisera, informera och leda aktiviteter, upplevelser och resor. Arbetsplatsförlagt lärande ingår i utbildningen. Utbildningen är en flexutbildning vilket innebär att du som elev har möjlighet att delta på lektioner och handledning på plats i skolan och vissa obligatoriska moment i skolan kan ingå. Den största delen av dina studier utför du på egen hand i din webbkurs i Novo men du har kontinuerlig tillgång till individuell handledning i skolan. Kan du inte komma till skolan så finns även möjlighet till handledning via mejl och Skype. För dig som läser flex finns även IT-stöd och Novo-hjälp samt en kurs i Studieteknik att tillgå som ett stöd i dina studier.

Ingående kurser

Aktiviteter och upplevelser
AKTAKT0, 100 poäng
Kursgrupp: HE2001AKT0HTXACN
Flex
Kurstid: 6 januari - 31 juli, 30 veckor
Centralt kursinnehåll
Besöksnäringen
AKTBEO0, 100 poäng
Kursgrupp: HE2001BEO0HTXACN
Flex
Kurstid: 6 januari - 31 juli, 30 veckor
Centralt kursinnehåll
Engelska 6
ENGENG06, 100 poäng
Kursgrupp: HE2001ENG06HTXACN
Flex
Kurstid: 6 januari - 31 juli, 30 veckor
Centralt kursinnehåll
Företagsekonomi 1
FÖRFÖR01, 100 poäng
Kursgrupp: HE2001FÖR01HTXACN
Flex
Kurstid: 6 januari - 31 juli, 30 veckor
Centralt kursinnehåll
Hållbar turism
RESHAL0, 100 poäng
Kursgrupp: HE2001HAL0HTXACN
Flex
Kurstid: 6 januari - 31 juli, 30 veckor
Centralt kursinnehåll
Konferens 1
KONKOF01, 100 poäng
Kursgrupp: HE2001KOF01HTXACN
Flex
Kurstid: 6 januari - 31 juli, 30 veckor
Centralt kursinnehåll
Konferens och evenemang
KONKOF0, 100 poäng
Kursgrupp: HE2001KOF0HTXACN
Flex
Kurstid: 3 augusti 2020 - 26 februari 2021, 30 veckor
Centralt kursinnehåll
Marknadsföring och försäljning
RESMAS0, 100 poäng
Kursgrupp: HE2001MAS0HTXACN
Flex
Kurstid: 3 augusti 2020 - 26 februari 2021, 30 veckor
Centralt kursinnehåll
Personlig försäljning 1
FÖSPER01, 100 poäng
Kursgrupp: HE2001PER01HTXACN
Flex
Kurstid: 3 augusti 2020 - 26 februari 2021, 30 veckor
Centralt kursinnehåll
Resmål och resvägar
RESREM0, 100 poäng
Kursgrupp: HE2001REM0HTXACN
Flex
Kurstid: 3 augusti 2020 - 26 februari 2021, 30 veckor
Centralt kursinnehåll
Service och bemötande 1
SEVSEV01, 100 poäng
Kursgrupp: HE2001SEV01HTXACN
Flex
Kurstid: 3 augusti 2020 - 26 februari 2021, 30 veckor
Centralt kursinnehåll
Telefon- och internetservice
FÖSTEL0, 100 poäng
Kursgrupp: HE2001TEL0HTXACN
Flex
Kurstid: 3 augusti 2020 - 26 februari 2021, 30 veckor
Centralt kursinnehåll
GY Bokning, H HTXABN
Hermods
6 januari 2020 - 26 februari 2021, 60 veckor
Studiestödspoäng: 1200
Bokning
Ansök senast 22/11

Förkunskaper
Godkänd i svenska/svenska som andraspråk, nationell delkurs 4 eller motsvarande och godkänd i Engelska 5 eller motsvarande.

Målgrupp
Denna utbildning syftar till att utveckla din förmåga att kommunicera, bemöta och ge service till gäster och kunder i olika situationer utifrån behov och förväntningar. Arbetet inom bokning kan innefatta bland annat att ta emot gäster och kunder vid incheckning och utcheckning, kassahantering och rumsbokning samt bemötande av gäster i olika situationer. I utbildningen ingår kurser som bl a. ger dig grundläggande kunskaper om bokföring och bokslut samt kunskap om telefonförsäljning. Arbetsplatsförlagt lärande ingår i utbildningen. Utbildningen är en flexutbildning vilket innebär att du som elev har möjlighet att delta på lektioner och handledning på plats i skolan och vissa obligatoriska moment i skolan kan ingå. Den största delen av dina studier utför du på egen hand i din webbkurs i Novo men du har kontinuerlig tillgång till individuell handledning i skolan. Kan du inte komma till skolan så finns även möjlighet till handledning via mejl och Skype. För dig som läser flex finns även IT-stöd och Novo-hjälp samt en kurs i Studieteknik att tillgå som ett stöd i dina studier.

Ingående kurser

Affärskommunikation
AFFAFÄ00S, 100 poäng
Kursgrupp: HE2001AFÄ00SHTXABN
Flex
Kurstid: 6 januari - 31 juli, 30 veckor
Centralt kursinnehåll
Besöksnäringen
AKTBEO0, 100 poäng
Kursgrupp: HE2001BEO0HTXABN
Flex
Kurstid: 6 januari - 31 juli, 30 veckor
Centralt kursinnehåll
Engelska 6
ENGENG06, 100 poäng
Kursgrupp: HE2001ENG06HTXABN
Flex
Kurstid: 6 januari - 31 juli, 30 veckor
Centralt kursinnehåll
Företagsekonomi 1
FÖRFÖR01, 100 poäng
Kursgrupp: HE2001FÖR01HTXABN
Flex
Kurstid: 6 januari - 31 juli, 30 veckor
Centralt kursinnehåll
Konferens 1
KONKOF01, 100 poäng
Kursgrupp: HE2001KOF01HTXABN
Flex
Kurstid: 6 januari - 31 juli, 30 veckor
Centralt kursinnehåll
Konferens och evenemang
KONKOF0, 100 poäng
Kursgrupp: HE2001KOF0HTXABN
Flex
Kurstid: 6 januari - 31 juli, 30 veckor
Centralt kursinnehåll
Konferens 2
KONKON02, 100 poäng
Kursgrupp: HE2001KON02HTXABN
Flex
Kurstid: 3 augusti 2020 - 26 februari 2021, 30 veckor
Centralt kursinnehåll
Logi
RECLOG0, 100 poäng
Kursgrupp: HE2001LOG0HTXABN
Flex
Kurstid: 3 augusti 2020 - 26 februari 2021, 30 veckor
Centralt kursinnehåll
Personlig försäljning 1
FÖSPER01, 100 poäng
Kursgrupp: HE2001PER01HTXABN
Flex
Kurstid: 3 augusti 2020 - 26 februari 2021, 30 veckor
Centralt kursinnehåll
Reception 1
RECREC01, 100 poäng
Kursgrupp: HE2001REC01HTXABN
Flex
Kurstid: 3 augusti 2020 - 26 februari 2021, 30 veckor
Centralt kursinnehåll
Service och bemötande 1
SEVSEV01, 100 poäng
Kursgrupp: HE2001SEV01HTXABN
Flex
Kurstid: 3 augusti 2020 - 26 februari 2021, 30 veckor
Centralt kursinnehåll
Telefon- och internetservice
FÖSTEL0, 100 poäng
Kursgrupp: HE2001TEL0HTXABN
Flex
Kurstid: 3 augusti 2020 - 26 februari 2021, 30 veckor
Centralt kursinnehåll
GY Assistent marknadsföring, H HAXAFN
Hermods
6 januari - 4 september, 35 veckor
Studiestödspoäng: 700
Assistent marknadsföring
Ansök senast 22/11

Förkunskaper
Godkänd i svenska/ svenska som andraspråk, nationell delkurs 4 eller motsvarande.

Målgrupp
Gillar du att vara kreativ, att skapa, att göra research? Trivs du när du har många olika arbetsuppgifter samtidigt? Bli assistent inom marknadsföring! Utbildningen ger dig kunskaper för arbete på ett företags markandsavdelning. Arbetet kan till exempel innebära att ta fram informations- och reklammaterial samt att planera och utvärdera marknadsföringskampanjer. Arbetsplatsförlagt lärande ingår i utbildningen. Utbildningen är en flexutbildning vilket innebär att du som elev har möjlighet att delta på lektioner och handledning på plats i skolan och vissa obligatoriska moment i skolan kan ingå. Den största delen av dina studier utför du på egen hand i din webbkurs i Novo men du har kontinuerlig tillgång till individuell handledning i skolan. Kan du inte komma till skolan så finns även möjlighet till handledning via mejl och Skype. För dig som läser flex finns även IT-stöd och Novo-hjälp samt en kurs i Studieteknik att tillgå som ett stöd i dina studier.

Ingående kurser

Administration 1
ADMADM01, 100 poäng
Kursgrupp: HE2001ADM01HAXAFN
Flex
Kurstid: 6 januari - 4 september, 35 veckor
Centralt kursinnehåll
Affärskommunikation
AFFAFÄ00S, 100 poäng
Kursgrupp: HE2001AFÄ00SHAXAFN
Flex
Kurstid: 6 januari - 4 september, 35 veckor
Centralt kursinnehåll
Företagsekonomi 1
FÖRFÖR01, 100 poäng
Kursgrupp: HE2001FÖR01HAXAFN
Flex
Kurstid: 6 januari - 4 september, 35 veckor
Centralt kursinnehåll
Intern och extern kommunikation
INFINE0, 100 poäng
Kursgrupp: HE2001INE0HAXAFN
Flex
Kurstid: 6 januari - 4 september, 35 veckor
Centralt kursinnehåll
Information och kommunikation 1
INFINF01, 100 poäng
Kursgrupp: HE2001INF01HAXAFN
Flex
Kurstid: 6 januari - 4 september, 35 veckor
Centralt kursinnehåll
Information och kommunikation 2
INFINF02, 100 poäng
Kursgrupp: HE2001INF02HAXAFN
Flex
Kurstid: 6 januari - 4 september, 35 veckor
Centralt kursinnehåll
Marknadsföring
FÖRMAD0, 100 poäng
Kursgrupp: HE2001MAD0HAXAFN
Flex
Kurstid: 6 januari - 4 september, 35 veckor
Centralt kursinnehåll