Denna sida visar endast utbudet. Om du vill göra en ansökan så måste du vara inloggad.
Söker...
48 kurspaket
GY Hjulutrustningsteknik med SFI D/SVA grund, Y HJUL SF
Yrkesplugget AB
14 oktober 2019 - 26 juni 2020, 37 veckor
Studiestödspoäng: 500
Hjulutrustningsteknik med SFI D/SVA grund
Denna utbildning är inte sökbar ännu

Förkunskaper
Godkänd i SFI kurs C eller motsvarande kunskap.

Målgrupp
Att reparera och montera nya däck och balansera hjul är några av däckmontörens arbetsuppgifter. Att ha kundkontakter och informera om produkterna är också en viktig del av arbetet. En däckmontör arbetar som regel på en gummiverkstad. Arbetet innebär att reparera, montera och serva transportfordon som verkar i samhället. Till sin hjälp att utföra detta arbete, är dagens moderna arbetsplatser utrustade med ett antal specialverktyg, såsom fordonsliftar och tryckluftsdrivna handverktyg. När däckmontören ska reparera eller byta ett däck, används monteringsmaskiner som hjälp att demontera och montera däcket. Efter att däcket bytts eller reparerats balanseras det. Det görs i en maskin där hjulet roterar och vägs av. Maskinen undersöker och noterar var och hur stora vikter som skall fästas på hjulet. Detta sker alltid vid serviceingrepp på personbilshjul. Däckmontörer arbetar också med att rekommendera däcktyper, fälgar och tillbehör. Att byta och reparera däck på lastbilar, traktorer, entreprenadmaskiner och industrifordon ingår i en utbildad montörs vardag. Parallellt med yrkeskurserna kommer du att studera svenskaspråket, vilka kurser du kommer att läsa beror på din språknivå.

Ingående kurser

Personbilsteknik – introduktion
PERPES0, 200 poäng
Kursgrupp: YR1910PES0HJUSF
Kurstid: 14 oktober 2019 - 21 februari 2020, 19 veckor
Centralt kursinnehåll
Hjulutrustning
HJUHJU0, 200 poäng
Kursgrupp: YR1910HJU0HJUSF
Kurstid: 14 oktober 2019 - 21 februari 2020, 19 veckor
Centralt kursinnehåll
Svenska som andraspråk, nationell delkurs 2
GRNSVAB, 200 poäng
Kursgrupp: YR1910SVABHJUSF
Kurstid: 14 oktober 2019 - 26 juni 2020, 37 veckor
Svenska som andraspråk, nationell delkurs 3
GRNSVAC, 200 poäng
Kursgrupp: YR1910SVACHJUSF
Kurstid: 14 oktober 2019 - 26 juni 2020, 37 veckor
Svenska som andraspråk, nationell delkurs 4
GRNSVAD, 200 poäng
Kursgrupp: YR1910SVADHJUSF
Kurstid: 14 oktober 2019 - 26 juni 2020, 37 veckor
Hjulutrustning – specialisering
HJUHJT00S, 100 poäng
Kursgrupp: YR1910HJT00SHJUSF
Kurstid: 24 februari - 26 juni, 18 veckor
Centralt kursinnehåll
GY Godshantering lager och terminal med SFI/SVA grund, Y GODS SF
Yrkesplugget AB
14 oktober 2019 - 26 juni 2020, 37 veckor
Studiestödspoäng: 600
Godshantering lager och terminal med SFI/SVA grund
Denna utbildning är inte sökbar ännu

Förkunskaper
Godkänd i SFI kurs C eller motsvarande kunskaper.

Målgrupp
Som lager- och terminalarbetare jobbar du med lager och logistik på företag eller i större godsterminaler. Lager och terminalarbetare tar emot varor och kontrollerar att det är rätt produkt och antal när de anländer, samt packar och lastar gods som ska distribueras vidare. I terminalerna lossas godset snabbt för att effektivt distribueras vidare. I lagret plockas godset in i rätt fack och levereras in i lagersystemet. Som terminalarbetare och lagerarbetare behöver du vara serviceinriktad och ha bra ordningssinne. Parallellt med dina yrkeskurser kommer du även att studera SFI D och/eller svenska som andraspråk beroende på vilken nivå du ligger på.

Ingående kurser

Maskinell godshantering
GODMAL0, 200 poäng
Kursgrupp: YR1910MAL0GODSF
Kurstid: 14 oktober 2019 - 21 februari 2020, 19 veckor
Centralt kursinnehåll
Lastbärare
GODLAS0, 200 poäng
Kursgrupp: YR1910LAS0GODSF
Kurstid: 14 oktober 2019 - 1 maj 2020, 29 veckor
Centralt kursinnehåll
Svenska som andraspråk, nationell delkurs 2
GRNSVAB, 200 poäng
Kursgrupp: YR1910SVABGODSF
Kurstid: 14 oktober 2019 - 26 juni 2020, 37 veckor
Svenska som andraspråk, nationell delkurs 3
GRNSVAC, 200 poäng
Kursgrupp: YR1910SVACGODSF
Kurstid: 14 oktober 2019 - 26 juni 2020, 37 veckor
Svenska som andraspråk, nationell delkurs 4
GRNSVAD, 200 poäng
Kursgrupp: YR1910SVADGODSF
Kurstid: 14 oktober 2019 - 26 juni 2020, 37 veckor
Hantering av varor och gods
GODHAT0, 200 poäng
Kursgrupp: YR1910HAT0GODSF
Kurstid: 24 februari - 26 juni, 18 veckor
Centralt kursinnehåll
GY Dator- och kommunikationstekniker, MO DATOR
Movant
14 oktober 2019 - 4 september 2020, 47 veckor
Studiestödspoäng: 1400
Dator- och kommunikationstekniker
Denna utbildning är inte sökbar ännu

Förkunskaper
Godkänd i svenska eller svenska som andraspråk och matematik från grundläggande nivå, eller motsvarande kunskaper.

Målgrupp
En dator- och kommunikationstekniker kan sköta underhåll av servrar, infrastruktur, nätverk, system och applikationer. Att lösa supportärenden, utföra installationer av applikationer, system och servrar är också vanliga arbetsuppgifter. Företagets storlek styr ofta hur breda eller specialiserade arbetsområden man ansvarar för. Specialisering är dessutom något branschen ser mycket positivt på och det finns möjlighet att prova på några olika specialiseringar inom ramen för utbildningen. 8 veckors APL (Arbetsplatsförlagt lärande) Klassrumsundervisning, det innebär att du går i skolan enligt schema och ska närvara vid lektionerna. 100% studietakt

Ingående kurser

Datorteknik 1a
DAODAT01a, 100 poäng
Kursgrupp: MO1910DAT01ADAT
KLASSRUM innebär att du går i skolan enligt schema och ska närvara vid lektionerna.
Kurstid: 14 oktober 2019 - 4 september 2020, 47 veckor
Centralt kursinnehåll
Nätverksadministration
NAINAV0, 100 poäng
Kursgrupp: MO1910NAV0DAT
Kurstid: 14 oktober 2019 - 4 september 2020, 47 veckor
Centralt kursinnehåll
Energiteknik 1
ENEENE01, 100 poäng
Kursgrupp: MO1910ENE01DAT
Kurstid: 14 oktober 2019 - 4 september 2020, 47 veckor
Centralt kursinnehåll
Mekatronik 1
MEKMEK01, 100 poäng
Kursgrupp: MO1910MEK01DAT
Kurstid: 14 oktober 2019 - 4 september 2020, 47 veckor
Centralt kursinnehåll
Dator- och nätverksteknik
DAODAC0, 100 poäng
Kursgrupp: MO1910DAC0DAT
Kurstid: 14 oktober 2019 - 4 september 2020, 47 veckor
Centralt kursinnehåll
Elektronik och mikrodatorteknik
ELEELR0, 100 poäng
Kursgrupp: MO1910ELR0DAT
Kurstid: 14 oktober 2019 - 4 september 2020, 47 veckor
Centralt kursinnehåll
Kommunikationsnät 1
INSKOM01, 100 poäng
Kursgrupp: MO1910KOM01DAT
Kurstid: 14 oktober 2019 - 4 september 2020, 47 veckor
Centralt kursinnehåll
Nätverksteknik
NAINAR0, 100 poäng
Kursgrupp: MO1910NAR0DAT
Kurstid: 14 oktober 2019 - 4 september 2020, 47 veckor
Centralt kursinnehåll
Digital kommunikationsteknik
DAODIG0, 100 poäng
Kursgrupp: MO1910DIG0DAT
Kurstid: 14 oktober 2019 - 4 september 2020, 47 veckor
Centralt kursinnehåll
Administration av nätverks- och serverutrustning
NAIADM0, 100 poäng
Kursgrupp: MO1910ADM0DAT
Kurstid: 14 oktober 2019 - 4 september 2020, 47 veckor
Centralt kursinnehåll
Elektromekanik
ELRELK0, 100 poäng
Kursgrupp: MO1910ELK0DAT
Kurstid: 14 oktober 2019 - 4 september 2020, 47 veckor
Centralt kursinnehåll
Nätverkssäkerhet
NAINAE0, 100 poäng
Kursgrupp: MO1910NAE0DAT
Kurstid: 14 oktober 2019 - 4 september 2020, 47 veckor
Centralt kursinnehåll
Nätverksteknologier
NAINAK0, 100 poäng
Kursgrupp: MO1910NAK0DAT
Kurstid: 14 oktober 2019 - 4 september 2020, 47 veckor
Centralt kursinnehåll
Support och hemservice
SUPSUP0, 100 poäng
Kursgrupp: MO1910SUP0DAT
Kurstid: 14 oktober 2019 - 4 september 2020, 47 veckor
Centralt kursinnehåll
GY Vårdbiträde med SFI/SVA grund, M VOXAANSF
MoA Lärcentrum
14 oktober 2019 - 10 december 2020, 60 veckor
Studiestödspoäng: 800
Vårdbiträde med SFI/SVA grund
Denna utbildning är inte sökbar ännu

Förkunskaper
Godkänd i SFI C eller motsvarande kunskaper.

Målgrupp
Utbildningen riktar sig till elever från SFI D och framåt, som parallellt med yrkesutbildningen Vårdbiträde (800p) även läser SFI D/grundläggande svenska som andraspråk och Yrkessvenska. Utbildningen syftar till att ge eleven språkliga och yrkesrelaterade kunskaper och färdigheter att utföra arbetsuppgifter inom vård- och omsorgsområdet såsom stöd och hjälp med personlig vård och omsorg, hushållsuppgifter samt administrativa, sociala och specialpedagogiska uppgifter.

Ingående kurser

Orienteringskurs gymnasial- Studieteknik
KGYORI11B, 50 poäng
Kursgrupp: MOA1910ORI11VOXAANSF
Kurstid: 14 oktober 2019 - 3 januari 2020, 12 veckor
Centralt kursinnehåll
Hälsopedagogik
HALHAL0, 100 poäng
Kursgrupp: MOA1910HAL0VOXAANSF
Kurstid: 14 oktober 2019 - 3 januari 2020, 12 veckor
Centralt kursinnehåll
Svenska som andraspråk, nationell delkurs 2
GRNSVAB, 200 poäng
Kursgrupp: MOA1910SVABVOXAANSF
Kurstid: 14 oktober 2019 - 9 oktober 2020, 52 veckor
Svenska som andraspråk, nationell delkurs 3
GRNSVAC, 200 poäng
Kursgrupp: MOA1910SVACVOXAANSF
Kurstid: 14 oktober 2019 - 9 oktober 2020, 52 veckor
Svenska som andraspråk, nationell delkurs 4
GRNSVAD, 200 poäng
Kursgrupp: MOA1910SVADVOXAANSF
Kurstid: 14 oktober 2019 - 9 oktober 2020, 52 veckor
Psykologi 1
PSKPSY01, 50 poäng
Kursgrupp: MOA1910KPSY1VOXAANSF
Kurstid: 6 januari - 14 mars, 10 veckor
Centralt kursinnehåll
Etik och människans livsvillkor
MÄNETI0, 100 poäng
Kursgrupp: MOA1910ETI0VOXAANSF
Kurstid: 6 januari - 14 mars, 10 veckor
Centralt kursinnehåll
Psykiatri 1
PSYPSY01, 100 poäng
Kursgrupp: MOA1910PSY01VOXAANSF
Kurstid: 16 mars - 19 juni, 14 veckor
Centralt kursinnehåll
Specialpedagogik 1
SPCSPE01, 100 poäng
Kursgrupp: MOA1910SPE01VOXAANSF
Kurstid: 16 mars - 19 juni, 14 veckor
Centralt kursinnehåll
Vård- och omsorgsarbete 1
VÅRVÅR01, 200 poäng
Kursgrupp: MOA1910VÅR01VOXAANSF
Kurstid: 22 juni - 4 december, 24 veckor
Centralt kursinnehåll
Medicin 1
MEDMED01, 150 poäng
Kursgrupp: MOA1910MED01VOXAANSF
Kurstid: 22 juni - 4 december, 24 veckor
Centralt kursinnehåll
GY Anläggningsförare, J BAXAAN
Utbildnings- och jobbcenter i Jälla
30 september 2019 - 24 april 2020, 30 veckor
Studiestödspoäng: 1200
Anläggningsförare
Ansök senast 2/8

Förkunskaper
Godkänd i svenska/ svenska som andraspråk på grundläggande nivå eller motsvarande. B-Körkort (Kopia på körkortet ska bifogas i ansökan)

Målgrupp
Utbildningens mål: Du får lära dig att köra hjullastare och grävmaskin samt utföra olika arbetsprocesser som grundläggning, väg- och ledningsbyggnad. Du får också lära dig om ritningsläsning, mätning och utsättning samt egenskaper hos jordarter och grusmaterial. Övrigt: Efter yrkespaketet följer färdigutbildning på ett företag inom branschen. Färdigutbildningen får du genom en anställning i ett branschföretag och under tiden får du lärlingslön enligt gällande avtal. Du måste själv söka anställning som lärling. Enligt gällande yrkesutbildningsavtal får du ditt yrkesbevis när du kommit upp i 4 200 timmar.

Ingående kurser

Anläggningsförare 1
ANAANA01, 200 poäng
Kursgrupp: JÄ1909ANA01BAXAAN
Kurstid: 30 september 2019 - 24 april 2020, 30 veckor
Centralt kursinnehåll
Anläggningsförare 2
ANAANA02, 200 poäng
Kursgrupp: JÄ1909ANA02BAXAAN
Kurstid: 30 september 2019 - 24 april 2020, 30 veckor
Centralt kursinnehåll
Anläggningsförare 3
ANAANA03, 200 poäng
Kursgrupp: JÄ1909ANA03BAXAAN
Kurstid: 30 september 2019 - 24 april 2020, 30 veckor
Centralt kursinnehåll
Anläggningsförare 4
ANAANA04, 200 poäng
Kursgrupp: JÄ1909ANA04BAXAAN
Kurstid: 30 september 2019 - 24 april 2020, 30 veckor
Centralt kursinnehåll
Anläggningsförare – process
ANAANL0, 100 poäng
Kursgrupp: JÄ1909ANL0BAXAAN
Kurstid: 30 september 2019 - 24 april 2020, 30 veckor
Centralt kursinnehåll
Anläggning – vägbyggnad
ANLANN0, 100 poäng
Kursgrupp: JÄ1909ANN0BAXAAN
Kurstid: 30 september 2019 - 24 april 2020, 30 veckor
Centralt kursinnehåll
Anläggning – ledningsbyggnad
ANLANÄ0, 200 poäng
Kursgrupp: JÄ1909ANÄ0BAXAAN
Kurstid: 30 september 2019 - 24 april 2020, 30 veckor
Centralt kursinnehåll
GY Bokning, H HTXABN
Hermods
14 oktober 2019 - 4 december 2020, 60 veckor
Studiestödspoäng: 1200
Bokning
Denna utbildning är inte sökbar ännu

Förkunskaper
Godkänd i svenska/svenska som andraspråk, nationell delkurs 4 eller motsvarande och godkänd i Engelska 5 eller motsvarande.

Målgrupp
Denna utbildning syftar till att utveckla din förmåga att kommunicera, bemöta och ge service till gäster och kunder i olika situationer utifrån behov och förväntningar. Arbetet inom bokning kan innefatta bland annat att ta emot gäster och kunder vid incheckning och utcheckning, kassahantering och rumsbokning samt bemötande av gäster i olika situationer. I utbildningen ingår kurser som bl a. ger dig grundläggande kunskaper om bokföring och bokslut samt kunskap om telefonförsäljning. APL ingår i utbildningen. Du som har valt studieformen flex har möjlighet att delta på lektioner och handledning på plats i skolan. Den största delen av dina studier utför du på egen hand i din webbkurs i Novo men du har kontinuerlig tillgång till individuell handledning i skolan. Kan du inte komma till skolan så finns även möjlighet till handledning via mejl och Skype. För dig som läser flex finns även IT-stöd och Novo-hjälp samt en kurs i Studieteknik att tillgå som ett stöd i dina studier.

Ingående kurser

Affärskommunikation
AFFAFÄ00S, 100 poäng
Kursgrupp: HE1910AFÄ00SHTXABN
Flex
Kurstid: 14 oktober 2019 - 8 maj 2020, 30 veckor
Centralt kursinnehåll
Besöksnäringen
AKTBEO0, 100 poäng
Kursgrupp: HE1910BEO0HTXABN
Flex
Kurstid: 14 oktober 2019 - 8 maj 2020, 30 veckor
Centralt kursinnehåll
Engelska 6
ENGENG06, 100 poäng
Kursgrupp: HE1910ENG06HTXABN
Flex
Kurstid: 14 oktober 2019 - 8 maj 2020, 30 veckor
Centralt kursinnehåll
Företagsekonomi 1
FÖRFÖR01, 100 poäng
Kursgrupp: HE1910FÖR01HTXABN
Flex
Kurstid: 14 oktober 2019 - 8 maj 2020, 30 veckor
Centralt kursinnehåll
Konferens 1
KONKOF01, 100 poäng
Kursgrupp: HE1910KOF01HTXABN
Flex
Kurstid: 14 oktober 2019 - 8 maj 2020, 30 veckor
Centralt kursinnehåll
Konferens och evenemang
KONKOF0, 100 poäng
Kursgrupp: HE1910KOF0HTXABN
Flex
Kurstid: 14 oktober 2019 - 8 maj 2020, 30 veckor
Centralt kursinnehåll
Konferens 2
KONKON02, 100 poäng
Kursgrupp: HE1910KON02HTXABN
Flex
Kurstid: 11 maj - 4 december, 30 veckor
Centralt kursinnehåll
Logi
RECLOG0, 100 poäng
Kursgrupp: HE1910LOG0HTXABN
Flex
Kurstid: 11 maj - 4 december, 30 veckor
Centralt kursinnehåll
Personlig försäljning 1
FÖSPER01, 100 poäng
Kursgrupp: HE1910PER01HTXABN
Flex
Kurstid: 11 maj - 4 december, 30 veckor
Centralt kursinnehåll
Reception 1
RECREC01, 100 poäng
Kursgrupp: HE1910REC01HTXABN
Flex
Kurstid: 11 maj - 4 december, 30 veckor
Centralt kursinnehåll
Service och bemötande 1
SEVSEV01, 100 poäng
Kursgrupp: HE1910SEV01HTXABN
Flex
Kurstid: 11 maj - 4 december, 30 veckor
Centralt kursinnehåll
Telefon- och internetservice
FÖSTEL0, 100 poäng
Kursgrupp: HE1910TEL0HTXABN
Flex
Kurstid: 11 maj - 4 december, 30 veckor
Centralt kursinnehåll
GY Aktiviteter och upplevelser, H HTXAAN
Hermods
14 oktober 2019 - 12 februari 2021, 70 veckor
Studiestödspoäng: 1400
Aktiviteter och upplevelser
Denna utbildning är inte sökbar ännu

Förkunskaper
Godkänd i svenska/svenska som andraspråk, nationell delkurs 4 eller motsvarande samt godkänd i Engelska 5 eller motsvarande.

Målgrupp
Utbildningen ger dig kunskaper för arbete med småföretagande inom besöksnäringen, till exempel med olika typer av aktiviteter och upplevelser. Efter utbildningen kan du arbeta med många yrken som bland annat resesäljare, turistinformatör, tåg- och flygvärdinna, guide eller reseledare etc. Det är viktigt att du tycker om att träffa människor och att du är bra på att kommunicera så språkkunskaper är självklart en stor tillgång. I utbildningen lär du dig, förutom de teoretiska kunskaperna, även att planera, samarbeta och anpassa dig till olika situationer och till olika människor. I utbildningen kommer du vara ute på praktik, du lär dig yrket och skapar kontakter med arbetslivet. Du som har valt studieformen flex har möjlighet att delta på lektioner och handledning på plats i skolan. Den största delen av dina studier utför du på egen hand i din webbkurs i Novo men du har kontinuerlig tillgång till individuell handledning i skolan. Kan du inte komma till skolan så finns även möjlighet till handledning via mejl och Skype. För dig som läser flex finns även IT-stöd och Novo-hjälp samt en kurs i Studieteknik att tillgå som ett stöd i dina studier.

Ingående kurser

Aktiviteter och upplevelser
AKTAKT0, 100 poäng
Kursgrupp: HE1910AKT0HTXAAN
Flex
Kurstid: 14 oktober 2019 - 12 juni 2020, 35 veckor
Centralt kursinnehåll
Besöksnäringen
AKTBEO0, 100 poäng
Kursgrupp: HE1910BEO0HTXAAN
Flex
Kurstid: 14 oktober 2019 - 12 juni 2020, 35 veckor
Centralt kursinnehåll
Drycker och ansvarsfull alkoholservering
DRYDRC0, 100 poäng
Kursgrupp: HE1910DRC0HTXAAN
Flex
Kurstid: 14 oktober 2019 - 12 juni 2020, 35 veckor
Centralt kursinnehåll
Engelska 6
ENGENG06, 100 poäng
Kursgrupp: HE1910ENG06HTXAAN
Flex
Kurstid: 14 oktober 2019 - 12 juni 2020, 35 veckor
Centralt kursinnehåll
Entreprenörskap
ENTENR0, 100 poäng
Kursgrupp: HE1910ENR0HTXAAN
Flex
Kurstid: 14 oktober 2019 - 12 juni 2020, 35 veckor
Centralt kursinnehåll
Entreprenörskap och företagande
FÖRENT0, 100 poäng
Kursgrupp: HE1910ENT0HTXAAN
Flex
Kurstid: 14 oktober 2019 - 12 juni 2020, 35 veckor
Centralt kursinnehåll
Företagsekonomi 1
FÖRFÖR01, 100 poäng
Kursgrupp: HE1910FÖR01HTXAAN
Flex
Kurstid: 14 oktober 2019 - 12 juni 2020, 35 veckor
Centralt kursinnehåll
Hållbar turism
RESHAL0, 100 poäng
Kursgrupp: HE1910HAL0HTXAAN
Flex
Kurstid: 15 juni 2020 - 12 februari 2021, 35 veckor
Centralt kursinnehåll
Konferens och evenemang
KONKOF0, 100 poäng
Kursgrupp: HE1910KOF0HTXAAN
Flex
Kurstid: 15 juni 2020 - 12 februari 2021, 35 veckor
Centralt kursinnehåll
Logi
RECLOG0, 100 poäng
Kursgrupp: HE1910LOG0HTXAAN
Flex
Kurstid: 15 juni 2020 - 12 februari 2021, 35 veckor
Centralt kursinnehåll
Marknadsföring och försäljning
RESMAS0, 100 poäng
Kursgrupp: HE1910MAS0HTXAAN
Flex
Kurstid: 15 juni 2020 - 12 februari 2021, 35 veckor
Centralt kursinnehåll
Resmål och resvägar
RESREM0, 100 poäng
Kursgrupp: HE1910REM0HTXAAN
Flex
Kurstid: 15 juni 2020 - 12 februari 2021, 35 veckor
Centralt kursinnehåll
Reseproduktion och försäljning
RESRES0, 100 poäng
Kursgrupp: HE1910RES0HTXAAN
Flex
Kurstid: 15 juni 2020 - 12 februari 2021, 35 veckor
Centralt kursinnehåll
Service och bemötande 1
SEVSEV01, 100 poäng
Kursgrupp: HE1910SEV01HTXAAN
Flex
Kurstid: 15 juni 2020 - 12 februari 2021, 35 veckor
Centralt kursinnehåll
GY Bokning och försäljning, H HTXACN
Hermods
14 oktober 2019 - 4 december 2020, 60 veckor
Studiestödspoäng: 1200
Bokning och försäljning
Denna utbildning är inte sökbar ännu

Förkunskaper
Godkänd i svenska/svenska som andraspråk, nationell delkurs 4 eller motsvarande och godkänd i Engelska 5 eller motsvarande.

Målgrupp
Denna utbildning syftar till att utveckla din förmåga att kommunicera, bemöta och ge service till gäster och kunder i olika situationer utifrån behov och förväntningar. Arbetet inom bokning och försäljning kan innefatta bland annat att ta emot gäster och kunder vid incheckning och utcheckning, kassahantering och rumsbokning samt bemötande av gäster i olika situationer. I utbildningen ingår kurser som bl a. ger dig grundläggande kunskaper om ett kundrelaterat och målinriktat säljarbete inom handel med varor och tjänster samt kunskaper om kommunikationsteknik, samt förmåga att planera, organisera, informera och leda aktiviteter, upplevelser och resor. APL ingår i utbildningen. Du som har valt studieformen flex har möjlighet att delta på lektioner och handledning på plats i skolan. Den största delen av dina studier utför du på egen hand i din webbkurs i Novo men du har kontinuerlig tillgång till individuell handledning i skolan. Kan du inte komma till skolan så finns även möjlighet till handledning via mejl och Skype. För dig som läser flex finns även IT-stöd och Novo-hjälp samt en kurs i Studieteknik att tillgå som ett stöd i dina studier.

Ingående kurser

Aktiviteter och upplevelser
AKTAKT0, 100 poäng
Kursgrupp: HE1910AKT0HTXACN
Flex
Kurstid: 14 oktober 2019 - 8 maj 2020, 30 veckor
Centralt kursinnehåll
Besöksnäringen
AKTBEO0, 100 poäng
Kursgrupp: HE1910BEO0HTXACN
Flex
Kurstid: 14 oktober 2019 - 8 maj 2020, 30 veckor
Centralt kursinnehåll
Engelska 6
ENGENG06, 100 poäng
Kursgrupp: HE1910ENG06HTXACN
Flex
Kurstid: 14 oktober 2019 - 8 maj 2020, 30 veckor
Centralt kursinnehåll
Företagsekonomi 1
FÖRFÖR01, 100 poäng
Kursgrupp: HE1910FÖR01HTXACN
Flex
Kurstid: 14 oktober 2019 - 8 maj 2020, 30 veckor
Centralt kursinnehåll
Hållbar turism
RESHAL0, 100 poäng
Kursgrupp: HE1910HAL0HTXACN
Flex
Kurstid: 14 oktober 2019 - 8 maj 2020, 30 veckor
Centralt kursinnehåll
Konferens 1
KONKOF01, 100 poäng
Kursgrupp: HE1910KOF01HTXACN
Flex
Kurstid: 14 oktober 2019 - 8 maj 2020, 30 veckor
Centralt kursinnehåll
Konferens och evenemang
KONKOF0, 100 poäng
Kursgrupp: HE1910KOF0HTXACN
Flex
Kurstid: 11 maj - 4 december, 30 veckor
Centralt kursinnehåll
Marknadsföring och försäljning
RESMAS0, 100 poäng
Kursgrupp: HE1910MAS0HTXACN
Flex
Kurstid: 11 maj - 4 december, 30 veckor
Centralt kursinnehåll
Personlig försäljning 1
FÖSPER01, 100 poäng
Kursgrupp: HE1910PER01HTXACN
Flex
Kurstid: 11 maj - 4 december, 30 veckor
Centralt kursinnehåll
Resmål och resvägar
RESREM0, 100 poäng
Kursgrupp: HE1910REM0HTXACN
Flex
Kurstid: 11 maj - 4 december, 30 veckor
Centralt kursinnehåll
Service och bemötande 1
SEVSEV01, 100 poäng
Kursgrupp: HE1910SEV01HTXACN
Flex
Kurstid: 11 maj - 4 december, 30 veckor
Centralt kursinnehåll
Telefon- och internetservice
FÖSTEL0, 100 poäng
Kursgrupp: HE1910TEL0HTXACN
Flex
Kurstid: 11 maj - 4 december, 30 veckor
Centralt kursinnehåll
GY Administratör, H HAXAAN
Hermods
14 oktober 2019 - 28 februari 2020, 20 veckor
Studiestödspoäng: 400
Administratör
Denna utbildning är inte sökbar ännu

Förkunskaper
Godkänd i svenska/ svenska som andraspråk, nationell delkurs 4 eller motsvarande.

Målgrupp
Är du duktig på att planera och strukturera saker? Då passar kanske utbildningen administratör dig! Arbetsuppgifterna för en administratör kan skifta beroende på arbetsplatsens storlek. Det kan handla om specialiserade uppgifter eller att vara "spindeln i nätet", den som möter många människor inom och utanför företaget. Att förbereda inför möten, göra presentationer, ta fram information eller sammanställa statistik och delta i utredningar kan vara en del av arbetsuppgifterna. Det kräver både servicekänsla, social kompetens och att du uppskattar omväxling. Du som har valt studieformen flex har möjlighet att delta på lektioner och handledning på plats i skolan. Den största delen av dina studier utför du på egen hand i din webbkurs i Novo men du har kontinuerlig tillgång till individuell handledning i skolan. Kan du inte komma till skolan så finns även möjlighet till handledning via mejl och Skype. För dig som läser flex finns även IT-stöd och Novo-hjälp samt en kurs i Studieteknik att tillgå som ett stöd i dina studier.

Ingående kurser

Administration 1
ADMADM01, 100 poäng
Kursgrupp: HE1910ADM01HAXAAN
Flex
Kurstid: 14 oktober 2019 - 28 februari 2020, 20 veckor
Centralt kursinnehåll
Administration 2
ADMADM02, 100 poäng
Kursgrupp: HE1910ADM02HAXAAN
Flex
Kurstid: 14 oktober 2019 - 28 februari 2020, 20 veckor
Centralt kursinnehåll
Företagsekonomi 1
FÖRFÖR01, 100 poäng
Kursgrupp: HE1910FÖR01HAXAAN
Flex
Kurstid: 14 oktober 2019 - 28 februari 2020, 20 veckor
Centralt kursinnehåll
Information och kommunikation 1
INFINF01, 100 poäng
Kursgrupp: HE1910INF01HAXAAN
Flex
Kurstid: 14 oktober 2019 - 28 februari 2020, 20 veckor
Centralt kursinnehåll
GY Assistent marknadsföring, H HAXAFN
Hermods
14 oktober 2019 - 12 juni 2020, 35 veckor
Studiestödspoäng: 700
Assistent marknadsföring
Denna utbildning är inte sökbar ännu

Förkunskaper
Godkänd i svenska/ svenska som andraspråk, nationell delkurs 4 eller motsvarande.

Målgrupp
Gillar du att vara kreativ, att skapa, att göra research? Trivs du när du har många olika arbetsuppgifter samtidigt? Bli assistent inom marknadsföring! Utbildningen ger dig kunskaper för arbete på ett företags markandsavdelning. Arbetet kan till exempel innebära att ta fram informations- och reklammaterial samt att planera och utvärdera marknadsföringskampanjer. Du som har valt studieformen flex har möjlighet att delta på lektioner och handledning på plats i skolan. Den största delen av dina studier utför du på egen hand i din webbkurs i Novo men du har kontinuerlig tillgång till individuell handledning i skolan. Kan du inte komma till skolan så finns även möjlighet till handledning via mejl och Skype. För dig som läser flex finns även IT-stöd och Novo-hjälp samt en kurs i Studieteknik att tillgå som ett stöd i dina studier.

Ingående kurser

Administration 1
ADMADM01, 100 poäng
Kursgrupp: HE1910ADM01HAXAFN
Flex
Kurstid: 14 oktober 2019 - 12 juni 2020, 35 veckor
Centralt kursinnehåll
Affärskommunikation
AFFAFÄ00S, 100 poäng
Kursgrupp: HE1910AFÄ00SHAXAFN
Flex
Kurstid: 14 oktober 2019 - 12 juni 2020, 35 veckor
Centralt kursinnehåll
Företagsekonomi 1
FÖRFÖR01, 100 poäng
Kursgrupp: HE1910FÖR01HAXAFN
Flex
Kurstid: 14 oktober 2019 - 12 juni 2020, 35 veckor
Centralt kursinnehåll
Intern och extern kommunikation
INFINE0, 100 poäng
Kursgrupp: HE1910INE0HAXAFN
Flex
Kurstid: 14 oktober 2019 - 12 juni 2020, 35 veckor
Centralt kursinnehåll
Information och kommunikation 1
INFINF01, 100 poäng
Kursgrupp: HE1910INF01HAXAFN
Flex
Kurstid: 14 oktober 2019 - 12 juni 2020, 35 veckor
Centralt kursinnehåll
Information och kommunikation 2
INFINF02, 100 poäng
Kursgrupp: HE1910INF02HAXAFN
Flex
Kurstid: 14 oktober 2019 - 12 juni 2020, 35 veckor
Centralt kursinnehåll
Marknadsföring
FÖRMAD0, 100 poäng
Kursgrupp: HE1910MAD0HAXAFN
Flex
Kurstid: 14 oktober 2019 - 12 juni 2020, 35 veckor
Centralt kursinnehåll