Denna sida visar endast utbudet. Om du vill göra en ansökan så måste du vara inloggad.
Söker...
32 kurspaket
GY Administratör, H HAXAAN
Hermods
5 augusti - 20 december, 20 veckor
Studiestödspoäng: 400
Administratör
Ansök senast 7/6

Förkunskaper
Godkänd i svenska/ svenska som andraspråk, nationell delkurs 4 eller motsvarande.

Målgrupp
Är du duktig på att planera och strukturera saker? Då passar kanske utbildningen administratör dig! Arbetsuppgifterna för en administratör kan skifta beroende på arbetsplatsens storlek. Det kan handla om specialiserade uppgifter eller att vara "spindeln i nätet", den som möter många människor inom och utanför företaget. Att förbereda inför möten, göra presentationer, ta fram information eller sammanställa statistik och delta i utredningar kan vara en del av arbetsuppgifterna. Det kräver både servicekänsla, social kompetens och att du uppskattar omväxling. Du som har valt studieformen flex har möjlighet att delta på lektioner och handledning på plats i skolan. Den största delen av dina studier utför du på egen hand i din webbkurs i Novo men du har kontinuerlig tillgång till individuell handledning i skolan. Kan du inte komma till skolan så finns även möjlighet till handledning via mejl och Skype. För dig som läser flex finns även IT-stöd och Novo-hjälp samt en kurs i Studieteknik att tillgå som ett stöd i dina studier. Du kan välja att studera på 100%, 75% eller 50%. Om du blir antagen till utbildningen väljer du studietakt när du bekräftar din kurs på Hermods.

Ingående kurser

Administration 1
ADMADM01, 100 poäng
Kursgrupp: HE1908ADM01HAXAAN
Kurstid: 5 augusti - 20 december, 20 veckor
Centralt kursinnehåll
Administration 2
ADMADM02, 100 poäng
Kursgrupp: HE1908ADM02HAXAAN
Kurstid: 5 augusti - 20 december, 20 veckor
Centralt kursinnehåll
Företagsekonomi 1
FÖRFÖR01, 100 poäng
Kursgrupp: HE1908FÖR01HAXAAN
Kurstid: 5 augusti - 20 december, 20 veckor
Centralt kursinnehåll
Information och kommunikation 1
INFINF01, 100 poäng
Kursgrupp: HE1908INF01HAXAAN
Kurstid: 5 augusti - 20 december, 20 veckor
Centralt kursinnehåll
GY FLEX- Barnskötare, BFXABN FX
Utbildnings- och jobbcenter i Gottsunda
5 augusti 2019 - 30 oktober 2020, 65 veckor
Studiestödspoäng: 1400
FLEX- Barnskötare
Ansök senast 7/6

Förkunskaper
Godkänd i svenska/svenska som andraspråk, nationell delkurs 4 eller motsvarande.

Målgrupp
Utbildningen består av kurserna från basutbildningen samt från påbyggnadsutbildningen barnskötare. Den här utbildningen ger dig kompetens att arbeta som barnskötare på förskola. Du arbetar tillsammans med förskollärare och tillsammans ansvarar ni för omsorg och aktiviteter. Du är också delaktig i det pedagogiska arbetet med barnen. Utbildningen innehåller 10 veckor arbetsplatsförlagt lärande (APL) FLEX innebär att du deltar i lärarledda lektioner cirka 2 dagar i veckan. Övrig tid studerar du på egen hand utifrån en studiehandledning. Skolan erbjuder också öppen studiestuga där du kan få individuell handledning av lärare. En studieform som passar dig som vill kombinera arbete med studier.

Ingående kurser

Etnicitet och kulturmöten
SOIETN0, 100 poäng
Kursgrupp: GO1908ETN0B_BFXAAN
Kurstid: 5 augusti 2019 - 12 juni 2020, 45 veckor
Centralt kursinnehåll
Grundläggande vård och omsorg
GRUGRD0, 100 poäng
Kursgrupp: GO1908GRD0B_BFXAAN
Kurstid: 5 augusti 2019 - 12 juni 2020, 45 veckor
Centralt kursinnehåll
Hälsopedagogik
HALHAL0, 100 poäng
Kursgrupp: GO1908HAL0B_BFXAAN
Kurstid: 5 augusti 2019 - 12 juni 2020, 45 veckor
Centralt kursinnehåll
Kommunikation
PEDKOU0, 100 poäng
Kursgrupp: GO1908KOU0B_BFXAAN
Kurstid: 5 augusti 2019 - 12 juni 2020, 45 veckor
Centralt kursinnehåll
Lärande och utveckling
PEDLÄR0, 100 poäng
Kursgrupp: GO1908LÄR0B_BFXAAN
Kurstid: 5 augusti 2019 - 12 juni 2020, 45 veckor
Centralt kursinnehåll
Människors miljöer
PEDMÄI0, 100 poäng
Kursgrupp: GO1908MÄI0B_BFXAAN
Kurstid: 5 augusti 2019 - 12 juni 2020, 45 veckor
Centralt kursinnehåll
Pedagogiska teorier och praktiker
PEDPED0, 100 poäng
Kursgrupp: GO1908PED0B_BFXAAN
Kurstid: 5 augusti 2019 - 12 juni 2020, 45 veckor
Centralt kursinnehåll
Pedagogiskt ledarskap
PEDPEG0, 100 poäng
Kursgrupp: GO1908PEG0B_BFXAAN
Kurstid: 5 augusti 2019 - 12 juni 2020, 45 veckor
Centralt kursinnehåll
Specialpedagogik 1
SPCSPE01, 100 poäng
Kursgrupp: GO1908SPE01B_BFXAAN
Kurstid: 5 augusti 2019 - 12 juni 2020, 45 veckor
Centralt kursinnehåll
Svenska 1
SVESVE01, 100 poäng
Kursgrupp: GO1908SVE01B_BFXAAN
Kurstid: 5 augusti 2019 - 12 juni 2020, 45 veckor
Centralt kursinnehåll
Svenska som andraspråk 1
SVASVA01, 100 poäng
Kursgrupp: GO1908SVA01B_BFXAAN
Kurstid: 5 augusti 2019 - 12 juni 2020, 45 veckor
Centralt kursinnehåll
Barns lärande och växande
PEDBAS0, 100 poäng
Kursgrupp: GO1908BAS0BFXABN
Kurstid: 15 juni - 30 oktober, 20 veckor
Centralt kursinnehåll
Skapande verksamhet
PEGSKP0, 100 poäng
Kursgrupp: GO1908SKP0BFXABN
Kurstid: 15 juni - 30 oktober, 20 veckor
Centralt kursinnehåll
Pedagogiskt arbete
PEGPEA0, 200 poäng
Kursgrupp: GO1908PEA0BFXABN
Kurstid: 15 juni - 30 oktober, 20 veckor
Centralt kursinnehåll
GY Bokning, H HTXABN
Hermods
5 augusti 2019 - 25 september 2020, 60 veckor
Studiestödspoäng: 1200
Bokning
Ansök senast 7/6

Förkunskaper
Godkänd i svenska/svenska som andraspråk, nationell delkurs 4 eller motsvarande och godkänd i Engelska 5 eller motsvarande.

Målgrupp
Denna utbildning syftar till att utveckla din förmåga att kommunicera, bemöta och ge service till gäster och kunder i olika situationer utifrån behov och förväntningar. Arbetet inom bokning kan innefatta bland annat att ta emot gäster och kunder vid incheckning och utcheckning, kassahantering och rumsbokning samt bemötande av gäster i olika situationer. I utbildningen ingår kurser som bl a. ger dig grundläggande kunskaper om bokföring och bokslut samt kunskap om telefonförsäljning. APL ingår i utbildningen. Du som har valt studieformen flex har möjlighet att delta på lektioner och handledning på plats i skolan. Den största delen av dina studier utför du på egen hand i din webbkurs i Novo men du har kontinuerlig tillgång till individuell handledning i skolan. Kan du inte komma till skolan så finns även möjlighet till handledning via mejl och Skype. För dig som läser flex finns även IT-stöd och Novo-hjälp samt en kurs i Studieteknik att tillgå som ett stöd i dina studier. Du kan välja att studera på 100%, 75% eller 50%. Om du blir antagen till utbildningen väljer du studietakt när du bekräftar din kurs på Hermods.

Ingående kurser

Affärskommunikation
AFFAFÄ00S, 100 poäng
Kursgrupp: HE1908AFÄ00SHTXABN
Kurstid: 5 augusti 2019 - 28 februari 2020, 30 veckor
Centralt kursinnehåll
Besöksnäringen
AKTBEO0, 100 poäng
Kursgrupp: HE1908BEO0HTXABN
Kurstid: 5 augusti 2019 - 28 februari 2020, 30 veckor
Centralt kursinnehåll
Engelska 6
ENGENG06, 100 poäng
Kursgrupp: HE1908ENG06HTXABN
Kurstid: 5 augusti 2019 - 28 februari 2020, 30 veckor
Centralt kursinnehåll
Företagsekonomi 1
FÖRFÖR01, 100 poäng
Kursgrupp: HE1908FÖR01HTXABN
Kurstid: 5 augusti 2019 - 28 februari 2020, 30 veckor
Centralt kursinnehåll
Konferens 1
KONKOF01, 100 poäng
Kursgrupp: HE1908KOF01HTXABN
Kurstid: 5 augusti 2019 - 28 februari 2020, 30 veckor
Centralt kursinnehåll
Konferens och evenemang
KONKOF0, 100 poäng
Kursgrupp: HE1908KOF0HTXABN
Kurstid: 5 augusti 2019 - 28 februari 2020, 30 veckor
Centralt kursinnehåll
Konferens 2
KONKON02, 100 poäng
Kursgrupp: HE1908KON02HTXABN
Kurstid: 2 mars - 25 september, 30 veckor
Centralt kursinnehåll
Logi
RECLOG0, 100 poäng
Kursgrupp: HE1908LOG0HTXABN
Kurstid: 2 mars - 25 september, 30 veckor
Centralt kursinnehåll
Personlig försäljning 1
FÖSPER01, 100 poäng
Kursgrupp: HE1908PER01HTXABN
Kurstid: 2 mars - 25 september, 30 veckor
Centralt kursinnehåll
Reception 1
RECREC01, 100 poäng
Kursgrupp: HE1908REC01HTXABN
Kurstid: 2 mars - 25 september, 30 veckor
Centralt kursinnehåll
Service och bemötande 1
SEVSEV01, 100 poäng
Kursgrupp: HE1908SEV01HTXABN
Kurstid: 2 mars - 25 september, 30 veckor
Centralt kursinnehåll
Telefon- och internetservice
FÖSTEL0, 100 poäng
Kursgrupp: HE1908TEL0HTXABN
Kurstid: 2 mars - 25 september, 30 veckor
Centralt kursinnehåll
GY Barnskötare med SFI och svenska som andraspråk , G BFXAANSV
Utbildnings- och jobbcenter i Gottsunda
5 augusti 2019 - 2 april 2021, 87 veckor
Studiestödspoäng: 2050
Barnskötare med SFI och svenska som andraspråk
Ansök senast 7/6

Förkunskaper
Du behöver vara godkänd i SFI kurs C eller ha motsvarande kunskaper.

Målgrupp
Utbildningen i sin helhet avser att ge dig kunskaper för arbete som barnskötare. Du studerar svenskaspråket parallellt med yrkeskurserna. Utbildningens kurstid kan variera då den påverkas av din språknivå. Studieplanering görs på skolan vid start. SFI D studeras i första blocket. Grundläggande svenska som andraspråk, nationell delkurs 2 och 3 studeras i andra blocket och nationell delkurs 4 och svenska som andraspråk 1 studeras i sista blocket. Arbetsplatsförlagt lärande är 5+5 veckor.

Ingående kurser

Orienteringskurs grundläggande -Studie och yrkesintrod BF
GRNORI21A1, 50 poäng
Kursgrupp: GO1908ORI21ABFXAANSV
Kurstid: 5 augusti - 16 augusti, 2 veckor
Centralt kursinnehåll
Kommunikation
PEDKOU0, 100 poäng
Kursgrupp: GO1908KOU0BFXAANSV
Kurstid: 5 augusti 2019 - 7 februari 2020, 27 veckor
Centralt kursinnehåll
Hälsopedagogik
HALHAL0, 100 poäng
Kursgrupp: GO1908HAL0BFXAANSV
Kurstid: 5 augusti 2019 - 7 februari 2020, 27 veckor
Centralt kursinnehåll
Pedagogiskt ledarskap
PEDPEG0, 100 poäng
Kursgrupp: GO1908PEG0BFXAANSV
Kurstid: 5 augusti 2019 - 7 februari 2020, 27 veckor
Centralt kursinnehåll
Lärande och utveckling
PEDLÄR0, 100 poäng
Kursgrupp: GO1908LÄR0BFXAANSV
Kurstid: 5 augusti 2019 - 7 februari 2020, 27 veckor
Centralt kursinnehåll
Människors miljöer
PEDMÄI0, 100 poäng
Kursgrupp: GO1908MÄI0BFXAANSV
Kurstid: 5 augusti 2019 - 7 februari 2020, 27 veckor
Centralt kursinnehåll
Svenska som andraspråk, nationell delkurs 2
GRNSVAB, 200 poäng
Kursgrupp: GO1908SVABBFXAANSV
Kurstid: 10 februari - 4 september, 30 veckor
Svenska som andraspråk, nationell delkurs 3
GRNSVAC, 200 poäng
Kursgrupp: GO1908SVACBFXAANSV
Kurstid: 10 februari - 4 september, 30 veckor
Specialpedagogik 1
SPCSPE01, 100 poäng
Kursgrupp: GO1908SPE01BFXAANSV
Kurstid: 10 februari - 4 september, 30 veckor
Centralt kursinnehåll
Etnicitet och kulturmöten
SOIETN0, 100 poäng
Kursgrupp: GO1908ETN0BFXAANSV
Kurstid: 10 februari - 4 september, 30 veckor
Centralt kursinnehåll
Pedagogiska teorier och praktiker
PEDPED0, 100 poäng
Kursgrupp: GO1908PED0BFXAANSV
Kurstid: 10 februari - 4 september, 30 veckor
Centralt kursinnehåll
Grundläggande vård och omsorg
GRUGRD0, 100 poäng
Kursgrupp: GO1908GRD0BFXAANSV
Kurstid: 10 februari - 4 september, 30 veckor
Centralt kursinnehåll
Svenska som andraspråk, nationell delkurs 4
GRNSVAD, 200 poäng
Kursgrupp: GO1908SVADBFXAANSV
Kurstid: 7 september 2020 - 2 april 2021, 30 veckor
Barns lärande och växande
PEDBAS0, 100 poäng
Kursgrupp: GO1908BAS0BFXABNSV
Kurstid: 7 september 2020 - 2 april 2021, 30 veckor
Centralt kursinnehåll
Skapande verksamhet
PEGSKP0, 100 poäng
Kursgrupp: GO1908KP0BFXABNSV
Kurstid: 7 september 2020 - 2 april 2021, 30 veckor
Centralt kursinnehåll
Pedagogiskt arbete
PEGPEA0, 200 poäng
Kursgrupp: GO1908PEA0BFXABNSV
Kurstid: 7 september 2020 - 2 april 2021, 30 veckor
Centralt kursinnehåll
Svenska som andraspråk 1
SVASVA01, 100 poäng
Kursgrupp: GO1908SVA01BFXAANSV
Kurstid: 7 september 2020 - 2 april 2021, 30 veckor
Centralt kursinnehåll
GY FLEX- Elevassistent, BFXACN FX
Utbildnings- och jobbcenter i Gottsunda
5 augusti 2019 - 30 oktober 2020, 65 veckor
Studiestödspoäng: 1400
FLEX- Elevassistent
Ansök senast 7/6

Förkunskaper
Godkänd i svenska/svenska som andraspråk, nationell delkurs 4 eller motsvarande.

Målgrupp
Utbildningen består av kurserna från basutbildningen samt från påbyggnadsutbildningen elevassistent. Den här utbildningen ger dig kompetens att arbeta som elevassistent. Du arbetar i skolan med elever som behöver extra stöd i olika undervisningssituationer. Du arbetar nära tillsammans med undervisande lärare. I utbildningen har du totalt 10 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL) FLEX innebär att du deltar i lärarledda lektioner cirka 2 dagar i veckan. Övrig tid studerar du på egen hand utifrån en studiehandledning. Skolan erbjuder också öppen studiestuga där du kan få individuell handledning av lärare. En studieform som passar dig som vill kombinera arbete med studier.

Ingående kurser

Svenska 1
SVESVE01, 100 poäng
Kursgrupp: GO1908SVE01E_BFXAAN
Kurstid: 5 augusti 2019 - 12 juni 2020, 45 veckor
Centralt kursinnehåll
Svenska som andraspråk 1
SVASVA01, 100 poäng
Kursgrupp: GO1908SVA01E_BFXAAN
Kurstid: 5 augusti 2019 - 12 juni 2020, 45 veckor
Centralt kursinnehåll
Kommunikation
PEDKOU0, 100 poäng
Kursgrupp: GO1908KOU0E_BFXAAN
Kurstid: 5 augusti 2019 - 12 juni 2020, 45 veckor
Centralt kursinnehåll
Hälsopedagogik
HALHAL0, 100 poäng
Kursgrupp: GO1908HAL0E_BFXAAN
Kurstid: 5 augusti 2019 - 12 juni 2020, 45 veckor
Centralt kursinnehåll
Pedagogiskt ledarskap
PEDPEG0, 100 poäng
Kursgrupp: GO1908PEG0E_BFXAAN
Kurstid: 5 augusti 2019 - 12 juni 2020, 45 veckor
Centralt kursinnehåll
Lärande och utveckling
PEDLÄR0, 100 poäng
Kursgrupp: GO1908LÄR0E_BFXAAN
Kurstid: 5 augusti 2019 - 12 juni 2020, 45 veckor
Centralt kursinnehåll
Människors miljöer
PEDMÄI0, 100 poäng
Kursgrupp: GO1908MÄI0E_BFXAAN
Kurstid: 5 augusti 2019 - 12 juni 2020, 45 veckor
Centralt kursinnehåll
Specialpedagogik 1
SPCSPE01, 100 poäng
Kursgrupp: GO1908SPE01E_BFXAAN
Kurstid: 5 augusti 2019 - 12 juni 2020, 45 veckor
Centralt kursinnehåll
Etnicitet och kulturmöten
SOIETN0, 100 poäng
Kursgrupp: GO1908ETN0E_BFXAAN
Kurstid: 5 augusti 2019 - 12 juni 2020, 45 veckor
Centralt kursinnehåll
Pedagogiska teorier och praktiker
PEDPED0, 100 poäng
Kursgrupp: GO1908PED0E_BFXAAN
Kurstid: 5 augusti 2019 - 12 juni 2020, 45 veckor
Centralt kursinnehåll
Grundläggande vård och omsorg
GRUGRD0, 100 poäng
Kursgrupp: GO1908GRD0E_BFXAAN
Kurstid: 5 augusti 2019 - 12 juni 2020, 45 veckor
Centralt kursinnehåll
Pedagogiskt arbete
PEGPEA0, 200 poäng
Kursgrupp: GO1908PEA0BFXACN
Kurstid: 15 juni - 30 oktober, 20 veckor
Centralt kursinnehåll
Specialpedagogik 2
SPCSPE02, 100 poäng
Kursgrupp: GO1908SPE02BFXACN
Kurstid: 15 juni - 30 oktober, 20 veckor
Centralt kursinnehåll
Barns lärande och växande
PEDBAS0, 100 poäng
Kursgrupp: GO1908BAS0BFXACN
Kurstid: 15 juni - 30 oktober, 20 veckor
Centralt kursinnehåll
GY Ekonomi- och redovisningsassistent, H HAXABN
Hermods
5 augusti 2019 - 3 april 2020, 35 veckor
Studiestödspoäng: 700
Ekonomi- och redovisningsassistent
Ansök senast 7/6

Förkunskaper
Godkänd i Svenska som andraspråk/svenska nationell delkurs 4, samt matematik nationell delkurs 4 eller motsvarande.

Målgrupp
Det här är en bra utbildning för dig som arbetar, eller vill arbeta, med ekonomi och vill höja din kompetens. I utbildningen är företagsekonomi och redovisning grunden, men du får också lära dig om kommunikation, affärer, juridik och vanliga program inom ekonomi. Du kan ha hand om delar av företagets ekonomiarbete, till exempel bokföring, dokumenthantering eller information. Du bör ha känsla och intresse för siffror och administrativa uppgifter. Du som har valt studieformen flex har möjlighet att delta på lektioner och handledning på plats i skolan. Den största delen av dina studier utför du på egen hand i din webbkurs i Novo men du har kontinuerlig tillgång till individuell handledning i skolan. Kan du inte komma till skolan så finns även möjlighet till handledning via mejl och Skype. För dig som läser flex finns även IT-stöd och Novo-hjälp samt en kurs i Studieteknik att tillgå som ett stöd i dina studier. Du kan välja att studera på 100%, 75% eller 50%. Om du blir antagen till utbildningen väljer du studietakt när du bekräftar din kurs på Hermods.

Ingående kurser

Affärsjuridik
JURAFF0, 100 poäng
Kursgrupp: HE1908AFF0HAXABN
Kurstid: 5 augusti 2019 - 3 april 2020, 35 veckor
Centralt kursinnehåll
Affärskommunikation
AFFAFÄ00S, 100 poäng
Kursgrupp: HE1908AFÄ00SHAXABN
Kurstid: 5 augusti 2019 - 3 april 2020, 35 veckor
Centralt kursinnehåll
Företagsekonomi 1
FÖRFÖR01, 100 poäng
Kursgrupp: HE1908FÖR01HAXABN
Kurstid: 5 augusti 2019 - 3 april 2020, 35 veckor
Centralt kursinnehåll
Företagsekonomi 2
FÖRFÖR02, 100 poäng
Kursgrupp: HE1908FÖR02HAXABN
Kurstid: 5 augusti 2019 - 3 april 2020, 35 veckor
Centralt kursinnehåll
Information och kommunikation 1
INFINF01, 100 poäng
Kursgrupp: HE1908INF01HAXABN
Kurstid: 5 augusti 2019 - 3 april 2020, 35 veckor
Centralt kursinnehåll
Personaladministration
ADMPER0, 100 poäng
Kursgrupp: HE1908PER0HAXABN
Kurstid: 5 augusti 2019 - 3 april 2020, 35 veckor
Centralt kursinnehåll
Redovisning 2
FÖRRED02, 100 poäng
Kursgrupp: HE1908RED02HAXABN
Kurstid: 5 augusti 2019 - 3 april 2020, 35 veckor
Centralt kursinnehåll
GY Assistent marknadsföring, H HAXAFN
Hermods
5 augusti 2019 - 3 april 2020, 35 veckor
Studiestödspoäng: 700
Assistent marknadsföring
Ansök senast 7/6

Förkunskaper
Godkänd i svenska/ svenska som andraspråk, nationell delkurs 4 eller motsvarande.

Målgrupp
Gillar du att vara kreativ, att skapa, att göra research? Trivs du när du har många olika arbetsuppgifter samtidigt? Bli assistent inom marknadsföring! Utbildningen ger dig kunskaper för arbete på ett företags markandsavdelning. Arbetet kan till exempel innebära att ta fram informations- och reklammaterial samt att planera och utvärdera marknadsföringskampanjer. Du som har valt studieformen flex har möjlighet att delta på lektioner och handledning på plats i skolan. Den största delen av dina studier utför du på egen hand i din webbkurs i Novo men du har kontinuerlig tillgång till individuell handledning i skolan. Kan du inte komma till skolan så finns även möjlighet till handledning via mejl och Skype. För dig som läser flex finns även IT-stöd och Novo-hjälp samt en kurs i Studieteknik att tillgå som ett stöd i dina studier. Du kan välja att studera på 100%, 75% eller 50%. Om du blir antagen till utbildningen väljer du studietakt när du bekräftar din kurs på Hermods.

Ingående kurser

Administration 1
ADMADM01, 100 poäng
Kursgrupp: HE1908ADM01HAXAFN
Kurstid: 5 augusti 2019 - 3 april 2020, 35 veckor
Centralt kursinnehåll
Affärskommunikation
AFFAFÄ00S, 100 poäng
Kursgrupp: HE1908AFÄ00SHAXAFN
Kurstid: 5 augusti 2019 - 3 april 2020, 35 veckor
Centralt kursinnehåll
Företagsekonomi 1
FÖRFÖR01, 100 poäng
Kursgrupp: HE1908FÖR01HAXAFN
Kurstid: 5 augusti 2019 - 3 april 2020, 35 veckor
Centralt kursinnehåll
Intern och extern kommunikation
INFINE0, 100 poäng
Kursgrupp: HE1908INE0HAXAFN
Kurstid: 5 augusti 2019 - 3 april 2020, 35 veckor
Centralt kursinnehåll
Information och kommunikation 1
INFINF01, 100 poäng
Kursgrupp: HE1908INF01HAXAFN
Kurstid: 5 augusti 2019 - 3 april 2020, 35 veckor
Centralt kursinnehåll
Information och kommunikation 2
INFINF02, 100 poäng
Kursgrupp: HE1908INF02HAXAFN
Kurstid: 5 augusti 2019 - 3 april 2020, 35 veckor
Centralt kursinnehåll
Marknadsföring
FÖRMAD0, 100 poäng
Kursgrupp: HE1908MAD0HAXAFN
Kurstid: 5 augusti 2019 - 3 april 2020, 35 veckor
Centralt kursinnehåll
GY Bokning och försäljning, H HTXACN
Hermods
5 augusti 2019 - 25 september 2020, 60 veckor
Studiestödspoäng: 1200
Bokning och försäljning
Ansök senast 7/6

Förkunskaper
Godkänd i svenska/svenska som andraspråk, nationell delkurs 4 eller motsvarande och godkänd i Engelska 5 eller motsvarande.

Målgrupp
Denna utbildning syftar till att utveckla din förmåga att kommunicera, bemöta och ge service till gäster och kunder i olika situationer utifrån behov och förväntningar. Arbetet inom bokning och försäljning kan innefatta bland annat att ta emot gäster och kunder vid incheckning och utcheckning, kassahantering och rumsbokning samt bemötande av gäster i olika situationer. I utbildningen ingår kurser som bl a. ger dig grundläggande kunskaper om ett kundrelaterat och målinriktat säljarbete inom handel med varor och tjänster samt kunskaper om kommunikationsteknik, samt förmåga att planera, organisera, informera och leda aktiviteter, upplevelser och resor. APL ingår i utbildningen. Du som har valt studieformen flex har möjlighet att delta på lektioner och handledning på plats i skolan. Den största delen av dina studier utför du på egen hand i din webbkurs i Novo men du har kontinuerlig tillgång till individuell handledning i skolan. Kan du inte komma till skolan så finns även möjlighet till handledning via mejl och Skype. För dig som läser flex finns även IT-stöd och Novo-hjälp samt en kurs i Studieteknik att tillgå som ett stöd i dina studier. Du kan välja att studera på 100%, 75% eller 50%. Om du blir antagen till utbildningen väljer du studietakt när du bekräftar din kurs på Hermods.

Ingående kurser

Aktiviteter och upplevelser
AKTAKT0, 100 poäng
Kursgrupp: HE1908AKT0HTXACN
Kurstid: 5 augusti 2019 - 28 februari 2020, 30 veckor
Centralt kursinnehåll
Besöksnäringen
AKTBEO0, 100 poäng
Kursgrupp: HE1908BEO0HTXACN
Kurstid: 5 augusti 2019 - 28 februari 2020, 30 veckor
Centralt kursinnehåll
Engelska 6
ENGENG06, 100 poäng
Kursgrupp: HE1908ENG06HTXACN
Kurstid: 5 augusti 2019 - 28 februari 2020, 30 veckor
Centralt kursinnehåll
Företagsekonomi 1
FÖRFÖR01, 100 poäng
Kursgrupp: HE1908FÖR01HTXACN
Kurstid: 5 augusti 2019 - 28 februari 2020, 30 veckor
Centralt kursinnehåll
Hållbar turism
RESHAL0, 100 poäng
Kursgrupp: HE1908HAL0HTXACN
Kurstid: 5 augusti 2019 - 28 februari 2020, 30 veckor
Centralt kursinnehåll
Konferens 1
KONKOF01, 100 poäng
Kursgrupp: HE1908KOF01HTXACN
Kurstid: 5 augusti 2019 - 28 februari 2020, 30 veckor
Centralt kursinnehåll
Konferens och evenemang
KONKOF0, 100 poäng
Kursgrupp: HE1908KOF0HTXACN
Kurstid: 2 mars - 25 september, 30 veckor
Centralt kursinnehåll
Marknadsföring och försäljning
RESMAS0, 100 poäng
Kursgrupp: HE1908MAS0HTXACN
Kurstid: 2 mars - 25 september, 30 veckor
Centralt kursinnehåll
Personlig försäljning 1
FÖSPER01, 100 poäng
Kursgrupp: HE1908PER01HTXACN
Kurstid: 2 mars - 25 september, 30 veckor
Centralt kursinnehåll
Resmål och resvägar
RESREM0, 100 poäng
Kursgrupp: HE1908REM0HTXACN
Kurstid: 2 mars - 25 september, 30 veckor
Centralt kursinnehåll
Service och bemötande 1
SEVSEV01, 100 poäng
Kursgrupp: HE1908SEV01HTXACN
Kurstid: 2 mars - 25 september, 30 veckor
Centralt kursinnehåll
Telefon- och internetservice
FÖSTEL0, 100 poäng
Kursgrupp: HE1908TEL0HTXACN
Kurstid: 2 mars - 25 september, 30 veckor
Centralt kursinnehåll
GY Anläggningsförare, J BAXAAN
Utbildnings- och jobbcenter i Jälla
2 september 2019 - 27 mars 2020, 30 veckor
Studiestödspoäng: 1200
Anläggningsförare
Ansök senast 7/6

Förkunskaper
Godkänd i svenska/ svenska som andraspråk på grundläggande nivå eller motsvarande. B-Körkort (Kopia på körkortet ska bifogas i ansökan)

Målgrupp
Utbildningen har två starter under hösten 2019. Den 2 september samt den 30 september. Kursinnehållet är detsamma och kurstiden 30 veckor. Det är endast den första starten som är sökbar i detta läget. Önskar du ansöka till utbildningen med start den 30 september ser vi gärna att du mailar intresse om det så snart som möjligt till rektor Anders Bergström på anders.bergstrom@uppsala.se så planerar vi för det. ------------------------------------------------------------------ Utbildningens mål: Du får lära dig att köra hjullastare och grävmaskin samt utföra olika arbetsprocesser som grundläggning, väg- och ledningsbyggnad. Du får också lära dig om ritningsläsning, mätning och utsättning samt egenskaper hos jordarter och grusmaterial. Övrigt: Efter yrkespaketet följer färdigutbildning på ett företag inom branschen. Färdigutbildningen får du genom en anställning i ett branschföretag och under tiden får du lärlingslön enligt gällande avtal. Du måste själv söka anställning som lärling. Enligt gällande yrkesutbildningsavtal får du ditt yrkesbevis när du kommit upp i 4 200 timmar.

Ingående kurser

Anläggningsförare 1
ANAANA01, 200 poäng
Kursgrupp: JÄ1908ANA01BAXAAN
Kurstid: 2 september 2019 - 27 mars 2020, 30 veckor
Centralt kursinnehåll
Anläggningsförare 2
ANAANA02, 200 poäng
Kursgrupp: JÄ1908ANA02BAXAAN
Kurstid: 2 september 2019 - 27 mars 2020, 30 veckor
Centralt kursinnehåll
Anläggningsförare 3
ANAANA03, 200 poäng
Kursgrupp: JÄ1908ANA03BAXAAN
Kurstid: 2 september 2019 - 27 mars 2020, 30 veckor
Centralt kursinnehåll
Anläggningsförare 4
ANAANA04, 200 poäng
Kursgrupp: JÄ1908ANA04BAXAAN
Kurstid: 2 september 2019 - 27 mars 2020, 30 veckor
Centralt kursinnehåll
Anläggningsförare – process
ANAANL0, 100 poäng
Kursgrupp: JÄ1908ANL0BAXAAN
Kurstid: 2 september 2019 - 27 mars 2020, 30 veckor
Centralt kursinnehåll
Anläggning – vägbyggnad
ANLANN0, 100 poäng
Kursgrupp: JÄ1908ANN0BAXAAN
Kurstid: 2 september 2019 - 27 mars 2020, 30 veckor
Centralt kursinnehåll
Anläggning – ledningsbyggnad
ANLANÄ0, 200 poäng
Kursgrupp: JÄ1908NÄ0BAXAAN
Kurstid: 2 september 2019 - 27 mars 2020, 30 veckor
Centralt kursinnehåll
GY Aktiviteter och upplevelser, H HTXAAN
Hermods
5 augusti 2019 - 4 december 2020, 70 veckor
Studiestödspoäng: 1400
Aktiviteter och upplevelser
Ansök senast 7/6

Förkunskaper
Godkänd i svenska/svenska som andraspråk, nationell delkurs 4 eller motsvarande samt godkänd i Engelska 5 eller motsvarande.

Målgrupp
Utbildningen ger dig kunskaper för arbete med småföretagande inom besöksnäringen, till exempel med olika typer av aktiviteter och upplevelser. Efter utbildningen kan du arbeta med många yrken som bland annat resesäljare, turistinformatör, tåg- och flygvärdinna, guide eller reseledare etc. Det är viktigt att du tycker om att träffa människor och att du är bra på att kommunicera så språkkunskaper är självklart en stor tillgång. I utbildningen lär du dig, förutom de teoretiska kunskaperna, även att planera, samarbeta och anpassa dig till olika situationer och till olika människor. I utbildningen kommer du vara ute på praktik, du lär dig yrket och skapar kontakter med arbetslivet. Du som har valt studieformen flex har möjlighet att delta på lektioner och handledning på plats i skolan. Den största delen av dina studier utför du på egen hand i din webbkurs i Novo men du har kontinuerlig tillgång till individuell handledning i skolan. Kan du inte komma till skolan så finns även möjlighet till handledning via mejl och Skype. För dig som läser flex finns även IT-stöd och Novo-hjälp samt en kurs i Studieteknik att tillgå som ett stöd i dina studier. Du kan välja att studera på 100%, 75% eller 50%. Om du blir antagen till utbildningen väljer du studietakt när du bekräftar din kurs på Hermods.

Ingående kurser

Aktiviteter och upplevelser
AKTAKT0, 100 poäng
Kursgrupp: HE1908AKT0HTXAAN
Kurstid: 5 augusti 2019 - 3 april 2020, 35 veckor
Centralt kursinnehåll
Besöksnäringen
AKTBEO0, 100 poäng
Kursgrupp: HE1908BEO0HTXAAN
Kurstid: 5 augusti 2019 - 3 april 2020, 35 veckor
Centralt kursinnehåll
Drycker och ansvarsfull alkoholservering
DRYDRC0, 100 poäng
Kursgrupp: HE1908DRC0HTXAAN
Kurstid: 5 augusti 2019 - 3 april 2020, 35 veckor
Centralt kursinnehåll
Engelska 6
ENGENG06, 100 poäng
Kursgrupp: HE1908ENG06HTXAAN
Kurstid: 5 augusti 2019 - 3 april 2020, 35 veckor
Centralt kursinnehåll
Entreprenörskap
ENTENR0, 100 poäng
Kursgrupp: HE1908ENR0HTXAAN
Kurstid: 5 augusti 2019 - 3 april 2020, 35 veckor
Centralt kursinnehåll
Entreprenörskap och företagande
FÖRENT0, 100 poäng
Kursgrupp: HE1908ENT0HTXAAN
Kurstid: 5 augusti 2019 - 3 april 2020, 35 veckor
Centralt kursinnehåll
Företagsekonomi 1
FÖRFÖR01, 100 poäng
Kursgrupp: HE1908FÖR01HTXAAN
Kurstid: 5 augusti 2019 - 3 april 2020, 35 veckor
Centralt kursinnehåll
Hållbar turism
RESHAL0, 100 poäng
Kursgrupp: HE1908HAL0HTXAAN
Kurstid: 6 april - 4 december, 35 veckor
Centralt kursinnehåll
Konferens och evenemang
KONKOF0, 100 poäng
Kursgrupp: HE1908KOF0HTXAAN
Kurstid: 6 april - 4 december, 35 veckor
Centralt kursinnehåll
Logi
RECLOG0, 100 poäng
Kursgrupp: HE1908LOG0HTXAAN
Kurstid: 6 april - 4 december, 35 veckor
Centralt kursinnehåll
Marknadsföring och försäljning
RESMAS0, 100 poäng
Kursgrupp: HE1908MAS0HTXAAN
Kurstid: 6 april - 4 december, 35 veckor
Centralt kursinnehåll
Resmål och resvägar
RESREM0, 100 poäng
Kursgrupp: HE1908REM0HTXAAN
Kurstid: 6 april - 4 december, 35 veckor
Centralt kursinnehåll
Reseproduktion och försäljning
RESRES0, 100 poäng
Kursgrupp: HE1908RES0HTXAAN
Kurstid: 6 april - 4 december, 35 veckor
Centralt kursinnehåll
Service och bemötande 1
SEVSEV01, 100 poäng
Kursgrupp: HE1908SEV01HTXAAN
Kurstid: 6 april - 4 december, 35 veckor
Centralt kursinnehåll