Vad kul att du är intresserad av att spela musik i någon av våra musikskolor.

Kursutbudet gäller nu för hösttermin 2024, startar tidigast v36. Du kan ansöka mellan maj och augusti. Kurser löper på tillsvidare.

För dig som redan går övergår halvterminskurs till heltermin och kurserna fortsätter tillsvidare över terminer och läsår. 14 lektionstillfällen/kurs/termin. Halvterminskurs 8 tillfällen/kurs för första termin sen löper det på som helterminskurs. Vill du enbart byta kurs hos samma utförare och inom samma kategori så ta kontakt med utföraren som vet om det finns plats, du behöver då inte säga upp den gamla kursen, det sker med automatik vid bytet.

Vill du inte gå kvar ska du säga upp platsen här på KundvalMusik och logga in på Mina Sida, uppsägning direkt till vald utförare är inte giltigt. Gäller både hel- och halvterminskurs.
Inför höstterminen ska du säga upp dig senast vecka 24 (juni) och inför vårterminen senast vecka 47 (november). Du kan säga upp platsen när du vill via KundvalMusik men får olika slutdatum beroende på när du gör det. v48-v2 slutdatum =jan, v3-v24 slutdatum =jun, v25-v35 slutdatum =sep och v36-v47 slutdatum =dec.
Vi önskar att du vill gå kvar och i sådant fall behöver du inte göra något, utan kurserna löper på tillsvidare.

Du ansöker genom knappen "Ansökan" uppe till höger. Eller här Direkt till ansökan

Observera att du endast får gå en ämneskurs1-4, en gruppkurs5-12 och en ensemblekurs>13 oavsett om de är i samma musikskola eller inte, varför det räcker att du anmäler dig till den kurs och den skola som du vill gå på, då vi inte har någon kö.

För frågor/problem kontakta kommunen genom att mejla till kffmusikval@osteraker.se eller ring 08-54081188 oavsett vilken av våra tre musikskolor det gäller. Läs gärna mer under frågor och svar.

 

Välkommen till Musikskolorna i Österåker även kallat kundval Musik!

Du ser alla våra musikskolors (Livat, Popskolan och Österåkers Musikskola) kursutbud under knappen kursutbud ovan.

Från och med höstterminen det år barnet fyller sju år och börjar årskurs ett, eller från sex års ålder om barnet redan börjat årskurs ett, till och med det läsår eleven fyller 20 år * .

Elever som under pågående termin fyller 21 år får fullfölja den terminen.

Du kan vara antagen till max tre kurser, en inom varje kategori.

Det finns tre kategorier med olika kurser att välja mellan

De tre kategorierna är:

·         ämneskurs (1-4 deltagare)

·         gruppkurs (5-12 deltagare)

·         ensemblekurs (fler än 13 deltagare)

I nu läget finns inga köer, så ansök enbart till den/de skola/-or och den/de kurs/-er du vill gå (en ämneskurs1-4, en grupp 5-12 och en ensemble>13)

Så här gör du:

·         Klicka på fliken ”Ansökan”

·         Logga in med mobiltbankID.

·       Fyll i enligt instruktionerna på skärmen. Observera att vi behöver ditt medgivande att använda oss av personuppgifterna i vår administrativa hantering av er ansökan enligt nya dataskyddslagen.

Klicka på ”Gå vidare” och följ sedan instruktionerna på skärmen. Kursutbudet att välja från kommer en bit in i ansökningsförfarandet.