Vad kul att du är intresserad av att spela musik i någon av våra musikskolor.

Senaste ansökningsdag för dig som önskar ny kurs (halvtermin start tidigast v11) inför våren är 8 mars-23. Tänk på att kursen sen går över till heltermin och löper på tillsvidare om den inte sägs upp före vecka 24.

För de som redan går fortsätter kurserna tillsvidare över terminer och läsår. 14 lektionstillfällen/kurs/termin. Halvterminskurs 8 tillfällen/kurs för första termin sen löper det på som helterminskurs. Vill du enbart byta kurs hos samma utförare och inom samma kategori så ta kontakt med utföraren som vet om det finns plats, du behöver då inte säga upp den gamla kursen, det sker med automatik vid bytet.

Vill du inte gå kvar ska du säga upp platsen här på KundvalMusik och logga in på Mina Sida, uppsägning direkt till vald utförare är inte giltigt. 
Inför höstterminen ska du säga upp dig senast vecka 24  och inför vårterminen senast vecka 47 (21-27 november 2022).
Vi önskar att du vill gå kvar och i sådant fall behöver du inte göra något, utan kurserna löper på tillsvidare.

Du ansöker genom knappen "Ansökan" uppe till höger. Eller här Direkt till ansökan

Observera att du endast kan bli antagen till en ämneskurs1-4, en gruppkurs5-12 och en ensemblekurs>13 oavsett om de är i samma musikskola eller inte, varför det räcker att du anmäler dig till den kurs och den skola som du vill gå på, då vi inte har någon kö.

För frågor/problem kontakta kommunen genom att mejla till kffmusikval@osteraker.se eller ring 08-54081188 oavsett vilken av våra tre musikskolor det gäller. Läs gärna mer under frågor och svar.

 

Välkommen till Musikskolorna i Österåker även kallat kundval Musik!

Du ser alla våra musikskolors (Livat, Popskolan och Österåkers Musikskola) kursutbud under knappen kursutbud ovan.

Från och med det läsår du börjar i årskurs 1 i grundskolan till och med det läsår du fyller 20 år och är folkbokförd i Österåkers kommun har du rätt att ta del av musikundervisningen.

Du kan vara antagen till max tre kurser, en inom varje kategori.

Det finns tre kategorier med olika kurser att välja mellan

De tre kategorierna är:

·         ämneskurs (1-4 deltagare)

·         grupp (5-12 deltagare)

·         ensemble (fler än 13 deltagare)

I nu läget finns inga köer, så ansök enbart till den/de skola/-or och den/de kurs/-er du vill gå (en ämneskurs1-4, en grupp 5-12 och en ensemble>13)

Så här gör du:

·         Klicka på fliken ”Ansökan”

·         Logga in med mobiltbankID.

·       Fyll i enligt instruktionerna på skärmen. Observera att vi behöver ditt medgivande att använda oss av personuppgifterna i vår administrativa hantering av er ansökan enligt nya dataskyddslagen.

Klicka på ”Gå vidare” och följ sedan instruktionerna på skärmen. Kursutbudet att välja från kommer en bit in i ansökningsförfarandet.