För frågor/problem kontakta kommunen genom att mejla till kffmusikval@osteraker.se eller ring 08-54081188 oavsett vilken av våra 4 musikskolor det gäller.
Glad Påsk! Dags att göra ett val igen....
Efter påsk, vecka 17 kommer information gå ut till alla elever som går helterminskurs om att återanmälan (inför höstterminen 2019) öppnar. Den kommer att stänga 2019-08-23. Ditt svar kommer att vara bindande därefter. Nej-/inget svar kommer att få en slutdatum den 30 juni då terminen är slut.  

Välkommen till Musikskolorna i Österåker även kallat kundval Musik!

Du ser alla våra musikskolors (Livat, Musikhuset, Popskolan och Österåkers Musikskola) kursutbud under knappen kursutbud ovan.

 Från och med att du börjar årskurs 1 i grundskolan till och med det läsår du fyller 20 år och är folkbokförd i Österåkers kommun har du rätt att ta del av musikundervisningen.

Du kan vara antagen till max tre kurser, en inom varje kategori.

Det finns tre kategorier med olika kurser att välja mellan

De tre kategorierna är:

·         ämneskurs (1-4 deltagare)

·         grupp (5-12 deltagare)

·         ensemble (fler än 13 deltagare)

I nu läget finns inga köer, så ansök enbart till den/de skola/-or och den/de kurs/-er du vill gå (en ämneskurs1-4, en grupp 5-12 och en ensemble>13)

Så här gör du:

·         Klicka på fliken ”Ansökan”

·         Logga in med mobiltbankID.

·       Fyll i enligt instruktionerna på skärmen. Observera att vi behöver ditt medgivande att använda oss av personuppgifterna i vår administrativa hantering av er ansökan enligt nya dataskyddslagen.

Klicka på ”Gå vidare” och följ sedan instruktionerna på skärmen. Kursutbudet att välja med kommer en bit in i ansökningsförfarandet.