Återanmälan är nu stängd sen den 27 november. Mellan 28 november och 6 januari 2019 har du rätt att ändra ditt återanmälan svar. Har ni svarat nej på återanmälan för en kurs och vill söka annan kurs gör ni det via ny ansökan, undantag om ni vill byta kurs inom samma kategori och skola då kan du göra genom att mejla till kffmusikval@osteraker.se eller ringa till kommunen 08-54081188 på vardagar. 

Som ny elev (som inte går HT18) är vårens helterminskurser öppna för att söka till. Ni som redan går denna termin har fått förfrågan om ni ska fortsätta eller inte och behöver därför inte via ny ansökan söka samma kurs. 

Välkommen till Musikskolorna i Österåker även kallat kundval Musik!

Nytt inför höstterminen 2018 är att det finns fyra olika musikskolors utbud att välja mellan. Du ser alla i vårt kursutbud.

 Från och med att du börjar årskurs 1 i grundskolan till och med det läsår du fyller 20 år och är folkbokförd i Österåkers kommun har du rätt att ta del av musikundervisningen.

Du kan vara antagen till max tre kurser, en inom varje kategori.

Det finns tre kategorier med olika kurser att välja mellan

De tre kategorierna är:

·         ämneskurs (1-4 deltagare)

·         grupp (5-12 deltagare)

·         ensemble (fler än 13 deltagare)

I nu läget finns inga köer, så ansök enbart till den skola och den kurs du vill gå (en ämneskurs1-4, en grupp 5-12 och en ensemble>13). Invänta svar (några dagar) ta kontakt med skolan. Sen om det inte fungerar sök till annan skola, tänk på att ansökningstiden går ut och blir bindande efter en viss datum. Sista ansökningsdatum inför vårterminen 2019 är 6 januari 2019.

Så här gör du:

·         Klicka på fliken ”Ansökan”

·         Logga in med mobiltbankID.

·       Fyll i enligt instruktionerna på skärmen. Observera att vi behöver ditt medgivande att använda oss av personuppgifterna i vår administrativa hantering av er ansökan enligt nya dataskyddslagen.

Klicka på ”Gå vidare” och följ sedan instruktionerna på skärmen. Kursutbudet att välja med kommer en bit in i ansökningsförfarandet.