För frågor kontakta kommunen genom att mejla till kffmusikval@osteraker.se eller ringa 08-54081188 på vardagar. 

Välkommen till Musikskolorna i Österåker även kallat kundval Musik!

Nytt inför höstterminen 2018 är att det finns fyra olika musikskolors utbud att välja mellan. Du ser alla i vårt kursutbud.

 Från och med att du börjar årskurs 1 i grundskolan till och med det läsår du fyller 20 år och är folkbokförd i Österåkers kommun har du rätt att ta del av musikundervisningen.

Du kan vara antagen till max tre kurser, en inom varje kategori.

Det finns tre kategorier med olika kurser att välja mellan

De tre kategorierna är:

·         ämneskurs (1-4 deltagare)

·         grupp (5-12 deltagare)

·         ensemble (fler än 13 deltagare)

I nu läget finns inga köer, så ansök enbart till den/de skola/-or och den/de kurs/-er du vill gå (en ämneskurs1-4, en grupp 5-12 och en ensemble>13)

Så här gör du:

·         Klicka på fliken ”Ansökan”

·         Logga in med mobiltbankID.

·       Fyll i enligt instruktionerna på skärmen. Observera att vi behöver ditt medgivande att använda oss av personuppgifterna i vår administrativa hantering av er ansökan enligt nya dataskyddslagen.

Klicka på ”Gå vidare” och följ sedan instruktionerna på skärmen. Kursutbudet att välja med kommer en bit in i ansökningsförfarandet.