Frågor & Svar

Vem får deltaga i Musikskolorna i Österåker?
• Från och med att du börjar årskurs 1 i grundskolan till och med det läsår du fyller 20 år
• Du måste vara folkbokförd i Österåkers kommun.
När kan jag söka till Musikskola
Tidigast 3 månader före terminstart om du är ny.
För anmälan till vårens kurser är det bra om du kan vänta till höstens alla kurser har startat, inklusive halvterminskurser.na Så tidigast vecka 44 är bra om du söker till vårens kurser. Dels för att kursurbudet kan ändras efter vecka 43 och så att din ansökan inte tas för att vara felaktig (tror att du söker halvtermins till höstenskurser).
Om jag bor i annan kommun, kan jag vara med i Musikskolorna i Österåker då?
Du måste vara folkbokförd i Österåker för att få gå Musikskolorna i Österåker.
Varje musikskola kan ta in andra elever men då till ett annat pris. Hör med den musikskola du vill gå hos, då det sker utanför kommunens subvention.
Avstängning, kan jag bli avstängd från musikskolorna?
Ja, om du inte betalar den terminsfaktura som går ut.
Vilka kurser finns i en kategori?
Det är olika för de olika musikskolorna.
Rubrikerna under varje kategori är enligt nedan

Kategori Ämneskurs 1-4 (1-4 elever):
1. Sång
2. Stråkinstrument
3. Blåsinstrument
4. Piano, keyboard, digital
5. Stränginstrument
6. Trummor och slagverk
7. Dragspel, munspel
8. Introduktionskurs

Kategori Grupp 5-12 (mellan 5-12 elever)
9. Ensemble/Orkester/band
10. Sånggrupp

Kategori ensemble>13 (13 elever eller fler):
11. Kör
12. Musikal
13. Ensemble/Orkester

Hur ser jag att jag valt en kurs av varje kategori?
En elev kan bara gå en kurs inom varje kategori och det ser man genom kurskoden som börjar på två bokstäver och en siffra:
två första bokstäverna = vilken musikskola är det.
siffran 1 = ämneskurs 1-4 deltagare
siffran 2 = grupp 5-12 deltagare
siffran 3 = ensemble fler än 13 deltagare

Du kan alltså gå en 1:a, en 2:a och en 3:a per termin.

övriga bokstäver i kurskoden talar om vilken kursrubrik, vilket ämne och vilken kategori och skola som det är.
När börjar och slutar terminen?
Terminerna följer läsår dvs 1 juli-31 dec, 1 jan-30 juni.

• Hösterminens kurser startar tidigast vecka 36 och avslutas efter ca 13-15 veckor (i december).
• Vårterminens kurser startar vecka 3 och avslutas efter ca 13-15 veckor ( i maj/juni)

Vill du gå en halvterminskurs (specificerad som halvterminskurs) startar v43 på höstterminen (minst 8 tillfällen).
För vårterminen startar halvterminskurserna v11 (minst 8 tillfällen).
Varje halvterminskurs avslutas när terminerna är slut. Vill du fortsätta gå i musikskola nästkommande termin måste en ny ansökan för helterminskurs göras i Kundval musik.

När det är lov är det oftast lov även i musikskolorna. Hör med den aktuella musikskolan.

Hur många lektionstillfällen är det per termin?
Du har rätt att få minst 14 tillfällen per kurs/termin en gång i veckan under en period av minst 13 veckor. En uppvisning kan också räknas som ett tillfälle.
Halvterminskurs är på 8 tillfällen.
Kan jag spela/sjunga hos flera olika musikskolor (utförare) samtidigt?
Du har rätt att gå en kurs från varje kategori (ämneskurs 1-4, grupp 5-12 och ensemble >13). Alla kurser kan vara hos samma utförare eller alla kurser kan vara blandat hos olika utförare.
Jag vill byta kurs under pågående termin, kan jag det?
Ja det kan du om du vill byta till en kurs inom samma kategori i samma musikskola. Det går inte att byta mellan heltermin- och halvterminskurser.
Till exempel: du spelar piano idag (ämneskurs 1-4) och vill byta till gitarr (ämneskurs 1-4) i samma musikskola.

Vill du byta till en kurs i annan kategori:
• Sök till den kurs du vill gå (som är i den andra kategorin). Start kan först bli nästkommande termin.
• Vänta tills återanmälan kommer och fyll i NEJ (kommer mot slutet av varje termin).
Vad gör jag om barnet tröttnar och inte vill gå mer?
Du kan antingen:
• Byta kurs inom samma kategori och utförare om eleven bara vill byta ämne.
• Vänta och svara nej på återanmälan när den kommer i slutet på terminen

Inga återbetalningar!
Säga upp plats, när?
Platsen blir uppsagd med automatik om du svarar nej eller inte svarar alls på återanmälan till terminsslut.
Vill eleven inte går säger du till musikskolan att eleven inte tänker komma mera.
Har terminen startat så sker ingen återbetalning. Du blir skyldig att betala för hela terminen. Ett pris för hela terminen.
Vad kostar det att spela eller sjunga?
Pris per elev och termin:
• 1440kr per termin för kategori Ämneskurs (1-4 deltagare). Halvterminskurs 720kr per termin.
• 200kr per termin för kategori grupp (5-12 deltagare)
• 200kr per termin för kategori ensemble (13 eller fler deltagare).

Som elev får du ha max en kurs från varje kategori oavsett utförare!
När blir jag betalningsskyldig?
När du tackat ja till schema och bindningstiden har passerat.
När kommer fakturan?
Fakturan kommer ca 2 veckor in på terminsstart och är på hela terminsavgiften.
Betalas den inte i tid kommer en påminnelse.
Vad händer om fakturan inte betalas?
• Först får du en påminnelse.
• Fakturan går sen till Inkasso som sen skickar till Kronofogden
• Eleven blir avstängd från musikskolan från nästkommande termin.
Kan jag få del av terminsavgiften återbetalt?
Nej, vi återbetalar eller reducerar inte avgifter om du slutar under pågående termin.
Finns det syskonrabatt?
Ja det finns syskonrabatt gäller endast på helterminskurser. En familj betalar full avgift för det första och andra barnet i familjen. Från och med det tredje (yngsta barnet) är det ingen avgift, under förutsättning att:
• Alla syskon måste vara antagna under samma
termin på helterminskurser.
• Alla syskon måste ha samma räkningsmottagare.


Jag vill byta från piano (ämneskurs 1-4) till gitarr (ämneskurs 1-4) hos samma utförare mitt i terminen. Går det?
Ja om de har plats så går det, genom att utföraren byter kurs i systemet, med obruten datumföljd.
Jag ansökte för sent till helterminskurs, kan jag byta till halvterminskurs?
Nej du kan inte byta kurs mellan hel- och halvterminskurser. Halvterminskurserna måste ansökas från Kundval Musiksidan av förälder/myndig elev separat.
Jag vill byta från piano (ämneskurs 1-4) till kör (ensemble >13) hos samma utförare. Går det?
Nej du kan inte byta mellan kategorier under pågående termin, utan när återanmälan kommer i slutet på terminen svarar du NEJ och sen går du in och anmäler dig på nytt till kören inför nästa termin, slutdatum sätts på Piano kursen vid terminens slut.
Jag vill byta från rockband (grupps 5-12) till piano (ämneskurs 1-4). Går det?
Nej inte under pågående termin, utan när återanmälan kommer svarar du NEJ och sen går du in och anmäler dig på nytt till piano inför nästa termin, slutdatum sätts på rockband vid terminens slut.
Jag vill byta musikskola (utförare) men gå samma ämneskurs 1-4. Går det?
Nej inte under pågående termin. När återanmälan kommer svarar du NEJ. Ämneskursen 1-4 hos nuvarande utförare avslutas. och du kan ansöka till ny musikskola.
Jag spelar gitarr i en musikskola och vill börja spela i ett band hos samma musikskola, går det?
Ja du kan spela två kurser om de är under olika kategorier så länge du inte redan har samma kategori i någon annan musikskola.
Gitarr= kategori ämneskurs 1-4
Band= kategori grupp 5-12
Båda kurserna måste sökas till inför terminsstart, om inte utföraren anmält till oss att de har halvterminskurser på band.