• Ansökan till period 4 med start den 28 augusti öppnar vi den 16 maj och stänger den 3 juli.
Just nu kan du söka till:
Period 5
Kursstart från: 7 november 2022
Sista ansökningsdag: 9 oktober 2022
Vissa kurser har löpande antagning och är alltid sökbara.
Information saknas
Har du tidigare studerat på gymnasienivå och har ett samlat betygsdokument? Ta chansen nu och läs till ett slutbetyg.

Med nya direktiv från regeringen har du fram till 1 juli 2025 möjlighet att skapa ett slutbetyg på vuxenutbildningen.

En slutbetyg på gymnasienivå består av både obligatoriska och valfria kurser. Hela slutbetyget omfattar 2 350 poäng. Andelen obligatoriska kurser är 600 poäng.

Har du frågor eller vill du veta mer
Kontakta Studie- och yrkesvägledare: Pia Hagrenius pia.hagrenius@svenljunga.se tel. 0325-182 13
Vill du höja ditt betyg i en kurs som du redan har betyg i? Eller vill du på egen hand läsa in en helt ny kurs? Då kan du göra en prövning. Vid en prövning bedömer läraren dina kunskaper i hela kursen utifrån ämnesplanen.

Vänligen kontakta SYV för information om prövning.

Prövning och validering i Borås Stad boras.se
Ny start våren 2022.

Vid frågor kontakta:
Lisbeth Larsson
lisbeth.larsson@svenljunga.se
Liselott Ejervall-Davidsson liselott.ejervall.davidsson@svenljunga.se

Tänk på att avbrott från kurser/kurspaket som du är antagen till ger dig låg prio eller karens nästa gång du söker till Vuxenutbildningen i Svenljunga och du riskerar att bli utan plats.
BRvux Boråsregiones vuxenutbildning
Kommunerna i Boråsregionen (Sjuhärad) samarbetar för att komplettera dagens yrkesutbildningar med framtidens behov.
För att se vilka utbildningar Boråsregionens vuxenutbildning har, gå till den här sidan:
brvux.se
Du måste själv ansöka om att få studiemedel och studielån. Ansökan ska lämnas till Centrala studiestödsnämnden (CSN)
Läs mer om studiemedel på CSN:s webbplats. csn.se
eller ring: 0771-276 000

Studierabatter
Du som är student erbjuds studentrabatter från ett privat företag som heter Mecenat. Du kan läsa mer om dem på deras webbplats. mecenat.com

Studiestartsstöd
Studiestartsstöd är ett bidrag som vissa arbetslösa kan få under en kortare tid för att läsa in en gymnasieutbildning och öka chanserna till jobb. Du kan läsa mer om studiestartstödet, vilka belopp som betalas ut och hur länge man kan få bidraget på CSN:S webbplats. csn.se eller kontakta din handläggare på Arbetsförmedlingen.
Om du har skyddad identitet/adress ska du inte söka till Komvux via webben första gången. Webbansökan är ett offentligt dokument som vem som helst kan begära att få se. Du skall ta dina betyg, intyg samt övriga handlingar och gå till Lärcentrum, Torggatan 9 för att där få hjälp med att söka och få information om hanteringen av din ansökan.
Webbplats är till för dig som är nyanländ eller asylsökande i Sverige och som på egen hand vill lära dig svenska i väntan på att få börja utbildningen sfi – svenska för invandrare

Svenska för alla

Learn Swedish online from anywhere in the world. Here's a list of links to get you started.

Stady in Sweden

svenljunga.se Svenljunga kommuns officiella webbplats

nti.se NTI-skolans officiella webbplats

antagning.se webbplatsen där du anmäler dig till utbildningar vid Sveriges universitet och högskolor

folkhogskola.nu är de svenska folkhögskolornas egen webbplats med samlade informationen om landets alla 154 folkhögskolor och deras kurser.
 • Vem kan söka?

  Du är behörig att studera hos oss från och med 1 juli det år du fyller 20 år eller om du har ett slutbetyg/examensbevis från gymnasieskolan. Är du skriven i annan kommun skriv ut ansökan och lämna till din hemkommun för yttrande.

  Frågor & Svar

 • Vad kan jag läsa?

  Vi erbjuder ett brett urval av kurser på grundläggande och gymnasienivå. Du kan också via vårt samarbete i Boråsregionen läsa yrkesutbildningar, enstaka kurser eller lärlingsutbildningar. Mer information finner Du på Boråsregionens Vuxenutbildnings hemsida: BRvux 

  SFI (utbildning i svenska för invandrare) kan vuxna invandrare skaffa sig grundläggande kunskaper i svenska språket samt kunskap om det svenska samhället. Svenskundervisningen är individuellt anpassad. Utbildningen är kostnadsfri och vi har kontinuerlig antagning. Studier på SFI berättigar inte till studiestöd från CSN.

  Anmälan till SFI
  Fyll i blanketten: Anmälan til SFI och kom till oss på skolan, så hjälper vi dig med en ansökan.