• Nu kan du söka till novemberstarten! Fram till den 12 oktober kan du söka till nästa kursstart, som börjar 5 november.
Just nu kan du söka till:
Höstens kurser
Kursstart från: 5 november 2018
Sista ansökningsdag: 12 oktober 2018
Vissa kurser har löpande antagning och är alltid sökbara.
Period 1
Kursstart från: 14 januari 2019
Sista ansökningsdag: 1 december 2018
Period 2
Kursstart från: 25 mars 2019
Sista ansökningsdag: 15 februari 2019
Period 3
Kursstart från: 10 juni 2019
Sista ansökningsdag: 30 april 2019
Vänligen kontakta SYV för information om prövning..
BRvux Boråsregiones vuxenutbildning
Kommunerna i Boråsregionen (Sjuhärad) samarbetar för att komplettera dagens yrkesutbildningar med framtidens behov.
För att se vilka utbildningar Boråsregionens vuxenutbildning har, gå till den här sidan:
brvux.se
  • Vem kan söka?

    Du är behörig att studera hos oss från och med 1 juli det år du fyller 20 år eller om du har ett slutbetyg/examensbevis från gymnasieskolan. Är du skriven i annan kommun skriv ut ansökan och lämna till din hemkommun för yttrande.

    Frågor & Svar

  • Vad kan jag läsa?

    Vi erbjuder ett brett urval av kurser på grundläggande och gymnasienivå. Du kan också via vårt samarbete i Boråsregionen läsa yrkesutbildningar, enstaka kurser eller lärlingsutbildningar. Mer information finner Du på Boråsregionens Vuxenutbildnings hemsida: BRvux 

    SFI (utbildning i svenska för invandrare) kan vuxna invandrare skaffa sig grundläggande kunskaper i svenska språket samt kunskap om det svenska samhället. Svenskundervisningen är individuellt anpassad. Utbildningen är kostnadsfri och vi har kontinuerlig antagning. Studier på SFI berättigar inte till studiestöd från CSN.