Kontakt


Om du behöver hjälp i samband med webbansökan, dvs om du får problem då du söker i webbkatalogen och/eller fyller i ansökningsformuläret kan du skicka e-post till anna.moskal@svenljunga.se

Om du har frågor kring intagning eller övriga studiefrågor kontakta SYV Pia Hagrenius  på telefon 0325- 182 13 / pia.hagrenius@svenljunga.se   
eller besök Vuxenutbildning Svenljunga på Torggatan 9.