Denna sida visar endast utbudet. Om du vill göra en ansökan så måste du vara inloggad.
Söker...
1 kurspaket
GY Vård och omsorgsutbildningen, VUX1
Lärcentrum - Vuxenutbildningen Svenljunga
20 januari 2020 - 28 maj 2021, 62 veckor
Vård och omsorgsutbildningen
Denna utbildning är inte längre sökbar

Förkunskaper
För att klara utbildningen bör Du ha minst 9-årig grundskola eller motsvarande med lägst betyget E i svenska/svenska som andraspråk. Svenska – godkänt betyg i Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 är obligatoriskt för diplom. Du som har godkänt betyg i svenska på gymnasial nivå eller ett omdöme som motsvarar lägst godkänd från folkhögskola behöver inte läsa om ämnet för att få diplom. Samhällskunskap - För att jobba i vård och omsorg är det viktigt att känna till hur det svenska samhället fungerar och därför är det obligatoriskt att läsa Samhällskunskap lägst 50 poäng på gymnasial nivå. Du som har godkänt betyg i samhällskunskap på gymnasial nivå eller har ett omdöme som motsvarar lägst godkänd från folkhögskola i Sverige behöver inte läsa om samhällskunskap.

Målgrupp
Vill du arbeta med människor som av olika anledningar är i behov av vård, omsorg, stöd eller service? Vård- och omsorgsutbildningen är en gymnasial yrkesutbildning som ger dig formell undersköterskekompetens. Utbildningens första och andra termin läses gemensamt. Under termin 3 läses fördjupningskurser med olika utgångar. Det går att söka enstaka kurser eller hela kurspaket.Apl- arbetsplatsförlagt lärande. Svenljunga kommun ingår i VO-college. Elever som studerar inom ett VO-College får diplom som visar att de har läst en certifierad utbildning som är kvalitetssäkrad genom samverkan mellan arbetsliv och utbildning. De som inte uppfyller kraven fullt ut kan få ett intyg istället. Kostnad Utbildningen är kostnadsfri men du får du själv betala kurslitteratur. Kurslitteratur meddelas vid kursstart. Studieekonomi Centrala studiestödsnämnden (CSN) 0771-276 000 www.csn.se

Kursstartsinformation
Utbildnings innehåll: Termin 1, v.4-23 Vård- och omsorgsarbete 1, VÅRVÅR01 200p Hälsopedagogik, HALHAL0, 100p Medicin 1, MEDMED01, 150p Psykologi 1, PSKPSY01, 50p Termin 2, 35-1 Vård- och omsorgsarbete 2, VÅRVÅR02, 150p Etik och människans livsvillkor, MÄNETI0, 100p Specialpedagogik 1, SPCSPE01, 100p Psykiatri 1, PSYPSY01, 100p Termin 3, v. 2-21 Medicin 2, MEDMED02, 100p Vård och omsorg vid demenssjukdom, GERVÅR0, 100p Specialpedagogik 2, SPCSPE02, 100 Vårdpedagogik och handledning PEAVÅD0, 100p Gymnasiearbete GYARVO, 100p Kurser Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 och Samhällskunskap 1a1 får du söka separat.

Ingående kurser

Vård- och omsorgsarbete 1
VÅRVÅR01, 200 poäng
Kursgrupp: VUX201VÅR01
Vård och omsorgsutbildningen
Kurstid: 20 januari - 5 juni, 20 veckor
Centralt kursinnehåll
Medicin 1
MEDMED01, 150 poäng
Kursgrupp: VUX201MED01
Vård och omsorgsutbildningen
Kurstid: 20 januari - 5 juni, 20 veckor
Centralt kursinnehåll
Hälsopedagogik
HALHAL0, 100 poäng
Kursgrupp: VUX201HAL0
Kurstid: 20 januari - 5 juni, 20 veckor
Centralt kursinnehåll
Psykologi 1
PSKPSY01, 50 poäng
Kursgrupp: VUX201PSY01
Kurstid: 20 januari - 5 juni, 20 veckor
Centralt kursinnehåll
Vård- och omsorgsarbete 2
VÅRVÅR02, 150 poäng
Kursgrupp: VUX201VÅR02
Kurstid: 24 augusti 2020 - 8 januari 2021, 20 veckor
Centralt kursinnehåll
Specialpedagogik 1
SPCSPE01, 100 poäng
Kursgrupp: VUX201SPE01
Kurstid: 24 augusti 2020 - 8 januari 2021, 20 veckor
Centralt kursinnehåll
Etik och människans livsvillkor
MÄNETI0, 100 poäng
Kursgrupp: VUX201ETI0
Kurstid: 24 augusti 2020 - 8 januari 2021, 20 veckor
Centralt kursinnehåll
Psykiatri 1
PSYPSY01, 100 poäng
Kursgrupp: VUX201PSY010
Kurstid: 24 augusti 2020 - 8 januari 2021, 20 veckor
Centralt kursinnehåll
Medicin 2
MEDMED02, 100 poäng
Kursgrupp: VUX201MED02
Kurstid: 11 januari - 28 maj, 20 veckor
Centralt kursinnehåll
Vårdpedagogik och handledning
PEAVÅD0, 100 poäng
Kursgrupp: VUX201VÅD0
Kurstid: 11 januari - 28 maj, 20 veckor
Centralt kursinnehåll
Vård och omsorg vid demenssjukdom
GERVÅR0, 100 poäng
Kursgrupp: VUX201VÅR0
Kurstid: 11 januari - 28 maj, 20 veckor
Centralt kursinnehåll
Specialpedagogik 2
SPCSPE02, 100 poäng
Kursgrupp: VUX201SPE02
Kurstid: 11 januari - 28 maj, 20 veckor
Centralt kursinnehåll
Gymnasiearbete VO
GYARVO, 100 poäng
Kursgrupp: VUX201GYARVO
Kurstid: 11 januari - 28 maj, 20 veckor
Centralt kursinnehåll