Gå vidare till innehåll
  • Ansökan till våra Yrkesutbildningar öppnar den 2 Oktober för Vårtermin 2024
Lisbeth Ershagen
Lisbeth.ershagen@svedala.se
040-626 87 77

Maria Mogensen
Maria.mogensen@svedala.se
040- 626 87 79

Telefontider:
Måndag 13.00 - 14.00
Tisdag 15.00 - 16.00
Fredag 08.00 - 09.00
Möjliga startdatum för kurser på distans via Hermods:

Höstterminen 2023:
2 oktober (sista dagen att ansöka 14 september)
6 november (sista dagen att ansöka 19 oktober)
4 december (sista dagen att ansöka 16 november)

Vårterminen 2024:
8 januari (sista dagen att ansöka 14 dec)
5 februari (sista dagen att ansöka 21 januari)
4 mars (sista dagen att ansöka 18 februari)
8 april (sista dagen att ansöka 18 mars)
6 maj (sista dagen att ansöka 22 april)
10 juni (sista dagen att ansöka 22 maj)

Välj något av dessa som startdatum när gör din ansökan.
Sökbara Yrkesutbildningar:

Barn- och fritid med påbyggnad lärling (öppen för ansökan från den 2 Oktober)

Undersköterska (öppen för ansökan från den 2 Oktober)

Vårdbiträde (öppen för ansökan från den 2 Oktober)
Utbildningen riktar sig till anställda inom Vård och omsorg från Vellinge, Trelleborg och Svedala.
Arbetsgivaren ska godkänna deltagandet i Utbildningen.

Anmälan görs via vår Webbansökan.
Vid frågor, mejla: vosvedala@skola.svedala.se
Sista dagen för anmälan: 2023-09-03

OBS! Är du folkbokförd i annan kommun än Svedala måste du vända dig till din hemkommun med din ansökan för beslut. Gör din ansökan via länk ovan, skriv ut den och skicka till din hemkommun tillsammans med dina betyg om avslutad Undersköterskeutbildning eller Barn och fritid. När din hemkommun tagit beslut, skickas beslutet till vidare till oss här på vuxenutbildning i Svedala.

Svenska för invandrare (sfi) är en kvalificerad språkutbildning som ger vuxna personer med annat modersmål än svenska grundläggande kunskaper i svenska språket.

SFI gäller för dig som är bosatt i landet, från och med andra kalenderhalvåret det år du fyller 16 år.
Ansökan ska kompletteras med bifogade betygskopior för att kunna behandlas.
Du söker studiemedel direkt på CSN hemsida.

För att söka studiemedel måste din ansökan vara behandlad och du ska vara antagen.
Om du är folkbokförd i en annan kommun än Svedala måste din hemkommun besluta om betalning av din studieplats i Svedala kommun. Gör din ansökan här på Svedala kommuns ansökningswebb och skriv sedan ut den och skicka den till din hemkommun tillsammans med eventuella bilagor. När din hemkommun tagit beslut om betalning av din utbildning/kurs skickar de din ansökan vidare till oss här på vuxenutbildning i Svedala.

  • Vem kan söka?

    Du är behörig att studera hos oss från och med 1 juli det år du fyller 20 år eller tidigare om du gått tre år på gymnasiet. Om du bor i en annan hemkommun gör du din ansökan här och skickar den sedan till din hemkommun för godkännade. Mer information om detta hittar du under frågor och svar eller här sidan om.

    Frågor & Svar

  • Vad kan jag läsa?

    Vi erbjuder ett brett urval av kurser på grundläggande och gymnasienivå. Du har även möjlighet att läsa yrkesutbildning samt SFI. Om du har frågor kring vårt kursutbud eller kring studier inom vuxenutbildningen är välkommen att kontakta våra studie- och yrkesvägledare. Deras uppgifter hittar du under "kontakt".