Gå vidare till innehåll

Information

Allmänt

Vem kan studera inom vuxenutbildningen?
Du är behörig att studera inom vuxenutbildningen på grundläggande eller gymnasial nivå från och med 1 juli det år du fyller 20 år eller tidigare om du gått tre år på gymnasiet. Dina studier kan syfta till att du ska uppnå grundläggande behörighet eller ge dig särskild behörighet till eftergymnasiala studier eller yrkesutbildning på gymnasienivå.

Frågor om din ansökan

När får jag besked om jag kommit in på kursen/utbildningen jag sökt?
Antagningsbesked skickas till dig senast 1 vecka före kursstart, om du har skickat in din ansökan i tid.

Frågor om din ansökan

Kan jag ansöka till vuxenutbildning i Svedala om jag bor i en annan kommun?
Din hemkommun måste fatta beslut om betalning av din studieplats i Svedala kommun. Gör din ansökan här på ansökningswebben och skriv sedan ut den och skicka den till din hemkommun tillsammans med eventuella bilagor. När din hemkommun tagit beslut om betalning av din utbildning/kurs skickar de din ansökan vidare till oss här på vuxenutbildning i Svedala. Vuxenutbildning i Svedala kommer sedan att meddela dig om du blivit antagen till sökt utbildning/kurs eller inte.

Frågor om din ansökan

Hur ansöker jag om jag har skyddade personuppgifter?
Om du har skyddade personuppgifter kan du inte ansöka till våra kurser/utbildningar via ansökningswebben utan behöver göra en ansökan via pappersblankett. Kontakta våra studie- och yrkesvägledare för att få hjälp med din ansökan. Du hittar deras kontaktuppgifter under fliken ”kontakt”.

Frågor om studier

Kan jag läsa en kurs mer än en gång?
Om du har godkända betyg i en kurs eller en kurs som motsvarar den kurs du söker så kan du inte läsa kursen igen. Du kan dock göra en prövning för att höja ett betyg.

Frågor om studier

Vad är en prövning och hur anmäler jag mig?
I en prövning prövar du dina kunskaper i en hel kurs vid ett och samma provtillfälle. Alla kursens kunskapsområden och betygssteg prövas vid prövningen. Vi har i vanliga fall ett prövningstillfälle per termin. Kontakta studie- och yrkesvägledare om du vill anmäla dig till en prövning. Du hittar deras kontaktuppgifter under fliken ”kontakt”.

Betyg och studieintyg

Hur gör jag för att beställa betyg/studieintyg
Vuxenutbildning i Svedala är ansluten till den nationella betygsdatabasen. Detta innebär att ditt betyg automatiskt kommer att laddas upp till www.antagning.se efter att du avslutat din kurs. Om du vill beställa ditt betyg eller ett studieintyg kan du göra det genom att logga in på ”min sida” här i webansökan eller genom att skicka ett mejl till antagningvux@svedala.se

Frågor om CSN

Vem kan ansöka om studiemedel?
Från och med hösten det år du fyller 20, kan du ansöka om studiemedel från CSN. Studiemedel består av en bidragsdel och en frivillig lånedel. Detta gäller vid studier på grundläggande nivå eller gymnasial nivå på minst halvtid. Aktuella belopp för bidrag och lån samt information om regler och krav kring studiemedel hittar du på www.csn.se. Du har själv ansvar för att uppgifterna i din ansökan till CSN stämmer och du måste själv meddela eventuella ändringar i dina studier (såsom avbrott, förlängningar eller förkortningar) till CSN. SFI-studier är inte studiemedelsberättigande.

Frågor om CSN

Hur ansöker jag om studiemedel?
Du gör ansökan om studiemedel digitalt på www.csn.se Logga in med e-legitimation eller personlig kod. Följ instruktionerna på ansökan. När ansökan behandlats får du ett beslut från CSN. Kontakta CSN om du har några frågor kring din ansökan. All rapportering från vuxenutbildning i Svedala till CSN görs digitalt.

Frågor om CSN

Hur mycket behöver jag läsa för att studera på heltid?
Alla kurser inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning har poäng som ligger till grund för att räkna ut omfattningen av dina studier. Din studietakt avgörs dels av antalet poäng dina kurser omfattar, dels av hur många veckor du kommer att studera: 100% = 20 poäng/vecka 75% = 15–19 poäng/vecka 50% = 10–14 poäng/vecka

Kostnader

Kostar det något att studera?
Utbildningen är kostnadsfri för dig som studerar. Eventuella utgifter för studiebesök, kurslitteratur och transport står du som studerande själv för. Utbildningen är CSN-berättigande. Du som är inom jobb- och utvecklingsgarantin kan få möjlighet att studera med aktivitetsstöd. Ta kontakt med Arbetsförmedlingen som beslutar om vem som kan studera reguljär utbildning med bibehållen ersättning.

Frågor & Svar

Mer information om oss hittar ni på vår hemsida: Information från NFU
Nils Fredriksson Utbildning

Postadress:
Börringevägen 10
23333 Svedala

Besöksadress:
Börringevägen 10

Telefon
040-626 80 00

E-post

Skolans webbplats
vuxenutbildning.svedala.se

Vuxenutbildning i Svedala - SFI

Postadress:
Börringevägen 10
23333 Svedala

Besöksadress:
Börringevägen 10

Telefon
040-626 80 00

E-post

Skolans webbplats
vuxenutbildning.svedala.se

Vuxenutbildning i Svedala (distans)

Postadress:
Börringevägen 10
23333 Svedala

Telefon
040-6268000

E-post

Skolans webbplats
vuxenutbildning.svedala.se

Information och bilder från Skolverket om det svenska utbildningssystemet.

Komvux

Målen för kommunal vuxenutbildning (Komvux) är att vuxna ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. De ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja sin personliga utveckling. Kommunerna har skyldighet att tillhandahålla kommunal vuxenutbildning.

Kommunal vuxenutbildning omfattar

  • svenska för invandrare (sfi)
  • grundläggande nivå, och
  • gymnasial nivå.

Grundläggande nivå

Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå syftar till att ge vuxna sådana kunskaper som de behöver för att delta i samhälls- och arbetslivet. Den syftar också till att göra fortsatta studier möjliga.

Gymnasial nivå

Syftet med kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå är att ge vuxna kunskaper på en nivå som motsvarar utbildningen i gymnasieskolan. Den kommunala vuxenutbildningen på gymnasial nivå bedrivs i form av kurser och även i form av ett komvuxarbete. Det är samma ämnesplaner och kunskapskrav inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå som inom gymnasieskolan, med undantag för specialidrott. Det kan också finnas andra kurser som utformas efter individuella behov.

Gymnasieexamen kan utfärdas i form av yrkesexamen eller högskoleförberedande examen för den som uppnått 2 400 gymnasiepoäng.

Om kommunal vuxenutbildning

Sfi

Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna personer med annat modersmål än svenska grundläggande kunskaper i svenska språket. I utbildningen får man lära sig och utveckla ett funktionellt andraspråk.

Bidra till ett aktivt deltagande i samhällsliv m.m.

Utbildning i sfi ska också ge språkliga redskap för kommunikation och ett aktivt deltagande i vardags-, samhälls- och arbetsliv. Utbildningen karaktäriseras av att eleven utvecklar en kommunikativ språkförmåga. Det innebär att kunna kommunicera både muntligt och skriftligt utifrån sina behov. Utgångspunkten för utbildningen ska vara den enskildes behov och förutsättningar.

Vuxna ska få grundläggande läs- och skrivfärdigheter

Vidare ska utbildningen ge vuxna invandrare som saknar grundläggande läs- och skrivfärdigheter möjlighet att förvärva sådana. Detta kan gälla såväl analfabeter som elever med kort skolbakgrund, men också elever som är läs- och skrivkunniga men har ett annat skriftspråk.

Vad är SFI?

YH-utbildning

Yrkeshögskolan samlar eftergymnasial yrkesutbildning utanför högskolan. Utbildningarna är utformade i samarbete med arbetslivet för att möta arbetsmarknadens behov av kompetens och leda till jobb. Innehåll och inriktning på utbildningarna kan därför variera över tid beroende på arbetsmarknadens behov.

Det finns både yrkeshögskoleutbildningar (YH-utbildningar) och kvalificerade yrkesutbildningar (KY-utbildningar).

YH-utbildningar

YH-utbildningarna är från ett halvår långa (100 YH-poäng) och uppåt. Fem YH-poäng motsvarar en veckas heltidsstudier. Det innebär att en utbildning på ett år motsvarar 200 YH-poäng, en två-årig utbildning är på 400 YH-poäng etc.

  • Om YH-utbildningen är ett år lång kan den avslutas med en yrkeshögskoleexamen
  • Om YH-utbildningen är två år eller längre kan den avslutas med en kvalificerad yrkeshögskoleexamen. Utbildningen måste då också innehålla minst 25 procent LIA (Lärande i arbete) och ett examensarbete

Observera att YH-poäng inte är samma sak som högskolepoäng (hp). Ett års heltidsstudier på högskolan motsvarar 60 hp.

För att vara behörig till en utbildning inom yrkeshögskolan måste du ha förkunskaper som motsvarar utbildning på gymnasienivå. Men reglerna är generösa och sökande med olika bakgrund har möjlighet att uppfylla behörighetskraven.

På många utbildningar finns det även krav på särskilda förkunskaper som varierar från utbildning till utbildning. Det kan till exempel handla om att du ska ha läst vissa kurser på gymnasiet eller ha viss arbetslivserfarenhet.

Vad är Yrkeshögskolan?