Gå vidare till innehåll

Information

SFI

Kostar det något att läsa på SFI

Nej. Det kostar inget att läsa på SFI men du får själv ta med dig anteckningsblock och penna.

Betyg

När får jag mina betyg?
Du som läser på Komvux får betyg på varje kurs du avslutar. Vi skickar dock inte hem några betyg automatiskt efter varje kurs utan först när du är klar med din planering. Behöver du betyg utskrivna under tiden så får du kontakta oss. 

Studier

Kan man byta studietakt medan man studerar?
Ja, du kan byta studietakt under dina studier. Tänk bara på att om du minskar din studietakt och har du CSN så påverkas bidrags- och lånebeloppet.

Studier

Vad händer om jag får F i en distanskurs?
Om du får underkänt (F) i en distanskurs. Då kan du prata med din lärare om att få göra en prövning. Du har 1 år på dig från kursens slutdatum att göra en gratis prövning. Vi gör ett uppehåll i din studieplanering om du beviljats fler efterföljande kurser på distans, tills du fått godkänt på din kurs.

Höja betyg

Får jag läsa om kurser för att höja mina betyg?
Nej. Från och med januari 2007 är det inte längre möjligt att läsa om kurser med betyg minst G (betyg innan 2011) eller E. För att höja betyg hänvisas du att göra prövning. Kontakta våra Studie- och yrkesvägledare för mer info.
Komvux för invandrare SFI

Postadress:
Box 706
57228 Oskarshamn

Besöksadress:
Stengatan 21

Telefon
0491 88000

E-post

Skolans webbplats
https://www.oskarshamn.se

Vuxenutbildning Oskarshamn B

Postadress:
Box 706
57228 Oskarshamn

Besöksadress:
Stengatan 21

Telefon
049188000

E-post

Skolans webbplats
https://www.oskarshamn.se

Vuxenutbildning Oskarshamn C

Postadress:
Box 706
57228 Oskarshamn

Besöksadress:
Stengatan 21

Telefon
049188000

E-post

Skolans webbplats
https://www.oskarshamn.se

Vuxenutbildning Oskarshamn D

Postadress:
Box 706
57228 Oskarshamn

Besöksadress:
Stengatan 21

Telefon
049188000

E-post

Skolans webbplats
https://www.oskarshamn.se

Information och bilder från Skolverket om det svenska utbildningssystemet.

Komvux

Målen för kommunal vuxenutbildning (Komvux) är att vuxna ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. De ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja sin personliga utveckling. Kommunerna har skyldighet att tillhandahålla kommunal vuxenutbildning.

Kommunal vuxenutbildning omfattar

  • svenska för invandrare (sfi)
  • grundläggande nivå, och
  • gymnasial nivå.

Grundläggande nivå

Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå syftar till att ge vuxna sådana kunskaper som de behöver för att delta i samhälls- och arbetslivet. Den syftar också till att göra fortsatta studier möjliga.

Gymnasial nivå

Syftet med kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå är att ge vuxna kunskaper på en nivå som motsvarar utbildningen i gymnasieskolan. Den kommunala vuxenutbildningen på gymnasial nivå bedrivs i form av kurser och även i form av ett komvuxarbete. Det är samma ämnesplaner och kunskapskrav inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå som inom gymnasieskolan, med undantag för specialidrott. Det kan också finnas andra kurser som utformas efter individuella behov.

Gymnasieexamen kan utfärdas i form av yrkesexamen eller högskoleförberedande examen för den som uppnått 2 400 gymnasiepoäng.

Om kommunal vuxenutbildning

Sfi

Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna personer med annat modersmål än svenska grundläggande kunskaper i svenska språket. I utbildningen får man lära sig och utveckla ett funktionellt andraspråk.

Bidra till ett aktivt deltagande i samhällsliv m.m.

Utbildning i sfi ska också ge språkliga redskap för kommunikation och ett aktivt deltagande i vardags-, samhälls- och arbetsliv. Utbildningen karaktäriseras av att eleven utvecklar en kommunikativ språkförmåga. Det innebär att kunna kommunicera både muntligt och skriftligt utifrån sina behov. Utgångspunkten för utbildningen ska vara den enskildes behov och förutsättningar.

Vuxna ska få grundläggande läs- och skrivfärdigheter

Vidare ska utbildningen ge vuxna invandrare som saknar grundläggande läs- och skrivfärdigheter möjlighet att förvärva sådana. Detta kan gälla såväl analfabeter som elever med kort skolbakgrund, men också elever som är läs- och skrivkunniga men har ett annat skriftspråk.

Vad är SFI?

YH-utbildning

Yrkeshögskolan samlar eftergymnasial yrkesutbildning utanför högskolan. Utbildningarna är utformade i samarbete med arbetslivet för att möta arbetsmarknadens behov av kompetens och leda till jobb. Innehåll och inriktning på utbildningarna kan därför variera över tid beroende på arbetsmarknadens behov.

Det finns både yrkeshögskoleutbildningar (YH-utbildningar) och kvalificerade yrkesutbildningar (KY-utbildningar).

YH-utbildningar

YH-utbildningarna är från ett halvår långa (100 YH-poäng) och uppåt. Fem YH-poäng motsvarar en veckas heltidsstudier. Det innebär att en utbildning på ett år motsvarar 200 YH-poäng, en två-årig utbildning är på 400 YH-poäng etc.

  • Om YH-utbildningen är ett år lång kan den avslutas med en yrkeshögskoleexamen
  • Om YH-utbildningen är två år eller längre kan den avslutas med en kvalificerad yrkeshögskoleexamen. Utbildningen måste då också innehålla minst 25 procent LIA (Lärande i arbete) och ett examensarbete

Observera att YH-poäng inte är samma sak som högskolepoäng (hp). Ett års heltidsstudier på högskolan motsvarar 60 hp.

För att vara behörig till en utbildning inom yrkeshögskolan måste du ha förkunskaper som motsvarar utbildning på gymnasienivå. Men reglerna är generösa och sökande med olika bakgrund har möjlighet att uppfylla behörighetskraven.

På många utbildningar finns det även krav på särskilda förkunskaper som varierar från utbildning till utbildning. Det kan till exempel handla om att du ska ha läst vissa kurser på gymnasiet eller ha viss arbetslivserfarenhet.

Vad är Yrkeshögskolan?