Frågor & Svar

Vem har rätt till kulturskola?
I Nacka kommun erbjuds alla barn och unga som är skrivna i Nacka kommun och är 7-19 år fyra kurser i per termin. Elever i gymnasiesärskolan får fortsätta till de är 24 år.
Undervisning gäller från höstterminen det år barnet fyller sju år. Elev som under pågående termin fyller 20 år får avsluta den terminen.
Elev som ändrar folkbokföringsort från Nacka kommun har rätt till musikskolecheck den termin som folkbokföringen ändras. Eleven kan alltså inte vara folkbokförd utanför Nacka och delta i musikundervisning genom Nacka kommun.
Hur många kulturskolor finns det att välja kurser inom?
I dag finns det 13 auktoriserade kulturskolor inom kundvalet. De erbjuder tillsammans cirka 1300 kurser, bland annat inom musik, teater, dans, cirkus, konst, media och skapande. Information om kulturskolorna finns via fliken Skolor.
Du anmäler samt säger upp ditt barn via Nacka24 musik & kultur och kulturskolorna tar sedan emot ansökningarna och uppsägningarna.
Faktureringen sköts centralt från Nacka kommun grundat på den information som finns i Nacka24 musik & kultur. Vårdnadshavare/myndig elev betalar avgift till Nacka kommun oavsett vilken kulturskola som driver verksamheten. Avgiften och avgiftens storlek beslutas av kommunfullmäktige.
Hur ansöker jag om kulturskola?
Ansökan görs under fliken Ansökan.
Du måste vara inloggad när du ansöker om kurs. Använd dig gärna av filtreringsknapparna när du söker i kursutbudet. Fyll först i dina personuppgifter, sedan elevens uppgifter.
Du som sökande är räkningsmottagare och betalningsansvarig.
Läs gärna först igenom manualen om hur man ansöker. Den ligger på startsidan.
Vid ytterligare frågor om hur man ansöker, kontakta gärna Nacka kommuns Kontaktcenter på telefonnummer 08-718 80 00, e-post: info@nacka.se eller besök ditt närmsta bibliotek.
Vad kostar deltagande i kulturskolan?
Terminsavgifter:
Ämneskurs musik 1-4 elever: 1080 kronor
Musikgrupp/ensemble: 530 kronor
Dans och teater: 1200 kronor. Från 1 januari 2020: 1125 kronor
Cirkus med golv- och luftakrobatik: 1750 kronor. Från 1 januari 2020: 1600 kronor
Övriga kulturkurser: 900 kronor
Musikal: 2250 kronor. (Tre kurser inom sång, dans och teater)
Klippkort för 8 lektioner per termin: 250 kronor
Kan man ha flera kulturkurser?
Ja, varje barn har rätt till fyra kurser per termin. Till exempel kan ett barn ha två enskilda kurser och två gruppkurser, två enskilda kurser och två klippkort eller fyra gruppkurser.
Är anmälan bindande?
Inom 14 arbetsdagar (gäller ej under skollov) ska du att få svar från den kulturskola du har anmält dig hos. Bekräfta sedan till den kulturskola du har sökt plats hos om du vill ha erbjuden plats eller inte. Tackar du ja är anmälan bindande, med en ångerrätt inom 14 dagar från det datum du skickat ditt mail där du bekräftar att du önskar platsen. Om du inte bekräftar att du önskar erbjuden plats inom 7 dagar från mailet med erbjudande skickades till dig förlorar du din plats.
Vilka är turordningsreglerna för kön till kulturskola?
Ansökningsdatum gäller som ködatum. Vid samma ködatum till samma aktivitet hos samma anordnare gäller födelsedatum som nästa sorteringsbegrepp. Det innebär att äldre barn erhåller plats före yngre.
Hur vet jag om mitt barn fått plats?
Plats erbjuds av anordnaren via Nacka24 musik&kultur. Anordnaren ska inom 14 arbetsdagar besvara ansökan. (gäller ej under skollov) Hör av dig till anordnaren om du inte får svar. Kontaktinformation finns under fliken Skolor.
Varför syns inte den kurs mitt barn vill gå på när jag är inloggad?
De kurser som syns när du är inloggad är de kurser som passar för ditt barns ålder.
Om kursen mot förmodan inte syns behöver du skicka en e-post till info@nacka.se med elevens namn och kurskoden på den kurs som söks.
Hur gör jag om jag vill säga upp platsen?
Uppsägning av plats görs av förälder eller myndig elev via den personliga sidan på Nacka24musik&kultur. Samma plats som för ansökan. Gå till fliken "Min sida" och sedan "Hantera pågående kurser". Uppsägning till skolan, läraren eller kommunen gäller ej. Har du problem med att säga upp din plats kan du kontakta Nacka kommuns Kontaktcenter: 08-718 80 00 eller e-post info@nacka.se som guidar dig. Efter avslutad kurs skickas en uppsägelse ut per e-post. Se till att ha personuppgifterna uppdaterade.
Vill du säga upp en plats för vårterminen behöver du göra det före den 30 november. Vill du säga upp platsen för höstterminen behöver det ske före 31 maj. Görs inte detta debiteras full avgift för hela nästa termin. Det är fakturamottagarens ansvar att uppsägning görs på ett korrekt sätt innan uppsägningsdatumen.
Jag kan inte avsluta platsen, sidan kan inte visas
Om du har problem att avsluta platsen så ber vi dig kontakta Kontaktcenter på telefon 08-718 80 00 eller e-post: info@nacka.se för att få hjälp. Det är fakturamottagarens ansvar att uppsägning görs på ett korrekt sätt innan uppsägningsdatumen. Vid korrekt uppsägning ska ni få en bekräftelse via e-post. Muntlig uppsägning till skolan, läraren eller kommunen gäller ej.
Var vänder jag mig om jag har frågor om kursen, utbudet, lärare och undervisningstider samt instrumenthyra?
Frågor om lärare, lektionstider, instrumenthyra samt innehåll av kurserna sköts av kulturskolorna. Vänd dig till din kulturskola om du har frågor om detta. Kontaktuppgifter finns under fliken Skolor.
Hur betalar jag för kulturskolan?
Vårdnadshavare/myndig elev betalar avgift till Nacka kommun oavsett vilken anordnare som driver verksamheten. Avgiften och avgiftens storlek beslutas av kommunfullmäktige.
Terminsavgiften faktureras och skickas ut vid ett tillfälle per termin. Börjar eller slutar du under pågående termin betalar du för hela terminen.
När du tackat ja till en plats gäller anmälan tillsvidare. Vill du säga upp en plats för vårterminen behöver du göra det före den 30 november. Vill du säga upp platsen för höstterminen behöver det ske före 31 maj. Görs inte detta debiteras full avgift för hela nästa termin.
Om ditt barn/du vill fortsätta nästa termin så behöver du inte göra något.
Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta och om avgiften fortfarande är obetald efter påminnelse ansöker kommunen om betalningsföreläggande.
Avdrag eller återbetalning vid elevs frånvaro medges inte, med undantag för frånvaro som kan styrkas med läkarintyg. Skicka in kopia på läkarintyg till info@nacka.se eller per post till Nacka kommun, Kultur- och fritidsenheten, 131 81 Nacka.
När kommer fakturan?
Terminsfakturan för vårterminen kommer i början av mars månad. För höstterminen skickas fakturan ut i början av oktober.
Var vänder jag mig om jag har frågor om terminsfakturan?
Kulturskolorna hanterar din elevs antagning eller uppsägning. Har du frågor kring detta vänder du dig direkt till den kulturskola eleven har gått på. Referens och kontaktinformation står på fakturan eller under fliken Skolor.
Har du frågor kring själva betalningen av fakturan vänder du dig till kommunen: info@nacka.se eller 08-718 80 00. Ha gärna kundnummer eller fakturanummer i närheten för snabbare handläggning.
Varför har jag fått en faktura när jag har sagt upp kursen?
Om du har fått en terminsfaktura trots att kursen är uppsagd kan det bero på att kursen är uppsagd försent. Platsen måste sägas upp senast den 30 november inför kommande vårtermin och senast 31 maj inför kommande hösttermin. Information om uppsägning skickas ut i tid till alla fakturamottagare via e-post och vykort. Informationen står också med på terminsfakturorna samt här under Frågor och svar. Uppsägning ska göra under Mina sidor. Muntlig uppsägning till lärare, skola eller kommun gäller ej.
Hur många tillfällen är en kurs?
Varje anordnare måste erbjuda 27 tillfällen per läsår för en kurs. Det innefattar även slutföreställningar och shower.
Om ett undervisningstillfälle ställs in bör anordnaren försöka erbjuda ett ersättningstillfälle. Vänd dig då direkt till anordnaren.
Var ansöker jag om kurser anpassade för barn med särskilda behov?
Om ditt barn har särskilda behov kontaktar du kulturskolan direkt för utbud, antagning samt för att specificera behovet. Kontaktuppgifter finns under fliken Skolor.
Kan jag läsa samma kurs två gånger under en termin?
Om du är antagen till en kurs och vill gå den dubbel tid kan du även söka till Utökad kurs under inriktning Övriga kurser. Anordnarna bestämmer själva vilka ämnen som erbjuder utökad undervisning.
Hur använder jag klippkort?
Klippkort kan du använda till en specifik kurs under en termin. Bestäm själv vilka undervisningstillfällen du vill gå på. Klippkortet gäller för 8 gånger under en kurs och termin. Anordnarna bestämmer själva vilka kurser som erbjuder klippkort.
Vad gör jag om mitt barn tröttnar på en kurs?
Om en elev tröttnar på sin kurs under pågående termin finns möjlighet att byta kurs. Du kan under pågående termin byta kurs inom samma kulturskola eller till annan kulturskola. Vid byte av kulturskola under pågående termin måste den aktuella kursen sägas upp innan du ansöker om ny kurs till ny kulturskola. Vid byte av kurs inom samma kulturskola, kontakta gärna skolan innan bytet.
Avgiften betalas terminsvis så avhopp under terminen medför ej en lägre avgift.
Vad gör jag om mitt barn inte vet om den vill fortsätta nästa termin?
Om eleven inte vet om den vill fortsätta nästa termin eller ej är det viktigt att eleven sägs upp senast 30 november respektive 31 maj inför nästkommande termin för att eventuellt ansöka om kursen på nytt vid terminsstart. Om eleven sägs upp försent, till exempel en bit in på nästkommande termin genererar det en full terminsavgift.
Vad händer om läraren slutar?
Om en lärare slutar under en pågående termin ska den ersättas av ny lärare. Lärarbyte är inte skäl för att få reducerad terminsavgift.
Är det undervisning på lov och röda dagar?
Kontakta den kulturskola ni går på för aktuell information om undervisningstider. Kontaktinformation finns under fliken skolor.
Finns det möjlighet att få avgiftsbefrielse?
Ja, det finns möjlighet att få avgiftsbefrielse. Vid bedömning av avgiftsbefrielse utgår man från familjens disponibla inkomst minskat med vissa utgifter enligt Socialstyrelsens norm för försörjningsstöd.
Ansökan om avgiftsbefrielse görs i början inför varje terminsstart när eleven är antagen. Skicka in blanketten till Nacka kommun, Kultur- och fritidsenheten, 131 81 Nacka, eller lämna in den i receptionen vid Nacka Stadshus. En ny ansökan måste göras inför varje termin. Det går inte att ansöka om avgiftsbefrielse retroaktivt.

Ladda ner blankett för avgiftsbefrielse.
Kan jag delbetala min faktura?
Om du vill dela upp betalningen på din faktura kan du maila info@nacka.se eller ringa kommunens växel: 08-718 80 00 och be om att få lägga anstånd. Ange fakturanummer eller kundnummer som står på fakturan för snabbare handläggning när du kontaktar kommunen. Att lägga anstånd på en faktura innebär att du kan delbetala summan när du vill så länge hela summan är inbetald till det nya datumet. Använd samma OCR-nummer vid varje delbetalning.
Hur ansöker jag om mitt barn har skyddad identitet?
Om ert barn har skyddad identitet ska ni inte ansöka till kulturskolan genom Nacka24Kultur&musik.
Ansök direkt till den kulturskola ni är intresserad av.
Kontaktuppgifter finns under fliken Skolor.
Hur är mitt barn försäkrat genom kulturskolan?
Nacka kommuns olycksfallsförsäkring gäller heltid för folkbokförda barn i Nacka - oberoende av om de går i skolverksamhet inom eller utanför kommunen. Dvs de är försäkrade även utanför skolan och därmed även för kulturverksamhet via kundval som finansieras av kommunen men utförs av anordnare (privata och kommunala).