Frågor & Svar

Vem har rätt till kulturskola?
I Nacka kommun erbjuds alla barn och unga som är skrivna i Nacka kommun i åldern 7–19 år tre kurser per termin. Elever i anpassad gymnasieskola (f.d särskola) får fortsätta till de är 24 år. Eleven kan gå upp till tre kurser samtidigt, varav max två får vara ämneskurs musik eller max två klippkort.
Elev som börjar första klass ett år tidigare får ansöka om plats och då direkt till aktuell kulturskola.
Elev som under pågående termin fyller 20 år får fortsätta terminen ut.
Eleven kan inte vara folkbokförd utanför Nacka och delta i kulturskola genom Nacka kommuns kundval, med undantag för elever som flyttar utanför Nacka under pågående termin. De eleverna får gå kvar terminen ut.
Hur många kulturskolor finns det inom kundvalet?
I dag finns det 17 auktoriserade kulturskolor inom kundvalet. De erbjuder tillsammans över 1000 kurser, bland annat inom musik, teater, dans, cirkus, konst, media och skapande. Information om kulturskolorna finns via fliken Skolor.
Hur ansöker jag om kulturskola?
Ansökan görs under fliken Ansökan.
Barnet kan börja i kulturskola från och med skolstart i grundskolans åk 1, under förutsättning att barnet fyller 7 år samma år. Det är möjligt att ställa sig i kö tidigast sex månader innan plats önskas.
Du måste vara inloggad när du ansöker om kurs. Använd dig gärna av filtreringsknapparna när du söker i kursutbudet. Fyll först i dina personuppgifter, sedan elevens uppgifter.
Du som sökande är räkningsmottagare och betalningsansvarig.
Läs gärna först igenom manualen om hur man ansöker. Den ligger på startsidan.
Plats erbjuds av anordnaren via Nacka24 musik&kultur. Anordnaren ska inom 10 arbetsdagar (med undantag för juli) besvara ansökan. Hör av dig till anordnaren om du inte får svar. Kontaktinformation finns under fliken Skolor.
Vid ytterligare frågor om hur man ansöker, kontakta gärna Nacka kommuns Kontaktcenter på telefonnummer 08-718 80 00, e-post: info@nacka.se eller besök ditt närmsta bibliotek.
Hur ansöker jag om vi har skyddad identitet eller saknar svenskt personnummer?
Om du eller ert barn har skyddad identitet/skyddade uppgifter eller saknar svenskt personnummer ska ni inte ansöka till kulturskolan genom Nacka24Kultur&musik.
Ansök direkt till den kulturskola ni är intresserad av.
Kontaktuppgifter finns under fliken Skolor.
Vad kostar deltagande i kulturskolan?
Terminsavgifter:
Ämneskurs musik 1-4 elever: 1151 kronor
Musikgrupp/ensemble: 554 kronor
Dans och teater: 1176 kronor
Cirkus med golv- och luftakrobatik: 1673 kronor
Övriga kulturkurser: 941 kronor
Musikal: 2352 kronor. (Tre kurser inom sång, dans och teater)
Klippkort för 8 lektioner per termin: 261 kronor

Börjar eller slutar du under pågående termin betalar du för hela terminen.
Hur många tillfällen är en kurs?
Varje anordnare måste erbjuda 27 tillfällen per läsår för en kurs. Det innefattar även slutföreställningar och shower.
Om ett undervisningstillfälle ställs in bör anordnaren försöka erbjuda ett ersättningstillfälle. Vänd dig då direkt till anordnaren.
Varje kulturskola bestämmer själva hur lång en lektion är. Varje lektionstid bör vara utskriven i informationen i kursutbudet.
Är anmälan bindande?
Inom 10 arbetsdagar ska du att få svar från den kulturskola du har anmält dig hos. Bekräfta sedan till den kulturskola du har sökt plats hos om du vill ha erbjuden plats eller inte. Tackar du ja är anmälan bindande, med en ångerrätt inom 14 dagar från det datum du skickat ditt mail där du bekräftar att du önskar platsen. Kulturskolan har rätt att erbjuda platsen till en annan elev om du inte bekräftar att du önskar erbjuden plats inom 7 dagar från det att mailet med erbjudande skickades till dig.
Varför syns inte den kurs mitt barn vill gå på när jag är inloggad?
De kurser som syns när du är inloggad är de kurser som passar för ditt barns ålder.
Om kursen mot förmodan inte syns behöver du skicka en e-post till info@nacka.se med elevens namn och kurskoden på den kurs som söks.
Hur gör jag om jag vill säga upp platsen?
Uppsägning av plats görs av förälder eller myndig elev via den personliga sidan på Nacka24musik&kultur. Samma plats som för ansökan. Gå till fliken "Min sida" och sedan "Hantera pågående kurser". Uppsägning till skolan, läraren eller kommunen gäller ej. Har du problem med att säga upp din plats kan du kontakta Nacka kommuns Kontaktcenter: 08-718 80 00 eller e-post info@nacka.se som guidar dig. Efter avslutad kurs skickas en uppsägelse ut per e-post. Se till att ha personuppgifterna uppdaterade.
Vill du säga upp en plats för vårterminen behöver du göra det senast 30 november. Vill du säga upp platsen för höstterminen behöver det ske senast 31 maj. Görs inte detta debiteras full avgift för hela nästa termin. Det är fakturamottagarens ansvar att uppsägning görs på ett korrekt sätt innan uppsägningsdatumen.
Var vänder jag mig om jag har frågor om kursen, utbudet, lärare och undervisningstider samt instrumenthyra?
Frågor om lärare, kursstart, lektionstider, instrumenthyra samt innehåll av kurserna sköts av kulturskolorna.
Inom 10 arbetsdagar ska du att få svar från den kulturskola du har anmält dig hos. Vänd dig till din kulturskola om du har frågor om detta. Kontaktuppgifter finns under fliken Skolor.
Var vänder jag mig om jag har frågor om terminsfakturan?
Kulturskolorna hanterar din elevs antagning eller uppsägning. Har du frågor kring detta vänder du dig direkt till den kulturskola eleven har gått på. Referens och kontaktinformation står på fakturan eller under fliken Skolor. Fakturan baseras på den registrering som skett i antagningssystemet Nacka24 musik och kultur av vårdnadshavare och kulturskolor.
Har du frågor kring själva betalningen av fakturan vänder du dig till kommunen: info@nacka.se eller 08-718 80 00. Ha gärna kundnummer eller fakturanummer i närheten för snabbare handläggning.
Hur betalar jag för kulturskolan?
Vårdnadshavare/myndig elev betalar avgift till Nacka kommun oavsett vilken anordnare som driver verksamheten. Avgiften och avgiftens storlek beslutas av kommunfullmäktige.
Terminsfakturan för vårterminen kommer i början av mars månad. För höstterminen skickas fakturan ut i början av oktober. Börjar eller slutar du under pågående termin betalar du för hela terminen.
Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta och om avgiften fortfarande är obetald efter påminnelse ansöker kommunen om betalningsföreläggande.
Avdrag eller återbetalning vid elevs frånvaro medges inte, med undantag för frånvaro som kan styrkas med läkarintyg. Skicka in kopia på läkarintyg till Nacka kommun.

Om du vill dela upp betalningen på din faktura kan du maila info@nacka.se eller ringa kommunens växel: 08-718 80 00. Ange fakturanummer eller kundnummer som står på fakturan för snabbare handläggning när du kontaktar kommunen.
Varför har jag fått en faktura när jag har sagt upp kursen?
Om du har fått en terminsfaktura trots att kursen är uppsagd kan det bero på att kursen är uppsagd försent. Platsen måste sägas upp senast den 30 november inför kommande vårtermin och senast 31 maj inför kommande hösttermin. Information om uppsägning skickas ut i tid till alla fakturamottagare via e-post och vykort. Uppsägning ska göra under Mina sidor. Uppsägning till lärare, skola eller kommun gäller ej.
Om kursen är uppsagd försent finns det möjlighet att återuppta kursen. Detta gäller för den aktuella terminen som fakturan avser. Det finns även möjlighet att byta kurs eller kulturskola under den aktuella terminen till samma eller lägre terminskostnad. Denna kurs behöver också sedan sägas upp i systemet senast sista uppsägningsdag för terminen.
Var ansöker jag om kurser anpassade för barn med särskilda behov?
Om ditt barn har särskilda behov kontaktar du kulturskolan direkt för utbud, antagning samt för att specificera behovet. Kontaktuppgifter finns under fliken Skolor.
Kan jag läsa samma kurs två gånger under en termin, det vill säga Utökad kurs?
Ja, om kulturskolan erbjuder dubbla lektioner på samma kurs kan du ansöka via Inriktning Övriga kurser och sedan Utökad undervisning. Logga in på Min sida för att ansöka om extrakursen.
Om du väljer att läsa dubbla lektioner så betalar ni två terminsavgifter.
Vad gör jag om mitt barn tröttnar på en kurs?
Om en elev tröttnar på sin kurs under pågående termin finns möjlighet att byta kurs. Du kan under pågående termin byta kurs inom samma kulturskola eller till annan kulturskola. Vid byte av kulturskola under pågående termin måste den aktuella kursen sägas upp innan du ansöker om ny kurs till ny kulturskola. Vid byte av kurs inom samma kulturskola, kontakta gärna skolan innan bytet.
Avgiften betalas terminsvis så avhopp under terminen medför ej en lägre avgift.
Det är inte tillåtet att lämna över sin plats till en annan elev.
Vad gör jag om mitt barn inte vet om den vill fortsätta nästa termin?
Om eleven inte vet om den vill fortsätta nästa termin eller ej är det viktigt att eleven sägs upp senast 30 november respektive 31 maj inför nästkommande termin för att eventuellt ansöka om kursen på nytt vid terminsstart. Om eleven sägs upp försent, till exempel en bit in på nästkommande termin genererar det en full terminsavgift.
Vad händer om läraren slutar?
Om en lärare slutar under en pågående termin ska den ersättas av ny lärare. Lärarbyte är inte skäl för att få reducerad terminsavgift.
Hur använder jag klippkort?
Klippkort kan du använda till en specifik kurs under en termin. Bestäm själv vilka undervisningstillfällen du vill gå på. Klippkortet gäller för 8 gånger under en kurs och termin. Anordnarna bestämmer själva vilka kurser som erbjuder klippkort.
Är det undervisning på lov och röda dagar?
Kontakta den kulturskola ni går på för aktuell information om undervisningstider. Kontaktinformation finns under fliken skolor.
Finns det möjlighet att få avgiftsbefrielse?
Ja, det finns möjlighet att få avgiftsbefrielse. Vid bedömning av avgiftsbefrielse utgår man från familjens disponibla inkomst minskat med vissa utgifter enligt Socialstyrelsens norm för ekonomiskt bistånd.
Ansökan om avgiftsbefrielse måste göras inför varje terminsstart när eleven är antagen. Ansökan kan göras för 1-3 kurser, oavsett vilken kulturskola som eleven är antagen till.
Det går inte att ansöka om avgiftsbefrielse retroaktivt. Skicka in blanketten till Nacka kommun, Kultur- och fritidsenheten, 131 81 Nacka, eller lämna in den i receptionen vid Nacka Stadshus.

Blanketten finns på startsidan.
Hur är mitt barn försäkrat genom kulturskolan?
Nacka kommuns olycksfallsförsäkring gäller heltid för folkbokförda barn i Nacka - oberoende av om de går i skolverksamhet inom eller utanför kommunen. Dvs de är försäkrade även utanför skolan och därmed även för kulturverksamhet via kundval som finansieras av kommunen men utförs av anordnare (privata och kommunala).