Frågor & Svar

Hur gör jag för att anmäla mig till kulturskolan?
Börja med att klicka på "Ansökan" i menyn ovan. Logga därefter in med personnummer och lösenord. Om man saknar konto så är det möjligt att skapa ett.
När man är inloggad följer man instruktionerna.
Hur säger man upp sin plats?
För att man ska slippa betala för nästa termin är det mycket viktigt att man säger upp platsen innan terminsstart.
Uppsägning av en kursplats sker genom "Min sida" i vår webbtjänst.
Det är mycket viktigt att meddela sin lärare om man tänker sluta. Ibland kanske det går att hitta en lösning på det som gör att man vill sluta.
När ska man senast säga upp sin plats?
Inför höstterminen vill vi ha din uppsägning senast den 1 augusti och inför vårterminen den 20 december.
Säger man upp platsen efter dessa datum så är man skyldig att betala för hela den kommande terminen.
Hur många lektioner får man?
Kulturskolan erbjuder varje elev som går en instrumentkurs eller solosång minimum 12 lektioner per termin. Lyckas vi inte med detta så reduceras avgiften för den terminen.
Antalet lektioner för gruppaktiviteterna är olikt för var enskild kurs.
Frånvaro som beror på att eleven är sjuk eller av andra anledningar missar att komma till lektionen leder inte till reducerad terminsavgift och kan heller inte tas igen.
Vad kostar kulturskolans kurser?
Individuella musikkurser kostar 750 kr/termin. Gruppaktiviteter kostar 300–400 kr/termin beroende på vilken typ av aktivitet det är. Läs aktuellt pris för varje kurs i vårt kursutbud eller vid ansökan.
Körsång och samspel, orkester eller band är gratis vid deltagande i individuell musikkurs.
Vilka rabatter kan man få?
På instrumentkurserna erbjuder vi syskonrabatt eller rabatt vid deltagande i flera kurser.
Första elev betalar fullt pris för sin första kurs. Därefter får man 100 kr rabatt på kurs eller elev nummer två. Efterföljande kurser eller elever inom samma familj går gratis.
När skickas fakturan?
Höstterminens faktura skickas i oktober och vårterminens faktura skickas i februari.
Vad händer om avgiften inte betalas?
Vid försenad betalning debiteras påminnelse- och inkassoavgift enligt lag.
Vilka instrument kan man hyra?
De flesta instrument i barnstorlekar finns att hyra hos kulturskolan. De instrument som inte finns till uthyrning är instrument i vuxenstorlekar, piano samt trummor.
Vilka avgifter är det vid instrumenthyra?
• Hyresavgift: 300 kr per termin.
• Självrisk: 200 kr per skadetillfälle.
Hur gör jag för att hyra instrument?
När man skickar in sin ansökan till kulturskolan kan man anmäla intresse för att hyra instrument. När man sedan får erbjudande om att börja så får man hjälp av sin lärare med att hyra instrument.
Vilka regler gäller vid instrumenthyra?
• Vid skada eller förlust ska elevens lärare eller kulturskolan kontaktas så snart som möjligt. Kulturskolan fattar beslut om och genomför eventuella reparationer.
• Kulturskolan tar ut en självrisk av låntagaren om instrumentet blir skadat eller försvinner.
• Finns det misstanke om oaktsam behandling, sabotage eller stöld av lånad egendom kan kulturskolan neka till fortsatt utlån. Om det fattas beslut om att en låntagare inte längre får låna instrument ska det redogöras varför.
• I hyran av ett instrument ingår instrumentet med nödvändiga tillbehör samt förbrukningsmaterial som t.ex. byte av utslitna strängar. Det ingår också reparation av det som räknas till normalt slitage.
Kulturskolan följer grundskolans läsår men kan ibland också ha aktiviteter på lov och helger. Vissa kurser kan ha egna start och slutdatum.
Hösttermin 2018
2018-08-22 — 2018-12-21
Vårterminen 2019
2019-01-09 — 2019-06-13
Lovdagar
2018-10-29 — 2018-11-02 (v. 44)
2019-02-22 — 2019-03-01 (v. 9)
2019-04-23 — 2019-04-26 (v. 17)
2019-06-07
2015-05-31
Kan jag få prova en kurs utan kostnad?
Om man är osäker på om man vill börja på erbjuden kursplats så kan man utnyttja sina "prova på-lektioner".
Om man väljer att fortsätta efter genomförda "prova på-lektioner" så betalar man full avgift, annars betalar man iget alls.
Vad innebär "prova på"?
"Prova på-lektion" innebär att man erbjuds att prova de olika kurserna utan kostnad.
Hur många gånger får man prova?
• Musikinstrument och solosång har tre "prova på"-lektioner.
• Film och skådespeleri, bild, och drama har en "prova på"-lektion.
• Dans har två "prova på"-lektioner.