Gå vidare till innehåll
 • 15 mars - 15 april kan du ansöka om kurser och utbildningar med start i juni 2023
15 oktober - 15 november Kursstart januari (period 1)
15 januari - 15 februari Kursstart mars (period 2)
15 mars - 15 april Kursstart maj/juni (period 3)
15 maj - 15 juni Kursstart augusti (period 4)
15 augusti - 15 september Kursstart oktober (period 5)

Ansökan till SFI är alltid öppen.
När du är elev hos oss behandlar vi dina personuppgifter för att skolverksamheten ska fungera, både för oss och för dig.

I de flesta fall är den rättsliga grunden uppgift av allmänt intresse. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig. Uppgifterna sparas den tid som behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter.

Mer information om hur vi behandlar dina uppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss finns på karlstad.se/personuppgifter
 • Vem kan söka?

  Du är behörig att studera hos oss från och med 1 juli det år du fyller 20 år. Om du är under 20 år krävs ett studiebevis/examensbevis från gymnasieskolan för att vara behörig. Är du skriven i annan kommun ansöker du via din hemkommun.
  Du kan läsa Svenska för invandrare, SFI från och med den 1 juli det år du fyller 16 år.

  Frågor & Svar

 • Vad kan jag läsa?

  Vi erbjuder ett brett urval av kurser på grundskole- och gymnasienivå. Du kan också läsa en yrkesutbildning, yrkes-sfi och yrkes-grund. Flera kurser och yrkesutbildningar finns i olika studieformer såsom flex, distans, klassrum.
  Observera att du behöver uppfylla de förkunskaper som anges för respektive utbildning.


  Olika studieformer
  Klassrumsundervisning
  Lärarledda lektioner, dag eller kväll beroende på schema.  
  Då det ibland kan köra ihop sig i vardagen finns dock möjlighet att vara flexibel. I början av kursen går läraren igenom vilka pass som är obligatoriska och där alla måste delta. Däremellan kan du själv välja hur mycket du vill delta utifrån dina förutsättningar. Observera att vi rekommenderar alla att försöka delta så mycket som möjligt då det ofta leder till högre måluppfyllelse.
  I vissa kurser ingår obligatoriska nationella prov på plats i Karlstad.

  Distansundervisning
  Du studerar via en lärplattform och har kontakt med din lärare via e-post, telefon eller webbkamera. Du måste ha tillgång till en dator med internetuppkoppling samt tillgång till en enklare webbkamera en till två gånger under kursens gång.
  Som närvarokontroll ska du ha löpande kontakt med din lärare och göra de uppgifter du får inom föreskriven tid. I alla kurser ingår en muntlig examination. I vissa kurser ingår också obligatoriska nationella prov på plats i Karlstad.

  Flexundervisning
  Du studerar via lärplattform och har tillgång till lärare eller handledare på plats i Karlstad. Handledning sker 2-6 timmar per vecka på dagtid. I vissa kurser kan handledning ske på kvällstid. Första tillfället är obligatoriskt.
  Fler obligatoriska handledningsträffar kan ingå för att nå målen i kursen. Som närvarokontroll ska du ha löpande kontakt med din lärare och göra de uppgifter du får inom föreskriven tid. I vissa kurser ingår också obligatoriska nationella prov på plats i Karlstad.