Gå vidare till innehåll
 • 15 mars - 15 april kan du ansöka om kurser och utbildningar med start i juni 2024. Besked om din ansökan skickas ut ca 14 dagar innan kursstart. (Gäller alla kursstarter)
15 oktober - 15 november Kursstart januari (period 1)
15 januari - 15 februari Kursstart mars (period 2)
15 mars - 15 april Kursstart maj/juni (period 3)
15 maj - 15 juni Kursstart augusti (period 4)
15 augusti - 15 september Kursstart oktober (period 5)

Ansökan till SFI är alltid öppen.
Glöm inte att du ska tacka ja eller nej till din kurs. Sista dag för detta kommer att stå på beskedet.

Du kommer att få information om kursstart, kurslitteratur, schema via e-post från utbildaren om du blir antagen till kursen/utbildningen.
Har du inte hört något från utbildaren så ta kontakt med dom. Kontaktuppgifter står på ditt besked.
När det gäller yrkesutbildning så ska du även ladda upp ett personligt brev och ett CV. När det gäller yrkesförarutbildning - Gods och Buss ska även en kopia på ditt körkort laddas upp.


Du laddar upp dina betyg i Webbansökan: https://open24.ist-asp.com/karlstad/vux/Vux/Start på Min sida, under Dokument.

Vi godtar inte skärmdumpar från Antagning.se
När du är elev hos oss behandlar vi dina personuppgifter för att skolverksamheten ska fungera, både för oss och för dig.

I de flesta fall är den rättsliga grunden uppgift av allmänt intresse. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig. Uppgifterna sparas den tid som behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter.

Mer information om hur vi behandlar dina uppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss finns på karlstad.se/personuppgifter

Om du har skyddat id så ska du inte ansöka via den här sidan (webbansökan) utan kontakta oss via vår e-post: vuxenutbildningen@karlstad.se
Om du behöver hjälp med ansökan eller har andra frågor angående CSN ring 0771-276000

Studiemedel
När du studerar kurser på grundskole- och gymnasienivå kan du söka studiemedel från CSN.

Studiemedel
Du kan söka studiemedel från och med 1 juli det år du fyller 20 år.
Studiemedel består av bidrag och lån och du söker det på CSN:s hemsida:
http://www.csn.se/

Studiestartsstöd

Studiestartsstödet är för dig som har en kort tidigare utbildning och som behöver utbilda dig på grundskole- eller gymnasienivå för att kunna få ett arbete och
är 25-60 år

är arbetslös och är inskriven på Arbetsförmedlingen sammanlagt 6 månader under de sista 12 månaderna.

inte haft studiemedel under de senaste tre åren

Studiestartsstöd söker du i din hemkommun. För dig som bor i Karlstads kommun mejla till: vuxenutbildningen@karlstad.se

Studieomfattning
100%: 20 poäng/vecka
75 %: 15 poäng/vecka
50 %: 10 poäng/vecka

För mer information, kontakta CSN.
 • Vem kan söka?

  Du får studera på Vuxenutbildningen i Karlstad från och med 1 juli det år du fyller 20 år. Är du under 20 år kan du få studera hos oss om du har ett studiebevis eller ett examensbevis.

  Du som är folkbokförd i annan kommun än Karlstad ska skriva ut och skicka din ansökan till din hemkommun som godkänner eller avslår din ansökan. Din ansökan kan annars inte behandlas. 
  Du ska även ladda upp dina tidigare betyg i ansökan.

  Du kan läsa Svenska för invandrare, SFI från och med den 1 juli det år du fyller 16 år.


  Frågor & Svar

 • Vad kan jag läsa?

  Utbildningar på Vuxenutbildningen i Karlstad

  • Grundläggande kurser
  • Gymnasiala kurser
  • Yrkesutbildningar
  • Kombinationsutbildningar
  • Lärlingsutbildningar
  • SFI, svenska för invandrare
  • Anpassad utbildning för vuxna, grundläggande och gymnasiala kurser

  Observera att du behöver uppfylla de förkunskaper som anges för respektive utbildning.


  Olika studieformer


  Klassrumsundervisning
  Lärarledda lektioner där du är på plats i skolan.
  I vissa kurser ingår ett obligatoriskt nationellt prov.


  Distansundervisning

  Du som läser en distanskurs studerar självständigt i utbildarens lärplattform 
  Kräver bra datorvana och tillgång till dator.
  Vid genomförande av examinationsuppgifter, nationella prov och muntliga redovisningar krävs din närvaro på plats.

  Flexundervisning
  Flexstudier är en möjlighet för dig som behöver flexibilitet i dina studier. Du studerar på plats och via lärplattform. Kräver bra datorvana och tillgång till dator. Vid genomförande av examinationsuppgifter, 
  nationella prov och muntliga redovisningar krävs din närvaro på plats.