Kontakt

Har du frågor kring webbansökan, kontakta Vuxenutbildningen Karlstad.
För öppet- och telefontider se Vuxenutbildningens expedition

Har du frågor om kurser och studieplanering, kontakta studievägledarna.