• Från den 8 augusti kl. 08:00 kan man söka till Undersköterska, Barnskötare och Påbyggnadsutbildning för Barnskötare!
Välkommen med din ansökan!

Välj önskat startdatum i din ansökan utifrån de kursstarter vi har.
Se kursstarter nedan.
Om man endast ska läsa Samhällsorientering finns den upplagd under Enstaka kurser.

2019

kursstart 29 juli
sista ansökningsdag 27 maj

kursstart 2 september
sista ansökningsdag 23 juni

kursstart 7 oktober
sista ansökningsdag 8 september

kursstart 11 november
sista ansökningsdag 6 oktober

kursstart 16 december
sista ansökningsdag 3 november
Välj önskat startdatum i din ansökan utifrån de kursstarter vi har. Se nedan.
Grundläggande kurser finns upplagda under Kurspaket. Observera att några av grundläggande kurspaket går att söka både som flexibel undervisning och distansundervisning.
Du söker samtliga delkurser och därefter kommer en bedömning göras vilken/vilka delkurser du ska studera.

2019

kursstart 5 augusti
sista ansökningsdag 26 maj

kursstart 2 september
sista ansökningsdag 23 juni

kursstart 7 oktober
sista ansökningsdag 8 september

kursstart 4 november
sista ansökningsdag 6 oktober

kursstart 2 december
sista ansökningsdag 3 november
Välj önskat startdatum i din ansökan utifrån de kursstarter vi har. Se nedan.
Kurser finns upplagda under Enstaka kurser.

Några kurser kan man välja mellan flexibel undervisning och distansundervisning.
Du kan söka flera kurser men du kan bara bli antagen till max 400 poäng åt gången. Tänk på att välja kurser i den ordning du vill läsa dem då de automatiskt hamnar i den rangordningen. Kurser överstigande 400 poäng kommer att strykas.

2019

kursstart 5 augusti
sista ansökningsdag 26 maj

kursstart 2 september
sista ansökningsdag 23 juni

kursstart 7 oktober
sista ansökningsdag 8 september

kursstart 4 november
sista ansökningsdag 6 oktober

kursstart 2 december
sista ansökningsdag 3 november
Kurspaketen är yrkesinriktade och studietakten endast 100%.
Yrkespaketen finns upplagda under Kurspaket.

Dessa yrkespaket finns att välja mellan:

* Administratör, 400 p

* Barnskötare, Elevassistent, Aktivitetsledare, 1650 p
Antal platser: 10 vid varje kursstart.
Ansökningsperiod:
För start 14 oktober öppnar ansökningsperioden kl. 08:00 den 8 augusti- 8 september.
13 januari 2020, återkommer med ansökningsperiod.
14 april 2020, återkommer med ansökningsperiod.
OBS! Ansökningar som kommer in utöver dessa ansökningsperioder kommer Vuxenutbildningen att avslå.

* Ekonomi- och redovisningsassistent, 700 p

* Påbyggnadsutbildning för Barnskötare
Nu finns möjlighet för dig som har en Barnskötarutbildning att bygga på med kurser yrkesutbildning för Elevassistent och Aktivitetsledare inom fritidshem.
Ansökningsperiod:
För start 14 oktober öppnar ansökningsperioden kl. 08:00 den 8 augusti- 8 september.
13 januari 2020, återkommer med ansökningsperiod.
14 april 2020, återkommer med ansökningsperiod.
OBS! Ansökningar som kommer in utöver dessa ansökningsperioder kommer Vuxenutbildningen att avslå.

* Undersköterska, 1600 p
Antal platser: max 20 vid varje kursstart
Ansökningsperiod:
För start 7 oktober är ansökningsperioden öppen från kl. 08:00 den 8 augusti- 8 september.
För start 2 december är ansökningsperioden öppen från kl. 08:00 3 oktober-3 november.
Ansökningar som kommer in utöver dessa ansökningsperioder kommer Vuxenutbildningen att avslå.

2019

kursstart 5 augusti
sista ansökningsdag 26 maj

kursstart 2 september
sista ansökningsdag 23 juni

kursstart 7 oktober
sista ansökningsdag 8 september

kursstart 4 november
sista ansökningsdag 6 oktober

kursstart 2 december
sista ansökningsdag 3 november
Du som har arbetat eller har annan erfarenhet inom svets kan få dina kunskaper och kompetenser synliggjorda och erkända genom validering. Du kan få intyg på vad du kan och om du eventuellt behöver komplettera något. Det kan du använda till att bli behörig till utbildning, förkorta din tid i utbildning, snabbare komma i arbete. Prata med din studie- och yrkesvägledare på vuxenutbildningen för mer information. Genom en längre intervju och genomgång av befintliga dokument avgör vi om du har behov av ytterligare bedömning och värdering. Valideringen består av kompetenskartläggning samt praktiska och teoretiska prov.

Kursstarter: Kontinuerliga

Tidsåtgång för validering, hur lång tid tar det? Max 2 veckor

Kostnad för individ: Valideringen är kostnadsfri utom litteratur och resor Litteraturkostnad 1200:-

Kursen finns upplagd under Enstaka kurser.
 • Vem kan söka?

  Du är behörig att studera hos oss från och med 1 juli det år du fyller 20 år eller om du har ett slutbetyg/examensbevis från gymnasieskolan. Är du skriven i annan kommun ansöker du via din hemkommun.

  SFI
  Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna personer med annat modersmål än svenska grundläggande kunskaper i svenska språket. I utbildningen får man lära sig och utveckla ett funktionellt andraspråk.
  Rätt att delta i utbildning i svenska för invandrare (sfi) har den som saknar sådana grundläggande kunskaper i svenska språket som utbildningen syftar till att ge. Rättigheten gäller för den som är bosatt i landet, från och med andra kalenderhalvåret det år han eller hon fyller 16 år. En person som har rätt till utbildning i svenska för invandrare har också rätt och möjlighet att istället delta i en folkhögskolas utbildning som motsvarar sfi. Vill du läsa SFI på folkhögskola i Avesta Kommun, kontaktar du Sjöviks folkhögskola som har hand om antagningen dit.

  Frågor & Svar

 • Vad kan jag läsa?

  Vi erbjuder ett brett urval av kurser på grundläggande och gymnasial nivå. Du kan också läsa en yrkesutbildning, enstaka kurser eller som lärling. Välj önskat startdatum i din ansökan utifrån de kursstarter vi har.

  När det gäller kurser för gymnasial nivå inklusive yrkeskurser så kan du söka flera kurser men du kan bara bli antagen till max 400 poäng åt gången. Tänk på att välja kurser i den ordning du vill läsa dem då de automatiskt hamnar i den rangordningen. Kurser överstigande 400 poäng kommer att strykas. Obs! Detta gäller ej om du söker kurspaket.