• Från den 3 oktober kl. 08:00 kan man söka till Undersköterska!
Välkommen med din ansökan!

Välj önskat startdatum i din ansökan utifrån de kursstarter vi har.
Se kursstarter nedan.
Om man endast ska läsa Samhällsorientering finns den upplagd under Enstaka kurser.

2019

kursstart 7 oktober
sista ansökningsdag 8 september

kursstart 11 november
sista ansökningsdag 6 oktober

kursstart 16 december
sista ansökningsdag 3 november

2020

kursstart 3 februari
sista ansökningsdag 5 januari

kursstart 9 mars
sista ansökningsdag 2 februari
Ska du läsa matematik, svenska, svenska som andraspråk eller engelska på grundläggande nivå så finns dessa kurser under Kurspaket.

Ska du läsa matematik, svenska, svenska som andraspråk eller engelska på gymnasial nivå så finns dessa kurser under Enstaka kurser.

Du som läser dessa på heltid har schemalagd undervisning och ska i ansökan välja flexibel undervisning.
Distansundervisning är till för dig som läser på deltid/fritid.


kursstart 4 november
sista ansökningsdag 6 oktober

kursstart 2 december
sista ansökningsdag 3 novemberVälj önskat startdatum i din ansökan utifrån de kursstarter vi har. Se nedan.
Grundläggande kurser finns upplagda under Kurspaket. Observera att några av grundläggande kurspaket går att söka både som flexibel undervisning och distansundervisning. Du som läser dessa på heltid har schemalagd undervisning och ska i ansökan välja flexibel undervisning. Distansundervisning är till för dig som läser på deltid/fritid. Flera av kurspaketen går även att läsa hos Hermods eller Eductus.

Hos Eductus och Hermods kan du nu även välja att läsa följande orienteringskurser som finns under Kurspaket:
EDUCTUS
* Orienteringskurs arbetsliv och arbetsmarknad i Sverige - 100p
*Orienteringskurs Grundläggande digital kompetens - 100p
*Orienteringskurs om studie - eller yrkesval - 100p
*Orienteringskurs introduktion till kurser inom kunskapsområden - 100p
* Orienteringskurs yrkessvenska - 100p

HERMODS
* Orienteringskurs i datoranvändning - 50p
* Orienteringskurs i vård och omsorg -150p


2019

kursstart 7 oktober Hermods och Eductus
sista ansökningsdag 8 september

kursstart 4 november Hermods
kursstart 11 november Eductus
sista ansökningsdag 6 oktober

kursstart 2 december Hermods
kursstart 16 december Eductus
sista ansökningsdag 3 november
Välj önskat startdatum i din ansökan utifrån de kursstarter vi har. Se nedan.
Kurser finns upplagda under Enstaka kurser.

Några kurser kan man välja mellan flexibel undervisning och distansundervisning. Du som läser dessa på heltid har schemalagd undervisning och ska i ansökan välja flexibel undervisning. Distansundervisning är till för dig som läser på deltid/fritid.
Du kan söka flera kurser men du kan bara bli antagen till max 400 poäng åt gången. Tänk på att välja kurser i den ordning du vill läsa dem då de automatiskt hamnar i den rangordningen. Kurser överstigande 400 poäng kommer att strykas.

2019

kursstart 7 oktober
sista ansökningsdag 8 september

kursstart 4 november
sista ansökningsdag 6 oktober

kursstart 2 december
sista ansökningsdag 3 november
Kurspaketen är yrkesinriktade och studietakten endast 100%. Man kan endast söka ett (1) kurspaket.
Yrkespaketen finns upplagda under Kurspaket.

Dessa yrkespaket finns att välja mellan:

* Barnskötare, Elevassistent, Aktivitetsledare, 1650 p
Antal platser: 10 vid varje kursstart.
Ansökningsperiod:
För start 13 januari 2020, öppnar ansökningsperioden kl. 08:00 den 28 oktober och stänger kl. 15:00 den 27 november.
14 april 2020, återkommer med ansökningsperiod.
OBS! Ansökningar som kommer in utöver dessa ansökningsperioder kommer Vuxenutbildningen att avslå.

* Påbyggnadsutbildning för Barnskötare
Nu finns möjlighet för dig som har en Barnskötarutbildning att bygga på med kurser yrkesutbildning för Elevassistent och Aktivitetsledare inom fritidshem.
Ansökningsperiod:
För start 13 januari 2020, öppnar ansökningsperioden kl. 08:00 den 28 oktober och stänger kl. 15:00 den 27 november.
14 april 2020, återkommer med ansökningsperiod.
OBS! Ansökningar som kommer in utöver dessa ansökningsperioder kommer Vuxenutbildningen att avslå.

* Undersköterska, 1600 p
Antal platser: max 20 vid varje kursstart
Ansökningsperiod:
För start 2 december är ansökningsperioden öppen från kl. 08:00 3 oktober-3 november.
Ansökningar som kommer in utöver dessa ansökningsperioder kommer Vuxenutbildningen att avslå.

2019

kursstart 7 oktober
sista ansökningsdag 8 september

kursstart 4 november
sista ansökningsdag 6 oktober

kursstart 2 december
sista ansökningsdag 3 november
 • Vem kan söka?

  Du är behörig att studera hos oss från och med 1 juli det år du fyller 20 år eller om du har ett slutbetyg/examensbevis från gymnasieskolan. Är du skriven i annan kommun ansöker du via din hemkommun.

  SFI
  Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna personer med annat modersmål än svenska grundläggande kunskaper i svenska språket. I utbildningen får man lära sig och utveckla ett funktionellt andraspråk.
  Rätt att delta i utbildning i svenska för invandrare (sfi) har den som saknar sådana grundläggande kunskaper i svenska språket som utbildningen syftar till att ge. Rättigheten gäller för den som är bosatt i landet, från och med andra kalenderhalvåret det år han eller hon fyller 16 år. En person som har rätt till utbildning i svenska för invandrare har också rätt och möjlighet att istället delta i en folkhögskolas utbildning som motsvarar sfi. Vill du läsa SFI på folkhögskola i Avesta Kommun, kontaktar du Sjöviks folkhögskola som har hand om antagningen dit.

  Frågor & Svar

 • Vad kan jag läsa?

  Vi erbjuder ett brett urval av kurser på grundläggande och gymnasial nivå. Du kan också läsa en yrkesutbildning, enstaka kurser eller som lärling. Välj önskat startdatum i din ansökan utifrån de kursstarter vi har.

  När det gäller kurser för gymnasial nivå inklusive yrkeskurser så kan du söka flera kurser men du kan bara bli antagen till max 400 poäng åt gången. Tänk på att välja kurser i den ordning du vill läsa dem då de automatiskt hamnar i den rangordningen. Kurser överstigande 400 poäng kommer att strykas. Obs! Detta gäller ej om du söker kurspaket.