Under året har Vuxenutbildningen flera kursstarter för grundskolekurser, gymnasiekurser och sfi för att det ska passa just dig och dina kommande studier. Du kan välja mellan att studera på heltid eller deltid. Det är viktigt att lämna ansökan innan sista ansökningsdag för att bli antagen till den kursstart du önskar.


Se kursstarter och ansökningsperioder nedan.
För beställning och utdrag ur betygskatalogen logga in på "Min Sida" här på Open24. När du är inloggad, klicka på "Beställa betyg".
Där kan du också följa din betygsbeställning. Glöm inte att fylla i din mail i kontaktuppgifterna, så att vi enkelt kan komma i kontakt med dig om det behövs. Handläggningstiden är ca 3 veckor.

För betyg som är äldre än 1 år ska du kontakta kommunarkivet.
Lämna din ansökan till den kursstart du önskar starta SFI. Din ansökan behandlas till närmsta kursstart.
SFI ansökan är alltid öppen, start var femte vecka.
Se kursstarter nedan.

Om du endast ska läsa Samhällsorientering finns den upplagd under Enstaka kurser.

År 2022

* Kursstart:
26 september
31 oktober
5 december

År 2023

* Kursstart:
9 januari



Välj önskat startdatum i din ansökan utifrån de kursstarter vi har. Se kursstarter nedan.

Ska du läsa matematik, svenska, svenska som andraspråk eller engelska på grundläggande nivå så finns dessa kurser under Kurspaket. Du som läser dessa kurser har schemalagd undervisning.


Ansökningsperioder 2022

Kursstart: 17 oktober
Ansökningsperiod: 21 augusti - 15 september

Kursstart: 9 januari
Ansökningsperiod: 23 oktober - 24 november



Välj önskat startdatum i din ansökan utifrån de kursstarter vi har. Se nedan.
Kurser finns upplagda under Enstaka kurser.

Du som läser gymnasiala kurser har schemalagd kompletterande undervisning.


Studietakt
Du kan studera kurser på heltid eller deltid.
Studietakten bestäms utifrån hur många poäng du läser varje vecka. Du kan läsa flera kurser så att det tillsammans blir heltidsstudier.

Heltid 100% ( 20 poäng per vecka). Kurs/kurser på 100p som ska läsas på 5 veckor.
Kurs/kurser på 200p som ska läsas på 10 veckor.

Halvfart 50% (10 poäng per vecka).
Kurs/kurser på 100p som ska läsas på 10 veckor.
Kurs/kurser på 50p som ska läsas på 5 veckor.
Vuxenutbildningen beviljar kurser på max 100% studietakt.

Önskar du läsa en kurs/kurser som inte finns i vårt kursutbud kontakta Studie och yrkesvägledare.



Ansökningsperioder 2022

Kursstart: 26 september
Ansökningsperiod: 19 juni - 18 augusti

Kursstart: 31 oktober
Ansökningsperiod: 19 juni - 22 september

Kursstart: 5 december
Ansökningsperiod: 19 juni - 27 oktober

Kursstart: 9 januari
Ansökningsperiod: 30 oktober - 24 november


Kurspaketen är yrkesinriktade och studietakten endast 100%. Man kan endast söka ett (1) kurspaket.
Yrkespaketen finns upplagda under Kurspaket.

Det finns två (2) yrkespaket att välja mellan:

* Barnskötare, Elevassistent, Aktivitetsledare, 1650 p
Antal platser: 10

Kursstart: 7 november
Ansökningsperiod: 28 augusti - 22 september


* Undersköterska, 1500p
Antal platser: 25

Kursstart: 7 november
Ansökningsperiod: 28 augusti - 22 september
 • Vem kan söka?

  Du är behörig att studera hos oss från och med 1 juli det år du fyller 20 år eller om du har ett slutbetyg/examensbevis från gymnasieskolan. Är du skriven i annan kommun ansöker du via din hemkommun.

  SFI
  Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna personer med annat modersmål än svenska grundläggande kunskaper i svenska språket. I utbildningen får man lära sig och utveckla ett funktionellt andraspråk.

  Rätt att delta i utbildning i svenska för invandrare (sfi) har den som saknar sådana grundläggande kunskaper i svenska språket som utbildningen syftar till att ge. Rättigheten gäller för den som är bosatt i landet, från och med andra kalenderhalvåret det år han eller hon fyller 16 år. En person som har rätt till utbildning i svenska för invandrare har också rätt och möjlighet att istället delta i en folkhögskolas utbildning som motsvarar sfi. Vill du läsa SFI på folkhögskola i Avesta Kommun, kontaktar du Sjöviks folkhögskola som har hand om antagningen dit.

  Frågor & Svar

 • Vad kan jag läsa?

  Vi erbjuder ett brett urval av kurser på grundläggande och gymnasial nivå. Du kan också läsa en yrkesutbildning, enstaka kurser eller som lärling. Välj önskat startdatum i din ansökan utifrån de kursstarter vi har.

  När det gäller kurser för gymnasial nivå inklusive yrkeskurser så kan du söka flera kurser men du kan bara bli antagen till max 400 poäng åt gången. Tänk på att välja kurser i den ordning du vill läsa dem då de automatiskt hamnar i den rangordningen. Kurser överstigande 400 poäng kommer att strykas.

  OBS! Detta gäller ej om du söker kurspaket.