Gå vidare till innehåll

Information

ANSÖKAN

När måste jag senast komplettera min ansökan?
Senast sista ansökningsdag måste din ansökan vara fullständig. Annars kommer ansökan att avslås.
Vilka betyg ska jag ladda upp i ansökan?
Ladda upp alla dina betygskopior senast sista ansökningsdag på Dokument på Min sida. Även betyg som har utfärdats i Avesta kommun ska laddas upp. Kontrollera vilka betygskopior du tidigare har laddat upp genom att gå in på Min sida och Dokument.
Hur lång är handläggningstiden för en betygsbeställning och utdrag ur betygskatalogen?
Du kan göra en betygsbeställning och ett utdrag ur betygskatalogen efter att en kurs är avslutad och betygsatt. Handläggningstiden för ett betyg tar upp till 3 veckor. Under semesterperioden v.28 – v. 32 beräknas tiden vara något längre. För beställning och utdrag ur betygskatalogen logga in på "Min Sida" på Open24. När du är inloggad, klicka på "Beställa betyg". Du kan även följa behandlingen av din betygsbeställning på "Min sida". För betyg som är äldre än 1 år ska du kontakta kommunarkivet.
Jag vill söka utbildning i annan kommun. Hur gör jag?
Om du är folkbokförd i Avesta kommun och vill söka utbildning i annan kommun gör du ansökan till kommunen som anordnar utbildningen. Du som söker utbildning i annan kommun ska även ansöka om beviljande av Interkommunal ersättning (IKE) från Avesta kommun. Utöver ansökan till kommunen som anordnar utbildningen så behöver du därför även skicka in följande till Vuxenutbildningen Avesta: - Kopia på ansökan. - Ett personligt brev där bakgrund och motivering till varför man sökt utbildningen framgår. - Betyg (även betyg som du har läst hos oss ska bifogas ansökan). Ansökan om IKE måste vara komplett för att vi ska kunna behandla den. Skicka till: Avesta Kommun Vuxenutbildningen Kungsgatan 32 774 81 Avesta Eller maila vi@avesta.se Beslut tas därefter om Avesta kommun beviljar utbildningen med Interkommunal ersättning (IKE). Du får därefter besked på om ansökan beviljas eller avslås. Handläggningstiden för besluten om en yrkesutbildning i en annan kommun är 14 dagar. GUIDE ANSÖKAN ANNAN KOMMUN
Kan jag läsa vid Avesta Vuxenutbildning om jag bor i en annan kommun?
Om du är folkbokförd i annan kommun och vill läsa kurser på gymnasial nivå ska du skriva ut och skicka din ansökan direkt till hemkommunens Vuxenutbildning som måste godkänna ansökan (IKE). För att skriva ut din ansökan loggar du in och går till Min ansökan - Dokument och där ligger din sparade ansökan. Din hemkommun kan behöva andra dokument som betyg och personligt brev. Kontakta din hemkommun för mer information.
Vilken studietakt kan jag välja?
För yrkespaketen erbjuds 100% studietakt. För enstaka kurser väljer man själv studietakt. 100% är 20 poäng per vecka (heltid) 50% är 10 - 14 poäng per vecka (deltid) För att ha rätt att söka CSN måste man studera på minst 50%
Kan jag lämna ansökan efter sista ansökningsdag?
Nej, det finns inga restplatser. Vi har elva ansökningsperioder/år för grundläggande och gymnasiala kurser. Efter sista ansökningsdag är du istället välkommen att söka till nästa period.

ANTAGNING

När får jag antagningsbesked?
Senast 2 veckor innan studiestart.
Kan jag överklaga mitt antagningsbesked?
Ja, du har rätt att överklaga antagningsbeskedet. Överklagandet ska vara skriftligt och inkomma till Vuxenutbildningen senast tre veckor från och med beslutsdatum.   I överklagandet skall det framgå: - Ditt förnamn och efternamn - Ditt personnummer - Din Adress - Vilket beslut du vill överklaga på och hur du vill att beslutet skall ändras. - Skriv ner betydelsefulla saker för ärendet och som eventuellt kan ha tillkommit som kan göra att beslutet ändras.   Överklagandet ska skickas eller lämnas till: Bildningsförvaltningen, Vuxenutbildningen Kungsgatan 32 774 81 Avesta. För mer information läs på Skolväsendets Överklagandenämnd
Jag vill tacka nej till utbildning jag blivit antagen till. Hur gör jag?
Om du innan utbildningen startat kan ge besked om att du inte kommer starta utbildningen lämnar du ett ärende till Vuxenutbildningen. Vill du göra avbrott när dina studier har startat lämnar du ett ärende samt meddelar din skola. Klicka på Ärende

SFI

Vem kan söka SFI?
Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (SFI) är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna personer med annat modersmål än svenska grundläggande kunskaper i svenska språket. I utbildningen får man lära sig och utveckla ett funktionellt andraspråk. Rätt att delta i utbildning i svenska för invandrare (SFI) har den som saknar sådana grundläggande kunskaper i svenska språket som utbildningen syftar till att ge. Rättigheten gäller för den som är bosatt i landet, från och med andra kalenderhalvåret det år han eller hon fyller 16 år. En person som har rätt till utbildning i svenska för invandrare har också rätt och möjlighet att istället delta i en folkhögskolas utbildning som motsvarar sfi. Astar är utbildningsföretaget som Avesta kommun anlitar för att bedriva SFI. Utbildningslokalerna finns på Kungsgatan 13.

STUDIEMEDEL

Hur söker jag studiemedel?
Du gör ansökan till CSN. Klicka på CSN

KURSER OCH KURSPAKET

Kan jag söka flera kurspaket?
Nej, du kan bara ansöka till ett kurspaket, det vill säga göra ett förstahandsval. Du kan inte heller söka enstaka kurser under samma studieperiod.
Kan jag söka flera kurser?
Enstaka kurser på gymnasial nivå kan du söka flera kurser. Tänk på att du bara kan bli antagen till heltid (100% studietakt). Du kan inte söka kurspaket under samma studieperiod som enstaka kurser.
Vilka yrkespaket kan jag läsa i Avesta?
I Avesta kan du söka till fyra olika yrkesutbildningar: * Undersköterska * Barnskötare, Elevassistent och Aktivitetsledare (en utbildning - tre yrken) * Administration bas, 500 poäng + 400 poäng valbar inriktning (Försäljning och service) * Handel bas, 500 poäng + 400 poäng valbar inriktning (Försäljning och service). På samtliga yrkesutbildningar är studietakten 100 % och man kan endast söka ett (1) kurspaket. Läs mer här Vuxenutbildning Avesta Skolan du läser vid är Kompetensutvecklingsinstitutet (KUI) och Astar som ligger vid Kungsgatan 13. Läs mer om KUI här KUI . Läs mer om Astar här ASTAR.

Ingår APL i yrkespaket Undersköterska?  
Utbildningen innehåller arbetsplatsförlagt lärande (APL). Under din APL följer du din handledares arbetstider vilket kan innebära att din APL kan förläggas även till kvällar, nätter och helger. Var och när din APL blir kommer du att få veta av din lärare vid KUI Avesta. Beroende på kurs och tillgång på APL platser kan din APL vara förlagt till annan ort än Avesta till exempel Säter eller Falun. Du ansvarar själv för att ta dig till och från din APL plats.

Vad är skillnaden på flexibel undervisning och distansundervisning?
På grundläggande nivå och yrkesutbildningarna är det flexibel undervisning. På enstaka kurser på gymnasial nivå finns flexibel och distansundervisning. Flexibel undervisning innebär att: *Du kallas till kursstart och introduktion av den skola du ska studera vid. *I samband med introduktionen får du inloggningsuppgifter till skolans utbildningsplattform och viktig information till dig som ny elev. *Du kommer till och deltar i den schemalagda kompletterande undervisningen. *Du som läser VO och BF deltar i de schemalagda träffarna. Du deltar i föreläsningar, studiebesök och olika teman inom VO och BF. *Du läser via skolans utbildningsplattform som är din webbaserade kurs med studieguider, webblektioner samt inlämningsuppgifter. *Du får tillgång till studierum och datorer. Distansundervisning innebär att: *Du kallas till kursstart och introduktion i Astar lokaler. *I samband med introduktionen får du inloggningsuppgifter till Astar utbildningsplattformen, viktig information till dig som ny elev, studieteknik, träffar handledare, pedagoger och andra studerande. *Du får handledning i verksamheten. *Du läser via utbildningsplattformen Astar som är din webbaserade kurs med studieguider, testa dig själv-uppgifter, webblektioner samt inlämningsuppgifter. *Du får tillgång till studierum på Kungsgatan 13, datorer och kan boka tid för din muntliga examen.

UNDER DINA STUDIER

Vilket ansvar har jag som elev under mina studier?
På vuxenutbildningen har du eget ansvar för dina studier. Det är viktigt att följa kursplanen och avsätta tid och ge dig själv förutsättningar för att klara av dina studier.
Vad händer om jag avbryter studierna eller är inaktiv?
Om du själv beslutar att avbryta din utbildning behöver du meddela Vuxenutbildningen direkt genom att lämna ett ärende Ärende Om du är inaktiv i tre veckor kommer skolan att avbryta dina studier (förordning 2011:1108 7 kap 1§)
Får jag ändra studietakt?
Den studietakt du har valt vid ansökningstillfället är den som gäller. Behöver du göra ändringar i pågående studier, kontakta studie- och yrkesvägledare. I första hand gäller det att du planerar dina studier efter dina förutsättningar så att du inte behöver göra ändringar.
Kan jag förlänga en kurs?
Du kan kontakta din skola (Astar eller KUI) för förlängning av kurs max 2 veckor vid max två tillfällen innan kursslut har passerat. För förlängning av kurs efter kursslut (vid särskilda skäl) ska du kontakta studie- och yrkesvägledare på Vuxenutbildningen.

BETYGSBESTÄLLNING OCH INTYG

Hur gör jag för att få ett studieintyg?
Lämna ett ärende till Vuxenutbildningen. Ärenden hanteras löpande så snart som möjligt med upp till 2 veckors handläggningstid. Klicka på Ärende
Hur gör jag en betygsbeställning?
För beställning och utdrag ur betygskatalogen logga in på "Min Sida" på Open24. När du är inloggad, klicka på "Beställa betyg". Du kan följa behandlingen av din betygsbeställning på "Min sida". Klicka här för att logga in Open24 -mina sidor För betyg som är äldre än 1 år ska du kontakta kommunarkivet.
Hur gör jag för att få Gymnasieexamen/Slutbetyg utfärdat?
Kontakta studie- och yrkesvägledare för att få hjälp att planera dina studier. När du har studerat klart ska du kontakta studie- och yrkesvägledare för att få din gymnasieexamen eller slutbetyg utfärdat.

PERSONUPPGIFTER

Hur hanteras mina personuppgifter?
Dina personuppgifter hanteras utifrån gällande lagstiftning och dataskyddsförordning GDPR. Du kan läsa mer genom att klicka på Behandling av personuppgifter
Astar

Postadress:
Kungsgatan 13
77430 Avesta

Besöksadress:
Kungsgatan 13

Telefon
073 531 05 73

Skolans webbplats
https://astar.se/utbildningar/

Kompetensutvecklingsinstitutet (KUI)

Postadress:
Kungsgatan 13
77430 Avesta

Besöksadress:
Kungsgatan 13

Skolans webbplats
https://www.kui.se/

SFI i Avesta

Postadress:
Kungsgatan 13
77430 Avesta

Besöksadress:
Kungsgatan 13

Vuxenutbildningen i Avesta

Postadress:
Kungsgatan 32
77481 Avesta

Besöksadress:
Kungsgatan 32

Telefon
0226-6450 00

E-post

Skolans webbplats
www.avesta.se/barn-och-utbildning/vuxenutbildning/

Information och bilder från Skolverket om det svenska utbildningssystemet.

Komvux

Målen för kommunal vuxenutbildning (Komvux) är att vuxna ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. De ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja sin personliga utveckling. Kommunerna har skyldighet att tillhandahålla kommunal vuxenutbildning.

Kommunal vuxenutbildning omfattar

  • svenska för invandrare (sfi)
  • grundläggande nivå, och
  • gymnasial nivå.

Grundläggande nivå

Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå syftar till att ge vuxna sådana kunskaper som de behöver för att delta i samhälls- och arbetslivet. Den syftar också till att göra fortsatta studier möjliga.

Gymnasial nivå

Syftet med kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå är att ge vuxna kunskaper på en nivå som motsvarar utbildningen i gymnasieskolan. Den kommunala vuxenutbildningen på gymnasial nivå bedrivs i form av kurser och även i form av ett komvuxarbete. Det är samma ämnesplaner och kunskapskrav inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå som inom gymnasieskolan, med undantag för specialidrott. Det kan också finnas andra kurser som utformas efter individuella behov.

Gymnasieexamen kan utfärdas i form av yrkesexamen eller högskoleförberedande examen för den som uppnått 2 400 gymnasiepoäng.

Om kommunal vuxenutbildning

Sfi

Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna personer med annat modersmål än svenska grundläggande kunskaper i svenska språket. I utbildningen får man lära sig och utveckla ett funktionellt andraspråk.

Bidra till ett aktivt deltagande i samhällsliv m.m.

Utbildning i sfi ska också ge språkliga redskap för kommunikation och ett aktivt deltagande i vardags-, samhälls- och arbetsliv. Utbildningen karaktäriseras av att eleven utvecklar en kommunikativ språkförmåga. Det innebär att kunna kommunicera både muntligt och skriftligt utifrån sina behov. Utgångspunkten för utbildningen ska vara den enskildes behov och förutsättningar.

Vuxna ska få grundläggande läs- och skrivfärdigheter

Vidare ska utbildningen ge vuxna invandrare som saknar grundläggande läs- och skrivfärdigheter möjlighet att förvärva sådana. Detta kan gälla såväl analfabeter som elever med kort skolbakgrund, men också elever som är läs- och skrivkunniga men har ett annat skriftspråk.

Vad är SFI?

YH-utbildning

Yrkeshögskolan samlar eftergymnasial yrkesutbildning utanför högskolan. Utbildningarna är utformade i samarbete med arbetslivet för att möta arbetsmarknadens behov av kompetens och leda till jobb. Innehåll och inriktning på utbildningarna kan därför variera över tid beroende på arbetsmarknadens behov.

Det finns både yrkeshögskoleutbildningar (YH-utbildningar) och kvalificerade yrkesutbildningar (KY-utbildningar).

YH-utbildningar

YH-utbildningarna är från ett halvår långa (100 YH-poäng) och uppåt. Fem YH-poäng motsvarar en veckas heltidsstudier. Det innebär att en utbildning på ett år motsvarar 200 YH-poäng, en två-årig utbildning är på 400 YH-poäng etc.

  • Om YH-utbildningen är ett år lång kan den avslutas med en yrkeshögskoleexamen
  • Om YH-utbildningen är två år eller längre kan den avslutas med en kvalificerad yrkeshögskoleexamen. Utbildningen måste då också innehålla minst 25 procent LIA (Lärande i arbete) och ett examensarbete

Observera att YH-poäng inte är samma sak som högskolepoäng (hp). Ett års heltidsstudier på högskolan motsvarar 60 hp.

För att vara behörig till en utbildning inom yrkeshögskolan måste du ha förkunskaper som motsvarar utbildning på gymnasienivå. Men reglerna är generösa och sökande med olika bakgrund har möjlighet att uppfylla behörighetskraven.

På många utbildningar finns det även krav på särskilda förkunskaper som varierar från utbildning till utbildning. Det kan till exempel handla om att du ska ha läst vissa kurser på gymnasiet eller ha viss arbetslivserfarenhet.

Vad är Yrkeshögskolan?