Denna sida visar endast utbudet. Om du vill göra en ansökan så måste du vara inloggad.
Söker...
2 utbildningar
Event & project manager, CÅEVENT19
Campus Åre
26 augusti 2019 - 21 maj 2021, 91 veckor
Studiestödspoäng: 400
Denna utbildning är inte längre sökbar

Förkunskaper
Grundläggande behörighet att antas till utbildningen har den som 1. har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning, 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1, 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller 4. genom svensk eller utländsk utbildning eller praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Den som har annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska ska ha de kunskaper i svenska som behövs. Den sökande ansvarar för att utländskt betyg är översatt av auktoriserad översättare. De som går gymnasiet under vårterminen kan komplettera sin ansökan senast den 14 juni 2019. Den sökande som saknar grundläggande behörighet och vill åberopa reell kompetens, ska göra det i sitt personliga brev vid ansökan.

Målgrupp
För dig som trivs med att ordna event och möten för andra. Eventbranschen finns inom sport, musik, festivaler och företagsevent. Åre är en perfekt plats för att lära sig om event. I Åre och Jämtland sker årligen flera nationella och internationella event. Skolan jobbar nära flera utav dem.

Kursstartsinformation
Upprop sker den 26/8 klockan 14:00 på Campus Åre Kurortsvägen 20 Entré A1

Ingående kurser

Affärsekonomi
YEM_AE, 20 poäng
Kursgrupp: CÅ191AE
Kurstid: 26 augusti 2019 - 21 maj 2021, 80 veckor
Centralt kursinnehåll
Arbetsledning & ledarskap
YEM_AL, 30 poäng
Kursgrupp: CÅ191AL
Kurstid: 26 augusti 2019 - 21 maj 2021, 80 veckor
Centralt kursinnehåll
Branschkunskap
YEM_BK, 20 poäng
Kursgrupp: CÅ191BK
Kurstid: 26 augusti 2019 - 21 maj 2021, 80 veckor
Centralt kursinnehåll
Examensarbete
YEM_EA, 25 poäng
Kursgrupp: CÅ191EA
Kurstid: 26 augusti 2019 - 21 maj 2021, 80 veckor
Centralt kursinnehåll
Eventdesign
YEM_ED, 20 poäng
Kursgrupp: CÅ191ED
Kurstid: 26 augusti 2019 - 21 maj 2021, 80 veckor
Centralt kursinnehåll
Event & destinationsutveckling
YEM_EDU, 10 poäng
Kursgrupp: CÅ191EDU
Kurstid: 26 augusti 2019 - 21 maj 2021, 80 veckor
Centralt kursinnehåll
Eventjuridik
YEM_EJ, 10 poäng
Kursgrupp: CÅ191EJ
Kurstid: 26 augusti 2019 - 21 maj 2021, 80 veckor
Centralt kursinnehåll
LIA 2
YEM_LIA2, 60 poäng
Kursgrupp: CÅ191LIA1
Kurstid: 26 augusti 2019 - 21 maj 2021, 80 veckor
Centralt kursinnehåll
LIA 3
YEM_LIA3, 70 poäng
Kursgrupp: CÅ191LIA2
Kurstid: 26 augusti 2019 - 21 maj 2021, 80 veckor
Centralt kursinnehåll
Marknadskommunikation
YEM_MK, 40 poäng
Kursgrupp: CÅ191MK
Kurstid: 26 augusti 2019 - 21 maj 2021, 80 veckor
Centralt kursinnehåll
Projektledning
YEM_PE, 40 poäng
Kursgrupp: CÅ191PE
Kurstid: 26 augusti 2019 - 21 maj 2021, 80 veckor
Centralt kursinnehåll
Säkra event
YEM_SE, 15 poäng
Kursgrupp: CÅ191SE
Kurstid: 26 augusti 2019 - 21 maj 2021, 80 veckor
Centralt kursinnehåll
Skarpa projekt
YEM_SP, 30 poäng
Kursgrupp: CÅ191SP
Kurstid: 26 augusti 2019 - 21 maj 2021, 80 veckor
Centralt kursinnehåll
Säljteknik event
YEM_STE, 10 poäng
Kursgrupp: CÅ191STE
Kurstid: 26 augusti 2019 - 21 maj 2021, 80 veckor
Centralt kursinnehåll
Vildmark & äventyrsguide, CÅVILD19
Campus Åre
19 augusti 2019 - 25 september 2020, 58 veckor
Studiestödspoäng: 280
Denna utbildning är inte längre sökbar

Förkunskaper
Grundläggande behörighet att antas till utbildningen har den som 1. har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning, 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1, 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller 4. genom svensk eller utländsk utbildning eller praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Den som har annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska ska ha de kunskaper i svenska som behövs. Den sökande ansvarar för att utländskt betyg är översatt av auktoriserad översättare. De som går gymnasiet under vårterminen kan komplettera sin ansökan senast den 14 juni 2019. Den sökande som saknar grundläggande behörighet och vill åberopa reell kompetens, ska göra det i sitt personliga brev vid ansökan.

Målgrupp
Vill du arbeta i naturen med äventyren? Vill du dessutom dela med dig av dina erfarenheter och leda andra i deras äventyr? Då är detta en utbildning för dig. Åre vildmark och äventyrsguide är en gedigen yrkeshögskoleutbildning som grundar sig på branschbehov och där en stor del av utbildningen är förlagd till företag.

Kursstartsinformation
Upprop sker på Campus Åre Kurortsvägen 20 den 19/8 klockan 14:00

Ingående kurser

Entreprenörskap för guider
YV_ENT, 10 poäng
Kursgrupp: CÅ191ENT
Kurstid: 19 augusti 2019 - 25 september 2020, 56 veckor
Centralt kursinnehåll
Entreprenörskap för guider, fördjupning
YV_ENTF, 10 poäng
Kursgrupp: CÅ191ENTF
Kurstid: 19 augusti 2019 - 25 september 2020, 56 veckor
Centralt kursinnehåll
Fjäll & Äventyrsaktiviteter 1
YV_FJ1, 20 poäng
Kursgrupp: CÅ191FJ1
Kurstid: 19 augusti 2019 - 25 september 2020, 56 veckor
Centralt kursinnehåll
Fjäll & Äventyrsaktiviteter 2
YV_FJ2, 15 poäng
Kursgrupp: CÅ191FJ2
Kurstid: 19 augusti 2019 - 25 september 2020, 56 veckor
Centralt kursinnehåll
Fjäll & Äventyrsaktiviteter 3
YV_FJ3, 20 poäng
Kursgrupp: CÅ191FJ3
Kurstid: 19 augusti 2019 - 25 september 2020, 56 veckor
Centralt kursinnehåll
Fjäll & Äventyrsaktiviteter, vinter
YV_FJVI, 50 poäng
Kursgrupp: CÅ191FJVI
Kurstid: 19 augusti 2019 - 25 september 2020, 56 veckor
Centralt kursinnehåll
Guidekunskap
YV_GUIDE, 50 poäng
Kursgrupp: CÅ191GUIDE
Kurstid: 19 augusti 2019 - 25 september 2020, 56 veckor
Centralt kursinnehåll
LIA 1
YV_LIA1, 10 poäng
Kursgrupp: CÅ191LIA1
Kurstid: 19 augusti 2019 - 25 september 2020, 56 veckor
Centralt kursinnehåll
LIA2
YV_LIA2, 35 poäng
Kursgrupp: CÅ191LIA2
Kurstid: 19 augusti 2019 - 25 september 2020, 56 veckor
Centralt kursinnehåll
LIA3
YV_LIA3, 35 poäng
Kursgrupp: CÅ191LIA3
Kurstid: 19 augusti 2019 - 25 september 2020, 56 veckor
Centralt kursinnehåll
Projekt och examensarbete
YV_PROE, 25 poäng
Kursgrupp: CÅ191PROE
Kurstid: 19 augusti 2019 - 25 september 2020, 56 veckor
Centralt kursinnehåll