Denna sida visar endast utbudet. Om du vill göra en ansökan så måste du vara inloggad.
Söker...
7 kurspaket
GR Engelska grundskolenivå, VUXFLEX
VUX

Målgrupp
Du ansöker till grundläggande kurser och blir efter samtal med lärare placerad i lämplig delkurs.

Ingående kurser

Engelska, nationell delkurs 1
GRNENGA, 100 poäng
Kursgrupp: VUXFLEXGRNENGA
Engelska, nationell delkurs 2
GRNENGB, 100 poäng
Kursgrupp: VUXFLEXGRNENGB
Engelska, nationell delkurs 3
GRNENGC, 200 poäng
Kursgrupp: VUXFLEXGRNENGC
Engelska, nationell delkurs 4
GRNENGD, 200 poäng
Kursgrupp: VUXFLEXGRNENGD
GR Kurspaket svenska grundvux, VUXFLEX
VUX

Förkunskaper
Endast för dem som har läst på SFI då måste ha godkänt betyg på Nivå D.

Målgrupp
För dig som vill lägga en bra grund för svenska på gymnasienivå. Viktigt för fortsatta studier. Du ansöker till kurspaketet och blir efter samtal med lärare placerad i lämplig delkurs.

Ingående kurser

Svenska, nationell delkurs 1
GRNSVEA, 100 poäng
Kursgrupp: VUXFLEXGRNSVEA
Svenska, nationell delkurs 2
GRNSVEB, 200 poäng
Kursgrupp: VUXFLEXGRNSVEB
Svenska, nationell delkurs 3
GRNSVEC, 200 poäng
Kursgrupp: VUXFLEXGRNSVEC
Svenska, nationell delkurs 4
GRNSVED, 200 poäng
Kursgrupp: VUXFLEXGRNSVED
GR Matematik grundskolenåvå, VUXFLEX
VUX

Målgrupp
Du ansöker till grundläggande kurser och blir efter samtal med lärare placerad i lämplig delkurs.

Ingående kurser

Matematik, nationell delkurs 1
GRNMATA, 100 poäng
Kursgrupp: VUXFLEXGRNMATA
Matematik, nationell delkurs 2
GRNMATB, 100 poäng
Kursgrupp: VUXFLEXGRNMATB
Matematik, nationell delkurs 3
GRNMATC, 200 poäng
Kursgrupp: VUXFLEXGRNMATC
Matematik, nationell delkurs 4
GRNMATD, 200 poäng
Kursgrupp: VUXFLEXGRNMATD
GR Samhällskunskap grundskolenivå, VUXFLEX
VUX

Målgrupp
Du ansöker till grundläggande kurser och blir efter samtal med lärare placerad i lämplig delkurs.

Ingående kurser

Samhällskunskap
GRNSAM2, 150 poäng
Kursgrupp: VUXFLEXGRNSAM2
Centralt kursinnehåll
GR Svenska som andraspråk grundvux, VUXFLEX
VUX

Förkunskaper
Har du läst på SFI måste du ha godkänt i D kursen för att vara behörig.

Målgrupp
Du ansöker till grundläggande kurser och blir efter samtal med lärare placerad i lämplig delkurs.

Ingående kurser

Svenska som andraspråk, nationell delkurs 1
GRNSVAA, 100 poäng
Kursgrupp: VUXFLEXGRNSVAA
Svenska som andraspråk, nationell delkurs 2
GRNSVAB, 200 poäng
Kursgrupp: VUXFLEXGRNSVAB
Svenska som andraspråk, nationell delkurs 3
GRNSVAC, 200 poäng
Kursgrupp: VUXFLEXGRNSVAC
Svenska som andraspråk, nationell delkurs 4
GRNSVAD, 200 poäng
Kursgrupp: VUXFLEXGRNSVAD
GY Eventassistent, CÅ4
Campus Åre
28 augusti - 23 december, 17 veckor
Studiestödspoäng: 500
Denna utbildning är inte längre sökbar

Målgrupp
Det är en grundkurs, där vi behandlar event i allmänhet och specifika ämnen som är viktiga i eventsammanhang. Vi tittar även på besöksnäringen och dess aktörer, där event är en av de mest växande. I dag är även hållbarhet ett signum för event och turism, liksom service och bemötande för att kunna bemöta gästen kunden på rätt sätt.

Ingående kurser

Besöksnäringen
AKTBEO0, 100 poäng
Kursgrupp: CÅ174BEO0
Kurstid: 28 augusti - 23 december, 17 veckor
Centralt kursinnehåll
Entreprenörskap
ENTENR0, 100 poäng
Kursgrupp: CÅ174ENR0
Kurstid: 28 augusti - 23 december, 17 veckor
Centralt kursinnehåll
Evenemang
KONEVE0, 100 poäng
Kursgrupp: CÅ174EVE0
Kurstid: 28 augusti - 23 december, 17 veckor
Centralt kursinnehåll
Hållbar turism
RESHAL0, 100 poäng
Kursgrupp: CÅ174HAL0
Kurstid: 28 augusti - 23 december, 17 veckor
Centralt kursinnehåll
Marknadsföring och försäljning
RESMAS0, 100 poäng
Kursgrupp: CÅ174MAS0
Kurstid: 28 augusti - 23 december, 17 veckor
Centralt kursinnehåll
GY Åre Skidlärarlinje, CÅSKID
Campus Åre
28 augusti 2017 - 3 juni 2018, 40 veckor
Studiestödspoäng: 1100
Denna utbildning är inte längre sökbar

Förkunskaper
Du som påbörjar utbildningen måste kunna åka alla pistade backar i Åres skidsystem eller på motsvarande nivå. Som student måste du kunna åka med kontrollerad fart och med parallella skidor i en svart backe.

Målgrupp
En utbildning för dig som vill arbeta med turism, sporthandel och alpinskidåkning. Att gå på Åre Skidlärarlinje innebär att du vistas bakom kulisserna på sveriges största skidort, Åre. Detta ger dig goda chanser att knyta nödvändiga kontakter för fortsatt arbete.

Ingående kurser

Pedagogiskt ledarskap
PEDPEG0, 100 poäng
Kursgrupp: CÅ171PEG0
Kurstid: 28 augusti 2017 - 3 juni 2018, 40 veckor
Centralt kursinnehåll
Aktivitetsledarskap
PEDAKI00S, 300 poäng
Kursgrupp: CÅ171AKI00S
Kurstid: 28 augusti 2017 - 3 juni 2018, 40 veckor
Centralt kursinnehåll
Aktiviteter och upplevelser
AKTAKT0, 100 poäng
Kursgrupp: CÅ171AKT0
Kurstid: 28 augusti 2017 - 3 juni 2018, 40 veckor
Centralt kursinnehåll
Kommunikation
PEDKOU0, 100 poäng
Kursgrupp: CÅ171KOU0
Kurstid: 28 augusti 2017 - 3 juni 2018, 40 veckor
Centralt kursinnehåll
Värdskap på resmålet
AKTVAR0, 100 poäng
Kursgrupp: CÅ171VAR0
Kurstid: 28 augusti 2017 - 3 juni 2018, 40 veckor
Centralt kursinnehåll
Ledarskap och organisation
LEDLED0, 100 poäng
Kursgrupp: CÅ171LED0
Kurstid: 28 augusti 2017 - 3 juni 2018, 40 veckor
Centralt kursinnehåll
Handel – specialisering
HANHAN00S, 100 poäng
Kursgrupp: CÅ171HAN00S
Kurstid: 28 augusti 2017 - 3 juni 2018, 40 veckor
Centralt kursinnehåll
Träningslära 1
TRNTRN01, 100 poäng
Kursgrupp: CÅ171TRN01
Kurstid: 28 augusti 2017 - 30 januari 2018, 20 veckor
Centralt kursinnehåll
Träningslära 2
TRNTRN02, 100 poäng
Kursgrupp: CÅ171TRN02
Kurstid: 28 november 2017 - 3 juni 2018, 26 veckor
Centralt kursinnehåll