Gå vidare till innehåll

Information

Ansökan

Hur loggar jag in för att göra min ansökan?
För att kunna logga in och göra en ansökan behöver du skapa ett konto.
Där kan du också ladda upp betyg och intyg som du behöver för att söka kurser.
Di kan också se vilka kurser du har läst tidigare på Allbo Lärcenter. Du får även hjälp med att göra en indiviuell studieplan.
Dessutom finns flera nyttiga länkar som hjälper dig när du planerar dina studier.

Ansökningsprocessen

Jag har lämnat in en ansökan och undrar när jag kan påbörja mina studier?
Antagningsbesked skickas ut efter beslut om antagning.Om du blir antagen till en kurs kommer skolan du sökt till kalla dig till start inom fyra veckor från det att du fått antagningsbeskedet. Om din ansökan inte är komplett får du ett meddelade via Mina Sidor där du får information om vad du behöver komplettera med för att vi ska kunna behandla din ansökan. Du hittar all information om din ansökan genom att logga in på Mina sidor. 
Vad ska en komplett ansökan innehålla?
En komplett ansökan ska innehålla kopia på betyg och en tydlig motivering. Betygen laddas upp i samband med ansökan. Vi godtar ej utskrifter från individuell studieplan eller skärmdump från antagning.se eller liknande. Du behöver ladda upp fotokopia på betygsdokumentet. Motivering till varför du vill gå sökt utbildning skrivs i rutan som heter "Syfte med studierna". När du ansöker till en yrkesutbildning är det extra viktigt med en utförlig motivering och att du dessutom berättar om eventuell arbetslivserfarenhet. Till yrkesförarutbildningarna bussförare och lastbilsförare behöver du dessutom ladda upp kopia på ditt körkorts fram- och baksida.

Vem kan söka?

Vem kan studera på komvux?
Du är behörig att studera hos oss från och med 1 juli det år du fyller 20 år eller om du har ett slutbetyg/examensbevis eller studiebevis från gymnasieskolan. Är du skriven i annan kommun ansöker du via din hemkommun. En person har rätt att delta i sfi från och med andra kalenderhalvåret det år hen fyller 16 år. Det gäller om man är bosatt i Sverige och saknar sådana grundläggande kunskaper i svenska språket som utbildningen syftar till att ge. 

 

Ansöka till kurs/utbildning med utländska gymnasiebetyg

Jag vill ansöka till kurs/utbildning och har utländska gymnasiebetyg. Vad ska jag bifoga i min ansökan?
Om du har utländska gymnasiebetyg ska du bifoga utlåtande från UHR med bedömning av dina utländska betyg. I väntan på utlåtandet från UHR kan du alltid börja med att studera kurser i svenska.

Komplettera din ansökan med dokument i efterhand

Hur gör jag om jag behöver komplettera min ansökan med dokument i efterhand?
Om du får ett meddelande om att du behöver komplettera din ansökan kan du i efterhand ladda upp dokument på Mina Sidor. Du loggar in med Mobilt Bank ID här på ansökningssidan, klickar på "MIN SIDA", klickar på "DOKUMENT" och där laddar du upp det dokument du vill komplettera din ansökan med.

Sen anmälan till utbildning

Kan jag anmäla mig till kurser och utbildningar efter sista ansökningsdag?
För frågor om studier vänligen kontakta våra studie- och yrkesvägledare via allbolarcenter@alvesta.se

Distansstudier

Jag vill läsa på distans, hur ansöker jag till distanskurser?
Vi har ett brett utbud av distanskurser. Du kan läsa på distans i olika studietakt utifrån dina förutsättningar och behov. 
Vill du söka distankurser kontaktar du våra studie- och yrkesvägledare via allbolarcenter@alvesta.se

Kursutbud

Jag vill ansöka till en kurs men hittar inte den i kursutbudet?
I kursutbudet finns vårt grundutbud. Om du vill ansöka till en kurs som inte finns i utbudet så kontakta studie- och yrkesvägledare på vuxenutbildningen så hjälper de dig vidare i ansökningsprocessen. Du når studie- och yrkesvägledarna på e-postadress allbolarcenter@alvesta.se

Studietakt

Hur många poäng motsvarar heltidsstudier?
Det beror på hur många poäng dina kurser omfattar och under hur många veckor du kommer att studera. Alla kurser inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning har poäng som ligger till grund för att räkna ut studietakten (omfattningen av studierna) enligt följande:
Studietakt Poäng per vecka
100% 20
75% 15 - 19
50% 10 - 14

Studieuppehåll

Kan jag göra uppehåll i mina studier?
Ja, om du läser en yrkesutbildning eller flera kurser i rad kan du göra ett uppehåll mellan kurserna. Planera detta med din skola i god tid innan du vill göra uppehållet. Kom ihåg att kontakta CSN om du har ansökt om bidrag och/eller lån för att se vad dina ändringar får för konsekvenser. Du kan inte göra uppehåll mitt i en pågående kurs. I detta fall behöver du avbryta kursen för att sedan ansöka igen när det är aktuellt.

Sjukdom

Vad gör jag om jag blir sjuk?
Om du blir sjuk under din studietid ska du kontakta din skola, CSN och Försäkringskassan. Sjukanmäl dig så snabbt som möjligt. Klicka här för att komma till CSN:s hemsida för mer information

F-prövning

Jag har fått ett F i en kurs som jag studerat inom vuxenutbildningen, hur gör jag för att läsa upp det?
Du har rätt att göra en kostnadsfri prövning om du har fått ett F-betyg i en kurs. Kontakta skolan för att komma överens om när din prövning ska genomföras. 

Ändra studietakt

Hur gör jag om jag behöver ändra studietakt?
Om du har behov av att ändra studietakt kontaktar du skolan som du studerar på direkt. Kom ihåg att kontakta CSN om du har ansökt om bidrag och/eller lån för att se vad dina ändringar får för konsekvenser.

Folkbokförd i en annan kommun men vill studera i Alvesta kommun

Vad gäller om jag är folkbokförd i en annan kommun men vill läsa i Alvesta?
Du ska i första hand prata med vuxenutbildningen i din hemkommun. Efter det gör du ansökan här på vår ansökningssida som du sedan skriver ut (ansökan lägger sig som en pdf under Dokument på Mina Sidor). Ansökan skickar du sedan till vuxenutbildningen i din hemkommun, som sedan skickar ett yttrande vidare till oss på Alvesta kommun. Behöver du hjälp med detta är du välkommen att kontakta oss via telefon eller mail, allbolarcenter@alvesta.se, 0472-150 00.

Folkbokförd i Alvesta kommun men vill studera i en annan kommun

Vad gäller om jag är folkbokförd i Alvesta kommun men vill studera i en annan kommun?
Ansök till utbildningen i den kommunen du vill studera i och skicka sedan in din ansökan till oss på vuxenutbildningen i Alvesta kommun. För att din ansökan ska vara komplett ska du förutom ansökningsblanketten även bifoga kopior på alla dina tidigare betyg, intyg eller utlåtanden. Förutom detta behöver du också skriva en tydlig motivering till varför du vill gå utbildningen, berätta om din eventuella arbetslivserfarenhet samt berätta om varför du söker utbildningen på annan ort.

Bedömning av utländsk utbildning

Jag har en utländsk gymnasieexamen och vill söka in till universitet/högskola. Hur går jag tillväga?
Du som har en avslutad gymnasieutbildning från ett annat land kan vända dig till Universitets- och högskolerådet för bedömning av dina betyg.
Klicka här för att läsa mer om bedömning av utländsk utbildning på UHR:s hemsida

Betygssystemet

Hur fungerar betygssystemet inom vuxenutbildningen?
Du får betyg på varje avslutad kurs. Det finns två olika betygsskalor som används inom kommunal vuxenutbildning. Inom komvux på gymnasial nivå har betygsskalan sex steg F, E, D, C, B och A. Har du inte nått målen för godkänt resultat får du betyget F. Inom komvux på grundläggande nivå och komvux i svenska för invandrare (sfi) används betygen Godkänt (G) och Icke godkänt (I). Om det saknas underlag, till exempel på grund av bristande närvaro, kan inte betyg sättas. Då markeras detta med ett streck.

Utdrag ut betygskatalogen

Hur gör jag för att få mina betyg hemskickade?
Om du har läst på Allbo Lärcenter kontaktar du oss via allbolarcenter@alvesta.se för att få dina betyg hemskickade. 

Betygsrapportering

Rapporteras mina betyg automatiskt till antagning.se när jag ansöker till högskola/universitet?

Vuxenutbildningen i Alvest akommun är anslutna till den nationella betygsdatabasen. Det innebär att dina betyg på kurser du läst hos oss automatiskt förs över till antagning.se.
Klicka här för att läsa mer om betygsdatabasen på antagning.se

Varför syns inte alla betyg och poäng på antagning.se? Antagning.se hämtar bara uppgifter om betyg när du gör en anmälan till en utbildning på antagning.se. Har du inte gjort en anmälan kan du inte se dina senaste resultat under Mina meriter.
Klicka här för att läsa mer på antagning.se

Kostnad för studier

Kostar det något att läsa inom vuxenutbildningen?

Nej, alla utbildningar inom vuxenutbildningen är kostnadsfria. Du måste däremot själv bekosta böcker, kursmaterial, resor till och från skola, resor till och från praktik m.m. Du har rätt att söka studiemedel när du läser på grundläggande och gymnasial nivå. Det gör du hos Centrala studiestödsnämnden, CSN.

Studiestartsstöd

När kan jag boka in en tid med en studie- och yrkesvägledare för att ansöka om studiestartsstöd?

När du är antagen till en utbildning och när du har fått studieplanen med start- och slutdatum från skolan så kan du boka in ett samtal med en studie- och yrkesvägledare för att ansöka om studiestartsstöd. Du kontaktar våra studie- och yrkesvägledare via allbolarcenter@alvesta.se för att boka en tid. 

Klicka här för att läsa mer om CSN:s krav och villkor för att få studiestartsstöd på CNS:s hemsida

Studera SFI

Vem har rätt att studera SFI?

Om du kommer från ett land utanför EU måste du vara folkbokförd i Alvesta kommun, ha fått ditt fullständiga personnummer (10 siffror) och vara minst 16 år. Om du är EU/EES-medborgare eller medborgare i Schweiz ska du ha uppehållsrätt (arbete eller studier) vilket du styrker med ditt pass. Du ska också ha vistelseadress i Alvesta kommun.

Vad gäller för brittiska medborgare efter utträdet ur EU? Sedan 31 december 2020 gäller inte längre EU:s regelverk för britter. Under en övergångsperiod hade britter bosatta i Sverige möjlighet att ansöka om uppehållsstatus i Sverige. De som beviljades uppehållsstatus har fortsatt rätt att betraktas som EU-medborgare och därmed bl.a. rätt till SFI. De som flyttade till Sverige efter 31 december 2020 och därmed inte har kunnat ansöka om uppehållsstatus ska i stället betraktas som s.k. tredjelandsmedborgare. Någon rätt till SFI finns då inte, såvida personen inte kan folkbokföra sig.


Validering

Hur gör jag om jag har arbetslivserfarenhet men saknar formell utbildning?
Då är det möjligt att göra en validering. När du har blivit antagen till en yrkesutbildning kan du göra en validering på din arbetslivserfarenhet. Det betyder att den kunskap du fått inom ditt yrke värderas och dokumenteras i form av betyg. Vid en validering visar du tillsammans med en lärare vilka praktiska och teoretiska kunskaper du har. Läraren sätter ett betyg, som du kan tillgodoräkna dig i din utbildning. På så sätt kan utbildningstiden förkortas.

APL - arbetsplatsförlagt lärande

Vad är APL och hur fungerar det?
APL är en obligatorisk del av yrkesutbildning inom vuxenutbildningen. Under din APL får du chans att vara ute på en arbetsplats och utveckla dina teoretiska kunskaper med stöd av en handledare. Under din APL följer du din handledares arbetsschema, vilket kan innebära APL på dagtid, kvällstid eller helg. Det är skolan du studerar hos som ansvarar för att ordna APL-plats. I utbildningen ingår minst 15% APL, men kan vara mer. APL kan komma att förläggas på annan ort än Alvesta.

Stöd i studierna

Har jag möjlighet att få stöd när jag studerar inom vuxenutbildningen?
Skolan ska kunna ge dig stöd med studierna, om du är i behov av det, i form av extra anpassningar. Extra anpassningar är sådant som läraren kan göra i den dagliga undervisningen, till exempel:

• Hjälp med att planera och strukturera studierna
• Hjälp att förstå texter
• Få ett ämnesområde förklarat på ett annat sätt
• Hjälp med extra färdighetsträning
• Tillgång till anpassade läromedel eller utrustning
• Tillgång till digital teknik med anpassade programvaror


Rapportering till CSN

När rapporterar ni till CSN att jag påbörjat mina studier?
Inga studier rapporteras till CSN innan kursstart. Allbo Lärcenter rapporterar uppgifter till CSN två gånger i veckan och därför kan det vara någon dags fördröjning i rapporteringen. Varför får jag inte mina pengar från CSN? Kontakta i första hand CSN för att ta reda på varför. Jag har fått brev/information från CSN som jag inte förstår. Vad ska jag göra?

Kontakta i första hand CSN för att få hjälp att tyda informationen.

Intyg

Kan jag få ett intyg där mina kunskaper finns dokumenterade?
Du som genomgått en kurs i kommunal vuxenutbildning och vill få dina kunskaper dokumenterade på annat sätt än genom betyg ska få ett intyg. Även du som genomgått validering ska kunna få ett intyg. Ett intyg som utfärdas efter validering ska bland annat innehålla en beskrivning av de kunskaper och kompetenser som du som elev besitter, i förhållande till nationella kurs- och ämnesplaner. Intyget ska även innehålla uppgifter om vilken eller vilka nationella kurser som dina kunskaper och kompetenser helt eller delvis motsvarar.

Information och bilder från Skolverket om det svenska utbildningssystemet.

Komvux

Målen för kommunal vuxenutbildning (Komvux) är att vuxna ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. De ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja sin personliga utveckling. Kommunerna har skyldighet att tillhandahålla kommunal vuxenutbildning.

Kommunal vuxenutbildning omfattar

  • svenska för invandrare (sfi)
  • grundläggande nivå, och
  • gymnasial nivå.

Grundläggande nivå

Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå syftar till att ge vuxna sådana kunskaper som de behöver för att delta i samhälls- och arbetslivet. Den syftar också till att göra fortsatta studier möjliga.

Gymnasial nivå

Syftet med kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå är att ge vuxna kunskaper på en nivå som motsvarar utbildningen i gymnasieskolan. Den kommunala vuxenutbildningen på gymnasial nivå bedrivs i form av kurser och även i form av ett komvuxarbete. Det är samma ämnesplaner och kunskapskrav inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå som inom gymnasieskolan, med undantag för specialidrott. Det kan också finnas andra kurser som utformas efter individuella behov.

Gymnasieexamen kan utfärdas i form av yrkesexamen eller högskoleförberedande examen för den som uppnått 2 400 gymnasiepoäng.

Om kommunal vuxenutbildning

Sfi

Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna personer med annat modersmål än svenska grundläggande kunskaper i svenska språket. I utbildningen får man lära sig och utveckla ett funktionellt andraspråk.

Bidra till ett aktivt deltagande i samhällsliv m.m.

Utbildning i sfi ska också ge språkliga redskap för kommunikation och ett aktivt deltagande i vardags-, samhälls- och arbetsliv. Utbildningen karaktäriseras av att eleven utvecklar en kommunikativ språkförmåga. Det innebär att kunna kommunicera både muntligt och skriftligt utifrån sina behov. Utgångspunkten för utbildningen ska vara den enskildes behov och förutsättningar.

Vuxna ska få grundläggande läs- och skrivfärdigheter

Vidare ska utbildningen ge vuxna invandrare som saknar grundläggande läs- och skrivfärdigheter möjlighet att förvärva sådana. Detta kan gälla såväl analfabeter som elever med kort skolbakgrund, men också elever som är läs- och skrivkunniga men har ett annat skriftspråk.

Vad är SFI?

YH-utbildning

Yrkeshögskolan samlar eftergymnasial yrkesutbildning utanför högskolan. Utbildningarna är utformade i samarbete med arbetslivet för att möta arbetsmarknadens behov av kompetens och leda till jobb. Innehåll och inriktning på utbildningarna kan därför variera över tid beroende på arbetsmarknadens behov.

Det finns både yrkeshögskoleutbildningar (YH-utbildningar) och kvalificerade yrkesutbildningar (KY-utbildningar).

YH-utbildningar

YH-utbildningarna är från ett halvår långa (100 YH-poäng) och uppåt. Fem YH-poäng motsvarar en veckas heltidsstudier. Det innebär att en utbildning på ett år motsvarar 200 YH-poäng, en två-årig utbildning är på 400 YH-poäng etc.

  • Om YH-utbildningen är ett år lång kan den avslutas med en yrkeshögskoleexamen
  • Om YH-utbildningen är två år eller längre kan den avslutas med en kvalificerad yrkeshögskoleexamen. Utbildningen måste då också innehålla minst 25 procent LIA (Lärande i arbete) och ett examensarbete

Observera att YH-poäng inte är samma sak som högskolepoäng (hp). Ett års heltidsstudier på högskolan motsvarar 60 hp.

För att vara behörig till en utbildning inom yrkeshögskolan måste du ha förkunskaper som motsvarar utbildning på gymnasienivå. Men reglerna är generösa och sökande med olika bakgrund har möjlighet att uppfylla behörighetskraven.

På många utbildningar finns det även krav på särskilda förkunskaper som varierar från utbildning till utbildning. Det kan till exempel handla om att du ska ha läst vissa kurser på gymnasiet eller ha viss arbetslivserfarenhet.

Vad är Yrkeshögskolan?