Gå vidare till innehåll

  Skapa konto

Minst 6 tecken

Information om behandling av personuppgifter

När du skapar ett konto samtycker du till att de uppgifter du lämnar i din ansökan registreras och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). De uppgifter som lämnas i ansökan kommer att lagras i vårt studentregister. Hanteringen av personuppgifterna är nödvändig för att ALT ska kunna fullgöra sin uppgift som utbildningsanordnare. Hanteringen sker utifrån de rättsliga grunder som fastslås i dataskyddsförordningen. Se information på vår hemsida (altutbildning.se) för en mer detaljerad beskrivning av vår hantering av personuppgifter.