Gå vidare till innehåll

Tillgänglighetsredogörelse

står bakom den här webbplatsen, open24.ist-asp.com/alt/. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur denna webbplats uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkravet

  • Inmatningsfält i ansökan är inte uppmärkta med vilken typ av innehåll som förväntas. Detta är gjort av säkerhetsskäl för att förhindra att personliga uppgifter lagras på delade datorer. [WCAG 1.3.5 Märk upp vanliga formulärfält i koden]
  • PDF-dokument som skapas i samband med ansökan är inte helt tillgängliga

Vi planerar att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem under 2024.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från denna webbplats som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning ovan, kan du rapportera detta till oss.

Hur vi testat webbplatsen

Funka har gjort en oberoende granskning av denna webbplats. Senaste bedömningen gjordes den 18 mars 2022. Vi gör även löpande manuella granskningar av webbplatsen.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning .