Denna sida visar endast utbudet. Om du vill göra en ansökan så måste du vara inloggad.
Söker...
1 kurspaket
GY Barnskötarutbildning - 42 veckor, VUX5
Vuxenutbildningen Knut Hahn
20 augusti 2018 - 14 juni 2019, 42 veckor
Studiestödspoäng: 1000
Denna utbildning är inte längre sökbar

Förkunskaper
Varje ansökan bedöms individuellt. För att ansökan ska behandlas krävs Personligt brev, Betyg samt ett Utdrag ur Belastningsregistret (beställs hos Polisen).

Målgrupp
Alla som är intresserade att utbilda sig till barnskötare.

Ingående kurser

Lärande och utveckling
PEDLÄR0, 100 poäng
Kursgrupp: VUX185LÄR0
Kurstid: 20 augusti 2018 - 13 januari 2019, 21 veckor
Centralt kursinnehåll
Pedagogiskt arbete
PEGPEA0, 200 poäng
Kursgrupp: VUX185PEA0
Kurstid: 20 augusti 2018 - 13 januari 2019, 21 veckor
Centralt kursinnehåll
Barns lärande och växande
PEDBAS0, 100 poäng
Kursgrupp: VUX185BAS0
Kurstid: 20 augusti 2018 - 13 januari 2019, 21 veckor
Centralt kursinnehåll
Studieförberedande orienteringskurs
KGYORI11B, 100 poäng
Kursgrupp: VUX185ORI11B
Kurstid: 20 augusti - 30 september, 6 veckor
Pedagogiskt ledarskap
PEDPEG0, 100 poäng
Kursgrupp: VUX185PEG0
Kurstid: 14 januari - 14 juni, 22 veckor
Centralt kursinnehåll
Människors miljöer
PEDMÄI0, 100 poäng
Kursgrupp: VUX185MÄI0
Kurstid: 14 januari - 14 juni, 22 veckor
Centralt kursinnehåll
Hälsopedagogik
HALHAL0, 100 poäng
Kursgrupp: VUX185HAL0
Kurstid: 14 januari - 14 juni, 22 veckor
Centralt kursinnehåll
Specialpedagogik 1
SPCSPE01, 100 poäng
Kursgrupp: VUX185SPE01
Kurstid: 14 januari - 14 juni, 22 veckor
Centralt kursinnehåll
Dramapedagogik
PEGDRA0, 100 poäng
Kursgrupp: VUX185DRA0
Kurstid: 14 januari - 14 juni, 22 veckor
Centralt kursinnehåll