Kontakt

Vuxenutbildningen

Om du behöver hjälp i samband med webbansökan, dvs om du får problem då du söker i webbkatalogen och/eller fyller i ansökningsformuläret kontakta

Administratör
Ann-Britt Svensson
tel 0457-61 83 59


 Om du har frågor kring antagning eller övriga studiefrågor kontakta

SYV studie-yrkesvägledare
Carina Emme
carina.emme@ronneby.se
tel 0457-61 85 01

Vuxenutbildningen Ronneby
Fridhemsvägen 8,


SFI

Om du behöver hjälp i samband med webbansökan "Anmälan till SFI" kontakta

Administratör
Maria Persson
tel 0457-61 74 15


SFI Ronneby
Fridhemsvägen 8, Ronneby