Gå vidare till innehåll

Information

Studie- och yrkesvägledare

Hur bokar jag tid med Studie- och yrkesvägledare?
Du bokar tid genom att maila eller ringa någon av våra studie- och yrkesvägledare. Du hittar kontaktuppgifter här: https://www.ostragoinge.se/guc/syv/kontaktuppgifter-syv/

Studiemedel

Hur fungerar det att söka studiemedel?
Att ansöka om studiemedel gör du via CSN, www.csn.se och genom att logga in på ”Mina sidor”. Det kan du göra med Mobilt bank-id eller personlig kod. Följ de anvisningar som finns på hemsidan.
Hur mycket behöver jag läsa för att få heltidsstudier?
Alla kurser du läser omfattar olika många poäng och det är dessa poäng samt antalet veckor som avgör om det räknas som heltidsstudier. 20 poäng/vecka ger dig heltidsstudier. Vi brukar räkna så här: · Under höstterminen behöver du läsa 350 poäng för att det ska räknas som heltid. · Under vårterminen behöver du läsa 450 poäng för att det ska räknas som heltid.
Kostar det något att studera?
All undervisning inom vuxenutbildningen i Östra Göinge är kostnadsfri, däremot behöver du bekosta kurslitteratur på grundläggande och gymnasial nivå samt arbetskläder om du går en yrkesutbildning.

Ansökan

Jag hittar inte kurser/utbildningar jag söker.
Har vi inte en kurs eller yrkesutbildning som du är intresserad av behöver du kontakta studie- och yrkesvägledare för mer information samt ansökan. Studier, ansökningar till andra skolor görs i samråd med skolans studie- och vägledare för att hitta rätt studieplanering för dig.
Kan jag läsa i Östra Göinge om jag bor i en annan kommun?
Om du är folkbokförd i annan kommun och vill läsa i Östra Göinge så kontaktar du vuxenutbildningen där du bor. De tar ett beslut efter att du har gjort en ansökan/studieplan tillsammans med studie- och yrkesvägledaren i din hemkommun.
Kan jag anmäla mig till kurser efter sista ansökningsdag?
Kontakta studie- och yrkesvägledare för att ta reda på om det är möjligt att göra en sen ansökan. Företräde ges till sökande som sökt inom ansökningsperioden.
Jag har skyddad identitet. Hur gör jag för att göra en ansökan?
Om du har skyddad identitet så ska du kontakta Studie- och yrkesvägledare i din hemkommun. Bor du i Östra Göinge kommun, finns kontaktuppgifterna på denna sidan.
Hur gör jag en ansökan?
Hur gör jag om jag inte fått något antagningsbesked?
Kontrollera din skräppost. Det kan hända att det ligger där. Om du ändå inte fått, kontakta Studie- och yrkesvägledare.

Kurslitteratur

Vilken kurslitteratur ska jag ha?
Aktuell kurslitteratur hittar du HÄR
Var kan jag köpa kurslitteratur?
Kolla med elever som redan går på skolan om de vill sälja gammal kurslitteratur, biblioteket om det finns för utlån, olika typer av bokhandel eller nätbokhandel.

Betyg

Kan jag läsa om kurser för att höja mina betyg?
Nej, inte om du redan har godkänt betyg i kursen. För att höja betyg kan du ansöka om prövning. Är du intresserad, kontakta studie- och yrkesvägledare för mer information.
Hur får jag tag på mina betyg?
Information om hur du får ut betyg från Göinge utbildningscenter hittar du HÄR

Skapa konto

Hur skapar jag ett konto med Bank-ID?
Jag har inget Bank.ID. Hur gör jag då?
Göinge utbildningscenter Anpassad vuxenutbildning

Postadress:
Källgatan 12
28972 Sibbhult

Besöksadress:
Källgatan 12

Telefon
044-775 64 00

E-post

Skolans webbplats
www.guc.nu

Göinge utbildningscenter Komvux

Postadress:
Källgatan 12
28972 Sibbhult

Besöksadress:
Källgatan 12

Telefon
044-775 64 00

E-post

Skolans webbplats
www.guc.nu

Göinge utbildningscenter SFI

Postadress:
Bygatan 5
28971 Sibbhult

Besöksadress:
Bygatan 5

Telefon
044-775 64 00

E-post

Skolans webbplats
www.guc.nu

Göinge utbildningscenter Yrkesvux

Postadress:
Källgatan 12
28972 Sibbhult

Besöksadress:
Källgatan 12

Telefon
044-775 64 00

E-post

Skolans webbplats
www.guc.nu

Information och bilder från Skolverket om det svenska utbildningssystemet.

Komvux

Målen för kommunal vuxenutbildning (Komvux) är att vuxna ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. De ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja sin personliga utveckling. Kommunerna har skyldighet att tillhandahålla kommunal vuxenutbildning.

Kommunal vuxenutbildning omfattar

  • svenska för invandrare (sfi)
  • grundläggande nivå, och
  • gymnasial nivå.

Grundläggande nivå

Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå syftar till att ge vuxna sådana kunskaper som de behöver för att delta i samhälls- och arbetslivet. Den syftar också till att göra fortsatta studier möjliga.

Gymnasial nivå

Syftet med kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå är att ge vuxna kunskaper på en nivå som motsvarar utbildningen i gymnasieskolan. Den kommunala vuxenutbildningen på gymnasial nivå bedrivs i form av kurser och även i form av ett komvuxarbete. Det är samma ämnesplaner och kunskapskrav inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå som inom gymnasieskolan, med undantag för specialidrott. Det kan också finnas andra kurser som utformas efter individuella behov.

Gymnasieexamen kan utfärdas i form av yrkesexamen eller högskoleförberedande examen för den som uppnått 2 400 gymnasiepoäng.

Om kommunal vuxenutbildning

Sfi

Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna personer med annat modersmål än svenska grundläggande kunskaper i svenska språket. I utbildningen får man lära sig och utveckla ett funktionellt andraspråk.

Bidra till ett aktivt deltagande i samhällsliv m.m.

Utbildning i sfi ska också ge språkliga redskap för kommunikation och ett aktivt deltagande i vardags-, samhälls- och arbetsliv. Utbildningen karaktäriseras av att eleven utvecklar en kommunikativ språkförmåga. Det innebär att kunna kommunicera både muntligt och skriftligt utifrån sina behov. Utgångspunkten för utbildningen ska vara den enskildes behov och förutsättningar.

Vuxna ska få grundläggande läs- och skrivfärdigheter

Vidare ska utbildningen ge vuxna invandrare som saknar grundläggande läs- och skrivfärdigheter möjlighet att förvärva sådana. Detta kan gälla såväl analfabeter som elever med kort skolbakgrund, men också elever som är läs- och skrivkunniga men har ett annat skriftspråk.

Vad är SFI?

YH-utbildning

Yrkeshögskolan samlar eftergymnasial yrkesutbildning utanför högskolan. Utbildningarna är utformade i samarbete med arbetslivet för att möta arbetsmarknadens behov av kompetens och leda till jobb. Innehåll och inriktning på utbildningarna kan därför variera över tid beroende på arbetsmarknadens behov.

Det finns både yrkeshögskoleutbildningar (YH-utbildningar) och kvalificerade yrkesutbildningar (KY-utbildningar).

YH-utbildningar

YH-utbildningarna är från ett halvår långa (100 YH-poäng) och uppåt. Fem YH-poäng motsvarar en veckas heltidsstudier. Det innebär att en utbildning på ett år motsvarar 200 YH-poäng, en två-årig utbildning är på 400 YH-poäng etc.

  • Om YH-utbildningen är ett år lång kan den avslutas med en yrkeshögskoleexamen
  • Om YH-utbildningen är två år eller längre kan den avslutas med en kvalificerad yrkeshögskoleexamen. Utbildningen måste då också innehålla minst 25 procent LIA (Lärande i arbete) och ett examensarbete

Observera att YH-poäng inte är samma sak som högskolepoäng (hp). Ett års heltidsstudier på högskolan motsvarar 60 hp.

För att vara behörig till en utbildning inom yrkeshögskolan måste du ha förkunskaper som motsvarar utbildning på gymnasienivå. Men reglerna är generösa och sökande med olika bakgrund har möjlighet att uppfylla behörighetskraven.

På många utbildningar finns det även krav på särskilda förkunskaper som varierar från utbildning till utbildning. Det kan till exempel handla om att du ska ha läst vissa kurser på gymnasiet eller ha viss arbetslivserfarenhet.

Vad är Yrkeshögskolan?