• Från och med den 23 december 2019 kan du söka till vissa kurser där det finns några platser kvar! Sista ansökningsdag är den 8 januari 2020!
I maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen – GDPR, General Data Protection Regulation - i kraft i hela EU och ersätter personuppgiftslagen - PUL. Syftet med PUL har varit att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när deras personuppgifter behandlas. Med GDPR förstärks rättigheterna för den enskilde ytterligare genom strängare krav på hur kommunen behandlar personuppgifter.

Information gällande personuppgiftsbehandling (NKC)

För att kunna administrera studieuppgifter såsom betyg, närvaro, kursintyg, studieplan och datorkonto för vuxenutbildningens verksamhet så behandlar Nynäshamns kommun personuppgifter såsom personnummer, namn, adress, användarkonto, telefonnummer och e-postadress.

Personuppgifterna kommer användas i barn- och utbildningsnämndens administrativa- och pedagogiska system för att säkerställa rätt identitet och utföra barn- och utbildningsnämndens uppdrag enligt skollagen med stöd enligt artikel 6.1 punkt c och e, i dataskyddsförordningen.

Personuppgifterna kan även komma att behandlas för intern kontroll och kvalitetssäkring samt överlämnas till andra myndigheter som centrala studiestödsnämnden (CSN), betygsdatabasen UHR och statistiska centralbyrån (SCB), i de fall där kommunen enligt lag eller förordning är skyldig till detta. Personuppgifterna kommer att hanteras och bevaras under den tid som studierna är aktuella. Därefter kommer de att gallras om inte annan lagstiftning, exempelvis arkivlagen, kräver att de sparas.

Personuppgifter kommer även att hanteras av ett så kallat personuppgiftsbiträde[1]. Personuppgiftsbiträdet kommer endast att behandla uppgifterna i enlighet med de syften som personuppgifterna samlats in för. De systemleverantörer barn- och utbildningsnämnden har avtal med har undertecknat ett personuppgiftsbiträdesavtal.Läs mer om GDPR på: nynashamn.se
Just nu kan du söka till:
SFI Våren 2020
Kursstart från: 1 januari 1900
Sista ansökningsdag: 31 december 2099
Vissa kurser har löpande antagning och är alltid sökbara.
Sommar 2020
Kursstart från: 1 juni 2020
Sista ansökningsdag: 22 maj 2020
Hösten 2020 period 1
Kursstart från: 10 augusti 2020
Sista ansökningsdag: 31 maj 2020
Hösten 2020 period 2
Kursstart från: 26 oktober 2020
Sista ansökningsdag: 7 oktober 2020
  • Vem kan söka?

    Du är behörig att studera hos oss från och med 1 juli det år du fyller 20 år eller om du har ett slutbetyg/examensbevis från gymnasieskolan. Är du skriven i annan kommun ansöker du via din hemkommun. För YH-utbildningen kan du söka oavsett vilken hemkommun du bor i. 

    Frågor & Svar

  • Vad kan jag läsa?

    Vi erbjuder ett brett urval av kurser på grundläggande, gymnasienivå, yrkesutbildningar och lärlingsutbildningar.
    Du kan också läsa en Yrkeshögskoleutbildning (YH).