Gå vidare till innehåll
 • Skapa ett konto på campusnynashamn.alvis.se för att ansöka till kurserna som startar 8 januari 2024. Webbansökan stängs 18 december 2023.
Vi har bytt administrativt system och därmed har vi även ny ansökningsportal. Skapa ett nytt konto på ansökningsportalen för att ansöka till kurser som startar 8 januari 2024 eller för att beställa betygsutskrifter.

Webbansökan stängs helt 18 december 2024.
Besök oss och läs mer om oss och våra utbildningar på campusnynashamn.se
I maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen – GDPR, General Data Protection Regulation - i kraft i hela EU och ersätter personuppgiftslagen - PUL. Syftet med PUL har varit att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när deras personuppgifter behandlas. Med GDPR förstärks rättigheterna för den enskilde ytterligare genom strängare krav på hur kommunen behandlar personuppgifter.

Information gällande personuppgiftsbehandling (Campus Nynäshamn)

För att kunna administrera studieuppgifter såsom betyg, närvaro, kursintyg, studieplan och datorkonto för vuxenutbildningens verksamhet så behandlar Nynäshamns kommun personuppgifter såsom personnummer, namn, adress, användarkonto, telefonnummer och e-postadress.

Personuppgifterna kommer användas i barn- och utbildningsnämndens administrativa- och pedagogiska system för att säkerställa rätt identitet och utföra barn- och utbildningsnämndens uppdrag enligt skollagen med stöd enligt artikel 6.1 punkt c och e, i dataskyddsförordningen.

Personuppgifterna kan även komma att behandlas för intern kontroll och kvalitetssäkring samt överlämnas till andra myndigheter som centrala studiestödsnämnden (CSN), betygsdatabasen UHR och statistiska centralbyrån (SCB), i de fall där kommunen enligt lag eller förordning är skyldig till detta. Personuppgifterna kommer att hanteras och bevaras under den tid som studierna är aktuella. Därefter kommer de att gallras om inte annan lagstiftning, exempelvis arkivlagen, kräver att de sparas.

Personuppgifter kommer även att hanteras av ett så kallat personuppgiftsbiträde[1]. Personuppgiftsbiträdet kommer endast att behandla uppgifterna i enlighet med de syften som personuppgifterna samlats in för. De systemleverantörer barn- och utbildningsnämnden har avtal med har undertecknat ett personuppgiftsbiträdesavtal.Läs mer om GDPR på: nynashamn.se
 • Vem kan söka?

  Du är behörig att studera hos oss från och med 1 juli det år du fyller 20 år eller om du har ett slutbetyg/examensbevis från gymnasieskolan. Är du skriven i annan kommun ansöker du via din hemkommun. För YH-utbildningen kan du söka oavsett vilken hemkommun du bor i. 

  Frågor & Svar

 • Vad kan jag läsa?

  Vi erbjuder ett brett urval av kurser på grundläggande, gymnasienivå, yrkesutbildningar och lärlingsutbildningar.
  Du kan också läsa en Yrkeshögskoleutbildning (YH).