Gå vidare till innehåll
  • Svarsbesked för flexibla, när- och distanskurser med start vecka 12 samt yrkesutbildningar med start vecka 14, skickas senast den 11 mars.
Klicka på flikarna nedan för mer information.

* Kursperiod 1 (vecka 2-11) .
Ansökningsperiod vecka 42-46.

* Kursperiod 2 (vecka 12-21) .
Ansökningsperiod vecka 2-7.

* Kursperiod 3 (vecka 22-31) .
Ansökningsperiod vecka 12-17.

* Kursperiod 4 (vecka 32-41) .
Ansökningsperiod vecka 19-24.

* Kursperiod 5 (vecka 42-51) .
Ansökningsperiod vecka 29-37.

Start v. 2: Ansök vecka 42 – 46 (föregående år)
Start v. 7: Ansök vecka 51 – 2
Start v. 12: Ansök vecka 3 – 7
Start v. 17: Ansök vecka 8 – 12
Start v. 22: Ansök vecka 13 – 17

Start v. 32: Ansök vecka 19 – 24
Start v.37: Ansök vecka 29 – 32
Start v.42: Ansök vecka 33 – 37
Start v. 47: Ansök vecka 38 – 42

Start v. 2: Ansök vecka 42 – 46 (föregående år)
Start v. 7: Ansök vecka 51 – 2
Start v. 12: Ansök vecka 3 – 7
Start v. 17: Ansök vecka 8 – 12
Start v. 22: Ansök vecka 13 – 17

Start v. 32: Ansök vecka 19 – 24
Start v.37: Ansök vecka 29 – 32
Start v.42: Ansök vecka 33 – 37
Start v. 47: Ansök vecka 38 – 42

* Kursperiod 1
Startar vecka 4.
Ansökningsperiod vecka 42-46.
Barn- och fritidsutbildningen och Lärlingsutbildningarna ansökningsperiod vecka 42-44.

* Kursperiod 2
Startar vecka 14.
Ansökningsperiod vecka 2-7.
Barn- och fritidsutbildningen och Lärlingsutbildningarna ansökningsperiod vecka 2-5.

* Kursperiod 3
Start vecka 24.
Ansökningsperiod vecka 12-17.

* Kursperiod 4
Startar vecka 34.
Ansökningsperiod vecka 19-24.
Barn- och fritidsutbildningen och Lärlingsutbildningarna ansökningsperiod vecka 19-22.

* Kursperiod 5
Startar vecka 44.
Ansökningsperiod vecka 29-37.
Barn- och fritidsutbildningen och Lärlingsutbildningarna ansökningsperiod vecka 29-35.

Du kan göra en webbansökan till SFI. Vill du ha hjälp med ansökan kontaktar du Kontaktcenter på telefon 011 - 15 00 00.

Svarsbesked för flex, distans- och närstudier skickas senast en vecka innan kursstart.

För yrkes, lärling och kombinationsutbildningar skickas besked senast tre veckor innan kursstart.

Du får svaret via e-post och det publiceras även på Min sida där ansökan gjordes.

Om du har skyddade personuppgifter ska du inte anmäla dig via webbsidan, utan kontakta Vägledningscentrum på telefon 011 - 15 54 40.

Om du avbryter dina studier eller får underkända studieresultat kan det leda till att du får det som kallas karens vid antagning. Karensen räknas från avbrottsdatum eller datum för betygsättning och gäller i 6 månader.

Anmälan till prövningar görs via webbansökan. De behandlas av expeditionen på Källvindsskolan. För mer information kontakta dem.

Telefon: 011 - 15 39 00 (knappval 5)
E-post: komvux@norrkoping.se

För att göra en ansökan till Komvuxarbete behöver du kontakta en Studie- och yrkesvägledare på Vägledningscentrum.

Telefon: 011 - 15 54 40
E-post: vagledningscentrum@norrkoping.se
  • Vem kan söka?

    Du är behörig att studera hos oss från och med 1 juli det år du fyller 20 år eller om du har ett studiebevis/examensbevis från gymnasieskolan. Är du skriven i annan kommun ansöker du via din hemkommun.

    Frågor & Svar

  • Vad kan jag läsa?

    Vi erbjuder ett brett urval av kurser på grundläggande och gymnasienivå. Du kan också läsa en yrkesutbildning, enstaka kurser eller som lärling.