Denna sida visar endast utbudet. Om du vill göra en ansökan så måste du vara inloggad.
Söker...
7 kurspaket
GY Anläggningsförare - Grävmaskin/Hjullastare, YA5ANL-H19
Yrkesakademin
14 oktober 2019 - 27 september 2020, 50 veckor
Studiestödspoäng: 1200
Ansök senast 22/9

Förkunskaper
Grundläggande nivå i både Svenska eller svenska som andraspråk och matematik.

Målgrupp
Överallt där det byggs behövs olika typer av entreprenadmaskiner. För vägbyggen, husgrunder, planeringsarbeten, diken, kabelgrävning och andra byggen där det behövs skickliga anläggningsförare. Utbildningen kan ge kompetens inom olika maskintyper. Du väljer en livsstil när du väljer utbildningen. När du väljer att utbilda dig till anläggningsförare ska du vara: Noggrann – omsorgsfull - kunna planera och organisera - Målinriktad och uthållig - I bra fysisk form och ha god koordination - Bra på att samarbeta - Tycka om att arbeta ensam Flyttbar och flexibel – anläggningsförare veckopendlar ibland till jobben. Det fattas anläggningsförare, både i Östergötland och övriga Sverige. Efter avklarad utbildning, har du goda chanser att få jobb direkt. Utbildningen behövs för att ge en bred och gedigen anställningsbarhet. Många stora entreprenadföretag behöver rekrytera personal. Inom entreprenadbranschen finns många egenföretagare. Medelåldern i branschen är hög, det behövs nya maskinförare. Utbildningen är ca 50 veckor, beroende på dina förkunskaper. Arbetsplatsförlagt lärande (APL) ingår i utbildningen.

Ingående kurser

Anläggningsförare 1
ANAANA01, 200 poäng
Kursgrupp: YA5ANAANA01-H19
Kurstid: 14 oktober 2019 - 27 september 2020, 50 veckor
Centralt kursinnehåll
Anläggningsförare 2
ANAANA02, 200 poäng
Kursgrupp: YA5ANAANA02-H19
Kurstid: 14 oktober 2019 - 27 september 2020, 50 veckor
Centralt kursinnehåll
Anläggningsförare 3
ANAANA03, 200 poäng
Kursgrupp: YA5ANAANA03-H19
Kurstid: 14 oktober 2019 - 27 september 2020, 50 veckor
Centralt kursinnehåll
Anläggningsförare 4
ANAANA04, 200 poäng
Kursgrupp: YA5ANAANA04-H19
Kurstid: 14 oktober 2019 - 27 september 2020, 50 veckor
Centralt kursinnehåll
Anläggningsförare – process
ANAANL0, 100 poäng
Kursgrupp: YA5ANAANL0-H19
Kurstid: 14 oktober 2019 - 27 september 2020, 50 veckor
Centralt kursinnehåll
Anläggning – vägbyggnad
ANLANN0, 100 poäng
Kursgrupp: YA5ANLANN0-H19
Kurstid: 14 oktober 2019 - 27 september 2020, 50 veckor
Centralt kursinnehåll
Anläggning – ledningsbyggnad
ANLANÄ0, 200 poäng
Kursgrupp: YA5ANLANÄ0-H19
Kurstid: 14 oktober 2019 - 27 september 2020, 50 veckor
Centralt kursinnehåll
GY Bygg- och anläggningsprogrammet. Betongarbetare/Ställningsbyggare, YA5BYG-H19
Yrkesakademin
14 oktober 2019 - 27 september 2020, 50 veckor
Studiestödspoäng: 1200
Ansök senast 22/9

Förkunskaper
Grundläggande nivå i svenska/svenska som andraspråk och matematik.

Målgrupp
Grundkurserna ger dig den grundutbildning för att arbeta med byggnation och anläggning som alla byggnadsarbetare behöver. Du får kunskap om hur man bygger rationellt, säkert och miljömässigt samt branschens olika yrken och arbetsprocesser. Därefter vidtar inriktning och specialisering: Betongarbetaren är specialist på arbeten med betong. Du arbetar med armering av betongkonstruktioner, gjutning, golvläggning, montering av betongelement samt mycket annat. Ställningsbyggaren monterar de ställningar som byggets olika yrkesgrupper behöver för att kunna lösa sina uppgifter. Du arbetar med lösa rör och kopplingar och systemställningar. Montering av rullställningar, klätterställningar och hängställningar är också vanligt. Grundutbildningen är ca 30 veckor, beroende på dina förkunskaper. Påbyggnad Betongarbetare ca 20 veckor. Påbyggnad Ställningsbyggare är ca 24 veckor. Arbetsplatsförlagt lärande (APL) ingår i utbildningen.

Ingående kurser

Husbyggnadsprocessen
HUSHUB0, 200 poäng
Kursgrupp: YA5HUSHUB0-H19
Kurstid: 14 oktober 2019 - 27 september 2020, 50 veckor
Centralt kursinnehåll
Husbyggnad 1
HUSHUS01, 100 poäng
Kursgrupp: YA5HUSHUS01-H19
Kurstid: 14 oktober 2019 - 27 september 2020, 50 veckor
Centralt kursinnehåll
Husbyggnad 2
HUSHUS02, 200 poäng
Kursgrupp: YA5HUSHUS02-H19
Kurstid: 14 oktober 2019 - 27 september 2020, 50 veckor
Centralt kursinnehåll
Husbyggnad 3 – ombyggnad
HUSHUS03, 200 poäng
Kursgrupp: YA5HUSHUS03-H19
Kurstid: 14 oktober 2019 - 27 september 2020, 50 veckor
Centralt kursinnehåll
GY El- och energiprogrammet valbara inriktningar, MC5EL-H19
Montico
14 oktober 2019 - 27 september 2020, 50 veckor
Studiestödspoäng: 1100
Ansök senast 22/9

Förkunskaper
Grundläggande nivå i både Svenska eller svenska som andraspråk samt matematik.

Målgrupp
El- och energiprogrammet ger en bred yrkesutbildning för dig som är teknikintresserad och vill arbeta inom data- eller elbranschen. Hos oss får du de teoretiska och praktiska grundkunskaperna som gör att du kan arbeta inom många olika yrken, till exempel automationstekniker, installationselektriker samt industrielektriker. El- och energiprogrammet är i första hand yrkesförberedande men ger även en bra grund för vidare studier inom teknikområdet På El- och energiprogrammet lär du dig att arbeta både praktiskt och teoretiskt. Kurserna ger de grundkunskaper du behöver, oavsett inriktning. Du får sedan fördjupa ditt intresse genom inriktningskurserna och programfördjupning. Arbetsplatsförlagt lärande, APL, är en viktig del i utbildningen som knyter ihop teori och praktik. Utbildningens längd kan variera mellan 30-50v beroende på dina förkunskaper och studietakt samt inriktningsval. Arbetsplatsförlagt lärande (APL) ingår i utbildningen.

Ingående kurser

Datorteknik 1a
DAODAT01a, 100 poäng
Kursgrupp: MC5DAODAT01A-H19
Kurstid: 14 oktober 2019 - 27 september 2020, 50 veckor
Centralt kursinnehåll
Elektromekanik
ELRELK0, 100 poäng
Kursgrupp: MC5ELRELK0-H19
Kurstid: 14 oktober 2019 - 27 september 2020, 50 veckor
Centralt kursinnehåll
Energiteknik 1
ENEENE01, 100 poäng
Kursgrupp: MC5ENEENE01-H19
Kurstid: 14 oktober 2019 - 27 september 2020, 50 veckor
Centralt kursinnehåll
Mekatronik 1
MEKMEK01, 100 poäng
Kursgrupp: MC5MEKMEK01-H19
Kurstid: 14 oktober 2019 - 27 september 2020, 50 veckor
Centralt kursinnehåll
GY Industritekniska programmet - Svets/CNC, MC5IND-H19
Montico
14 oktober 2019 - 27 september 2020, 50 veckor
Studiestödspoäng: 1100
Ansök senast 22/9

Förkunskaper
Grundläggande nivå i både Svenska eller svenska som andraspråk samt matematik.

Målgrupp
Industritekniska programmet är ett brett yrkesprogram som, inom vald yrkesinriktning, ger dig teoretiska och praktiska kunskaperna för att arbeta inom tillverkningsindustrin. Aktuella yrkesområden är processinriktad eller maskinell materialbearbetning och produktframställning, driftsäkerhet och underhåll samt svetsning och annan sammanfogning. Under utbildningens gång utvecklar du förmågan att använda industriell utrustning, bearbeta material, hantera industritekniska processer samt arbeta med kvalitetssäkring för såväl produktion som färdig produkt. Arbetsplatsförlagt lärande, APL, är en viktig del i utbildningen som knyter ihop teori och praktik. Utbildningens längd: Svetstekniska utbildningen är cirka 43 veckor. Verkstadsteknik/CNC utbildningen är cirka 45 veckor Utbildningens längd kan variera beroende på dina förkunskaper och studietakt. Arbetsplatsförlagt lärande (APL) ingår i utbildningen.

Ingående kurser

Industritekniska processer 1
INUINU01, 100 poäng
Kursgrupp: MC5INUINU01-H19
Kurstid: 14 oktober 2019 - 27 september 2020, 50 veckor
Centralt kursinnehåll
Människan i industrin 1
MÄIMÄN01, 100 poäng
Kursgrupp: MC5MÄIMÄN01-H19
Kurstid: 14 oktober 2019 - 27 september 2020, 50 veckor
Centralt kursinnehåll
Produktionskunskap 1
PRDPRO01, 100 poäng
Kursgrupp: MC5PRDPRO01-H19
Kurstid: 14 oktober 2019 - 27 september 2020, 50 veckor
Centralt kursinnehåll
Produktionsutrustning 1
PRUPRD01S, 100 poäng
Kursgrupp: MC5PRUPRD01S-H19
Kurstid: 14 oktober 2019 - 27 september 2020, 50 veckor
Centralt kursinnehåll
Tillverkningsunderlag 1
TILTIL01, 100 poäng
Kursgrupp: MC5TILTIL01-H19
Kurstid: 14 oktober 2019 - 27 september 2020, 50 veckor
Centralt kursinnehåll
GY Restaurang- och livsmedel, AS5RES-H19
Astar
14 oktober 2019 - 25 september 2020, 50 veckor
Studiestödspoäng: 1500
Ansök senast 22/9

Förkunskaper
Grundskolekompetens eller motsvarande med godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk. Litteraturkostnad, arbetskläder mm Cirka 3500 kr för hela utbildningen.

Målgrupp
Vår utbildning tar dig ett steg närmare din dröm. Du hamnar mitt i en spännande bransch där saker hela tiden förändras och efterfrågan på kunniga kockar ökar. Efter fullgjorda studier kan du arbeta som kock inom Restaurang & Storkök. På Astar möter du utbildare med gedigen erfarenhet och hög kompetens inom restaurang- och storköksbranschen. Den individuella studieplanen styr din kurslängd. Du har möjlighet att forma din egen utbildning beroende på mål och intresse genom att välja två tillvalskurser på max 200 p.

Ingående kurser

Hygien
HYGHYG0, 100 poäng
Kursgrupp: AS5HYGHYG0-H19
Kurstid: 14 oktober 2019 - 25 september 2020, 50 veckor
Centralt kursinnehåll
Introduktion till Yrkesutbildning
KGYORI11D, 100 poäng
Kursgrupp: AS5KGYORI11D-H19
Kurstid: 14 oktober 2019 - 25 september 2020, 50 veckor
Livsmedels- och näringskunskap 1
LIVLIV01, 100 poäng
Kursgrupp: AS5LIVLIV01-H19
Kurstid: 14 oktober 2019 - 25 september 2020, 50 veckor
Centralt kursinnehåll
Matlagning 1
MALMAL01, 100 poäng
Kursgrupp: AS5MALMAL01-H19
Kurstid: 14 oktober 2019 - 25 september 2020, 50 veckor
Centralt kursinnehåll
Branschkunskap inom restaurang och livsmedel
MÅTBRC0, 100 poäng
Kursgrupp: AS5MÅTBRC0-H19
Kurstid: 14 oktober 2019 - 25 september 2020, 50 veckor
Centralt kursinnehåll
GY VVS- och fastighetsprogrammet. VVS-Montör/Fastighetstekniker, YA5VVS-H19
Yrkesakademin
14 oktober 2019 - 27 september 2020, 50 veckor
Studiestödspoäng: 1200
Ansök senast 22/9

Förkunskaper
Grundläggande nivå i både Svenska eller svenska som andraspråk och matematik. Svenskt B-körkort eller motsvarande är meriterande när du söker arbete efter utbildningen. Engelska är meriterande.

Målgrupp
En VVS-montör, 1100 p, eller rörmokare som de också kallas, arbetar med att montera rör och system som gör att vi får bra inomhusmiljö och kan duscha och tvätta. De arbetar i bostäder, på sjukhus, affärshus, kontor och andra byggnader. Du lär dig att jobba med både traditionellt hantverk men också med ny teknik. Du ska kunna läsa ritningar och tänka kreativt. Fastighetstekniker, 1200 p, ansvarar för drift, skötsel och underhåll av fastigheters tekniska system. Exempel på arbetsuppgifter som ofta ingår i arbetet: Ansvara för värme- och ventilationssystem. Sköta värmeväxlare för fjärrvärme, värmepumpar, fläktar och annan teknisk utrustning. Grundutbildningen är ca 20 veckor, beroende på dina förkunskaper. Påbyggnad VVS-montör ca 30 veckor. Påbyggnad Fastighetstekniker är ca 34 veckor. Arbetsplatsförlagt lärande (APL) ingår i utbildningen.

Ingående kurser

Praktisk ellära
ELLPRA0, 100 poäng
Kursgrupp: YA5ELLPRA0-H19
Kurstid: 14 oktober 2019 - 27 september 2020, 50 veckor
Centralt kursinnehåll
Systemuppbyggnad
SYSSYT0, 100 poäng
Kursgrupp: YA5SYSSYT0-H19
Kurstid: 14 oktober 2019 - 27 september 2020, 50 veckor
Centralt kursinnehåll
Värmelära
SYSVÄM0, 100 poäng
Kursgrupp: YA5SYSVÄM0-H19
Kurstid: 14 oktober 2019 - 27 september 2020, 50 veckor
Centralt kursinnehåll
Verktygs- och materialhantering
VEKVEK0, 100 poäng
Kursgrupp: YA5VEKVEK0-H19
Kurstid: 14 oktober 2019 - 27 september 2020, 50 veckor
Centralt kursinnehåll
GY Vård och omsorgsutbildning, totalt 1600p, schemalagd heltid, VO5-19
Komvux Yrkesutbildning
14 oktober 2019 - 28 maj 2021, 85 veckor
Studiestödspoäng: 1600
Ansök senast 22/9

Förkunskaper
Grundskola eller motsvarande. Godkänt betyg i Svenska/Svenska som andraspråk på grundskolenivå eller motsvarande kunskaper

Målgrupp
Lektionsbaserad utbildning. Heltid Vård- och omsorgsutbildningen är på gymnasial nivå och omfattar 1600p. Heltidsstudier innebär 20p per studievecka. Lärplattformen It´s learning används, vilket kräver datorvana och tillgång till internet. Lektionsbaserad utbildning innebär att studierna mestadels är skolförlagda. Undervisningen är i form av lärarledda lektioner, praktiska moment, föreläsningar, studiebesök, eget arbete och arbete i grupp. Lektionsbaserad utbildning passar dig som vill ha tät kontakt med lärare och studiekamrater. Kurser som ingår: Vård och omsorgsarbete 1, Hälsopedagogik, Etik och människans livsvillkor, Vård om omsorgsarbete 2, Specialpedagogik 1, Psykiatri 1, Medicin 1, Psykologi 1, Samhällskunskap 1a1, Svenska/Svenska som andraspråk 1, Programfördjupning 300p,

Kursstartsinformation
Start den 14 oktober kl 10:00 i elevpaus Sprängstensgatan 1D

Ingående kurser

Vård- och omsorgsarbete 1
VÅRVÅR01, 200 poäng
Kursgrupp: Y5VÅR01-VO5-19
Kurstid: 14 oktober - 20 december, 10 veckor
Centralt kursinnehåll