Denna sida visar endast utbudet. Om du vill göra en ansökan så måste du vara inloggad.
Söker...
8 kurspaket
GY Anläggningsförare - Grävmaskin/Hjullastare, YA2ANL-V20
Yrkesakademin
16 mars 2020 - 14 mars 2021, 52 veckor
Studiestödspoäng: 1200
Ansök senast 23/2

Förkunskaper
Grundläggande nivå i både Svenska eller svenska som andraspråk och matematik.

Målgrupp
Överallt där det byggs behövs olika typer av entreprenadmaskiner. För vägbyggen, husgrunder, planeringsarbeten, diken, kabelgrävning och andra byggen där det behövs skickliga anläggningsförare. Utbildningen kan ge kompetens inom olika maskintyper. Du väljer en livsstil när du väljer utbildningen. När du väljer att utbilda dig till anläggningsförare ska du vara: Noggrann – omsorgsfull - kunna planera och organisera - Målinriktad och uthållig - I bra fysisk form och ha god koordination - Bra på att samarbeta - Tycka om att arbeta ensam Flyttbar och flexibel – anläggningsförare veckopendlar ibland till jobben. Det fattas anläggningsförare, både i Östergötland och övriga Sverige. Efter avklarad utbildning, har du goda chanser att få jobb direkt. Utbildningen behövs för att ge en bred och gedigen anställningsbarhet. Många stora entreprenadföretag behöver rekrytera personal. Inom entreprenadbranschen finns många egenföretagare. Medelåldern i branschen är hög, det behövs nya maskinförare. Utbildningen är ca 50 veckor, beroende på dina förkunskaper. Arbetsplatsförlagt lärande (APL) ingår i utbildningen.

Ingående kurser

Anläggningsförare 1
ANAANA01, 200 poäng
Kursgrupp: YA2ANAANA01-V20
Kurstid: 16 mars - 30 juni, 52 veckor
Centralt kursinnehåll
Anläggningsförare 2
ANAANA02, 200 poäng
Kursgrupp: YA2ANAANA02-V20
Kurstid: 16 mars - 30 juni, 52 veckor
Centralt kursinnehåll
Anläggningsförare 3
ANAANA03, 200 poäng
Kursgrupp: YA2ANAANA03-V20
Kurstid: 16 mars - 30 juni, 52 veckor
Centralt kursinnehåll
Anläggningsförare 4
ANAANA04, 200 poäng
Kursgrupp: YA2ANAANA04-V20
Kurstid: 16 mars - 30 juni, 52 veckor
Centralt kursinnehåll
Anläggningsförare – process
ANAANL0, 100 poäng
Kursgrupp: YA2ANAANL0-V20
Kurstid: 16 mars - 30 juni, 52 veckor
Centralt kursinnehåll
Anläggning – vägbyggnad
ANLANN0, 100 poäng
Kursgrupp: YA2ANLANN0-V20
Kurstid: 16 mars - 30 juni, 52 veckor
Centralt kursinnehåll
Anläggning – ledningsbyggnad
ANLANÄ0, 200 poäng
Kursgrupp: YA2ANLANÄ0-V20
Kurstid: 16 mars - 30 juni, 52 veckor
Centralt kursinnehåll
GY Bygg- och anläggningsprogrammet. Betongarbetare/Ställningsbyggare, YA2BYG-V20
Yrkesakademin
16 mars 2020 - 28 februari 2021, 50 veckor
Studiestödspoäng: 1200
Ansök senast 23/2

Förkunskaper
Grundläggande nivå i svenska/svenska som andraspråk och matematik.

Målgrupp
Grundkurserna ger dig den grundutbildning för att arbeta med byggnation och anläggning som alla byggnadsarbetare behöver. Du får kunskap om hur man bygger rationellt, säkert och miljömässigt samt branschens olika yrken och arbetsprocesser. Därefter vidtar inriktning och specialisering: Betongarbetaren är specialist på arbeten med betong. Du arbetar med armering av betongkonstruktioner, gjutning, golvläggning, montering av betongelement samt mycket annat. Ställningsbyggaren monterar de ställningar som byggets olika yrkesgrupper behöver för att kunna lösa sina uppgifter. Du arbetar med lösa rör och kopplingar och systemställningar. Montering av rullställningar, klätterställningar och hängställningar är också vanligt. Grundutbildningen är ca 30 veckor, beroende på dina förkunskaper. Påbyggnad Betongarbetare ca 20 veckor. Påbyggnad Ställningsbyggare är ca 24 veckor. Arbetsplatsförlagt lärande (APL) ingår i utbildningen.

Ingående kurser

Husbyggnadsprocessen
HUSHUB0, 200 poäng
Kursgrupp: YA2HUSHUB0-V20
Kurstid: 16 mars - 30 juni, 50 veckor
Centralt kursinnehåll
Husbyggnad 1
HUSHUS01, 100 poäng
Kursgrupp: YA2HUSHUS01-V20
Kurstid: 16 mars - 30 juni, 50 veckor
Centralt kursinnehåll
Husbyggnad 2
HUSHUS02, 200 poäng
Kursgrupp: YA2HUSHUS02-V20
Kurstid: 16 mars - 30 juni, 50 veckor
Centralt kursinnehåll
Husbyggnad 3 – ombyggnad
HUSHUS03, 200 poäng
Kursgrupp: YA2HUSHUS03-V20
Kurstid: 16 mars - 30 juni, 50 veckor
Centralt kursinnehåll
GY El- och energiprogrammet valbara inriktningar, MC2EL-V20
Montico
16 mars 2020 - 28 februari 2021, 50 veckor
Studiestödspoäng: 1100
Ansök senast 23/2

Förkunskaper
Grundläggande nivå i både Svenska eller svenska som andraspråk samt matematik.

Målgrupp
El- och energiprogrammet ger en bred yrkesutbildning för dig som är teknikintresserad och vill arbeta inom data- eller elbranschen. Hos oss får du de teoretiska och praktiska grundkunskaperna som gör att du kan arbeta inom många olika yrken, till exempel automationstekniker, installationselektriker samt industrielektriker. El- och energiprogrammet är i första hand yrkesförberedande men ger även en bra grund för vidare studier inom teknikområdet På El- och energiprogrammet lär du dig att arbeta både praktiskt och teoretiskt. Kurserna ger de grundkunskaper du behöver, oavsett inriktning. Du får sedan fördjupa ditt intresse genom inriktningskurserna och programfördjupning. Arbetsplatsförlagt lärande, APL, är en viktig del i utbildningen som knyter ihop teori och praktik. Utbildningens längd kan variera mellan 30-50v beroende på dina förkunskaper och studietakt samt inriktningsval. Arbetsplatsförlagt lärande (APL) ingår i utbildningen.

Ingående kurser

Datorteknik 1a
DAODAT01a, 100 poäng
Kursgrupp: MC2DAIDAT01A-V20
Kurstid: 16 mars - 30 juni, 50 veckor
Centralt kursinnehåll
Elektromekanik
ELRELK0, 100 poäng
Kursgrupp: MC2ELRELK0-V20
Kurstid: 16 mars - 30 juni, 50 veckor
Centralt kursinnehåll
Energiteknik 1
ENEENE01, 100 poäng
Kursgrupp: MC2ENEENE01-V20
Kurstid: 16 mars - 30 juni, 50 veckor
Centralt kursinnehåll
Mekatronik 1
MEKMEK01, 100 poäng
Kursgrupp: MC2MEKMEK01-V20
Kurstid: 16 mars - 30 juni, 50 veckor
Centralt kursinnehåll
GY Industritekniska programmet - Svets/CNC, MC2IND-V20
Montico
16 mars 2020 - 28 februari 2021, 50 veckor
Studiestödspoäng: 1100
Ansök senast 23/2

Förkunskaper
Grundläggande nivå i både Svenska eller svenska som andraspråk samt matematik.

Målgrupp
Industritekniska programmet är ett brett yrkesprogram som, inom vald yrkesinriktning, ger dig teoretiska och praktiska kunskaperna för att arbeta inom tillverkningsindustrin. Aktuella yrkesområden är processinriktad eller maskinell materialbearbetning och produktframställning, driftsäkerhet och underhåll samt svetsning och annan sammanfogning. Under utbildningens gång utvecklar du förmågan att använda industriell utrustning, bearbeta material, hantera industritekniska processer samt arbeta med kvalitetssäkring för såväl produktion som färdig produkt. Arbetsplatsförlagt lärande, APL, är en viktig del i utbildningen som knyter ihop teori och praktik. Utbildningens längd: Svetstekniska utbildningen är cirka 43 veckor. Verkstadsteknik/CNC utbildningen är cirka 45 veckor Utbildningens längd kan variera beroende på dina förkunskaper och studietakt. Arbetsplatsförlagt lärande (APL) ingår i utbildningen.

Ingående kurser

Industritekniska processer 1
INUINU01, 100 poäng
Kursgrupp: MC2INUINU01-V20
Kurstid: 16 mars - 30 juni, 50 veckor
Centralt kursinnehåll
Människan i industrin 1
MÄIMÄN01, 100 poäng
Kursgrupp: MC202MÄN01-V20
Kurstid: 16 mars - 30 juni, 50 veckor
Centralt kursinnehåll
Produktionskunskap 1
PRDPRO01, 100 poäng
Kursgrupp: MC2PRDPRO01-V20
Kurstid: 16 mars - 30 juni, 50 veckor
Centralt kursinnehåll
Produktionsutrustning 1
PRUPRD01S, 100 poäng
Kursgrupp: MC2PRUPRD01S-V20
Kurstid: 16 mars - 30 juni, 50 veckor
Centralt kursinnehåll
Tillverkningsunderlag 1
TILTIL01, 100 poäng
Kursgrupp: MC2TILTIL01-V20
Kurstid: 16 mars - 30 juni, 50 veckor
Centralt kursinnehåll
GY Restaurang- och livsmedel, AS2RES-V20
Astar
16 mars 2020 - 28 februari 2021, 50 veckor
Studiestödspoäng: 1600
Ansök senast 23/2

Förkunskaper
Grundskolekompetens eller motsvarande med godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk. Litteraturkostnad, arbetskläder mm Cirka 3500 kr för hela utbildningen.

Målgrupp
Vår utbildning tar dig ett steg närmare din dröm. Du hamnar mitt i en spännande bransch där saker hela tiden förändras och efterfrågan på kunniga kockar ökar. Efter fullgjorda studier kan du arbeta som kock inom Restaurang & Storkök. På Astar möter du utbildare med gedigen erfarenhet och hög kompetens inom restaurang- och storköksbranschen. Den individuella studieplanen styr din kurslängd. Du har möjlighet att forma din egen utbildning beroende på mål och intresse genom att välja två tillvalskurser på max 200 p.

Ingående kurser

Hygien
HYGHYG0, 100 poäng
Kursgrupp: AS2HYGHYG0-V20
Kurstid: 16 mars 2020 - 28 februari 2021, 50 veckor
Centralt kursinnehåll
Introduktion till Yrkesutbildning
KGYORI11D, 100 poäng
Kursgrupp: AS2KGYORI11D-V20
Kurstid: 16 mars 2020 - 28 februari 2021, 50 veckor
Livsmedels- och näringskunskap 1
LIVLIV01, 100 poäng
Kursgrupp: AS2LIVLIV01-V20
Kurstid: 16 mars 2020 - 28 februari 2021, 50 veckor
Centralt kursinnehåll
Matlagning 1
MALMAL01, 100 poäng
Kursgrupp: AS2MALMAL02-V20
Kurstid: 16 mars 2020 - 28 februari 2021, 50 veckor
Centralt kursinnehåll
Branschkunskap inom restaurang och livsmedel
MÅTBRC0, 100 poäng
Kursgrupp: AS2MÅTBRC0-V20
Kurstid: 16 mars 2020 - 28 februari 2021, 50 veckor
Centralt kursinnehåll
GY Vård och omsorgsutbildning, totalt 1600p, schemalagd heltid, VO2-V20
Komvux Yrkesutbildning
16 mars 2020 - 19 december 2021, 92 veckor
Studiestödspoäng: 1600
Ansök senast 23/2

Förkunskaper
Grundskola eller motsvarande. Godkänt betyg i Svenska/Svenska som andraspråk på grundskolenivå eller motsvarande kunskaper

Målgrupp
Lektionsbaserad utbildning. Heltid Vård- och omsorgsutbildningen är på gymnasial nivå och omfattar 1600p. Heltidsstudier innebär 20p per studievecka. Lärplattformen It´s learning används, vilket kräver datorvana och tillgång till internet. Lektionsbaserad utbildning innebär att studierna mestadels är skolförlagda. Undervisningen är i form av lärarledda lektioner, praktiska moment, föreläsningar, studiebesök, eget arbete och arbete i grupp. Lektionsbaserad utbildning passar dig som vill ha tät kontakt med lärare och studiekamrater. Kurser som ingår: Vård och omsorgsarbete 1, Hälsopedagogik, Etik och människans livsvillkor, Vård om omsorgsarbete 2, Specialpedagogik 1, Psykiatri 1, Medicin 1, Psykologi 1, Samhällskunskap 1a1, Svenska/Svenska som andraspråk 1, Programfördjupning 300p,

Ingående kurser

Hälsopedagogik
HALHAL0, 100 poäng
Kursgrupp: Y2HALHAL0-V02-20
Kurstid: 16 mars - 30 juni, 10 veckor
Centralt kursinnehåll
Specialpedagogik 1
SPCSPE01, 100 poäng
Kursgrupp: Y2SPCSPE01-V02-20
Kurstid: 16 mars - 30 juni, 10 veckor
Centralt kursinnehåll
Vård- och omsorgsarbete 1
VÅRVÅR01, 200 poäng
Kursgrupp: Y2VÅRVÅR01-VO2-20
Kurstid: 16 mars - 30 juni, 9 veckor
Centralt kursinnehåll
GY Yrkesförare godstransporter, lastbil, YA2YF-V20
Yrkesakademin
16 mars 2020 - 28 februari 2021, 50 veckor
Studiestödspoäng: 800
Ansök senast 23/2

Förkunskaper
Grundläggande nivå i svenska/svenska som andraspråk och matematik. Fylla 21 år före utbildningens slut. Inneha svenskt B-körkort. Kopia på körkort krävs innan vi kan behandla din ansökan. Uppfylla Trafikverkets krav för att få ta körkort klass C,CE.

Målgrupp
Yrkesförare godstrafik - du lär dig allt du behöver för att kunna jobba med lastbilstransporter. Det handlar inte bara om att kunna köra, du måste också kunna lagar och regler om allt från trafikregler till lastning och lossning, regler som rör sömn, kost och hälsa. Du lär dig även om olika fordon, arbetsmiljö och säkerhet. Du kommer erbjudas möjlighet att avlägga prov för att få Yrkeskompetensbevis, C-körkort och CE-körkort. Klarar du det, är vägen till jobben öppen, efterfrågan är stor. Transportbranschen är stor, du kommer att få många möjligheter att välja inriktning. Utbildningstiden är ca 40 veckor, beroende på dina förkunskaper. Första delen, 600 poäng, är på ca 30 veckor. Sedan tillkommer tungt släp, 200 poäng, ca 10 veckor. Arbetsplatsförlagt lärande (APL) ingår i utbildningen.

Ingående kurser

Godshantering – vux
GODGOD1, 100 poäng
Kursgrupp: YA2GODGOD1-V20
Kurstid: 16 mars - 30 juni, 50 veckor
Centralt kursinnehåll
Godstrafik
GOSGOD0, 200 poäng
Kursgrupp: YA2GOSGOD0-V20
Kurstid: 16 mars - 30 juni, 50 veckor
Centralt kursinnehåll
Fordonskombinationer – godstransporter
TRAFOR0, 200 poäng
Kursgrupp: YA2TRAFOR0-V20
Kurstid: 16 mars - 30 juni, 50 veckor
Centralt kursinnehåll
Yrkestrafik – vux
TRAYRK1, 300 poäng
Kursgrupp: YA2TRAYRK1-YFV20
Kurstid: 16 mars - 30 juni, 50 veckor
Centralt kursinnehåll
GY Yrkesförare persontransporter, buss, YA2BUS-V20
Yrkesakademin
16 mars - 6 september, 25 veckor
Studiestödspoäng: 500
Ansök senast 23/2

Förkunskaper
Grundläggande nivå i svenska/svenska som andraspråk. Fylla 21 år före utbildningens slut, för att köra buss på landsväg 23 år Inneha svenskt B-körkort. Kopia på körkort krävs innan vi kan behandla din ansökan! Uppfylla Trafikverkets krav för att få ta körkort klass D.

Målgrupp
Utbildningen Yrkesförare Bussförare ger dig både gymnasiebetyg och kompetens för att yrkesmässigt arbeta som bussförare. Du lär dig inte bara att köra, du får också den yrkeskompetens som branschen kräver. För bussförare finns goda möjligheter att få jobb. Du kan köra expressbuss, färdtjänst eller linjetrafik. Turist- och beställningstrafik ger också många jobb. Bussförare är ansiktet utåt, därför är service och kundbemötande en viktig del. Efter godkända kurser du att kommer erbjudas möjlighet att avlägga prov för att få Yrkeskompetensbevis och D-körkort. Klarar du det, är vägen till jobben öppen, efterfrågan är stor. Utbildningen är ca 25 veckor, beroende på dina förkunskaper. Utbildningen inleds med en orienteringskurs på fyra veckor.

Ingående kurser

Introduktion till Yrkesutbildning
KGYORI11D, 80 poäng
Kursgrupp: YA2KGYORI11D-V20
Kurstid: 16 mars - 30 juni, 25 veckor
Persontrafik – vux
PESPER1, 200 poäng
Kursgrupp: YA2PESPER1-V20
Kurstid: 16 mars - 30 juni, 25 veckor
Centralt kursinnehåll
Yrkestrafik – vux
TRAYRK1, 300 poäng
Kursgrupp: YA2TRAYRK1-V20
Kurstid: 16 mars - 30 juni, 25 veckor
Centralt kursinnehåll