Denna sida visar endast utbudet. Om du vill göra en ansökan så måste du vara inloggad.
Söker...
3 kurspaket
GY Vård och omsorgsutbildning 1600 p, Flexibel Heltid, VOF4-19
Komvux Yrkesutbildning
5 augusti 2019 - 19 mars 2021, 85 veckor
Studiestödspoäng: 1600
Denna utbildning är inte längre sökbar

Förkunskaper
Grundskola eller motsvarande. Godkänt betyg i Svenska/Svenska som andraspråk på grundskolenivå eller motsvarande kunskaper

Målgrupp
Flexibel utbildning. Heltid Vård- och omsorgsutbildningen är på gymnasial nivå och omfattar 1600p. Heltidsstudier innebär 20p per studievecka. Lärplattformen It´s learning används, vilket kräver datorvana och tillgång till internet. Flexibel utbildning innebär att lärarledda lektioner och praktiska moment varvas med självstudier, handledning och föreläsningar. Denna utbildningsform är skolförlagd till cirka två dagar i veckan och övrig tid används för egna studier och handledning. Flexibel utbildning passar dig med studievana och studiedisciplin. Kurser som ingår: Vård och omsorgsarbete 1, Hälsopedagogik, Etik och människans livsvillkor, Vård om omsorgsarbete 2, Specialpedagogik 1, Psykiatri 1, Medicin 1, Psykologi 1, Samhällskunskap 1a1, Svenska/Svenska som andraspråk 1, Programfördjupning 300p, Gymnasiearbete

Ingående kurser

Vård- och omsorgsarbete 1
VÅRVÅR01, 200 poäng
Kursgrupp: Y4VÅR01-VOF-19
Kurstid: 5 augusti - 11 oktober, 10 veckor
Centralt kursinnehåll
Hälsopedagogik
HALHAL0, 100 poäng
Kursgrupp: Y5HAL-VOF-19
Kurstid: 14 oktober - 20 december, 10 veckor
Centralt kursinnehåll
Specialpedagogik 1
SPCSPE01, 100 poäng
Kursgrupp: Y5SPE01-VOF-19
Kurstid: 14 oktober - 20 december, 10 veckor
Centralt kursinnehåll
GY Vård och omsorgsutbildning, totalt 1600p, schemalagd heltid, VO4-19
Komvux Yrkesutbildning
5 augusti 2019 - 19 mars 2021, 85 veckor
Studiestödspoäng: 1600
Denna utbildning är inte längre sökbar

Förkunskaper
Grundskola eller motsvarande. Godkänt betyg i Svenska/Svenska som andraspråk på grundskolenivå eller motsvarande kunskaper

Målgrupp
Lektionsbaserad utbildning. Heltid Vård- och omsorgsutbildningen är på gymnasial nivå och omfattar 1600p. Heltidsstudier innebär 20p per studievecka. Lärplattformen It´s learning används, vilket kräver datorvana och tillgång till internet. Lektionsbaserad utbildning innebär att studierna mestadels är skolförlagda. Undervisningen är i form av lärarledda lektioner, praktiska moment, föreläsningar, studiebesök, eget arbete och arbete i grupp. Lektionsbaserad utbildning passar dig som vill ha tät kontakt med lärare och studiekamrater. Kurser som ingår: Vård och omsorgsarbete 1, Hälsopedagogik, Etik och människans livsvillkor, Hemsjukvård, Vård och omsorgsarbete 2, Specialpedagogik 1, Psykiatri 1, Medicin 1, Psykologi 1, Samhällskunskap 1a1, Svenska/Svenska som andraspråk 1, Programfördjupning 300p, Gymnasiearbete

Ingående kurser

Vård- och omsorgsarbete 1
VÅRVÅR01, 200 poäng
Kursgrupp: Y4VÅR01-VO-19
Kurstid: 5 augusti - 11 oktober, 10 veckor
Centralt kursinnehåll
Specialpedagogik 1
SPCSPE01, 100 poäng
Kursgrupp: Y5SPE01-VO-19
Kurstid: 14 oktober - 20 december, 10 veckor
Centralt kursinnehåll
Hälsopedagogik
HALHAL0, 100 poäng
Kursgrupp: Y5HAL-VO-19
Kurstid: 14 oktober - 20 december, 10 veckor
Centralt kursinnehåll
GY Yrkesförare persontransporter, buss, YA4BUS-H19
Yrkesakademin
5 augusti 2019 - 24 januari 2020, 25 veckor
Studiestödspoäng: 500
Ansök senast 23/6

Förkunskaper
Grundläggande nivå i svenska/svenska som andraspråk. Fylla 21 år före utbildningens slut, för att köra buss på landsväg 23 år Inneha svenskt B-körkort. Kopia på körkort krävs innan vi kan behandla din ansökan! Uppfylla Trafikverkets krav för att få ta körkort klass D.

Målgrupp
Utbildningen Yrkesförare Bussförare ger dig både gymnasiebetyg och kompetens för att yrkesmässigt arbeta som bussförare. Du lär dig inte bara att köra, du får också den yrkeskompetens som branschen kräver. För bussförare finns goda möjligheter att få jobb. Du kan köra expressbuss, färdtjänst eller linjetrafik. Turist- och beställningstrafik ger också många jobb. Bussförare är ansiktet utåt, därför är service och kundbemötande en viktig del. Efter godkända kurser du att kommer erbjudas möjlighet att avlägga prov för att få Yrkeskompetensbevis och D-körkort. Klarar du det, är vägen till jobben öppen, efterfrågan är stor. Utbildningen är ca 25 veckor, beroende på dina förkunskaper. Utbildningen inleds med en orienteringskurs på fyra veckor.

Ingående kurser

Persontrafik – vux
PESPER1, 200 poäng
Kursgrupp: YA4PESPER1-H19
Kurstid: 5 augusti 2019 - 24 januari 2020, 25 veckor
Centralt kursinnehåll
Yrkestrafik – vux
TRAYRK1, 300 poäng
Kursgrupp: YA4TRAYRK1-H19
Kurstid: 5 augusti 2019 - 24 januari 2020, 25 veckor
Centralt kursinnehåll
Introduktion till Yrkesutbildning
KGYORI11D, 80 poäng
Kursgrupp: YA4KGYORI11D-H19
Kurstid: 5 augusti 2019 - 24 januari 2020, 25 veckor