Gå vidare till innehåll

Information

Vad behöver jag tänka på när jag ska börja studera?
För att lyckas med dina studier är det viktigt att du funderar över vilket mål du har med studierna. Det är bra att göra en studieplanering, det hjälper dig att nå ditt mål utan onödiga omvägar. Studie- och yrkesvägledningen hjälper dig att göra en studieplan. Kontakta dem via e-post: vuxsyv@motala.se  
När får jag antagningsbesked?
Antagningsbeskeden skickas senast en vecka innan kursstart. Det skickas till din e-post som en bifogad pdf-fil. Du måste öppna pdf-filen för att se antagningsbeskedet. Tänk på att kontrollera din skräppost. Du kan även se ditt antagningsbesked på din sida här i Webbansökan. Om du sökt en distanskurs, så får du ett antagningsbesked från oss och du får även ett mejl från distansanordnaren med information om kurslitteratur och hur du startar kursen. Om du inte blivit antagen får du besked på samma sätt, till din e-post.
Vem får studera inom vuxenutbildningen i Motala?
- Du som är folkbokförd i Motala kommun.
- Du som fyller 20 år under året får börja studera efter den 1 juli.
- Du som är under 20 år och har en gymnasieexamen eller studiebevis från gymnasieskolan.
- Du är behörig att studera SFI från 16 år.
Hur söker jag kurser/utbildning om jag har skyddade personuppgifter?
Du som har skyddade personuppgifter ska ta kontakt med vår studie- och yrkesvägledning. Du ska inte göra din ansökan i vår webbansökan utan på en blankett som du får från oss. Du ringer för att få mer information. Telefon: 0141-22 56 26 eller 0141-22 58 93

Vid ett bokat möte ska du ta med ett personbevis och dina tidigare betyg. Tänk på att om du har skyddade personuppgifter måste du beställa personbeviset via Skatteupplysningen, telefon: 0771- 567 567.
Kan jag söka till Anpassad utbildning för vuxna via Webbansökan?
Nej, du gör ansökan via en pappersblankett. Mer information och blankett finns på vuxenutbildningens hemsida.
Kan jag studera i annan kommun än Motala om jag är folkbokförd i Motala?
För att söka en kurs eller en utbildning i en annan kommun gör du så här: - Välj vid vilken vuxenutbildning du vill läsa kurserna/utbildningen - Ansök hos den kommunen som du vill läsa i. Det kan vara på deras webbsida eller på blankett. - När du har gjort din ansökan skickar du den också till:
Antagningskansliet för vuxenutbildning
Box 955
591 29 Motala.
Kom ihåg att bifoga de dokument som behövs, till exempel betyg. Var tydlig i din ansökan. Då går det fortare att handlägga den. Tänk på att vara ute i god tid.
Kan jag studera i Motala om jag bor i en annan kommun?
Om du är folkbokförd i annan kommun och vill läsa kurser i Motala gör du så här:
- Gör en ansökan här i webbansökan.
- Gå in på "Min sida" och öppna ansökan som en pdf-fil. - Skriv ut pdf-filen.
- Skicka ansökan och dina betyg till din hemkommun.

Din hemkommun måste godkänna kurserna du sökt. Tänk på att vara ute i god tid, då handläggningen kring dessa ansökningar tar längre tid.
Kostar det något att studera via Vuxenutbildningen?
Det är gratis att läsa på vuxenutbildningen. När du läser på gymnasienivå får du betala dina böcker själv.
Får jag läsa om kurser för att höja mina betyg?
Du får inte läsa om kurser med godkända betyg, G alternativt E, eller högre. Du kan försöka höja ett betyg genom att göra en prövningar av en tidigare läst kurs. Det kostar 500 kr per kurs. Gällande vårens period 2024, så tar vi inte emot fler anmälningar.
Kan jag söka flera kurspaket?
Ja, du kan ansöka till flera kurspaket, men du kan bara bli antagen till ett av dem. Se till att ha rätt prioritering på kurspaketen. Lägg det du helst vill läsa som nr 1.
Hur mycket behöver jag studera för att få heltidsstudier?
För heltid ska du läsa/studera 20 poäng per vecka. Exempelvis om du läser närstudier 10 veckor, så ska du läsa 200 poäng, för 20 veckor, ska du läsa 400 poäng. Gällande distansstudier, så ska du läsa 100 poäng på fem veckor eller 200 poäng på 10 veckor.
För heltidsstudier ska du räkna med att studera 40 timmar per vecka alltså i genomsnitt 8 timmar per dag.
Tänk på att du inte kan studera på heltid om du har ett arbete.
Hur får jag mitt betyg efter avslutad kurs/utbildning?
Tre veckor efter avslutad kurs, kan du beställa ditt betyg via e-tjänsten Begäran om betyg. Vid frågor kan du kontakta Antagningskansliet för vuxenutbildning via e-post: antagningvux@motala.se 

Tänk på att vara ute i god tid, när du begär ut ett betyg. Gäller det Slutbetyg/Examen, se nästa fråga.
Rapporteras mitt betyg till Beda när jag läst en kurs hos er?
Ja, vuxenutbildningen i Motala är kopplad till den nationella betygsdatabasen, Beda, och skolan rapporterar in betygen dit. Sista rapporteringsdag för våren är 20 juni 2024.

Betygen som anslutna skolor rapporterar in till Nationella betygsdatabasen vidarebefordras till den Statistiska centralbyrån (SCB) och används för antagning till högre studier (antagning.se). Tänk på att dina betyg inte förs över förrän du har gjort en anmälan på Antagning.se. Det brukar ta ett par dagar för betyget att föras över.
Hur får jag ett Slutbetyg/Examen från Vuxenutbildningen?
Ett slutbetyg eller en examen kan se olika ut beroende på vad du har läst tidigare och vad du har för mål. Det är därför viktigt att du tar hjälp av Studie- och yrkesvägledningen för att upprätta en plan. Till mötet ska du ta med: - Alla dina betyg på gymnasienivå. Betygen ska vara underskrivna av rektor och i original. Om du förlorat dina betyg ska du kontakta arkivet i den kommun du läst för att få en betygskopia. - Eventuella bilagor, såsom beskrivning av specialiseringskurser. Mejla och boka en tid: vuxsyv@motala.se 
För att du säkert ska få ditt betyg inför sista kompletteringsdag till Antagning.se behöver vårens underlag vara klart senast 30 april. För hösten behöver underlag vara klart senast 30 oktober.
Hur fungerar det med studiemedel - CSN?
csn.se kan du läsa mer om studiemedel.
Det är CSN som svarar på frågor om studiemedel. Vänd dig alltid dit i första hand om du har några frågor.
Hur går det till att genomföra validering?
Validering betyder att dina erfarenheter och kompetenser från studier, arbete eller annan verksamhet kartläggs och bedöms. Validering kan till exempel användas för att anpassa en utbildning, förkorta en utbildning eller inför en utbildning. Läs mer om validering.
Kan jag genomföra prövning hos er?
Gällande vårens period 2024, så tar vi inte emot fler anmälningar.
Gällande hösten period 2024, så tar vi emot anmälningar under perioden 1 augusti - 15 september. Vi tar emot max två prövningsanmälningar per person.
Vem kan bedöma mina betyg från mitt hemland?
Universitets och högskolerådet (UHR) bedömer utländska betyg. Läs mer här. Där kan du även ladda upp dina betyg.
Vuxenutbildning SFI

Postadress:
Box 955
59146 Motala

Besöksadress:
Torpavägen 5

Vuxenutbildningen anpassad

Postadress:
Box 955
59129 Motala

Besöksadress:
Smålandsgatan 2

Vuxenutbildningen grundläggande nivå

Postadress:
Torpavägen 5
59146 Motala

Besöksadress:
Torpavägen 5

Vuxenutbildningen gymnasial nivå

Postadress:
Box 955
59129 Motala

Besöksadress:
Smålandsgatan 2

Information och bilder från Skolverket om det svenska utbildningssystemet.

Komvux

Målen för kommunal vuxenutbildning (Komvux) är att vuxna ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. De ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja sin personliga utveckling. Kommunerna har skyldighet att tillhandahålla kommunal vuxenutbildning.

Kommunal vuxenutbildning omfattar

  • svenska för invandrare (sfi)
  • grundläggande nivå, och
  • gymnasial nivå.

Grundläggande nivå

Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå syftar till att ge vuxna sådana kunskaper som de behöver för att delta i samhälls- och arbetslivet. Den syftar också till att göra fortsatta studier möjliga.

Gymnasial nivå

Syftet med kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå är att ge vuxna kunskaper på en nivå som motsvarar utbildningen i gymnasieskolan. Den kommunala vuxenutbildningen på gymnasial nivå bedrivs i form av kurser och även i form av ett komvuxarbete. Det är samma ämnesplaner och kunskapskrav inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå som inom gymnasieskolan, med undantag för specialidrott. Det kan också finnas andra kurser som utformas efter individuella behov.

Gymnasieexamen kan utfärdas i form av yrkesexamen eller högskoleförberedande examen för den som uppnått 2 400 gymnasiepoäng.

Om kommunal vuxenutbildning

Sfi

Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna personer med annat modersmål än svenska grundläggande kunskaper i svenska språket. I utbildningen får man lära sig och utveckla ett funktionellt andraspråk.

Bidra till ett aktivt deltagande i samhällsliv m.m.

Utbildning i sfi ska också ge språkliga redskap för kommunikation och ett aktivt deltagande i vardags-, samhälls- och arbetsliv. Utbildningen karaktäriseras av att eleven utvecklar en kommunikativ språkförmåga. Det innebär att kunna kommunicera både muntligt och skriftligt utifrån sina behov. Utgångspunkten för utbildningen ska vara den enskildes behov och förutsättningar.

Vuxna ska få grundläggande läs- och skrivfärdigheter

Vidare ska utbildningen ge vuxna invandrare som saknar grundläggande läs- och skrivfärdigheter möjlighet att förvärva sådana. Detta kan gälla såväl analfabeter som elever med kort skolbakgrund, men också elever som är läs- och skrivkunniga men har ett annat skriftspråk.

Vad är SFI?

YH-utbildning

Yrkeshögskolan samlar eftergymnasial yrkesutbildning utanför högskolan. Utbildningarna är utformade i samarbete med arbetslivet för att möta arbetsmarknadens behov av kompetens och leda till jobb. Innehåll och inriktning på utbildningarna kan därför variera över tid beroende på arbetsmarknadens behov.

Det finns både yrkeshögskoleutbildningar (YH-utbildningar) och kvalificerade yrkesutbildningar (KY-utbildningar).

YH-utbildningar

YH-utbildningarna är från ett halvår långa (100 YH-poäng) och uppåt. Fem YH-poäng motsvarar en veckas heltidsstudier. Det innebär att en utbildning på ett år motsvarar 200 YH-poäng, en två-årig utbildning är på 400 YH-poäng etc.

  • Om YH-utbildningen är ett år lång kan den avslutas med en yrkeshögskoleexamen
  • Om YH-utbildningen är två år eller längre kan den avslutas med en kvalificerad yrkeshögskoleexamen. Utbildningen måste då också innehålla minst 25 procent LIA (Lärande i arbete) och ett examensarbete

Observera att YH-poäng inte är samma sak som högskolepoäng (hp). Ett års heltidsstudier på högskolan motsvarar 60 hp.

För att vara behörig till en utbildning inom yrkeshögskolan måste du ha förkunskaper som motsvarar utbildning på gymnasienivå. Men reglerna är generösa och sökande med olika bakgrund har möjlighet att uppfylla behörighetskraven.

På många utbildningar finns det även krav på särskilda förkunskaper som varierar från utbildning till utbildning. Det kan till exempel handla om att du ska ha läst vissa kurser på gymnasiet eller ha viss arbetslivserfarenhet.

Vad är Yrkeshögskolan?