Kontakt

Har du frågor kring inloggning med e-legitimation, klicka här  

Har du frågor kring inloggning med användarnamn och lösenord, kontakta Mora vuxenutbildning.
För öppet- och telefontider se www.moravuxenutbildning.se

Om du behöver hjälp i samband med webbansökan, dvs om du får problem då du söker i webbkatalogen och/eller fyller i ansökningsformuläret kan du skicka e-post till antagning@mora.se

Om du har frågor kring studier är du välkommen att kontakta studie- och yrkesvägledare:

Stefan Andersson Lok tel 0250-269 24. stefan.andersson-lok@mora.se
Gymnasial vuxenutbildning i Mora och Gymnasial vuxenutbildning, Grundläggande vuxenutbildning, SFI i Älvdalen.

Maria Hed Hallström tel 0250-269 62. maria.hed@mora.se
Yrkesvux, Yrkeshögskola och Särvux.  

Samordnare:
Anna-Karin Sollgard tel 0250-267 47. anna-karin.sollgard@mora.se
Grundläggande vuxenutbildning och sfi i Mora och Orsa.

eller besök Mora vuxenutbildning på Kristinebergsgatan 8-10. 

För öppet- och telefontider se www.moravuxenutbildning.se