Gå vidare till innehåll

Kontakt

Har du frågor kring inloggning med användarnamn och lösenord, kontakta Kunskapsnavet.
För öppet- och telefontider se http://www.kalmar.se/kunskapsnavet
Om du behöver hjälp i samband med webbansökan, dvs om du får problem då du söker i webbkatalogen och/eller fyller i ansökningsformuläret kan du skicka e-post till kunskapsnavet@kalmar.se 
Om du har frågor kring antagning eller övriga studiefrågor kontakta Kunskapsnavet telefon 010-352 04 20 eller besök Kunskapsnavet, Trädgårdsgatan 18, Kalmar

Om du behöver hjälp i samband med webbansökan till kurser på grundläggande nivå på Axel Weüdelskolan så kan du skicka e-post till komvux@gyf.se