• Ansökan till starten den 22/11 är nu öppen! Sista ansökningsdag är 15/11! Tänk på att du nu söker Kurspaket om du ska läsa till Barnskötare eller Undersköterska!
OBS! Tänk på att du nu söker till hela utbildningen som Barnskötare och Undersköterksa via Kurspaket.

Starter ht 2021

Platsförlagda grundläggande

En del delkurser startar den 18/10, ansökan öppnar den 6/9

Platsförlagda gymnasiala

Kursstart 9 augusti

Flexkurser

Kursstart 22 november, ansökan stänger 15 november
Kursstart 27 december, ansökan stänger 17 december

Kurspaket Barnskötare

Platsförlagd
Kursstart 16 augusti

Distans
Kursstart 16 augusti samt 25 oktober

Kurspaket Undersköterska OBS endast Distans

Kursstart 9 augusti

Sista ansökningsdag är 25 juni 2021 för alla kurser och paket
Ansökan öppnar igen den 26 juli för reservintag till första starten.

Glöm inte:

* Bifoga de dokument som ska vara med ansökan. Betyg, arbetsgivarintyg etc

* Maila oss och bekräfta din ansökan!

För att se vilka kurser som finns hos oss titta i flikarna nedan och välj den som passar Ditt val bäst.
Telefontid:

Varje dag mellan 8.30 - 9.30

Drop-in
Måndagar 14.00 - 16.00
Tisdagar kl. 15.00-17.30
Torsdagar 10.00 - 12.00

Drop - in för SFI

Tisdagar kl. 15.00 - 16.15

För längre ärenden boka ditt besök på telefonnummer eller mail nedan!

046-73 93 60
vagledning.vux@kavlinge.se
Du ansöker till vår barnskötarutbildning via kurspaket. Tänk på att det finns både utbildning som platsförlagd och som distans!

Starter ht 2021

Platsförlagd

Start 16 augusti
Schemalagd ca 3-4 dagar i veckan

Distans

16 augusti samt 25 oktober

Distans innebär att du läser på egen hand med vår lärplattform, Larweb, som stöd. Det förekommer obligatoriska träffar såsom praktiska övningar, laborationer, provskrivningar. För att kunna studera på distans behöver du tillgång till dator samt skapa en Google mejladress.
GRUNDLÄGGANDE NIVÅ
Svenska nationell delkurs 1-4
Svenska som andra språk nationell delkurs 1-4
Engelska nationell delkurs 1-4
Samhällskunskap
Matematik nationell delkurs 1-4

GYMNASIAL NIVÅ

Engelska 5 100 p
Engelska 6 100 p
Engelska 7 100 p
Företagsekonomi 1 100 p
Komvuxarbete
Historia 1a1 50 p
Historia 1a2 50 p
Historia 1b 100 p
Historia 2a 100 p
Matematik 1a, b, c 100 p
Matematik 2a, b, c 100 p
Matematik 3b, c
Matematik 4
Naturkunskap 1a1 50 p
Naturkunskap 1a2 50 p
Naturkunskap 1b 100 p
Naturkunskap 2, 100 p
Psykologi 1 50 p
Psykologi 2a 50 p
Psykiatri 1 100p
Psykiatri 2 100 p
Religion 1 50 p
Religion 2 50 p
Samhällskunskap 1a1 50 p
Samhällskunskap 1a2 50 p
Samhällskunskap 1b 100 p
Samhällskunskap 2 100 p
Specialpedagogik 1 100 p
Specialpedagogik 2 100 p
Svenska 1 100 p
Svenska 2 100 p
Svenska 3 100 p
Svenska som andra språk 1 100 p
Svenska som andra språk 2 100 p
Svenska som andra språk 3 100 p

VÅRD OCH OMSORG
Anatomi och fysiologi 1 50 p
Anatomi och fysiologi 2 50 p
Etik och människans livsvillkor, 100 p
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 100 p Innehåller APL Endast start 27/12
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 100 p
Gerontologi och geriatrik 100 p Innehåller APL Endast start 27/12
Hälso- och sjukvård 1 100 p
Hälso- och sjukvård 2 100 p Innehåller APL
Omvårdnad 1 100 p
Omvårdnad 2 100 p
Psykiatri 1 100 p
Psykiatri 2 100 p
Psykologi 1 50 p
Social omsorg 1 100 p
Social omsorg 2 100 p

BARN OCH FRITID
Barns lärande och växande 100 p
Etnicitet och kulturmöten 100 p
Grundläggande vård och omsorg 100 p
Hälsopedagogik 100 p
Kommunikation 100 p
Lärande och utveckling 100 p
Människors miljöer 100 p
Pedagogiskt ledarskap 100 p
Pedagogiskt arbete 200 p Innehåller APL
Pedagogiska teorier och praktiker 100 p Innehåller APL
Skapande verksamhet 100 p
Specialpedagogik 1 100 p


På Kävlinge Lärcentrum kan du antingen läsa med lärarledda lektioner eller som flex.

Lärarledda kurser startar bara om det finns 5 sökande eller fler.

Flex startar var femte vecka och du väljer själv studieomfattning, 5, 10 eller 20 veckor.

Flex innebär att du läser på egen hand med vår lärplattform, Larweb, som stöd. Det förekommer obligatoriska träffar såsom praktiska övningar, laborationer, provskrivningar. Studiesmedjan har öppet varje tisdag mellan 15-18 för kortare handledning. För att kunna studera på flex behöver du tillgång till dator samt skapa en Google mejladress. Mer specifik information hittar du på kursens webbplats på vår lärplattform.

Om det blir tillräckligt många sökande till en Flexkurs så kan kursen eventuellt också ges som lärarledd.

Som folkbokförd i Kävlinge kommun gör du ansökan till sfi här på sidan.

GÖRA ANSÖKAN - FÖLJ ANVISNINGAR:

1: Klicka på - "ANSÖK NU"
2: Klicka på - "SKAPA KONTO"
3: Du måste skapa eget inlogg - lösenordet ska vara minst 6 tecken.
5: När du är inloggad så ska du klicka på den gröna knappen "NY ANSÖKAN"
----
TÄNK PÅ! DU KAN ALLTID ÖVERSÄTTA OM DU INTE FÖRSTÅR - VÄLJ SPRÅK I ÖVERSTA RADEN.
----
6: Klicka på "SFI-anmälan" - rutan med PLUS-tecknet.
7: Efter att ha lagt till bakgrundsuppgifter så ska du
lägga till kontaktuppgifter med telefon och e-mail (rekommenderas) eller din postadress.
8: Klicka på gröna knappen "SKICKA ANSÖKAN" = anmälan registrerad.
9: När anmälan är klar så kontaktar vi dig via email eller brev för placering på SFI. Det tar ca 2 veckor till 1 månad eller längre tid beroende på ens invandrarstatus.

Sfi har inga sökperioder utan går att söka hela tiden.
Du kan välja att anmäla dig till dag eller fjärr/distansundervisning. Tänk på att om du väljer fjärrundervisning bör du har tillgång till egen dator.

Vill du ha hjälp att söka sfi är du välkommen att kontakta oss på våra telefontider:

Måndagar - fredagar: 8.30 - 9.30

Drop-in tisdagar kl. 15.00 - 16.15

046-73 93 60
vagledning.vux@kavlinge.se

Våra Flexkurser startar var femte vecka och du hittar dem enklast med Filtret Endast distans.

OBS! Tänk på att våra Barn och Fritidskurser samt Vårdkurser endast har 2 starter per termin!
Vill du ha hjälp att söka till SFI är du välkommen att besöka oss på Lärcentrum, Unionsgatan 8 på vår drop in tid:

Tisdagar 15.00 -16.15

Telefontid:

Varje dag kl. 8.30 - 9.30

Mån 14.00 - 16.00

Tors 10.00 - 12.00

Nu är ansökan till våra prövningar öppen för höstterminen 2021!

OBS!!! Betala inte in avgiften innan du haft kontakt med Lärcentrum och fått mail med betalningsinformation! OBS!!!

Tänk på att under rådande situation med Covid-19 behövs noggrann planering och dialog med din lärare.


Avgiften för prövningen är 500 kr per kurs eller ämne SFS 1995:946) och ska betalas in i följande fall:

• Om du inte har läst kursen tidigare
• Om du har ett streck (-) i kursen.
• Om du har ett godkänt betyg i kursen.

OBS! I följande fall är prövning avgiftsfritt:

• för dig som har F från gymnasiet eller Komvux i den
kursen du vill pröva. Betyg måste uppvisas.

OBS!
När det gäller du som har slutfört utbildning i gymnasieskolan och har fått ett examensbevis eller ett studiebevis under 2020 eller 2021 är avgiften dock från och med den 17 juli 2021 endast 150 kronor. Detta gäller för ett prövningstillfälle per kurs och tom 31 december 2021.

Viktigt att tänka på!

-Betalningen ska vara tillhanda senast 5 bankdagar från dagen du fått ditt bekräftelsemail med information.

-En anmälan är bindande. Avgiften återbetalas inte vid återbud eller uteblivande från prövningstillfället.

-Anmälningsavgift kan inte nyttjas till ett senare tillfälle om återbud eller uteblivande från ordinarie prövningstillfället sker.

-En ansökan till en prövning och/eller betalning kan inte bytas till en annan kurs eller till ett annat prövningsdatum än ansökan anger.

-Du behöver inte ha godkänt i underliggande kurs för att få göra prövning.

-Betala inte in avgiften innan du haft kontakt med Lärcentrum!

Glöm inte att bekräfta din anmälan med ett mail till pia.lord@kavlinge.se

Har du frågor kontakta maria.troedsson@kavlinge.se


Rutin prövning

En prövning är en bedömning av en persons kunskaper i ett ämne i grund- eller specialskolan eller i en kurs i gymnasieskolan eller inom vuxenutbildningen. Bedömningen utgår från kunskapskraven och resulterar i ett betyg. Det är den prövande själv som ansvarar för att ha tillräckliga kunskaper. Eleven måste senast ha skrivit klart sin prövning ett specifikt datum på hösten och ett specifikt datum på våren, för att säkerställa att prövningen hinner genomföras. En prövning måste vara klar och betygsatt innan ny ansökan till annan kurs kan göras.
Vid prövningen ska eleven visa sina kunskaper i alla delar av ämnets eller kursens kunskapskrav. Prövningen ska vara utformad så att eleven har möjlighet att nå alla betygsnivåer från F till A.
Allmänna råd om prövning finner man på skolverkets webbplats där man kan läsa vad som gäller vid prövning.

Så här gör vi på Kävlinge Lärcentrum:

1. Eleven ansöker om prövning på vår webanmälan.
Glöm inte att bekräfta din anmälan med ett mail till pia.lord@kavlinge.se

2.Elev får mail om information kring prövning och visar eventuellt upp betyg för att få avgiftsfri prövning.

3. Elev betalar in avgift efter kontakt med Lärcentrum och får därefter antagningsbesked.

4.Skoladministratören registrerar eleven efter uppvisat kvitto och tar kontakt med läraren.

5.Läraren kontaktar eleven och kommer överens om tider och material. Läraren har fyra veckors förberedelsetid.

6.Prövningen genomförs och förväntas ta max en månad från informationsträff till betygsättning.

7.Läraren betygsätter och lämnar betygskatalogen till skoladministratören.

8.Skoladministratören registrerar aktuellt betyg på kursen och skickar till betygsdatabasen.

9.Om eleven vill ha betygsutskrift beställs det via webbansökan.
 • Vem kan söka?

  Du är behörig att studera hos oss från och med 1 juli det år du fyller 20 år eller om du har ett slutbetyg/examensbevis från gymnasieskolan. Är du skriven i annan kommun ansöker du via din hemkommun.
  --------------------------------------------

  Slutbetyg

  För att underlätta för de elever som drabbas av nedstängningen av den kommunala vuxenutbildningen (komvux) under den rådande coronakrisen har regeringen beslutat om en ändring som innebär att slutbetyg från komvux på gymnasial nivå får utfärdas fram till och med den 1 juli 2025.

  Denna övergångsperiod var tidigare planerad att upphöra den 1 juli 2021, men förlängs nu till och med den 1 juli 2025. Därmed får elever som på grund av pandemin tvingats skjuta upp sina studier eller prövningar längre tid att fullfölja sina studier och få ut ett slutbetyg.

  Ett slutbetyg ska innehålla 2350 gymnasiepoäng varav 2250 godkända. I ett slutbetyg kan man blanda gamla och nya kurser, men betygen får inte vara äldre än 8 år.

  Handläggningstiden för att få ett slutbetyg utfärdat är 4 veckor från ankomstdag till Lärcentrum.

  -------------------------------------------
  Vill du ha dina betyg utskrivna?

  Om du vill ha dina betyg utskrivna så kan du lägga en beställning under Mina Sidor under fliken Beställa betyg. Där ser du alla betyg som är registrerade hos oss. Glöm inte att tryck på BESTÄLL längst ner på sidan.

  Frågor & Svar

 • Vad kan jag läsa?

  Vi erbjuder ett brett urval av kurser på grundläggande och gymnasienivå. Du kan också läsa en yrkesutbildning till Barnskötare eller undersköterska eller enstaka kurser.

  Högskoleprovet hösten 2021

  Provdagen är söndagen den 24 oktober 2021. Nästa anmälningsperiod öppnar den 24 augusti kl. 08.00 och stänger den 31 augusti.

  Prövningar
  Nu är ansökan för prövningar under höstterminen 2021 öppen! 

  Mer information hittar du i Informationsrutan till vänster under rubriken Prövning.

  Glöm inte att bekräfta din ansökan med ett mail till pia.lord@kavlinge.se!

  OBS! Betala inte in avgiften innan du ansökt och haft kontakt med Lärcentrum!  OBS!