Gå vidare till innehåll
  • Välkommen med din ansökan! Ansökan till hösttermingen 2024 är öppen! Sista ansökningsdag är 25 juni!
Drop-in och telefontider

OBS! Stängt 1 juli till 4 augusti

Drop-in för Vuxenutbildningen
Öppet 17 juni - 28 juni samt 5 augusti - 8 augusti

Måndag kl. 13.00 - 14.30
Onsdag kl. 10.00 - 12.00
Torsdag kl. 10.00 - 12.00

Telefontider till Studie-och yrkesvägledare komvux
Öppet 17 juni - 28 juni samt 5 augusti - 8 augusti

8.30 - 9.30 Alla helgfria dagar
046- 73 93 60
PLATSFÖRLAGDA KURSER, GRUNDLÄGGANDE och GYMNASIALA KURSER

Start 5/8 Sista ansökningsdag 25/6

FLEX GYMNASIALA KURSER

Start 5/8 Sista ansökningsdag 25/6
Start 9/9 Sista ansökningsdag 30/8
Start 14/10 Sista ansökningsdag 4/10
Start 18/11 Sista ansökningsdag 7/11

Glöm inte:

* Bifoga de dokument som ska vara med ansökan. Betyg, arbetsgivarintyg etc
GRUNDLÄGGANDE NIVÅ
Svenska nationell delkurs 1-4
Svenska som andra språk nationell delkurs 1-4
Engelska nationell delkurs 1-4
Samhällskunskap
Matematik nationell delkurs 1-4

GYMNASIAL NIVÅ

Engelska 5 100 p
Engelska 6 100 p
Engelska 7 100 p
Etik och människans livsvillkor, 100 p
Filosofi 1 50 p
Företagsekonomi 1 100 p
Komvuxarbete
Historia 1a1 50 p
Historia 1a2 50 p
Historia 1b 100 p
Historia 2a 100 p
Matematik 1a, b, c 100 p
Matematik 2a, b, c 100 p
Matematik 3b, c 100 p
Matematik 4 100 p
Naturkunskap 1a1 50 p
Naturkunskap 1a2 50 p
Naturkunskap 1b 100 p
Naturkunskap 2, 100 p
Psykologi 1 50 p
Psykologi 2a 50 p
Psykiatri 1 100p
Psykiatri 2 100 p
Religion 1 50 p
Religion 2 50 p
Samhällskunskap 1a1 50 p
Samhällskunskap 1a2 50 p
Samhällskunskap 1b 100 p
Samhällskunskap 2 100 p
Specialpedagogik 1 100 p
Specialpedagogik 2 100 p
Svenska 1 100 p
Svenska 2 100 p
Svenska 3 100 p
Svenska som andra språk 1 100 p
Svenska som andra språk 2 100 p
Svenska som andra språk 3 100 p

VÅRD OCH OMSORG
Anatomi och fysiologi 1 50 p
Anatomi och fysiologi 2 50 p
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 100 p
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 100 p Innehåller APL
Gerontologi och geriatrik 100 p Innehåller APL
Hälso- och sjukvård 1 100 p
Hälso- och sjukvård 2 100 p
Omvårdnad 1 100 p
Omvårdnad 2 100 p
Psykiatri 1 100 p
Psykiatri 2 100 p
Psykologi 1 50 p
Social omsorg 1 100 p Innehåller APL
Social omsorg 2 100 p
Vård och omsorg specialisering 100 p Innehåller APL

BARN OCH FRITID
Barns lärande och växande 100 p
Etnicitet och kulturmöten 100 p
Grundläggande vård och omsorg 100 p
Hälsopedagogik 100 p
Kommunikation 100 p
Lärande och utveckling 100 p
Människors miljöer 100 p
Pedagogiskt ledarskap 100 p
Pedagogiskt arbete 200 p Innehåller APL
Pedagogiska teorier och praktiker 100 p Innehåller APL
Skapande verksamhet 100 p
Specialpedagogik 1 100 p


Du ansöker till vår barnskötarutbildning via kurspaket.
Tänk på att det finns både utbildning som platsförlagd och som distans.

För mer information kring utbildningarna titta till höger på denna sidan och följ länkarna.

OBS! För att kunna söka MÅSTE du ha betyg i grundläggande svenska/svenska som andraspråk.

Starter Platsförlagt

12 augusti

Starter distans

12 augusti
14 oktober

Sista ansökningsdag är 20 juni!

Distans innebär att du läser på egen hand med vår lärplattform, Larweb, som stöd. Det förekommer obligatoriska träffar såsom praktiska övningar och provskrivningar. För att kunna studera på distans behöver du tillgång till dator samt skapa en Google konto.
Starter
5 Augusti 2024
Oktober 2024

Sista ansökningsdag är 20 juni.

Om du önskar studera utbildningen i mindre omfattning än heltid, är du välkommen att kontakta Pia.lord@kavlinge.se

Utbildningen består av platsförlagda lektioner två eftermiddagar i veckan. För de elever som saknar Svenska 1/Svenska som andraspåk 1 och/eller Samhällskunskap 1a1 ges möjlighet att läsa dessa kurser parallellt med yrkeskurserna med 1 lektion/vecka.

SCHEMA
MÅN 12.30 - 14.00 samt 14.15 - 15.45
TIS 11.30 - 13.00

För er som även ska läsa Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 är det lektion på tisdagar kl.13.15 - 14.45

OBS! För att kunna söka MÅSTE du ha betyg i Grundläggande svenska/svenska som andraspråk.

Om du har jobbat inom barn och fritid, äldreomsorgen eller annan verksamhet som har någon koppling till vård såsom LSS eller sjukvården har du möjlighet att göra en validering.

I en validering görs en bedömning av dina samlade kunskaper och din kompetens för att i möjligaste mån kunna erbjuda dig som elev en kortare väg till att bli färdigutbildad.
Detta gäller för dig som jobbat inom följande arbetsområden:

- Äldreomsorgen, boende eller hemtjänst
- LSS
- Sjukvården; sjukhus, klinik eller vårdcentral
- Barnomsorgen

Förutsättningar för att valideras:

- Totalt 1 års erfarenhet inom ditt yrkesområde på heltid inom den
bransch du vill validera dina kunskaper mot

- Du bör ha minst 9-årig grundskola eller motsvarande med lägst betyget E i Svenska/Svenska som andraspråk

- Erfarenhet

I din ansökan ska dessa dokument bifogas:

- Betygsdokument

- Tjänstgöringsintyg - ska innehålla uppgifter om:

*ditt arbetsområde/arbetsuppgifter
*sysselsättningsgrad(arbetat motsvarande heltid minst 1 år inom ditt yrkesområde

- Personligt brev där du detaljerat berättar om var du har jobbat, hur länge och vilka arbetsuppgifter du har utfört

- Andra betyg eller intyg som visar att du har kunskaper inom ditt yrkesområde.

Efter du ansökt MÅSTE du ta kontakt med Studie-och yrkesvägledaren via mail, pia.lord@kavlinge.se, där det framgår att du är intresserad av validering.

I samband med att du får ditt antagningsbesked får du även en bekräftelse på om du kan validera eller inte.

Efter avslutat valideringstillfälle bedömer lärarna om dina kunskaper motsvarar den aktuella kursens kunskapskrav.

APL ingår alltid i din utbildning.

Utbildningen är en kombinationsutbildning som pågår under två år. Det första året studerar du i Burlöv och det andra året i Kävlinge. Eftersom utbildningen kombinerar praktiska inslag från yrket med språkutveckling och gymnasiekurser ger den dig möjlighet att både utveckla din yrkessvenska och yrkeskunskaper.

Vem kan söka utbildningen?

Du som har betyg på SFI i kurs C eller D men även du som studerar på grundläggande svenska som andraspråk delkurs 1 eller 2 kan söka.

Du som är intresserad av att arbeta med försäljning och service.

Du som kan studera på heltid.

Du som kan göra arbetsplatsförlagt lärande (praktik) på heltid.

För att läsa mer och ansöka till utbildningen följ länken till höger här på sidan.

Vill du anmäla dig till SFI?

1. Skapa ett konto eller logga in på Min sida
3. Välj Ny ansökan
4. Välj SFI-anmälan

Behöver du hjälp att göra Sfi-anmälan kan du kontakta oss för att boka tid med vår Studie- och yrkesvägledare eller besök oss på Drop-in.

Vill du ha hjälp att söka sfi är du välkommen att besöka oss på Drop - in:

Tisdagar kl. 15.00 - 17.30

Genom att fylla i SFI-anmälan sätts du in i vår SFI-kö

OBS!!! Betala inte in avgiften innan du haft kontakt med Lärcentrum och fått mail med betalningsinformation! OBS!!!

Avgiften för prövningen är 500 kr per kurs eller ämne SFS 1995:946) och ska betalas in i följande fall:

• Om du inte har läst kursen tidigare
• Om du har ett streck (-) i kursen.
• Om du har ett godkänt betyg i kursen.

OBS! I följande fall är prövning avgiftsfritt:

• för dig som har F från gymnasiet eller Komvux i den
kursen du vill pröva. Betyg måste uppvisas.

Viktigt att tänka på!

-Betalningen ska vara tillhanda senast 5 bankdagar från dagen du fått ditt bekräftelsemail med information.

-En anmälan är bindande. Avgiften återbetalas inte vid återbud eller uteblivande från prövningstillfället.

-Anmälningsavgift kan inte nyttjas till ett senare tillfälle om återbud eller uteblivande från ordinarie prövningstillfället sker.

-En ansökan till en prövning och/eller betalning kan inte bytas till en annan kurs eller till ett annat prövningsdatum än ansökan anger.

-Du behöver inte ha godkänt i underliggande kurs för att få göra prövning.

-Betala inte in avgiften innan du haft kontakt med Lärcentrum!

-Prövning genomförs i samråd med läraren. Det kan innebära att prövningen inte kan starta på önskat datum utan först ett antal veckor senare. Ansök därför i god tid om betyget är nödvändigt för ansökan till andra utbildningar.

Glöm inte att bekräfta din anmälan med ett mail till pia.lord@kavlinge.se

Har du frågor kontakta maria.troedsson@kavlinge.se


Rutin prövning

En prövning är en bedömning av en persons kunskaper i ett ämne i grund- eller specialskolan eller i en kurs i gymnasieskolan eller inom vuxenutbildningen. Bedömningen utgår från kunskapskraven och resulterar i ett betyg. Det är den prövande själv som ansvarar för att ha tillräckliga kunskaper. Eleven måste senast ha skrivit klart sin prövning ett specifikt datum på hösten och ett specifikt datum på våren, för att säkerställa att prövningen hinner genomföras. En prövning måste vara klar och betygsatt innan ny ansökan till annan kurs kan göras.
Vid prövningen ska eleven visa sina kunskaper i alla delar av ämnets eller kursens kunskapskrav. Prövningen ska vara utformad så att eleven har möjlighet att nå alla betygsnivåer från F till A.
Allmänna råd om prövning finner man på skolverkets webbplats där man kan läsa vad som gäller vid prövning.

Så här gör vi på Kävlinge Lärcentrum:

1. Eleven ansöker om prövning på vår webanmälan.
Glöm inte att bekräfta din anmälan med ett mail till pia.lord@kavlinge.se

2.Elev får mail om information kring prövning och visar eventuellt upp betyg för att få avgiftsfri prövning.

3. Elev betalar in avgift efter kontakt med Lärcentrum och får därefter antagningsbesked.

4.Skoladministratören registrerar eleven efter uppvisat kvitto och tar kontakt med läraren.

5.Läraren kontaktar eleven och kommer överens om tider och material. Läraren har fyra veckors förberedelsetid.

6.Prövningen genomförs och förväntas ta max en månad från informationsträff till betygsättning.

7.Läraren betygsätter och lämnar betygskatalogen till skoladministratören.

8.Skoladministratören registrerar aktuellt betyg på kursen och skickar till betygsdatabasen.

9.Om eleven vill ha betygsutskrift beställs det via webbansökan.
Anmälningen är öppen 13-20 augusti

Du anmäler dig på www.hogskoleprov.nu

Provdag 20 oktober

Mer info hittar du på www.studera.nu/hogskoleprovet