• Välkommen att söka våra kurser här på Kävlinge Lärcentrum! Ansökan för vårterminen 2020 är nu öppen! Inför våren har du även möjlighet att läsa Naturkunskap 2 hos oss!
OBS! Ansökan till vårterminen 2020 är nu öppen!!

Tänk på att våra Grundläggande, våra Vårdkurser samt Barn och Fritidskurser ENDAST har 2 starter per termin! Gäller även Flexkurserna!!

Välkommen till vår "drop-in"!

Måndagar: kl. 14.00-16.00
Tisdagar: kl. 15.00 - 17.30
Torsdagar: kl. 10.00 - 12.00

Telefontid:
Måndag, onsdag, torsdag & fredag kl. 8.30-9.30 på telefon 046-739360

Annan tid bokas via vagledning.vux@kavlinge.se

Tänk på att kursstart är tidigast 7 arbetsdagar från det att du bekräftat din ansökan.
Som folkbokförd i Kävlinge kommun gör du ansökan till sfi här på sidan.

GÖRA ANSÖKAN - FÖLJ ANVISNINGAR:

1: Klicka på - "ANSÖK NU"
2: Klicka på - "SKAPA KONTO"
3: Du måste skapa eget inlogg - lösenordet ska vara minst 6 tecken.
5: När du är inloggad så ska du klicka på den gröna knappen "NY ANSÖKAN"
----
TÄNK PÅ! DU KAN ALLTID ÖVERSÄTTA OM DU INTE FÖRSTÅR - VÄLJ SPRÅK I ÖVERSTA RADEN.
----
6: Klicka på "SFI-anmälan" - rutan med PLUS-tecknet.
7: Efter att ha lagt till bakgrundsuppgifter så ska du
lägga till kontaktuppgifter med telefon och e-mail (rekommenderas) eller din postadress.
8: Klicka på gröna knappen "SKICKA ANSÖKAN" = anmälan registrerad.
9: När anmälan är klar så kontaktar vi dig via email eller brev för placering på SFI. Det tar ca 2 veckor till 1 månad eller längre tid beroende på ens invandrarstatus.

Sfi har inga sökperioder utan går att söka hela tiden.

Vill du ha hjälp att söka sfi är du välkommen att besöka oss på Lärcentrum, Unionsgatan 8 på våra drop in tider:

Måndagar kl 14.00 -16.00 from 11/2
Tisdagar 15.00 -17.30
Torsdagar 10.00-12.00
GRUNDLÄGGANDE NIVÅ
Svenska nationell delkurs 1-4
Svenska som andra språk nationell delkurs 1-4
Engelska nationell delkurs 1-4
Samhällskunskap
Matematik nationell delkurs 1-4

GYMNASIAL NIVÅ

Engelska 5 100 p
Engelska 6 100 p
Engelska 7 100 p
Företagsekonomi 1 100 p
Gymnasiearbete 100 p
Historia 1a1 50 p
Historia 1a2 50 p
Historia 1b 100 p
Historia 2a 100 p
Matematik 1a, b, c 100 p
Matematik 2a, b, c 100 p
Matematik 3b, c
Matematik 4
Naturkunskap 1a1 50 p
Naturkunskap 1a2 50 p
Naturkunskap 1b 100 p
Naturkunskap 2, 100 p
Psykologi 1 50 p
Psykologi 2a 50 p
Religion 1 50 p
Religion 2 50 p
Samhällskunskap 1a1 50 p
Samhällskunskap 1a2 50 p
Samhällskunskap 1b 100 p
Samhällskunskap 2 100 p
Svenska 1 100 p
Svenska 2 100 p
Svenska 3 100 p
Svenska som andra språk 1 100 p
Svenska som andra språk 2 100 p
Svenska som andra språk 3 100 p

VÅRD OCH OMSORG
Etik och människans livsvillkor 100 p
Hälsopedagogik 100 p
Medicin 1 150 p
Psykiatri 1 100 p
Psykologi 1 50 p
Specialpedagogik 1 100 p
Specialpedagogik 2 100 p Innehåller APL
Vård och omsorgsarbete 1 200 p Innehåller APL
Vård och omsorgsarbete 2 150 p
Hemsjukvård 100 p
Vårdpedagogik och handledning 100 p
Vård och omsorg vid demenssjukvård 100 p
Äldres hälsa och livskvalité 200 p Innehåller APL
Friskvård och hälsa 100 p
Socialpedagogik 100 p

BARN OCH FRITID
Barns lärande och växande 100 p
Etnicitet och kulturmöten 100 p
Grundläggande vård och omsorg 100 p
Hälsopedagogik 100 p
Kommunikation 100 p
Lärande och utveckling 100 p
Människors miljöer 100 p
Pedagogiskt ledarskap 100 p
Pedagogiskt arbete 200 p Innehåller APL
Skapande verksamhet 100 p
Specialpedagogik 1 100 p
Specialpedagogik 2 100 p
Gymnasiearbete 100 p
På Kävlinge Lärcentrum kan du antingen läsa med lärarledda lektioner eller som flex.

Lärarledda kurser startar bara om det finns 5 sökande eller fler.

Flex har individuella start och sluttider men du kan tidigast börja 7 arbetsdagar från det att din ansökan är bekräftad av dig via mail eller telefon till oss.

Flex innebär att du läser på egen hand med vår lärplattform, Larweb, som stöd. Det förekommer obligatoriska träffar såsom praktiska övningar, laborationer, provskrivningar. Studiesmedjan har öppet varje tisdag mellan 15-18 för kortare handledning. För att kunna studera på flex behöver du tillgång till dator samt skapa en Google mejladress. Mer specifik information hittar du på kursens webbplats på vår lärplattform.

Om det blir tillräckligt många sökande till en Flexkurs så kan kursen eventuellt också ges som lärarledd.

Våra Flexkurser är alltid sökbara och du hittar dem enklast med Filtret Endast distans.

OBS! Tänk på att våra Barn och Fritidskurser samt Vårdkurser endast har 2 starter per termin!
Våra vårdkurser kan du ENDAST läsa på FLEX!

OBS! Sista ansökningsdag för vårterminen med start 6/1 är 2020-01-09

Tänk på att våra Vårdkurser endast har två starter per termin.

Period 1 med start 6/1 Sista ansökningsdag 9/1
Period 2 med start 16/3 Sista ansökningsdag 17/3

Kurser som ingår i vårt vårdpaket VT 2020 är:

Flexkurser VT 2020

Etik och människans livsvillkor, 100 poäng
Hälsopedagogik, 100 poäng
Medicin 1, 150 poäng
Psykiatri 1, 100 poäng
Psykologi 1, 50 poäng
Specialpedagogik 1, 100 poäng
Vård och omsorgsarbete 1, 200 poäng Innehåller APL
Vård och omsorgsarbete 2, 150 poäng

Fördjupning Äldreomsorg:

Hemsjukvård, 100 poäng
Vårdpedagogik och handledning, 100 poäng
Vård och omsorg vid demenssjukdom, 100 poäng
Äldres hälsa och livskvalité, 200 poäng Innehåller APL

Fördjupning LSS:

Friskvård och hälsa, 100 poäng
Hemsjukvård, 100 poäng
Socialpedagogik, 100 poäng
Specialpedagogik 2, 100 poäng Innehåller APL
Vårdpedagogik och handledning, 100 poäng
OBS! Sista ansökningsdag för vårterminen med start 6/1 är 2020-01-09

Tänk på att våra Barn och Fritidskurser endast har två starter per termin. Gäller även Flex!

Period 1 med start 6/1 sista ansökningsdag 9/1
Period 2 med start 16/3 sista ansökningsdag 17/3

Kurser som ingår i Barn och Fritidsutbildningen är:

Platsförlagda kurser Vt 2020

Kommunikation, 100 p start 6/1
Lärande och utveckling, 100 p start 6/1
Människors miljöer, 100 p start 16/3
Pedagogiskt ledarskap 100 p start 16/3


Flexkurser Vt 2020

Barns lärande och växande, 100 p
Etnicitet och kulturmöten, 100 p
Grundläggande vård och omsorg, 100 p
Hälsopedagogik, 100 p
Kommunikation, 100 p
Lärande och utveckling, 100 p
Människors miljöer, 100 p
Pedagogiskt ledarskap, 100 p
Pedagogiskt arbete, 200 p Innehåller APL
Specialpedagogik 1, 100 p
Specialpedagogik 2, 100 p
Skapande verksamhet, 100 p


Rutin prövning

En prövning är en bedömning av en persons kunskaper i ett ämne i grund- eller specialskolan eller i en kurs i gymnasieskolan eller inom vuxenutbildningen. Bedömningen utgår från kunskapskraven och resulterar i ett betyg. Det är den prövande själv som ansvarar för att ha tillräckliga kunskaper. Eleven måste senast ha skrivit klart sin prövning ett specifikt datum på hösten och ett specifikt datum på våren, för att säkerställa att prövningen hinner genomföras. En prövning måste vara klar och betygsatt innan ny ansökan till annan kurs kan göras.
Vid prövningen ska eleven visa sina kunskaper i alla delar av ämnets eller kursens kunskapskrav. Prövningen ska vara utformad så att eleven har möjlighet att nå alla betygsnivåer från F till A. Allmänna råd om prövning finner man på skolverkets webbplats där man kan läsa vad som gäller vid prövning.

Så här gör vi på Kävlinge Lärcentrum:

1.Eleven ansöker om prövning på Kävlinge kommuns webbplats under ”Barn och utbildning/Vuxenutbildning” eller här på webbansökan, välj prövning och betalar in avgiften på 500 kr. Max 1 prövning åt gången.

2.Skoladministratören registrerar eleven efter uppvisat kvitto och tar kontakt med läraren.

3.Läraren kontaktar eleven och kommer överens om tider och material. Läraren har fyra veckors förberedelsetid.

4.Prövningen genomförs och förväntas ta max en månad från informationsträff till betygsättning.

5.Läraren betygsätter och lämnar betygskatalogen till skoladministratören.

6.Skoladministratören registrerar aktuellt betyg på kursen och skickar till betygsdatabasen.

7.Om eleven vill ha betygsutskrift beställs det via webbansökan.


Avgiften för prövningen är 500 kr per kurs eller ämne SFS 1995:946) och ska betalas in till BG 603-8657.
Ange ditt personnummer och namn på betalningen samt att det gäller prövning.

OBS! Avgiftsfritt för dig som har F från gymnasiet eller Komvux i den kursen du vill pröva. Betyg måste uppvisas.

Har du frågor kontakta maria.troedsson@kavlinge.se

Reviderad den 3 september 2019.
Just nu kan du söka till:
Period 2
Kursstart från: 30 december 2019
Sista ansökningsdag: 23 mars 2020
VT 2020 Start 16/3
Kursstart från: 16 mars 2020
Sista ansökningsdag: 23 mars 2020
Vissa kurser har löpande antagning och är alltid sökbara.
Information saknas
 • Vem kan söka?

  Du är behörig att studera hos oss från och med 1 juli det år du fyller 20 år eller om du har ett slutbetyg/examensbevis från gymnasieskolan. Är du skriven i annan kommun ansöker du via din hemkommun.
  --------------------------------------------
  Välkommen att söka till Kävlinge Lärcentrum 
  Tänk på att våra Grundläggande kurser, Vårdkurser samt Barn och Fritidskurser endast har två starter per termin. Gäller även Flex!
  Gymnasiekurser på Flex startar varje måndag.
  För att se vilka kurser som ingår titta i listan till vänster och välj några av flikarna som passar Ditt val bäst.

  OBS! Våra Flexkurser på Gymnasialnivå är alltid sökbara och med start varje måndag!

  -------------------------------------------
  Vill du ha dina betyg utskrivna?

  Om du vill ha dina betyg utskrivna så kan du lägga en beställning under Mina Sidor under fliken Beställa betyg. Där ser du alla betyg som är registrerade hos oss. Glöm inte att tryck på BESTÄLL längst ner på sidan.

  Frågor & Svar

 • Vad kan jag läsa?

  Vi erbjuder ett brett urval av kurser på grundläggande och gymnasienivå. Du kan också läsa en yrkesutbildning eller enstaka kurser.

  PRÖVNING
  Rutin för prövning se Informationsrutan till vänster.
  Glöm inte att betala in avgiften! Din ansökan behandlas efter bekräftad inbetalning!