Denna sida visar endast utbudet. Om du vill göra en ansökan så måste du vara inloggad.
Söker...
27 kurspaket
GY Administrativ utbildning, VUX11ADM
Vuxenutbildningen i Karlshamn
12 augusti 2019 - 4 september 2020, 56 veckor
Studiestödspoäng: 1300
Gruppundervisning med inslag av distansstudier
Denna utbildning är inte längre sökbar

Förkunskaper
Goda kunskaper i svenska/svenska som andraspråk (motsvarande grundskola) samt Engelska 5/Engelska A. Du ska bifoga personligt brev och eventuella betygskopior för att din ansökan ska bli komplett och kunna behandlas. För att din ansökan skall kunna behandlas måste du i samband med att du skickar in din ansökan kontakta en studie- och yrkesvägledare, SYV.

Målgrupp
Drömmer du om att jobba i en reception? Vill du jobba med löner och personaladministration? Tycker du om att jobba med siffror eller att se till att allting flyter på perfekt? Brinner du för att hjälpa människor och ge service? Gillar du ordning och struktur? Har du koll på läget och trivs med att vara organisationens mittpunkt? Då har vi utbildningen för dig! Utbildningen lämpar sig både för dig som vill karriärväxla och för dig som vill ha en gymnasieexamen från handels- och administrationsprogrammet (du kan behöva läsa till extra kurser, beroende på tidigare studiemeriter för att få ut en examen). Vuxenutbildningen i Karlshamn ger dig en bred administrativ utbildning där du börjar med att läsa ett grundblock och väljer sedan fördjupningsinriktning under utbildningens gång. Utbildningen har tre inriktningar: - Administratör och kundvärd (inriktning 1) - Ekonomi- och redovisningsassistent (inriktning 2) - HR-assistent (inriktning 3) Fördjupningskurserna är enligt följande: Inriktning 1: Administration 1, Administration 2, Servicekunskap samt Receptions- och konferensservice Inriktning 2: Affärsjuridik, Företagsekonomi 2, Personaladministration samt Redovisning 2 Inriktning 3: Administration 1, Administration 2, Ledarskap och organisation samt Personaladministration. Delar av utbildningen har stort fokus på engelska språket för att ge de bästa förutsättningarna för att arbeta med internationella kunder i Sverige eller arbeta utomlands. Arbetsplatsförlagt lärande, APL, ingår i utbildningen med minst 15%. Vår målsättning är att kunna erbjuda utlandspraktik under 1-2 veckor för de som är intresserade, men det beror på om vi kan lösa det rent praktiskt. Utbildningen kommer att ske i våra lokaler på Lärcentrum, Netport Science Center i Karlshamn. Utbildningen är på 1300 poäng fördelat på 50 veckors studier (plus sommaruppehåll på 5 veckor). Angivna poäng och studietid kan variera beroende på tidigare kunskaper.

Kursstartsinformation
Introduktionsvecka på Lärcentrum i Karlshamn med start den 12 augusti kl 08:00. Upprop och uppstart den 19/8 kl 9.30 i Väggasalen på Väggaskolan.

Ingående kurser

Orienteringskurs, studie- eller yrkesval
KGYORI11A, 100 poäng
Kursgrupp: VUX1911KGYORI11A/ADM
Kurstid: 12 augusti - 15 september, 5 veckor
Orienteringskurs, studietekniska färdigheter
KGYORI11B, 100 poäng
Kursgrupp: VUX1911KGYORI11B/ADM
Kurstid: 19 augusti - 15 september, 4 veckor
Information och kommunikation 1
INFINF01, 100 poäng
Kursgrupp: VUX1911INF01/ADM
Kurstid: 19 augusti - 1 december, 15 veckor
Centralt kursinnehåll
Företagsekonomi 1
FÖRFÖR01, 100 poäng
Kursgrupp: VUX1911FÖR01/ADM
Kurstid: 19 augusti - 1 december, 15 veckor
Centralt kursinnehåll
Engelska 6
ENGENG06, 100 poäng
Kursgrupp: VUX1911ENG06
Kurstid: 16 september - 22 december, 14 veckor
Centralt kursinnehåll
Entreprenörskap
ENTENR0, 100 poäng
Kursgrupp: VUX1911ENR0/ADM
Kurstid: 16 september - 22 december, 14 veckor
Centralt kursinnehåll
Intern och extern kommunikation
INFINE0, 100 poäng
Kursgrupp: VUX1911INE0/ADM
Kurstid: 2 december 2019 - 29 mars 2020, 17 veckor
Centralt kursinnehåll
Affärskommunikation
AFFAFÄ00S, 100 poäng
Kursgrupp: VUX1911AFÄ00S/ADM
Kurstid: 2 december 2019 - 29 mars 2020, 17 veckor
Centralt kursinnehåll
Programhantering
INFPRG0, 100 poäng
Kursgrupp: VUX1911PRG0/ADM
Kurstid: 23 december 2019 - 29 mars 2020, 14 veckor
Centralt kursinnehåll
GY Barnskötarutbildning, VUX11BF
Vuxenutbildningen i Karlshamn
19 augusti 2019 - 12 juni 2020, 43 veckor
Denna utbildning är inte längre sökbar

Förkunskaper
Förkunskapskrav: Grundskola eller motsvarande

Målgrupp
För dig som vill arbeta med barn inom t ex förskoleverksamhet. För att kunna genomföra din utbildning med APL måste du bifoga registerutdrag ur belastningsregistret med din ansökan. Beställning av registerutdrag görs hos Polisen: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/

Kursstartsinformation
Upprop och uppstart den 19/8 kl 9.30 i Väggasalen.

Ingående kurser

Orienteringskurs, introduktion till kurs
KGYORI11C, 100 poäng
Kursgrupp: VUX1911KGYORI11C/BF
Kurstid: 19 augusti - 22 september, 5 veckor
Kommunikation
PEDKOU0, 100 poäng
Kursgrupp: VUX1911KOU0/BF
Kurstid: 19 augusti 2019 - 19 januari 2020, 22 veckor
Centralt kursinnehåll
Lärande och utveckling
PEDLÄR0, 100 poäng
Kursgrupp: VUX1911LÄR0/BF
Kurstid: 19 augusti 2019 - 19 januari 2020, 22 veckor
Centralt kursinnehåll
Pedagogiskt ledarskap
PEDPEG0, 100 poäng
Kursgrupp: VUX1911PEG0/BF
Kurstid: 19 augusti 2019 - 19 januari 2020, 22 veckor
Centralt kursinnehåll
Människors miljöer
PEDMÄI0, 100 poäng
Kursgrupp: VUX1911MÄI0/BF
Kurstid: 19 augusti 2019 - 19 januari 2020, 22 veckor
Centralt kursinnehåll
Svenska som andraspråk 1
SVASVA01, 100 poäng
Kursgrupp: VUX1911SVA01/BF
Kurstid: 19 augusti 2019 - 19 januari 2020, 22 veckor
Centralt kursinnehåll
Svenska 1
SVESVE01, 100 poäng
Kursgrupp: VUX1911SVE01/BF
Kurstid: 19 augusti 2019 - 19 januari 2020, 22 veckor
Centralt kursinnehåll
Skapande verksamhet
PEGSKP0, 100 poäng
Kursgrupp: VUX1911SKP0/BF
Kurstid: 19 augusti 2019 - 12 juni 2020, 43 veckor
Centralt kursinnehåll
Barns lärande och växande
PEDBAS0, 100 poäng
Kursgrupp: VUX1911BAS0/BF
Kurstid: 20 januari - 12 juni, 21 veckor
Centralt kursinnehåll
Pedagogiskt arbete
PEGPEA0, 200 poäng
Kursgrupp: VUX1911PEA0/BF
Kurstid: 20 januari - 12 juni, 21 veckor
Centralt kursinnehåll
Specialpedagogik 1
SPCSPE01, 100 poäng
Kursgrupp: VUX1911SPE01/BF
Kurstid: 20 januari - 12 juni, 21 veckor
Centralt kursinnehåll
GY Betongarbetare, VUXFLEXBET
Vuxenutbildningen i Karlshamn - LC
Studiestödspoäng: 1200
Studietid 50 veckor
Alltid sökbar, antagning sker löpande

Förkunskaper
Goda kunskaper i svenska/svenska som andraspråk (motsvarande grundskola). Du ska bifoga personligt brev och eventuella betygskopior för att din ansökan ska bli komplett och kunna behandlas. För att din ansökan skall kunna behandlas måste du i samband med att du skickar in din ansökan kontakta en studie- och yrkesvägledare, SYV.

Målgrupp
Du ska bifoga personligt brev och eventuella betygskopior för att din ansökan ska bli komplett och kunna behandlas.

Kursstartsinformation
Utbildningsanordnaren kontaktar dig för mer information om kursstart.

Ingående kurser

Betong 1 – lågform och platta på mark
BETBET01, 100 poäng
Kursgrupp: VUXFLEXBET01/BET
Centralt kursinnehåll
Betong 2 – väggar och pelare
BETBET02, 100 poäng
Kursgrupp: VUXFLEXBET02/BET
Centralt kursinnehåll
Betong 3 – bärlag
BETBET03, 100 poäng
Kursgrupp: VUXFLEXBET03/BET
Centralt kursinnehåll
Betong 4 – golv
BETBET04, 100 poäng
Kursgrupp: VUXFLEXBET04/BET
Centralt kursinnehåll
Mur- och putsverk 3 – puts
MURMUR03, 100 poäng
Kursgrupp: VUXFLEXMUR03/BET
Centralt kursinnehåll
Husbyggnadsprocessen
HUSHUB0, 200 poäng
Kursgrupp: VUXFLEXHUB0/BET
Centralt kursinnehåll
Husbyggnad 1
HUSHUS01, 100 poäng
Kursgrupp: VUXFLEXHUS01/BET
Centralt kursinnehåll
Husbyggnad 2
HUSHUS02, 200 poäng
Kursgrupp: VUXFLEXHUS02/BET
Centralt kursinnehåll
Husbyggnad 3 – ombyggnad
HUSHUS03, 200 poäng
Kursgrupp: VUXFLEXHUS03/BET
Centralt kursinnehåll
Orienteringskurs, studie- eller yrkesval
KGYORI11A, 100 poäng
Kursgrupp: VUXFLEXKGYORI11A/BET
GY Butiksäljare, VUXFLEXBUT
Vuxenutbildningen i Karlshamn - LC
Studiestödspoäng: 1200
Studietid 45 veckor
Alltid sökbar, antagning sker löpande

Förkunskaper
Goda kunskaper i svenska/svenska som andraspråk och matematik (motsvarande grundskola). Du ska bifoga personligt brev och eventuella betygskopior för att din ansökan ska bli komplett och kunna behandlas. För att din ansökan skall kunna behandlas måste du i samband med att du skickar in din ansökan kontakta en studie- och yrkesvägledare, SYV.

Målgrupp
En grundläggande utbildning som ger arbetslivserfarenhet och kompetens för att arbeta i detalj- och fackhandel som exempelvis butiker, varuhus, torghandel och hemförsäljning. Arbetsplatsförlagt lärande, APL, ingår i utbildningen med minst 15%. Utbildningen är på 900 poäng fördelat på 45 veckors studier. Angivna poäng och studietid kan variera beroende på tidigare kunskaper och om du eventuellt behöver läsa till någon kurs för att uppfylla behörighetskrav/certifieringar. Innan ansökan sker rekommenderas ett studiebesök på utbildningen. Vid studiebesöket får du veta mer om utbildningens innehåll, olika inriktningar och upplägg samt kraven som ställs på dig som studerande.

Kursstartsinformation
Utbildningsanordnaren kontaktar dig för mer information om kursstart.

Ingående kurser

Orienteringskurs, studie- eller yrkesval
KGYORI11A, 100 poäng
Kursgrupp: VUXFLEXKGYORI11A/BUT
Personlig försäljning 1
FÖSPER01, 100 poäng
Kursgrupp: VUXFLEXPER01/BUT
Centralt kursinnehåll
Personlig försäljning 2
FÖSPER02, 100 poäng
Kursgrupp: VUXFLEXPER02/BUT
Centralt kursinnehåll
Servicekunskap
FÖSSEV0, 100 poäng
Kursgrupp: VUXFLEXSEV0/BUT
Centralt kursinnehåll
Branschkunskap inom handel och administration
HANBRS0, 100 poäng
Kursgrupp: VUXFLEXBRS0/BUT
Centralt kursinnehåll
Handel – specialisering
HANHAN00S, 100 poäng
Kursgrupp: VUXFLEXHAN00S/BUT
Centralt kursinnehåll
Praktisk marknadsföring 1
HANPRA01, 100 poäng
Kursgrupp: VUXFLEXPRA01/BUT
Centralt kursinnehåll
Praktisk marknadsföring 2
HANPRA02, 100 poäng
Kursgrupp: VUXFLEXPRA02/BUT
Centralt kursinnehåll
Inköp 1
INKINK01, 100 poäng
Kursgrupp: VUXFLEXINK01/BUT
Centralt kursinnehåll
Näthandel 1
NÄTNÄT01, 100 poäng
Kursgrupp: VUXFLEXNÄT01/BUT
Centralt kursinnehåll
GY Djurvård, LC11DJU
Vuxenutbildningen i Karlshamn - LC
19 augusti 2019 - 22 maj 2020, 40 veckor
Distansutbildning med obligatoriska träffar
Denna utbildning är inte längre sökbar

Förkunskaper
Förkunskapskrav: Grundskola eller motsvarande

Målgrupp
Utbildningen inom djurvård ger kunskaper om olika djur. Utbildningen är både praktisk och teoretisk. Efter utbildningen kan man arbeta i djuraffär, på hunddagis, som djurvårdare eller djurskötare på t ex en djurpark. Efter genomförd och godkänd utbildning finns möjlighet till fördjupning inom djursjukvård (ytterligare 15 veckor/300p). Obligatoriska träffar i Kalmar. Under vårterminen var 14:e dag, sedan varje vecka.

Kursstartsinformation
Introduktionsvecka på Lärcentrum i Karlshamn med start den 12 augusti kl 08:00. Utbildningsstart den 19 augusti i Kalmar. Mer information skickas ut av utbildningsanordnaren.

Ingående kurser

Djurens biologi
BIGDJE0, 100 poäng
Kursgrupp: LC1911DJE0/DJU
Kurstid: 19 augusti - 20 september, 5 veckor
Centralt kursinnehåll
Djurhållning
DJUDJH0, 100 poäng
Kursgrupp: LC1911DJH0/DJU
Kurstid: 23 september - 25 oktober, 5 veckor
Centralt kursinnehåll
Sällskapsdjur 1
DJUSÄL01, 100 poäng
Kursgrupp: LC1911SÄL01/DJU
Kurstid: 28 oktober - 29 november, 5 veckor
Centralt kursinnehåll
Sällskapsdjur 2
DJUSÄL02, 100 poäng
Kursgrupp: LC1911SÄL02/DJU
Kurstid: 2 december 2019 - 3 januari 2020, 5 veckor
Centralt kursinnehåll
Djur i zoohandel
DJUDJI0, 200 poäng
Kursgrupp: LC1911DJI0/DJU
Kurstid: 6 januari - 13 mars, 10 veckor
Centralt kursinnehåll
Hundkunskap 1
HUNHUN01, 100 poäng
Kursgrupp: LC1911HUN01/DJU
Kurstid: 16 mars - 17 april, 5 veckor
Centralt kursinnehåll
Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård 1
DJRDJU01, 100 poäng
Kursgrupp: LC1911DJU01/DJU
Kurstid: 20 april - 22 maj, 5 veckor
Centralt kursinnehåll
GY Elmontör, LCFLEXELM
Vuxenutbildningen i Karlshamn - LC
Alltid sökbar, antagning sker löpande

Förkunskaper
Goda kunskaper i svenska/svenska som andraspråk och matematik (motsvarande grundskola). Du ska bifoga personligt brev och eventuella betygskopior för att din ansökan ska bli komplett och kunna behandlas. För att din ansökan skall kunna behandlas måste du i samband med att du skickar in din ansökan kontakta en studie- och yrkesvägledare, SYV.

Målgrupp
Elmontörer arbetar framför allt med att montera, underhålla och reparera elektriska anläggningar och maskiner. De kan även arbeta med att montera elektriska komponenter eller enklare elinstallationer. Elmontörer är en stor och heterogen yrkesgrupp som återfinns i flera branscher och arbetar med olika arbetsuppgifter. De flesta arbetar inom tillverkningsindustrin och i byggbranschen. Att arbeta som elmontör innebär att du arbetar mycket praktiskt och det är viktigt att kunna fatta beslut. Arbetet kan ha varierande arbetsuppgifter beroende på var och inom vilket företag som du arbetar. Arbetsplatsförlagt lärande, APL, ingår i utbildningen med minst 15%. Utbildningen är på 1150 poäng fördelat på 37 veckors studier. Angivna poäng och studietid kan variera beroende på tidigare kunskaper och om du eventuellt behöver läsa till någon kurs för att uppfylla behörighetskrav/certifieringskrav. Innan ansökan sker rekommenderas ett studiebesök på utbildningen. Vid studiebesöket får du veta mer om utbildningens innehåll, olika inriktningar och upplägg samt kraven som ställs på dig som studerande.

Kursstartsinformation
Utbildningsanordnaren kontaktar dig för mer information om kursstart.

Ingående kurser

Orienteringskurs, studie- eller yrkesval
KGYORI11A, 100 poäng
Kursgrupp: LCFLEXKGYORI11A/ELM
Datorteknik 1a
DAODAT01a, 100 poäng
Kursgrupp: LCFLEXDAT01A/ELM
Centralt kursinnehåll
Energiteknik 1
ENEENE01, 100 poäng
Kursgrupp: LCFLEXENE01/ELM
Centralt kursinnehåll
Mekatronik 1
MEKMEK01, 100 poäng
Kursgrupp: LCFLEXMEK01/ELM
Centralt kursinnehåll
Elektromekanik
ELRELK0, 100 poäng
Kursgrupp: LCFLEXELK0/ELM
Centralt kursinnehåll
Elkraftteknik
ELRELF0, 100 poäng
Kursgrupp: LCFLEXELF0/ELM
Centralt kursinnehåll
Praktisk ellära
ELLPRA0, 100 poäng
Kursgrupp: LCFLEXPRA0/ELM
Centralt kursinnehåll
Elinstallationer
INSELI0, 200 poäng
Kursgrupp: LCFLEXELI0/ELM
Centralt kursinnehåll
Kommunikationsnät 1
INSKOM01, 100 poäng
Kursgrupp: LCFLEXKOM01/ELM
Centralt kursinnehåll
Elmotorstyrning
INSELS0, 100 poäng
Kursgrupp: LCFLEXELS0/ELM
Centralt kursinnehåll
Allmän automationsteknik
AUOALL0, 100 poäng
Kursgrupp: LCFLEXALL0/ELM
Centralt kursinnehåll
GY Fastighetsskötare, LCFLEXMFS
Vuxenutbildningen i Karlshamn - LC
Alltid sökbar, antagning sker löpande

Förkunskaper
Goda kunskaper i svenska/svenska som andraspråk (motsvarande grundskola).

Målgrupp
Fastighetsskötare ansvarar för den inre och yttre skötseln av fastigheten. Arbetsuppgifterna kan variera beroende på var man är anställd. Hos små fastighetsbolag är det vanligt att en och samma person har arbetsuppgifter inom ett bredare område, medan det inom ett större företag är vanligare att man är specialiserad i en yrkesroll. Befintligt utbud kan komma att revideras under hösten.

Kursstartsinformation
Utbildningsanordnaren kontaktar dig för mer information om kursstart.

Ingående kurser

Praktisk ellära
ELLPRA0, 100 poäng
Kursgrupp: LCFLEXPRA0/MFS
Centralt kursinnehåll
Systemuppbyggnad
SYSSYT0, 100 poäng
Kursgrupp: LCFLEXSYT0/MFS
Centralt kursinnehåll
Värmelära
SYSVÄM0, 100 poäng
Kursgrupp: LCFLEXVÄM0/MFS
Centralt kursinnehåll
Verktygs- och materialhantering
VEKVEK0, 100 poäng
Kursgrupp: LCFLEXVEK0/MFS
Centralt kursinnehåll
Elkraftteknik
ELRELF0, 100 poäng
Kursgrupp: LCFLEXELF0/MFS
Centralt kursinnehåll
Fastighetsförvaltning
FAFFAS0, 100 poäng
Kursgrupp: LCFLEXFAS0/MFS
Centralt kursinnehåll
Fastighetsservice – byggnader
FASFAS0, 100 poäng
Kursgrupp: LCFLEXFASF0/MFS
Centralt kursinnehåll
Yttre miljö – anläggningar
YTTYTT0, 100 poäng
Kursgrupp: LCFLEXYTT0/MFS
Centralt kursinnehåll
Yttre miljö – maskiner och verktyg
YTTYTR0, 100 poäng
Kursgrupp: LCFLEXYTR0/MFS
Centralt kursinnehåll
Fastighetsservice – VVS
FASFAE0, 100 poäng
Kursgrupp: LCFLEXFAE0/MFS
Centralt kursinnehåll
Orienteringskurs, studie- eller yrkesval
KGYORI11A, 100 poäng
Kursgrupp: LCFLEXKGYORI11A/MFS
GY Fastighetstekniker, LCFLEXMFT
Vuxenutbildningen i Karlshamn - LC
Alltid sökbar, antagning sker löpande

Förkunskaper
Goda kunskaper i svenska/svenska som andraspråk (motsvarande grundskola). Du ska bifoga personligt brev och eventuella betygskopior för att din ansökan ska bli komplett och kunna behandlas. För att din ansökan skall kunna behandlas måste du i samband med att du skickar in din ansökan kontakta en studie- och yrkesvägledare, SYV.

Målgrupp
Fastighetstekniker ansvarar för drift, skötsel och underhåll av fastigheters tekniska system, exempelvis värme och ventilation. De kan arbeta både med bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter. Arbetsuppgifterna kan därmed variera beroende på var du är anställd. Ofta ingår både teknik, IT och service. Fastighetstekniker behöver ha grundläggande kunskaper om energi och miljö med anledning av Boverkets skärpta energikrav. Det är viktigt att du trivs med att ha kontakt med andra människor och är en bra problemlösare. Arbetsplatsförlagt lärande, APL, ingår i utbildningen med minst 15%. Utbildningen är på 1300 poäng fördelat på 43 veckors studier. Angivna poäng och studietid kan variera beroende på tidigare kunskaper och om du eventuellt behöver läsa till någon kurs för att uppfylla behörighetskrav/certifieringskrav. Innan ansökan sker rekommenderas ett studiebesök på utbildningen. Vid studiebesöket får du veta mer om utbildningens innehåll, olika inriktningar och upplägg samt kraven som ställs på dig som studerande.

Kursstartsinformation
Utbildningsanordnaren kontaktar dig för mer information om kursstart.

Ingående kurser

Orienteringskurs, studie- eller yrkesval
KGYORI11A, 100 poäng
Kursgrupp: LCFLEXKGYORI11A/MFT
Praktisk ellära
ELLPRA0, 100 poäng
Kursgrupp: LCFLEXPRA0/MFT
Centralt kursinnehåll
Systemuppbyggnad
SYSSYT0, 100 poäng
Kursgrupp: LCFLEXSYT0/MFT
Centralt kursinnehåll
Värmelära
SYSVÄM0, 100 poäng
Kursgrupp: LCFLEXVÄM0/MFT
Centralt kursinnehåll
Verktygs- och materialhantering
VEKVEK0, 100 poäng
Kursgrupp: LCFLEXVEK0/MFT
Centralt kursinnehåll
Elkraftteknik
ELRELF0, 100 poäng
Kursgrupp: LCFLEXELF0/MFT
Centralt kursinnehåll
Fastighetsförvaltning
FAFFAS0, 100 poäng
Kursgrupp: LCFLEXFAS0/MFT
Centralt kursinnehåll
Fastighetsservice – byggnader
FASFAS0, 100 poäng
Kursgrupp: LCFLEXFASF0/MFT
Centralt kursinnehåll
Fastighetsautomation 1
FAIFAS01, 100 poäng
Kursgrupp: LCFLEXFAS01/MFT
Centralt kursinnehåll
Fastighetskommunikation
FAFFAT0, 100 poäng
Kursgrupp: LCFLEXFAT0/MFT
Centralt kursinnehåll
Informationsteknik i fastighetsförvaltning
FAFINF0, 100 poäng
Kursgrupp: LCFLEXINF0/MFT
Centralt kursinnehåll
Fastighetsservice – VVS
FASFAE0, 100 poäng
Kursgrupp: LCFLEXFAE0/MFT
Centralt kursinnehåll
Fastighetsservice – elarbeten
FASFAH0, 100 poäng
Kursgrupp: LCFLEXFAH0/MFT
Centralt kursinnehåll
Fastighetsservice – ytor
FASFAV0, 100 poäng
Kursgrupp: LCFLEXFAV0/MFT
Centralt kursinnehåll
GY Golvläggare, VUXFLEXGOL
Vuxenutbildningen i Karlshamn - LC
Studiestödspoäng: 1200
Studietid 50 veckor
Alltid sökbar, antagning sker löpande

Förkunskaper
Goda kunskaper i svenska/svenska som andraspråk (motsvarande grundskola). Du ska bifoga personligt brev och eventuella betygskopior för att din ansökan ska bli komplett och kunna behandlas. För att din ansökan skall kunna behandlas måste du i samband med att du skickar in din ansökan kontakta en studie- och yrkesvägledare, SYV.

Målgrupp
Utbildningen ger kompetens för att arbeta med golvläggningar av textil, plast, linoleum, kork och parkett både inom nybyggnation och renoveringsarbete. Arbetsplatsförlagt lärande, APL, ingår i utbildningen med minst 15%. Efter utbildningen följer en tid som lärling. Utbildningen är på 1200 poäng fördelat på 50 veckors studier. Angivna poäng och studietid kan variera beroende på tidigare kunskaper och om du eventuellt behöver läsa till någon kurs för att uppfylla behörighetskrav/certifieringskrav inom vissa branscher. Innan ansökan sker rekommenderas ett studiebesök på utbildningen. Vid studiebesöket får du veta mer om utbildningens innehåll, olika inriktningar och upplägg samt kraven som ställs på dig som studerande

Kursstartsinformation
Utbildningsanordnaren kontaktar dig för mer information om kursstart.

Ingående kurser

Husbyggnadsprocessen
HUSHUB0, 200 poäng
Kursgrupp: VUXFLEXHUB0/GOL
Centralt kursinnehåll
Husbyggnad 1
HUSHUS01, 100 poäng
Kursgrupp: VUXFLEXHUS01/GOL
Centralt kursinnehåll
Husbyggnad 2
HUSHUS02, 200 poäng
Kursgrupp: VUXFLEXHUS02/GOL
Centralt kursinnehåll
Husbyggnad 3 – ombyggnad
HUSHUS03, 200 poäng
Kursgrupp: VUXFLEXHUS03/GOL
Centralt kursinnehåll
Golvläggning 1
GOLGOL01, 100 poäng
Kursgrupp: VUXFLEXGOL01/GOL
Centralt kursinnehåll
Golvläggning 2 – våtrum
GOLGOL02, 100 poäng
Kursgrupp: VUXFLEXGOL02/GOL
Centralt kursinnehåll
Golvläggning 3 – trä och laminat
GOLGOL03, 200 poäng
Kursgrupp: VUXFLEXGOL03/GOL
Centralt kursinnehåll
Trä 3 – montage
TRÄTRK03, 100 poäng
Kursgrupp: VUXFLEXTRK03/GOL
Centralt kursinnehåll
Orienteringskurs, studie- eller yrkesval
KGYORI11A, 100 poäng
Kursgrupp: VUXFLEXKGYORI11A/GOL
GY Häst och ridsport, LC5HÄR
Vuxenutbildningen i Karlshamn - LC
1 april - 20 oktober, 29 veckor
Studiestödspoäng: 400
Distansutbildning med obligatoriska träffar
Denna utbildning är inte längre sökbar

Förkunskaper
Förkunskapskrav: Grundskola eller motsvarande

Målgrupp
Efter utbildningen kan man arbeta som hästskötare på till exempel en ridskola eller ett travstall. Under våren är det obligatoriska träffar 1 april, 29 april, 13 maj och 27 maj. Datum för höstens träffar meddelas under utbildningen. Uppehåll i utbildningen vecka 24-32.

Ingående kurser

Djurhållning
DJUDJH0, 100 poäng
Kursgrupp: LC195DJH0/HÄR
Kurstid: 1 april - 9 juni, 10 veckor
Centralt kursinnehåll
Hästkunskap 1
HÄTHÄS01, 100 poäng
Kursgrupp: LC195HÄS01/HÄR
Kurstid: 1 april - 9 juni, 10 veckor
Centralt kursinnehåll
Hästkunskap 2
HÄTHÄS02, 100 poäng
Kursgrupp: LC195HÄS02/HÄR
Kurstid: 12 augusti - 20 oktober, 10 veckor
Centralt kursinnehåll
Hästkunskap 3
HÄTHÄS03, 100 poäng
Kursgrupp: LC195HÄS03/HÄR
Kurstid: 12 augusti - 20 oktober, 10 veckor
Centralt kursinnehåll