Denna sida visar endast utbudet. Om du vill göra en ansökan så måste du vara inloggad.
Söker...
26 kurspaket
GY Undersköterska, VUX11VOG
Vuxenutbildningen i Karlshamn
19 augusti 2019 - 15 november 2020, 65 veckor
Studiestödspoäng: 1450
Studietid 55 veckor (varav 200 poäng väljs under hösten 2020)
Ansök senast 19/8

Förkunskaper
Goda kunskaper i svenska/svenska som andraspråk (motsvarande grundskola) Du ska bifoga personligt brev och eventuella betygskopior för att din ansökan ska bli komplett och kunna behandlas. För att din ansökan skall kunna behandlas måste du i samband med att du skickar in din ansökan kontakta en studie- och yrkesvägledare, SYV.

Målgrupp
Utbildningen ger dig kunskaper och färdigheter som gör dig anställningsbar som undersköterska inom vård- och omsorgssektorn, ex särskilt boende för äldre, hemtjänst och inom stöd och service. Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och diskussioner samt praktiska moment på skolan. Sista terminen väljer du mellan olika fördjupningsinriktningar. Fördjupningsinriktningarna varierar mellan intagen information om dessa får du under din utbildning. Arbetsplatsförlagt lärande, APL, ingår i utbildningen med minst 15%. Utbildningen är på 1450 poäng fördelat på 55 veckors studier. Angivna poäng och studietid kan variera beroende på tidigare kunskaper och om du eventuellt behöver läsa till någon kurs för att uppfylla behörighetskrav/certifieringar. Innan ansökan sker rekommenderas ett studiebesök på utbildningen. Vid studiebesöket får du veta mer om utbildningens innehåll, olika inriktningar och upplägg samt kraven som ställs på dig som studerande.

Kursstartsinformation
Upprop och registrering i sal A411 på Väggaskolan måndagen den 12/8 kl 14.00.

Ingående kurser

Orienteringskurs, introduktion till kurs
KGYORI11C, 100 poäng
Kursgrupp: VUX1911KGYORI11C/VOG
Kurstid: 19 augusti - 25 augusti, 1 veckor
Vård- och omsorgsarbete 1
VÅRVÅR01, 200 poäng
Kursgrupp: VUX1911VÅR01/VOG
Kurstid: 19 augusti 2019 - 5 januari 2020, 20 veckor
Centralt kursinnehåll
Hälsopedagogik
HALHAL0, 100 poäng
Kursgrupp: VUX1911HAL0/VOG
Kurstid: 19 augusti 2019 - 5 januari 2020, 20 veckor
Centralt kursinnehåll
Etik och människans livsvillkor
MÄNETI0, 100 poäng
Kursgrupp: VUX1911ETI0/VOG
Kurstid: 19 augusti 2019 - 5 januari 2020, 20 veckor
Centralt kursinnehåll
Psykologi 1
PSKPSY01, 50 poäng
Kursgrupp: VUX1911PSY01/VOG
Kurstid: 19 augusti 2019 - 5 januari 2020, 20 veckor
Centralt kursinnehåll
Svenska 1
SVESVE01, 100 poäng
Kursgrupp: VUX1911SVE01/VOG
Kurstid: 19 augusti 2019 - 5 januari 2020, 20 veckor
Centralt kursinnehåll
Svenska som andraspråk 1
SVASVA01, 100 poäng
Kursgrupp: VUX1911SVA01/VOG
Kurstid: 19 augusti 2019 - 5 januari 2020, 20 veckor
Centralt kursinnehåll
Medicin 1
MEDMED01, 150 poäng
Kursgrupp: VUX1911MED01/VOG
Kurstid: 6 januari - 10 maj, 18 veckor
Centralt kursinnehåll
Vård och omsorg vid demenssjukdom
GERVÅR0, 100 poäng
Kursgrupp: VUX1911VÅR0/VOG
Kurstid: 6 januari - 10 maj, 18 veckor
Centralt kursinnehåll
Vård- och omsorgsarbete 2
VÅRVÅR02, 150 poäng
Kursgrupp: VUX1911VÅR02/VOG
Kurstid: 6 januari - 10 maj, 18 veckor
Centralt kursinnehåll
It i vård och omsorg
ITIITI0, 100 poäng
Kursgrupp: VUX1911ITI0/VOG
Kurstid: 6 januari - 13 september, 36 veckor
Centralt kursinnehåll
Specialpedagogik 1
SPCSPE01, 100 poäng
Kursgrupp: VUX1911SPE01/VOG
Kurstid: 11 maj - 13 september, 18 veckor
Centralt kursinnehåll
Psykiatri 1
PSYPSY01, 100 poäng
Kursgrupp: VUX1911PSYP01/VOG
Kurstid: 11 maj - 13 september, 18 veckor
Centralt kursinnehåll
GY Vård- och omsorgsutbildning, VUX5VOG
Vuxenutbildningen i Karlshamn
4 februari 2019 - 30 april 2020, 64 veckor
Studietid 55 veckor (varav 200 poäng väljs under våren 2020)
Denna utbildning är inte längre sökbar

Förkunskaper
Goda kunskaper i svenska/svenska som andraspråk (motsvarande grundskola) Du ska bifoga personligt brev och eventuella betygskopior för att din ansökan ska bli komplett och kunna behandlas. För att din ansökan skall kunna behandlas måste du i samband med att du skickar in din ansökan kontakta en studie- och yrkesvägledare, SYV.

Målgrupp
Utbildningen ger dig kunskaper och färdigheter som gör dig anställningsbar som undersköterska inom vård- och omsorgssektorn, ex särskilt boende för äldre, hemtjänst och inom stöd och service. Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och diskussioner samt praktiska moment på skolan. Sista terminen väljer du mellan olika fördjupningsinriktningar. Fördjupningsinriktningarna varierar mellan intagen information om dessa får du under din utbildning. Arbetsplatsförlagt lärande, APL, ingår i utbildningen med minst 15%. Utbildningen är på 1450 poäng fördelat på 55 veckors studier. Angivna poäng och studietid kan variera beroende på tidigare kunskaper och om du eventuellt behöver läsa till någon kurs för att uppfylla behörighetskrav/certifieringar. Innan ansökan sker rekommenderas ett studiebesök på utbildningen. Vid studiebesöket får du veta mer om utbildningens innehåll, olika inriktningar och upplägg samt kraven som ställs på dig som studerande.

Kursstartsinformation
Upprop och registrering i sal B309 på Väggaskolan måndagen den 4/2 kl 09.00

Ingående kurser

Orienteringskurs, introduktion till kurs
KGYORI11C, 100 poäng
Kursgrupp: VUX195KGYORI11C/VOG
Kurstid: 4 februari - 10 mars, 5 veckor
Vård- och omsorgsarbete 1
VÅRVÅR01, 200 poäng
Kursgrupp: VUX195VÅR01/VOG
Kurstid: 4 februari - 14 juni, 19 veckor
Centralt kursinnehåll
Svenska 1
SVESVE01, 100 poäng
Kursgrupp: VUX195SVE01/VOG
Kurstid: 4 februari - 14 juni, 19 veckor
Centralt kursinnehåll
Svenska som andraspråk 1
SVASVA01, 100 poäng
Kursgrupp: VUX195SVA01/VOG
Kurstid: 4 februari - 14 juni, 19 veckor
Centralt kursinnehåll
Etik och människans livsvillkor
MÄNETI0, 100 poäng
Kursgrupp: VUX195ETI0/VOG
Kurstid: 4 februari - 14 juni, 19 veckor
Centralt kursinnehåll
Hälsopedagogik
HALHAL0, 100 poäng
Kursgrupp: VUX195HAL0/VOG
Kurstid: 4 februari - 14 juni, 19 veckor
Centralt kursinnehåll
Psykologi 1
PSKPSY01, 50 poäng
Kursgrupp: VUX195PSY01/VOG
Kurstid: 4 februari - 14 juni, 19 veckor
Centralt kursinnehåll
Vård och omsorg vid demenssjukdom
GERVÅR0, 100 poäng
Kursgrupp: VUX195VÅR0/VOG
Kurstid: 19 augusti - 29 december, 19 veckor
Centralt kursinnehåll
Vård- och omsorgsarbete 2
VÅRVÅR02, 150 poäng
Kursgrupp: VUX195VÅR02/VOG
Kurstid: 19 augusti - 29 december, 19 veckor
Centralt kursinnehåll
Medicin 1
MEDMED01, 150 poäng
Kursgrupp: VUX195MED01/VOG
Kurstid: 19 augusti - 29 december, 19 veckor
Centralt kursinnehåll
Specialpedagogik 1
SPCSPE01, 100 poäng
Kursgrupp: VUX195SPE01/VOG
Kurstid: 30 december 2019 - 1 mars 2020, 9 veckor
Centralt kursinnehåll
Psykiatri 1
PSYPSY01, 100 poäng
Kursgrupp: VUX195PSYP01/VOG
Kurstid: 30 december 2019 - 1 mars 2020, 9 veckor
Centralt kursinnehåll
It i vård och omsorg
ITIITI0, 100 poäng
Kursgrupp: VUX195ITI0/VOG
Kurstid: 30 december 2019 - 1 mars 2020, 9 veckor
Centralt kursinnehåll
GY Vård- och omsorgsutbildning - distans, VUXFLEXVOF
Vuxenutbildningen i Karlshamn
Studiestödspoäng: 1450
OBS! Detta är en distansutbildning; Det finns även en utbildning i grupp.
Alltid sökbar, antagning sker löpande

Förkunskaper
Goda kunskaper i svenska/svenska som andraspråk (motsvarande grundskola) Du ska bifoga personligt brev och eventuella betygskopior för att din ansökan ska bli komplett och kunna behandlas. För att din ansökan skall kunna behandlas måste du i samband med att du skickar in din ansökan kontakta en studie- och yrkesvägledare, SYV.

Målgrupp
Utbildningen ger dig kunskaper och färdigheter som gör dig anställningsbar som undersköterska inom vård- och omsorgssektorn, ex särskilt boende för äldre, hemtjänst och inom stöd och service. Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och diskussioner samt praktiska moment på skolan. Sista terminen väljer du mellan olika fördjupningsinriktningar. Fördjupningsinriktningarna varierar mellan intagen och information om dessa ges under utbildningen. Arbetsplatsförlagt lärande, APL, ingår i utbildningen med minst 15%. Utbildningen är på 1450 poäng fördelat på 55 veckors studier. Angivna poäng och studietid kan variera beroende på tidigare kunskaper och om du eventuellt behöver läsa till någon kurs för att uppfylla behörighetskrav/certifieringar. Innan ansökan sker rekommenderas ett studiebesök på utbildningen. Vid studiebesöket får du veta mer om utbildningens innehåll, olika inriktningar och upplägg samt kraven som ställs på dig som studerande.

Ingående kurser

Vård- och omsorgsarbete 1
VÅRVÅR01, 200 poäng
Kursgrupp: VUXFLEXVÅR01/VOF
Distansundervisning
Centralt kursinnehåll
Etik och människans livsvillkor
MÄNETI0, 100 poäng
Kursgrupp: VUXFLEXETI0/VOF
Distansundervisning
Centralt kursinnehåll
Hälsopedagogik
HALHAL0, 100 poäng
Kursgrupp: VUXFLEXHAL0/VOF
Distansundervisning
Centralt kursinnehåll
Psykologi 1
PSKPSY01, 50 poäng
Kursgrupp: VUXFLEXPSY01/VOF
Distansundervisning
Centralt kursinnehåll
Svenska 1
SVESVE01, 100 poäng
Kursgrupp: VUXFLEXSVE01/VOF
Distansundervisning
Centralt kursinnehåll
Svenska som andraspråk 1
SVASVA01, 100 poäng
Kursgrupp: VUXFLEXSVA01/VOF
Distansundervisning
Centralt kursinnehåll
Vård- och omsorgsarbete 2
VÅRVÅR02, 150 poäng
Kursgrupp: VUXFLEXVÅR02/VOF
Distansundervisning
Centralt kursinnehåll
Medicin 1
MEDMED01, 150 poäng
Kursgrupp: VUXFLEXMED01/VOF
Distansundervisning
Centralt kursinnehåll
Vård och omsorg vid demenssjukdom
GERVÅR0, 100 poäng
Kursgrupp: VUXFLEXVÅR0/VOF
Distansundervisning
Centralt kursinnehåll
It i vård och omsorg
ITIITI0, 100 poäng
Kursgrupp: VUXFLEXITI0/VOF
Distansundervisning
Centralt kursinnehåll
Specialpedagogik 1
SPCSPE01, 100 poäng
Kursgrupp: VUXFLEXSPE01/VOF
Distansundervisning
Centralt kursinnehåll
Psykiatri 1
PSYPSY01, 100 poäng
Kursgrupp: VUXFLEXPSYP01/VOF
Distansundervisning
Centralt kursinnehåll
GY Betongarbetare, VUXFLEXBET
Vuxenutbildningen i Karlshamn - LC
Studiestödspoäng: 1200
Studietid 50 veckor
Alltid sökbar, antagning sker löpande

Förkunskaper
Goda kunskaper i svenska/svenska som andraspråk (motsvarande grundskola). Du ska bifoga personligt brev och eventuella betygskopior för att din ansökan ska bli komplett och kunna behandlas. För att din ansökan skall kunna behandlas måste du i samband med att du skickar in din ansökan kontakta en studie- och yrkesvägledare, SYV.

Målgrupp
Du ska bifoga personligt brev och eventuella betygskopior för att din ansökan ska bli komplett och kunna behandlas.

Kursstartsinformation
Utbildningsanordnaren kontaktar dig för mer information om kursstart.

Ingående kurser

Betong 1 – lågform och platta på mark
BETBET01, 100 poäng
Kursgrupp: VUXFLEXBET01/BET
Centralt kursinnehåll
Betong 2 – väggar och pelare
BETBET02, 100 poäng
Kursgrupp: VUXFLEXBET02/BET
Centralt kursinnehåll
Betong 3 – bärlag
BETBET03, 100 poäng
Kursgrupp: VUXFLEXBET03/BET
Centralt kursinnehåll
Betong 4 – golv
BETBET04, 100 poäng
Kursgrupp: VUXFLEXBET04/BET
Centralt kursinnehåll
Mur- och putsverk 3 – puts
MURMUR03, 100 poäng
Kursgrupp: VUXFLEXMUR03/BET
Centralt kursinnehåll
Husbyggnadsprocessen
HUSHUB0, 200 poäng
Kursgrupp: VUXFLEXHUB0/BET
Centralt kursinnehåll
Husbyggnad 1
HUSHUS01, 100 poäng
Kursgrupp: VUXFLEXHUS01/BET
Centralt kursinnehåll
Husbyggnad 2
HUSHUS02, 200 poäng
Kursgrupp: VUXFLEXHUS02/BET
Centralt kursinnehåll
Husbyggnad 3 – ombyggnad
HUSHUS03, 200 poäng
Kursgrupp: VUXFLEXHUS03/BET
Centralt kursinnehåll
Orienteringskurs, introduktion till kurs
KGYORI11C, 100 poäng
Kursgrupp: VUXFLEXKGYORI11C/BET
GY Butiksäljare, VUXFLEXBUT
Vuxenutbildningen i Karlshamn - LC
Studiestödspoäng: 1200
Studietid 45 veckor
Alltid sökbar, antagning sker löpande

Förkunskaper
Goda kunskaper i svenska/svenska som andraspråk och matematik (motsvarande grundskola). Du ska bifoga personligt brev och eventuella betygskopior för att din ansökan ska bli komplett och kunna behandlas. För att din ansökan skall kunna behandlas måste du i samband med att du skickar in din ansökan kontakta en studie- och yrkesvägledare, SYV.

Målgrupp
En grundläggande utbildning som ger arbetslivserfarenhet och kompetens för att arbeta i detalj- och fackhandel som exempelvis butiker, varuhus, torghandel och hemförsäljning. Arbetsplatsförlagt lärande, APL, ingår i utbildningen med minst 15%. Utbildningen är på 900 poäng fördelat på 45 veckors studier. Angivna poäng och studietid kan variera beroende på tidigare kunskaper och om du eventuellt behöver läsa till någon kurs för att uppfylla behörighetskrav/certifieringar. Innan ansökan sker rekommenderas ett studiebesök på utbildningen. Vid studiebesöket får du veta mer om utbildningens innehåll, olika inriktningar och upplägg samt kraven som ställs på dig som studerande.

Kursstartsinformation
Utbildningsanordnaren kontaktar dig för mer information om kursstart.

Ingående kurser

Orienteringskurs, introduktion till kurs
KGYORI11C, 100 poäng
Kursgrupp: VUXFLEXKGYORI11C/BUT
Personlig försäljning 1
FÖSPER01, 100 poäng
Kursgrupp: VUXFLEXPER01/BUT
Centralt kursinnehåll
Personlig försäljning 2
FÖSPER02, 100 poäng
Kursgrupp: VUXFLEXPER02/BUT
Centralt kursinnehåll
Servicekunskap
FÖSSEV0, 100 poäng
Kursgrupp: VUXFLEXSEV0/BUT
Centralt kursinnehåll
Branschkunskap inom handel och administration
HANBRS0, 100 poäng
Kursgrupp: VUXFLEXBRS0/BUT
Centralt kursinnehåll
Handel – specialisering
HANHAN00S, 100 poäng
Kursgrupp: VUXFLEXHAN00S/BUT
Centralt kursinnehåll
Praktisk marknadsföring 1
HANPRA01, 100 poäng
Kursgrupp: VUXFLEXPRA01/BUT
Centralt kursinnehåll
Praktisk marknadsföring 2
HANPRA02, 100 poäng
Kursgrupp: VUXFLEXPRA02/BUT
Centralt kursinnehåll
Inköp 1
INKINK01, 100 poäng
Kursgrupp: VUXFLEXINK01/BUT
Centralt kursinnehåll
Näthandel 1
NÄTNÄT01, 100 poäng
Kursgrupp: VUXFLEXNÄT01/BUT
Centralt kursinnehåll
GY Djurvård, LC5DJU
Vuxenutbildningen i Karlshamn - LC
1 april 2019 - 1 mars 2020, 48 veckor
Studiestödspoäng: 800
Distansutbildning med obligatoriska träffar
Denna utbildning är inte längre sökbar

Förkunskaper
Förkunskapskrav: Grundskola eller motsvarande

Målgrupp
Utbildningen inom djurvård ger kunskaper om olika djur. Utbildningen är både praktisk och teoretisk. Efter utbildningen kan man arbeta i djuraffär, på hunddagis, som djurvårdare eller djurskötare på t ex en djurpark. Efter genomförd och godkänd utbildning finns möjlighet till fördjupning inom djursjukvård (ytterligare 15 veckor/300p). Obligatoriska träffar i Kalmar. Under vårterminen var 14:e dag, sedan varje vecka. Uppehåll i studierna under vecka 24-32.

Kursstartsinformation
Uppstart 1 april i Kalmar. Mer information skickas ut av utbildningsanordnaren.

Ingående kurser

Djurens biologi
BIGDJE0, 100 poäng
Kursgrupp: LC195DJE0/DJU
Kurstid: 1 april - 9 juni, 10 veckor
Centralt kursinnehåll
Djurhållning
DJUDJH0, 100 poäng
Kursgrupp: LC195DJH0/DJU
Kurstid: 1 april - 9 juni, 10 veckor
Centralt kursinnehåll
Sällskapsdjur 1
DJUSÄL01, 100 poäng
Kursgrupp: LC195SÄL01/DJU
Kurstid: 12 augusti - 22 december, 19 veckor
Centralt kursinnehåll
Sällskapsdjur 2
DJUSÄL02, 100 poäng
Kursgrupp: LC195SÄL02/DJU
Kurstid: 12 augusti - 22 december, 19 veckor
Centralt kursinnehåll
Djur i zoohandel
DJUDJI0, 200 poäng
Kursgrupp: LC195DJI0/DJU
Kurstid: 12 augusti - 22 december, 19 veckor
Centralt kursinnehåll
Hundkunskap 1
HUNHUN01, 100 poäng
Kursgrupp: LC195HUN01/DJU
Kurstid: 23 december 2019 - 1 mars 2020, 10 veckor
Centralt kursinnehåll
Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård 1
DJRDJU01, 100 poäng
Kursgrupp: LC195DJU01/DJU
Kurstid: 23 december 2019 - 1 mars 2020, 10 veckor
Centralt kursinnehåll
GY Elmontör, LCFLEXELM
Vuxenutbildningen i Karlshamn - LC
Alltid sökbar, antagning sker löpande

Förkunskaper
Goda kunskaper i svenska/svenska som andraspråk och matematik (motsvarande grundskola). Du ska bifoga personligt brev och eventuella betygskopior för att din ansökan ska bli komplett och kunna behandlas. För att din ansökan skall kunna behandlas måste du i samband med att du skickar in din ansökan kontakta en studie- och yrkesvägledare, SYV.

Målgrupp
Elmontörer arbetar framför allt med att montera, underhålla och reparera elektriska anläggningar och maskiner. De kan även arbeta med att montera elektriska komponenter eller enklare elinstallationer. Elmontörer är en stor och heterogen yrkesgrupp som återfinns i flera branscher och arbetar med olika arbetsuppgifter. De flesta arbetar inom tillverkningsindustrin och i byggbranschen. Att arbeta som elmontör innebär att du arbetar mycket praktiskt och det är viktigt att kunna fatta beslut. Arbetet kan ha varierande arbetsuppgifter beroende på var och inom vilket företag som du arbetar. Arbetsplatsförlagt lärande, APL, ingår i utbildningen med minst 15%. Utbildningen är på 1150 poäng fördelat på 37 veckors studier. Angivna poäng och studietid kan variera beroende på tidigare kunskaper och om du eventuellt behöver läsa till någon kurs för att uppfylla behörighetskrav/certifieringskrav. Innan ansökan sker rekommenderas ett studiebesök på utbildningen. Vid studiebesöket får du veta mer om utbildningens innehåll, olika inriktningar och upplägg samt kraven som ställs på dig som studerande.

Kursstartsinformation
Utbildningsanordnaren kontaktar dig för mer information om kursstart.

Ingående kurser

Orienteringskurs, introduktion till kurs
KGYORI11C, 100 poäng
Kursgrupp: LCFLEXKGYORI11C/ELM
Svenska 1
SVESVE01, 100 poäng
Kursgrupp: LCFLEXSVE01/ELM
Centralt kursinnehåll
Svenska som andraspråk 1
SVASVA01, 100 poäng
Kursgrupp: LCFLEXSVA01/ELM
Centralt kursinnehåll
Datorteknik 1a
DAODAT01a, 100 poäng
Kursgrupp: LCFLEXDAT01A/ELM
Centralt kursinnehåll
Energiteknik 1
ENEENE01, 100 poäng
Kursgrupp: LCFLEXENE01/ELM
Centralt kursinnehåll
Mekatronik 1
MEKMEK01, 100 poäng
Kursgrupp: LCFLEXMEK01/ELM
Centralt kursinnehåll
Elektromekanik
ELRELK0, 100 poäng
Kursgrupp: LCFLEXELK0/ELM
Centralt kursinnehåll
Elkraftteknik
ELRELF0, 100 poäng
Kursgrupp: LCFLEXELF0/ELM
Centralt kursinnehåll
Praktisk ellära
ELLPRA0, 100 poäng
Kursgrupp: LCFLEXPRA0/ELM
Centralt kursinnehåll
Elinstallationer
INSELI0, 200 poäng
Kursgrupp: LCFLEXELI0/ELM
Centralt kursinnehåll
Kommunikationsnät 1
INSKOM01, 100 poäng
Kursgrupp: LCFLEXKOM01/ELM
Centralt kursinnehåll
Elmotorstyrning
INSELS0, 100 poäng
Kursgrupp: LCFLEXELS0/ELM
Centralt kursinnehåll
Allmän automationsteknik
AUOALL0, 100 poäng
Kursgrupp: LCFLEXALL0/ELM
Centralt kursinnehåll
GY Fastighetsskötare, LCFLEXMFS
Vuxenutbildningen i Karlshamn - LC
Alltid sökbar, antagning sker löpande

Förkunskaper
Goda kunskaper i svenska/svenska som andraspråk (motsvarande grundskola).

Målgrupp
Fastighetsskötare ansvarar för den inre och yttre skötseln av fastigheten. Arbetsuppgifterna kan variera beroende på var man är anställd. Hos små fastighetsbolag är det vanligt att en och samma person har arbetsuppgifter inom ett bredare område, medan det inom ett större företag är vanligare att man är specialiserad i en yrkesroll.

Kursstartsinformation
Utbildningsanordnaren kontaktar dig för mer information om kursstart.

Ingående kurser

Praktisk ellära
ELLPRA0, 100 poäng
Kursgrupp: LCFLEXPRA0/MFS
Centralt kursinnehåll
Systemuppbyggnad
SYSSYT0, 100 poäng
Kursgrupp: LCFLEXSYT0/MFS
Centralt kursinnehåll
Värmelära
SYSVÄM0, 100 poäng
Kursgrupp: LCFLEXVÄM0/MFS
Centralt kursinnehåll
Verktygs- och materialhantering
VEKVEK0, 100 poäng
Kursgrupp: LCFLEXVEK0/MFS
Centralt kursinnehåll
Elkraftteknik
ELRELF0, 100 poäng
Kursgrupp: LCFLEXELF0/MFS
Centralt kursinnehåll
Fastighetsförvaltning
FAFFAS0, 100 poäng
Kursgrupp: LCFLEXFAS0/MFS
Centralt kursinnehåll
Fastighetsservice – byggnader
FASFAS0, 100 poäng
Kursgrupp: LCFLEXFASF0/MFS
Centralt kursinnehåll
Yttre miljö – anläggningar
YTTYTT0, 100 poäng
Kursgrupp: LCFLEXYTT0/MFS
Centralt kursinnehåll
Yttre miljö – maskiner och verktyg
YTTYTR0, 100 poäng
Kursgrupp: LCFLEXYTR0/MFS
Centralt kursinnehåll
Fastighetsservice – VVS
FASFAE0, 100 poäng
Kursgrupp: LCFLEXFAE0/MFS
Centralt kursinnehåll
Orienteringskurs, introduktion till kurs
KGYORI11C, 100 poäng
Kursgrupp: LCFLEXKGYORI11C/MFS
Orienteringskurs, yrkessvenska
KGYORI11F, 100 poäng
Kursgrupp: LCFLEXKGYORI11F/MFS
Svenska 1
SVESVE01, 100 poäng
Kursgrupp: LCFLEXSVE01/MFS
Centralt kursinnehåll
Svenska som andraspråk 1
SVASVA01, 100 poäng
Kursgrupp: LCFLEXSVA01/MFS
Centralt kursinnehåll
GY Fastighetstekniker, LCFLEXMFT
Vuxenutbildningen i Karlshamn - LC
Alltid sökbar, antagning sker löpande

Förkunskaper
Goda kunskaper i svenska/svenska som andraspråk (motsvarande grundskola). Du ska bifoga personligt brev och eventuella betygskopior för att din ansökan ska bli komplett och kunna behandlas. För att din ansökan skall kunna behandlas måste du i samband med att du skickar in din ansökan kontakta en studie- och yrkesvägledare, SYV.

Målgrupp
Fastighetstekniker ansvarar för drift, skötsel och underhåll av fastigheters tekniska system, exempelvis värme och ventilation. De kan arbeta både med bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter. Arbetsuppgifterna kan därmed variera beroende på var du är anställd. Ofta ingår både teknik, IT och service. Fastighetstekniker behöver ha grundläggande kunskaper om energi och miljö med anledning av Boverkets skärpta energikrav. Det är viktigt att du trivs med att ha kontakt med andra människor och är en bra problemlösare. Arbetsplatsförlagt lärande, APL, ingår i utbildningen med minst 15%. Utbildningen är på 1300 poäng fördelat på 43 veckors studier. Angivna poäng och studietid kan variera beroende på tidigare kunskaper och om du eventuellt behöver läsa till någon kurs för att uppfylla behörighetskrav/certifieringskrav. Innan ansökan sker rekommenderas ett studiebesök på utbildningen. Vid studiebesöket får du veta mer om utbildningens innehåll, olika inriktningar och upplägg samt kraven som ställs på dig som studerande.

Kursstartsinformation
Utbildningsanordnaren kontaktar dig för mer information om kursstart.

Ingående kurser

Orienteringskurs, introduktion till kurs
KGYORI11C, 100 poäng
Kursgrupp: LCFLEXKGYORI11C/MFT
Orienteringskurs, yrkessvenska
KGYORI11F, 100 poäng
Kursgrupp: LCFLEXKGYORI11F/MFT
Svenska 1
SVESVE01, 100 poäng
Kursgrupp: LCFLEXSVE01/MFT
Centralt kursinnehåll
Svenska som andraspråk 1
SVASVA01, 100 poäng
Kursgrupp: LCFLEXSVA01/MFT
Centralt kursinnehåll
Praktisk ellära
ELLPRA0, 100 poäng
Kursgrupp: LCFLEXPRA0/MFT
Centralt kursinnehåll
Systemuppbyggnad
SYSSYT0, 100 poäng
Kursgrupp: LCFLEXSYT0/MFT
Centralt kursinnehåll
Värmelära
SYSVÄM0, 100 poäng
Kursgrupp: LCFLEXVÄM0/MFT
Centralt kursinnehåll
Verktygs- och materialhantering
VEKVEK0, 100 poäng
Kursgrupp: LCFLEXVEK0/MFT
Centralt kursinnehåll
Elkraftteknik
ELRELF0, 100 poäng
Kursgrupp: LCFLEXELF0/MFT
Centralt kursinnehåll
Fastighetsförvaltning
FAFFAS0, 100 poäng
Kursgrupp: LCFLEXFAS0/MFT
Centralt kursinnehåll
Fastighetsservice – byggnader
FASFAS0, 100 poäng
Kursgrupp: LCFLEXFASF0/MFT
Centralt kursinnehåll
Fastighetsautomation 1
FAIFAS01, 100 poäng
Kursgrupp: LCFLEXFAS01/MFT
Centralt kursinnehåll
Fastighetskommunikation
FAFFAT0, 100 poäng
Kursgrupp: LCFLEXFAT0/MFT
Centralt kursinnehåll
Informationsteknik i fastighetsförvaltning
FAFINF0, 100 poäng
Kursgrupp: LCFLEXINF0/MFT
Centralt kursinnehåll
Fastighetsservice – VVS
FASFAE0, 100 poäng
Kursgrupp: LCFLEXFAE0/MFT
Centralt kursinnehåll
Fastighetsservice – elarbeten
FASFAH0, 100 poäng
Kursgrupp: LCFLEXFAH0/MFT
Centralt kursinnehåll
Fastighetsservice – ytor
FASFAV0, 100 poäng
Kursgrupp: LCFLEXFAV0/MFT
Centralt kursinnehåll
GY Golvläggare, VUXFLEXGOL
Vuxenutbildningen i Karlshamn - LC
Studiestödspoäng: 1200
Studietid 50 veckor
Alltid sökbar, antagning sker löpande

Förkunskaper
Goda kunskaper i svenska/svenska som andraspråk (motsvarande grundskola). Du ska bifoga personligt brev och eventuella betygskopior för att din ansökan ska bli komplett och kunna behandlas. För att din ansökan skall kunna behandlas måste du i samband med att du skickar in din ansökan kontakta en studie- och yrkesvägledare, SYV.

Målgrupp
Utbildningen ger kompetens för att arbeta med golvläggningar av textil, plast, linoleum, kork och parkett både inom nybyggnation och renoveringsarbete. Arbetsplatsförlagt lärande, APL, ingår i utbildningen med minst 15%. Efter utbildningen följer en tid som lärling. Utbildningen är på 1200 poäng fördelat på 50 veckors studier. Angivna poäng och studietid kan variera beroende på tidigare kunskaper och om du eventuellt behöver läsa till någon kurs för att uppfylla behörighetskrav/certifieringskrav inom vissa branscher. Innan ansökan sker rekommenderas ett studiebesök på utbildningen. Vid studiebesöket får du veta mer om utbildningens innehåll, olika inriktningar och upplägg samt kraven som ställs på dig som studerande

Kursstartsinformation
Utbildningsanordnaren kontaktar dig för mer information om kursstart.

Ingående kurser

Husbyggnadsprocessen
HUSHUB0, 200 poäng
Kursgrupp: VUXFLEXHUB0/GOL
Centralt kursinnehåll
Husbyggnad 1
HUSHUS01, 100 poäng
Kursgrupp: VUXFLEXHUS01/GOL
Centralt kursinnehåll
Husbyggnad 2
HUSHUS02, 200 poäng
Kursgrupp: VUXFLEXHUS02/GOL
Centralt kursinnehåll
Husbyggnad 3 – ombyggnad
HUSHUS03, 200 poäng
Kursgrupp: VUXFLEXHUS03/GOL
Centralt kursinnehåll
Golvläggning 1
GOLGOL01, 100 poäng
Kursgrupp: VUXFLEXGOL01/GOL
Centralt kursinnehåll
Golvläggning 2 – våtrum
GOLGOL02, 100 poäng
Kursgrupp: VUXFLEXGOL02/GOL
Centralt kursinnehåll
Golvläggning 3 – trä och laminat
GOLGOL03, 200 poäng
Kursgrupp: VUXFLEXGOL03/GOL
Centralt kursinnehåll
Trä 3 – montage
TRÄTRK03, 100 poäng
Kursgrupp: VUXFLEXTRK03/GOL
Centralt kursinnehåll
Orienteringskurs, introduktion till kurs
KGYORI11C, 100 poäng
Kursgrupp: VUXFLEXKGYORI11C/GOL