Denna sida visar endast utbudet. Om du vill göra en ansökan så måste du vara inloggad.
Söker...
21 kurspaket
GY Vård- och omsorgsutbildning, VUX5VOG
Vuxenutbildningen i Karlshamn
4 februari 2019 - 30 april 2020, 64 veckor
Studietid 55 veckor (varav 200 poäng väljs under våren 2020)
Ansök senast 22/3

Förkunskaper
Goda kunskaper i svenska/svenska som andraspråk (motsvarande grundskola)

Målgrupp
Du ska bifoga personligt brev och eventuella betygskopior för att din ansökan ska bli komplett och kunna behandlas. Kurspaketet lämpar sig för dig som vill arbeta med människor inom vård- och omsorgssektorn, ex särskilt boende för äldre, hemtjänst och inom stöd och service. Under din utbildningstid kommer du att få välja en av följande fördjupningar: 1. Äldres hälsa eller livskvalitet, 200p 2. Psykiatri 2, 200p

Ingående kurser

Orienteringskurs, introduktion till kurs
KGYORI11C, 100 poäng
Kursgrupp: VUX195KGYORI11C/VOG
Kurstid: 4 februari - 10 mars, 5 veckor
Vård- och omsorgsarbete 1
VÅRVÅR01, 200 poäng
Kursgrupp: VUX195VÅR01/VOG
Kurstid: 4 februari - 14 juni, 19 veckor
Centralt kursinnehåll
Svenska 1
SVESVE01, 100 poäng
Kursgrupp: VUX195SVE01/VOG
Kurstid: 4 februari - 14 juni, 19 veckor
Centralt kursinnehåll
Svenska som andraspråk 1
SVASVA01, 100 poäng
Kursgrupp: VUX195SVA01/VOG
Kurstid: 4 februari - 14 juni, 19 veckor
Centralt kursinnehåll
Etik och människans livsvillkor
MÄNETI0, 100 poäng
Kursgrupp: VUX195ETI0/VOG
Kurstid: 4 februari - 14 juni, 19 veckor
Centralt kursinnehåll
Hälsopedagogik
HALHAL0, 100 poäng
Kursgrupp: VUX195HAL0/VOG
Kurstid: 4 februari - 14 juni, 19 veckor
Centralt kursinnehåll
Psykologi 1
PSKPSY01, 50 poäng
Kursgrupp: VUX195PSY01/VOG
Kurstid: 4 februari - 14 juni, 19 veckor
Centralt kursinnehåll
Vård och omsorg vid demenssjukdom
GERVÅR0, 100 poäng
Kursgrupp: VUX195VÅR0/VOG
Kurstid: 19 augusti - 29 december, 19 veckor
Centralt kursinnehåll
Vård- och omsorgsarbete 2
VÅRVÅR02, 150 poäng
Kursgrupp: VUX195VÅR02/VOG
Kurstid: 19 augusti - 29 december, 19 veckor
Centralt kursinnehåll
Medicin 1
MEDMED01, 150 poäng
Kursgrupp: VUX195MED01/VOG
Kurstid: 19 augusti - 29 december, 19 veckor
Centralt kursinnehåll
Specialpedagogik 1
SPCSPE01, 100 poäng
Kursgrupp: VUX195SPE01/VOG
Kurstid: 30 december 2019 - 1 mars 2020, 9 veckor
Centralt kursinnehåll
Psykiatri 1
PSYPSY01, 100 poäng
Kursgrupp: VUX195PSYP01/VOG
Kurstid: 30 december 2019 - 1 mars 2020, 9 veckor
Centralt kursinnehåll
It i vård och omsorg
ITIITI0, 100 poäng
Kursgrupp: VUX195ITI0/VOG
Kurstid: 30 december 2019 - 1 mars 2020, 9 veckor
Centralt kursinnehåll
GY Vård- och omsorgsutbildning - distans, VUXFLEXVOF
Vuxenutbildningen i Karlshamn
Studiestödspoäng: 1450
OBS! Detta är en distansutbildning; Det finns även en utbildning i grupp.
Alltid sökbar, antagning sker löpande

Förkunskaper
Goda kunskaper i svenska/svenska som andraspråk (motsvarande grundskola).

Målgrupp
Du ska bifoga personligt brev och eventuella betygskopior för att din ansökan ska bli komplett och kunna behandlas Kurspaketet lämpar sig för dig som vill arbeta med människor inom vård- och omsorgssektorn, ex särskilt boende för äldre, hemtjänst och inom stöd och service. Beroende på kursstart kommer du att välja en av följande fördjupningar: 1. Äldres hälsa och livskvalitet, 200p 2. Psykiatri 2, 200p 3. Socialpedagogik, 100p & Specialpedagogik 1, 100p För utbildningar som startar i januari och augusti erbjuds fördjupning 1 och 3. För utbildningar som startar i mars och oktober erbjuds fördjupning 1 och 2.

Ingående kurser

Vård- och omsorgsarbete 1
VÅRVÅR01, 200 poäng
Kursgrupp: VUXFLEXVÅR01/VOF
Distansundervisning
Centralt kursinnehåll
Etik och människans livsvillkor
MÄNETI0, 100 poäng
Kursgrupp: VUXFLEXETI0/VOF
Distansundervisning
Centralt kursinnehåll
Hälsopedagogik
HALHAL0, 100 poäng
Kursgrupp: VUXFLEXHAL0/VOF
Distansundervisning
Centralt kursinnehåll
Psykologi 1
PSKPSY01, 50 poäng
Kursgrupp: VUXFLEXPSY01/VOF
Distansundervisning
Centralt kursinnehåll
Svenska 1
SVESVE01, 100 poäng
Kursgrupp: VUXFLEXSVE01/VOF
Distansundervisning
Centralt kursinnehåll
Svenska som andraspråk 1
SVASVA01, 100 poäng
Kursgrupp: VUXFLEXSVA01/VOF
Distansundervisning
Centralt kursinnehåll
Vård- och omsorgsarbete 2
VÅRVÅR02, 150 poäng
Kursgrupp: VUXFLEXVÅR02/VOF
Distansundervisning
Centralt kursinnehåll
Medicin 1
MEDMED01, 150 poäng
Kursgrupp: VUXFLEXMED01/VOF
Distansundervisning
Centralt kursinnehåll
Vård och omsorg vid demenssjukdom
GERVÅR0, 100 poäng
Kursgrupp: VUXFLEXVÅR0/VOF
Distansundervisning
Centralt kursinnehåll
It i vård och omsorg
ITIITI0, 100 poäng
Kursgrupp: VUXFLEXITI0/VOF
Distansundervisning
Centralt kursinnehåll
Specialpedagogik 1
SPCSPE01, 100 poäng
Kursgrupp: VUXFLEXSPE01/VOF
Distansundervisning
Centralt kursinnehåll
Psykiatri 1
PSYPSY01, 100 poäng
Kursgrupp: VUXFLEXPSYP01/VOF
Distansundervisning
Centralt kursinnehåll
GY Betongarbetare, VUXFLEXBET
Vuxenutbildningen i Karlshamn - LC
Studiestödspoäng: 1200
Studietid 50 veckor
Alltid sökbar, antagning sker löpande

Förkunskaper
Goda kunskaper i svenska/svenska som andraspråk (motsvarande grundskola).

Målgrupp
Du ska bifoga personligt brev och eventuella betygskopior för att din ansökan ska bli komplett och kunna behandlas Lärlingsutbildning där den största delen av utbildningen sker på en arbetsplats (APL).

Ingående kurser

Betong 1 – lågform och platta på mark
BETBET01, 100 poäng
Kursgrupp: VUXFLEXBET01/BET
Centralt kursinnehåll
Betong 2 – väggar och pelare
BETBET02, 100 poäng
Kursgrupp: VUXFLEXBET02/BET
Centralt kursinnehåll
Betong 3 – bärlag
BETBET03, 100 poäng
Kursgrupp: VUXFLEXBET03/BET
Centralt kursinnehåll
Betong 4 – golv
BETBET04, 100 poäng
Kursgrupp: VUXFLEXBET04/BET
Centralt kursinnehåll
Mur- och putsverk 3 – puts
MURMUR03, 100 poäng
Kursgrupp: VUXFLEXMUR03/BET
Centralt kursinnehåll
Husbyggnadsprocessen
HUSHUB0, 200 poäng
Kursgrupp: VUXFLEXHUB0/BET
Centralt kursinnehåll
Husbyggnad 1
HUSHUS01, 100 poäng
Kursgrupp: VUXFLEXHUS01/BET
Centralt kursinnehåll
Husbyggnad 2
HUSHUS02, 200 poäng
Kursgrupp: VUXFLEXHUS02/BET
Centralt kursinnehåll
Husbyggnad 3 – ombyggnad
HUSHUS03, 200 poäng
Kursgrupp: VUXFLEXHUS03/BET
Centralt kursinnehåll
Orienteringskurs, introduktion till kurs
KGYORI11C, 100 poäng
Kursgrupp: VUXFLEXKGYORI11C/BET
GY Butiksäljare, VUXFLEXBUT
Vuxenutbildningen i Karlshamn - LC
Studiestödspoäng: 1200
Studietid 45 veckor
Alltid sökbar, antagning sker löpande

Förkunskaper
Goda kunskaper i svenska/svenska som andraspråk (motsvarande grundskola).

Målgrupp
Du ska bifoga personligt brev och eventuella betygskopior för att din ansökan ska bli komplett och kunna behandlas Lärlingsutbildning där den största delen av lärandet sker på en arbetsplats (APL)

Ingående kurser

Orienteringskurs, introduktion till kurs
KGYORI11C, 100 poäng
Kursgrupp: VUXFLEXKGYORI11C/BUT
Personlig försäljning 1
FÖSPER01, 100 poäng
Kursgrupp: VUXFLEXPER01/BUT
Centralt kursinnehåll
Personlig försäljning 2
FÖSPER02, 100 poäng
Kursgrupp: VUXFLEXPER02/BUT
Centralt kursinnehåll
Servicekunskap
FÖSSEV0, 100 poäng
Kursgrupp: VUXFLEXSEV0/BUT
Centralt kursinnehåll
Branschkunskap inom handel och administration
HANBRS0, 100 poäng
Kursgrupp: VUXFLEXBRS0/BUT
Centralt kursinnehåll
Handel – specialisering
HANHAN00S, 100 poäng
Kursgrupp: VUXFLEXHAN00S/BUT
Centralt kursinnehåll
Praktisk marknadsföring 1
HANPRA01, 100 poäng
Kursgrupp: VUXFLEXPRA01/BUT
Centralt kursinnehåll
Praktisk marknadsföring 2
HANPRA02, 100 poäng
Kursgrupp: VUXFLEXPRA02/BUT
Centralt kursinnehåll
Inköp 1
INKINK01, 100 poäng
Kursgrupp: VUXFLEXINK01/BUT
Centralt kursinnehåll
Näthandel 1
NÄTNÄT01, 100 poäng
Kursgrupp: VUXFLEXNÄT01/BUT
Centralt kursinnehåll
GY Elmontör, LCFLEXELM
Vuxenutbildningen i Karlshamn - LC
Alltid sökbar, antagning sker löpande

Förkunskaper
Grundläggande nivå i svenska/svenska som andraspråk eller motsvarande.

Målgrupp
Elmontör är ett mycket praktiskt arbete och beroende på arbetsplats kan det vara väldigt varierande arbetsuppgifter. Montörer av el- och teleutrustning kan vara inriktade mot elkraftsprodukter eller mot elektronik. Elektronikmontörer monterar främst kretskort, elektroniska komponenter och kablar i elektroniska produkter. Som montör inom elkraft sätter du ihop delar, exempelvis sätter du samman de komponenter som behövs för att inreda en elcentral. Ca 6-8 veckors arbetsplatsförlagt lärande, APL, ingår i utbildningen.

Ingående kurser

Orienteringskurs, introduktion till kurs
KGYORI11C, 100 poäng
Kursgrupp: LCFLEXKGYORI11C/ELM
Svenska 1
SVESVE01, 100 poäng
Kursgrupp: LCFLEXSVE01/ELM
Centralt kursinnehåll
Svenska som andraspråk 1
SVASVA01, 100 poäng
Kursgrupp: LCFLEXSVA01/ELM
Centralt kursinnehåll
Datorteknik 1a
DAODAT01a, 100 poäng
Kursgrupp: LCFLEXDAT01A/ELM
Centralt kursinnehåll
Energiteknik 1
ENEENE01, 100 poäng
Kursgrupp: LCFLEXENE01/ELM
Centralt kursinnehåll
Mekatronik 1
MEKMEK01, 100 poäng
Kursgrupp: LCFLEXMEK01/ELM
Centralt kursinnehåll
Elektromekanik
ELRELK0, 100 poäng
Kursgrupp: LCFLEXELK0/ELM
Centralt kursinnehåll
Elkraftteknik
ELRELF0, 100 poäng
Kursgrupp: LCFLEXELF0/ELM
Centralt kursinnehåll
Praktisk ellära
ELLPRA0, 100 poäng
Kursgrupp: LCFLEXPRA0/ELM
Centralt kursinnehåll
Elinstallationer
INSELI0, 200 poäng
Kursgrupp: LCFLEXELI0/ELM
Centralt kursinnehåll
Kommunikationsnät 1
INSKOM01, 100 poäng
Kursgrupp: LCFLEXKOM01/ELM
Centralt kursinnehåll
Elmotorstyrning
INSELS0, 100 poäng
Kursgrupp: LCFLEXELS0/ELM
Centralt kursinnehåll
Allmän automationsteknik
AUOALL0, 100 poäng
Kursgrupp: LCFLEXALL0/ELM
Centralt kursinnehåll
GY Fastighetsskötare, LCFLEXMFS
Vuxenutbildningen i Karlshamn - LC
Alltid sökbar, antagning sker löpande

Förkunskaper
Goda kunskaper i svenska/svenska som andraspråk (motsvarande grundskola).

Målgrupp
Fastighetsskötare ansvarar för den inre och yttre skötseln av fastigheten. Arbetsuppgifterna kan variera beroende på var man är anställd. Hos små fastighetsbolag är det vanligt att en och samma person har arbetsuppgifter inom ett bredare område, medan det inom ett större företag är vanligare att man är specialiserad i en yrkesroll. Arbetsplatsförlagt lärande, APL, är en viktig del i utbildningen som knyter ihop teori och praktik.

Ingående kurser

Praktisk ellära
ELLPRA0, 100 poäng
Kursgrupp: LCFLEXPRA0/MFS
Centralt kursinnehåll
Systemuppbyggnad
SYSSYT0, 100 poäng
Kursgrupp: LCFLEXSYT0/MFS
Centralt kursinnehåll
Värmelära
SYSVÄM0, 100 poäng
Kursgrupp: LCFLEXVÄM0/MFS
Centralt kursinnehåll
Verktygs- och materialhantering
VEKVEK0, 100 poäng
Kursgrupp: LCFLEXVEK0/MFS
Centralt kursinnehåll
Elkraftteknik
ELRELF0, 100 poäng
Kursgrupp: LCFLEXELF0/MFS
Centralt kursinnehåll
Fastighetsförvaltning
FAFFAS0, 100 poäng
Kursgrupp: LCFLEXFAS0/MFS
Centralt kursinnehåll
Fastighetsservice – byggnader
FASFAS0, 100 poäng
Kursgrupp: LCFLEXFASF0/MFS
Centralt kursinnehåll
Yttre miljö – anläggningar
YTTYTT0, 100 poäng
Kursgrupp: LCFLEXYTT0/MFS
Centralt kursinnehåll
Yttre miljö – maskiner och verktyg
YTTYTR0, 100 poäng
Kursgrupp: LCFLEXYTR0/MFS
Centralt kursinnehåll
Fastighetsservice – VVS
FASFAE0, 100 poäng
Kursgrupp: LCFLEXFAE0/MFS
Centralt kursinnehåll
Orienteringskurs, introduktion till kurs
KGYORI11C, 100 poäng
Kursgrupp: LCFLEXKGYORI11C/MFS
Orienteringskurs, yrkessvenska
KGYORI11F, 100 poäng
Kursgrupp: LCFLEXKGYORI11F/MFS
Svenska 1
SVESVE01, 100 poäng
Kursgrupp: LCFLEXSVE01/MFS
Centralt kursinnehåll
Svenska som andraspråk 1
SVASVA01, 100 poäng
Kursgrupp: LCFLEXSVA01/MFS
Centralt kursinnehåll
GY Fastighetstekniker, LCFLEXMFT
Vuxenutbildningen i Karlshamn - LC
Alltid sökbar, antagning sker löpande

Förkunskaper
Grundläggande nivå i svenska/svenska som andraspråk eller motsvarande.

Målgrupp
Fastighetstekniker ansvarar för drift, skötsel och underhåll av fastigheters tekniska system, exempelvis värme och ventilation. De kan arbeta både med bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter. Arbetsuppgifterna kan därmed variera beroende på var man är anställd. Ofta ingår både teknik, IT och service. Fastighetstekniker behöver ha grundläggande kunskaper om energi och miljö med anledning av Boverkets skärpta energikrav. Det är viktigt att man trivs med att ha kontakt med andra människor och är en bra problemlösare. Arbetsplatsförlagt lärande, APL, är en viktig del i utbildningen som knyter ihop teori och praktik.

Ingående kurser

Orienteringskurs, introduktion till kurs
KGYORI11C, 100 poäng
Kursgrupp: LCFLEXKGYORI11C/MFT
Orienteringskurs, yrkessvenska
KGYORI11F, 100 poäng
Kursgrupp: LCFLEXKGYORI11F/MFT
Svenska 1
SVESVE01, 100 poäng
Kursgrupp: LCFLEXSVE01/MFT
Centralt kursinnehåll
Svenska som andraspråk 1
SVASVA01, 100 poäng
Kursgrupp: LCFLEXSVA01/MFT
Centralt kursinnehåll
Praktisk ellära
ELLPRA0, 100 poäng
Kursgrupp: LCFLEXPRA0/MFT
Centralt kursinnehåll
Systemuppbyggnad
SYSSYT0, 100 poäng
Kursgrupp: LCFLEXSYT0/MFT
Centralt kursinnehåll
Värmelära
SYSVÄM0, 100 poäng
Kursgrupp: LCFLEXVÄM0/MFT
Centralt kursinnehåll
Verktygs- och materialhantering
VEKVEK0, 100 poäng
Kursgrupp: LCFLEXVEK0/MFT
Centralt kursinnehåll
Elkraftteknik
ELRELF0, 100 poäng
Kursgrupp: LCFLEXELF0/MFT
Centralt kursinnehåll
Fastighetsförvaltning
FAFFAS0, 100 poäng
Kursgrupp: LCFLEXFAS0/MFT
Centralt kursinnehåll
Fastighetsservice – byggnader
FASFAS0, 100 poäng
Kursgrupp: LCFLEXFASF0/MFT
Centralt kursinnehåll
Fastighetsautomation 1
FAIFAS01, 100 poäng
Kursgrupp: LCFLEXFAS01/MFT
Centralt kursinnehåll
Fastighetskommunikation
FAFFAT0, 100 poäng
Kursgrupp: LCFLEXFAT0/MFT
Centralt kursinnehåll
Informationsteknik i fastighetsförvaltning
FAFINF0, 100 poäng
Kursgrupp: LCFLEXINF0/MFT
Centralt kursinnehåll
Fastighetsservice – VVS
FASFAE0, 100 poäng
Kursgrupp: LCFLEXFAE0/MFT
Centralt kursinnehåll
Fastighetsservice – elarbeten
FASFAH0, 100 poäng
Kursgrupp: LCFLEXFAH0/MFT
Centralt kursinnehåll
Fastighetsservice – ytor
FASFAV0, 100 poäng
Kursgrupp: LCFLEXFAV0/MFT
Centralt kursinnehåll
GY Golvläggare, VUXFLEXGOL
Vuxenutbildningen i Karlshamn - LC
Studiestödspoäng: 1200
Studietid 50 veckor
Alltid sökbar, antagning sker löpande

Förkunskaper
Goda kunskaper i svenska/svenska som andraspråk (motsvarande grundskola).

Målgrupp
Du ska bifoga personligt brev och eventuella betygskopior för att din ansökan ska bli komplett och kunna behandlas Lärlingsutbildning där den största delen av utbildningen sker på en arbetsplats (APL).

Ingående kurser

Husbyggnadsprocessen
HUSHUB0, 200 poäng
Kursgrupp: VUXFLEXHUB0/GOL
Centralt kursinnehåll
Husbyggnad 1
HUSHUS01, 100 poäng
Kursgrupp: VUXFLEXHUS01/GOL
Centralt kursinnehåll
Husbyggnad 2
HUSHUS02, 200 poäng
Kursgrupp: VUXFLEXHUS02/GOL
Centralt kursinnehåll
Husbyggnad 3 – ombyggnad
HUSHUS03, 200 poäng
Kursgrupp: VUXFLEXHUS03/GOL
Centralt kursinnehåll
Golvläggning 1
GOLGOL01, 100 poäng
Kursgrupp: VUXFLEXGOL01/GOL
Centralt kursinnehåll
Golvläggning 2 – våtrum
GOLGOL02, 100 poäng
Kursgrupp: VUXFLEXGOL02/GOL
Centralt kursinnehåll
Golvläggning 3 – trä och laminat
GOLGOL03, 200 poäng
Kursgrupp: VUXFLEXGOL03/GOL
Centralt kursinnehåll
Trä 3 – montage
TRÄTRK03, 100 poäng
Kursgrupp: VUXFLEXTRK03/GOL
Centralt kursinnehåll
Orienteringskurs, introduktion till kurs
KGYORI11C, 100 poäng
Kursgrupp: VUXFLEXKGYORI11C/GOL
GY Industrielektriker, LCFLEXIND
Vuxenutbildningen i Karlshamn - LC
Alltid sökbar, antagning sker löpande

Förkunskaper
Grundläggande nivå i svenska/svenska som andraspråk eller motsvarande.

Målgrupp
För dig som vill arbeta som industrielektriker. Utbildningen ges både som yrkesutbildning med arbetsplatsförlagt lärande, APL, och som lärlingsutbildning där du genomför största delen av utbildningen på ett företag. Efter utbildning och praktik kan du ansöka om yrkescertifikat och elinstallationsbehörighet. Ett yrkescertifikat för industrielektriker kräver praktik på 1600 timmar.

Ingående kurser

Orienteringskurs, introduktion till kurs
KGYORI11C, 100 poäng
Kursgrupp: LCFLEXKGYORI11C/IND
Orienteringskurs, yrkessvenska
KGYORI11F, 100 poäng
Kursgrupp: LCFLEXKGYORI11F/IND
Svenska 1
SVESVE01, 100 poäng
Kursgrupp: LCFLEXSVE01/IND
Centralt kursinnehåll
Svenska som andraspråk 1
SVASVA01, 100 poäng
Kursgrupp: LCFLEXSVA01/IND
Centralt kursinnehåll
Datorteknik 1a
DAODAT01a, 100 poäng
Kursgrupp: LCFLEXDAT01A/IND
Centralt kursinnehåll
Energiteknik 1
ENEENE01, 100 poäng
Kursgrupp: LCFLEXENE01/IND
Centralt kursinnehåll
Mekatronik 1
MEKMEK01, 100 poäng
Kursgrupp: LCFLEXMEK01/IND
Centralt kursinnehåll
Elektromekanik
ELRELK0, 100 poäng
Kursgrupp: LCFLEXELK0/IND
Centralt kursinnehåll
Elkraftteknik
ELRELF0, 100 poäng
Kursgrupp: LCFLEXELF0/IND
Centralt kursinnehåll
Praktisk ellära
ELLPRA0, 100 poäng
Kursgrupp: LCFLEXPRA0/IND
Centralt kursinnehåll
Elinstallationer
INSELI0, 200 poäng
Kursgrupp: LCFLEXELI0/IND
Centralt kursinnehåll
Kommunikationsnät 1
INSKOM01, 100 poäng
Kursgrupp: LCFLEXKOM01/IND
Centralt kursinnehåll
Elmotorstyrning
INSELS0, 100 poäng
Kursgrupp: LCFLEXELS0/IND
Centralt kursinnehåll
Larm-, övervaknings- och säkerhetssystem
LARLAM0, 100 poäng
Kursgrupp: LCFLEXLAM0/IND
Centralt kursinnehåll
Servicekunskap
FÖSSEV0, 100 poäng
Kursgrupp: LCFLEXSEV0/IND
Centralt kursinnehåll
Industriautomation
INRIND0, 100 poäng
Kursgrupp: LCFLEXIND0/IND
Centralt kursinnehåll
Mät- och styrteknik
MÄTMÄO0, 100 poäng
Kursgrupp: LCFLEXMÄO0/IND
Centralt kursinnehåll
Avhjälpande och förebyggande underhåll
AUOAVH0, 100 poäng
Kursgrupp: LCFLEXAVH0/IND
Centralt kursinnehåll
Gymnasiearbete EE
GYAREE, 100 poäng
Kursgrupp: LCFLEXGYAREE/IND
Centralt kursinnehåll
Interna transporter
PRUINE00S, 50 poäng
Kursgrupp: LCFLEXINE00S/IND
Centralt kursinnehåll
GY Installationselektriker, LCFLEXINS
Vuxenutbildningen i Karlshamn - LC
Alltid sökbar, antagning sker löpande

Förkunskaper
Grundläggande nivå i svenska/svenska som andraspråk eller motsvarande.

Målgrupp
För dig som vill arbeta som installationselektriker. Utbildningen ges både som yrkesutbildning med APL, 8-10 veckor, eller som lärlingsutbildning där största delen av utbildningen sker ute på ett företag.

Ingående kurser

Orienteringskurs, introduktion till kurs
KGYORI11C, 100 poäng
Kursgrupp: LCFLEXKGYORI11C/INS
Orienteringskurs, yrkessvenska
KGYORI11F, 100 poäng
Kursgrupp: LCFLEXKGYORI11F/INS
Svenska 1
SVESVE01, 100 poäng
Kursgrupp: LCFLEXSVE01/INS
Centralt kursinnehåll
Svenska som andraspråk 1
SVASVA01, 100 poäng
Kursgrupp: LCFLEXSVA01/INS
Centralt kursinnehåll
Datorteknik 1a
DAODAT01a, 100 poäng
Kursgrupp: LCFLEXDAT01A/INS
Centralt kursinnehåll
Energiteknik 1
ENEENE01, 100 poäng
Kursgrupp: LCFLEXENE01/INS
Centralt kursinnehåll
Mekatronik 1
MEKMEK01, 100 poäng
Kursgrupp: LCFLEXMEK01/INS
Centralt kursinnehåll
Elektromekanik
ELRELK0, 100 poäng
Kursgrupp: LCFLEXELK0/INS
Centralt kursinnehåll
Elkraftteknik
ELRELF0, 100 poäng
Kursgrupp: LCFLEXELF0/INS
Centralt kursinnehåll
Praktisk ellära
ELLPRA0, 100 poäng
Kursgrupp: LCFLEXPRA0/INS
Centralt kursinnehåll
Elinstallationer
INSELI0, 200 poäng
Kursgrupp: LCFLEXELI0/INS
Centralt kursinnehåll
Kommunikationsnät 1
INSKOM01, 100 poäng
Kursgrupp: LCFLEXKOM01/INS
Centralt kursinnehåll
Elmotorstyrning
INSELS0, 100 poäng
Kursgrupp: LCFLEXELS0/INS
Centralt kursinnehåll
Larm-, övervaknings- och säkerhetssystem
LARLAM0, 100 poäng
Kursgrupp: LCFLEXLAM0/INS
Centralt kursinnehåll
Servicekunskap
FÖSSEV0, 100 poäng
Kursgrupp: LCFLEXSEV0/INS
Centralt kursinnehåll
Fastighetsautomation 1
FAIFAS01, 100 poäng
Kursgrupp: LCFLEXFAS01/INS
Centralt kursinnehåll
Belysningsteknik
INSBES0, 100 poäng
Kursgrupp: LCFLEXBES0/INS
Centralt kursinnehåll
Interna transporter
PRUINE00S, 50 poäng
Kursgrupp: LCFLEXINE00S/INS
Centralt kursinnehåll
Gymnasiearbete EE
GYAREE, 100 poäng
Kursgrupp: LCFLEXGYAREE/INS
Centralt kursinnehåll