• Endast kompletta ansökningar behandlas! Tänk på att alltid bifoga betyg! Till yrkesutbildningar bifogas även ett personligt brev, intyg från AF (om du är arbetssökande) samt i vissa fall utdrag ur belastningesegistret.
Just nu kan du söka till:
Period 1, med kursstart från 2018-01-08.
Sista ansökningsdatum är den 6 december.
Vissa kurser har löpande antagning och är alltid sökbara.
Period 2, med kursstart från 2018-02-12.
Ansök från och med den 18 december
  • Vem kan söka?

    Du är behörig att studera hos oss från och med 1 juli det år du fyller 20 år eller om du har ett slutbetyg/examensbevis från gymnasieskolan. Är du skriven i annan kommun ansöker du via din hemkommun.

    Frågor & Svar

  • Vad kan jag läsa?

    Vi erbjuder ett brett urval av kurser på grundläggande och gymnasienivå. Du kan också läsa en yrkesutbildning, enstaka kurser eller som lärling.