Gå vidare till innehåll
  • Ansökan till kurser och utbildningar är öppen. Hittar du inte kurs/kurser eller yrkesutbildning du är intresserad av att söka? Kontakta då studie- och yrkesvägledare för mer information.


Kursstart 25 mars
Ansökningsperiod 15 januari - 1 mars

Kursstart 10 juni
Ansökningsperiod 25 mars - 3 maj

Kursstart 26 augusti
Ansökningsperiod 10 juni - 12 juli

Kursstart 4 november
Ansökningsperiod 26 augusti - 4 oktober
Studiemedel söker du hos Centrala studiestödsnämnden (CSN)

CSN

https://www.csn.se/bidrag-och-lan/studiestod/studiemedel.html
Du som önskar göra prövning anmäler dig genom att kontakta SFI. Du måste anmäla dig senast 24-04-29. Det finns flera tillfällen per år att genomföra prövning. En prövning består av flera delar och du kan behöva komma vid mer än ett tillfälle. Vi tar ut en avgift på 500 kronor för dem som inte är inskrivna på SFI.

Nästa prövning: vecka 19, den 6 maj 2024

Om du är inskriven på SFI och studerar i klass, har du inte rätt till särskild prövning.

Anmälan görs till:
patrik.johansson@edu.gislaved.se
Prövning kan göras i de kurser vi erbjuder på cll. Erbjuds inte kursen hänvisar vi till annan utbildningsanordnare. Prövning i svenska, engelska och matematik erbjuds 5 gånger per år. Innan anmälan till prövning görs måste SYV kontaktas. Anmälan till prövning görs via cll:s ansökningssida. Det kostar 500: att göra en prövning. Betalning ska göras till Swish 1235361795, Ange namn+personnummer+PRÖVNING+ämne. Betalning ska ske senast 2 veckor innan prövning, om inte betalning är gjord får inte prövningen genomföras. För den som har betyg F i en kurs är prövningen kostnadsfri.

Den som prövar måste kontakta prövningsansvarig lärare (tentator) via mail senast två veckor innan prövning för att få mer information om prövningen. Kontaktas inte läraren i tid får inte prövningen genomföras. Prövning i svenska och engelska genomförs i flera omgångar, mer information ges av läraren. Efter genomförd prövning kan det dröja upp till en vecka innan du får besked och meddelande om ditt betyg av läraren. Ditt betyg registreras i nationella betygsdatabasen och skickas automatiskt till ex antagning.se när du gör en ansökan. Om du vill ha ut ditt betyg på papper måste du kontakta administratör, jasna.karabegovic@edu.gislaved.se.

Prövning sker på plats på Gislaveds Gymnasium enligt överenskommelse med läraren. Giltig legitimation ska uppvisas vid prövningstillfället. Vid vissa prövningsmoment behöver du tillgång till dator med DigiExam, mer information ges av läraren. Övriga eventuella hjälpmedel som får användas meddelas av läraren.
Vem får delta i SFI?

Anmälan till inskrivningssamtal:
sfi@gislaved.se

Du har rätt att studera SFI när du:

- är vuxen (från och med 1 juli det år man fyller 16)
- inte har grundkunskaper i svenska
- är folkbokförd i kommunen
- har ett svenskt personnummer
- som EU-medborgare har du även rätt till SFI om du har
ett samordningsnummer.

Följande gäller för våra olika kurser:

Dagtid: Du som inte arbetar ska studera på dagtid, måndag-fredag.

Kvällskurs: Du som arbetar på dagtid ska studera på kvällstid, kvällskurs.

Distans: Du som på grund av arbete inte kan studera varje dag eller kväll ska studera på distans. Du bestämmer med din lärare hur ditt schema ska se ut.


Har du skyddad identitet ska du inte göra ansökan denna väg. Ta kontakt med oss via telefon så hjälper vi dig vidare. Du når oss på telefonnummer 0371-81000 be om att få prata med Studie- och yrkesvägledare på centrum för livslångt lärande.
  • Vem kan söka?

    Du är behörig att studera hos oss från och med 1 juli det år du fyller 20 år eller om du har ett slutbetyg/examensbevis från gymnasieskolan. Är du skriven i annan kommun ansöker du via din hemkommun.

    Frågor & Svar

  • Vad kan jag läsa?

    Vi erbjuder ett brett urval av kurser på SFI, grundläggande och gymnasienivå. Du kan också läsa en yrkesutbildning, enstaka kurser eller som lärling.