Denna sida visar endast utbudet. Om du vill göra en ansökan så måste du vara inloggad.
Söker...
24 kurser
GYVUX Biologi 1
Lärcenter, BIOBIO01, 100 poäng
25 november 2019 - 1 maj 2020, 20 veckor
Biologi 1 Distanskurs
Ansök senast 3/11
Distanskurs i Biologi. Gruppen träffas en gång i början av kursen och sedan två gånger till då vi skall arbeta i fält och göra en exkursion till två sjöar. I övrigt är det individuell handledning. Kursen behandlar vetenskapen om de levande organismerna och behandlar cellens byggnad, genetik, evolution, ekologi, miljö och etologi. Undervisningen i Biologi 1 syftar till att få kunskaper om det levande och villkoren för dess existens. Detta görs dels genom egna studier och inlämningsuppgifter. Teoretiska prov och inlämningsuppgifterna är en del i examinationen. Kursen går på distans och kräver tillgång på dator. Den har både teoretiska och laborativa moment. Kurslitteratur: Biologi 1, Karlsson, Krigsman /Liber. ISBN: 978-91-47-08523-1.
Övrig kursfakta
 • Kursgrupp: BIO1:19D8
 • Distans
Länkar
Centralt kursinnehåll
GYVUX Engelska 5
Lärcenter, ENGENG05, 100 poäng
25 november 2019 - 1 maj 2020, 20 veckor
Engelska 5 Distanskurs
Ansök senast 3/11
Distanskurs. Den här kursen har som mål att utveckla din förmåga att använda och förstå engelska i olika situationer, vardagliga och lite mer formella. Vi läser olika slags texter, t ex artiklar, berättelser och romaner. Vi använder engelska som under-visningsspråk. Kursbok: Viewpoints 1, student book, SECOND EDITION, by Linda Gustafsson, Uno Wivast ISBN 978-91-40-69365-5 För elevwebb 12 mån. länken https://www.ordochbok.se/viewpoints-1-elevwebb-individlicens-12-man.html Elevwebb -Digital produkt Artikelnr: 40-67491-3, 12 mån (Gustafsson/Wivast) Alt 2: Viewpoínts 1, Artikelnr 40-68057-0, digitalt läromedel elev licens, 6 mån Viewpoints 1 - Digital produkt: Artikelnr: 40-68058-7) digitalt läromedel elev licens, 12 mån
Övrig kursfakta
 • Kursgrupp: ENG5:19D8
 • Distans
Länkar
Centralt kursinnehåll
GYVUX Engelska 6
Lärcenter, ENGENG06, 100 poäng
25 november 2019 - 1 maj 2020, 20 veckor
Engelska 6 Distanskurs
Ansök senast 3/11
Distanskurs. Kursen bygger på engelska steg 5 och strävar mot att du ska kunna använda engelska relativt obehindrat, även i mer formella sammanhang. Engelska steg 6 är behörighetskrav på många högskoleutbildningar. Vi läser klassisk och modern litteratur och följer aktuella händelser i den engelskspråkiga världen via olika medier. Engelska används genomgående som undervisningsspråk. Efter en obligatorisk kursstart träffas vi 4-5 gånger för redovisningar och nationella prov. Du måste ha datavana och du betalar din kurslitteratur själv. Kursbok: Viewpoints 2, 2 nd edition. ISBN: 978-91-40-69367-9 Elevwebb Viewpoints 2 ISBN: 9789140675286
Övrig kursfakta
 • Kursgrupp: ENG6:19D8
 • Distans
Länkar
Centralt kursinnehåll
GYVUX Filosofi 1
Lärcenter, FIOFIO01, 50 poäng
25 november 2019 - 1 maj 2020, 20 veckor
Filosofi 1 Distanskurs
Ansök senast 3/11
Distanskurs.Gruppen träffas 1 gång i början av kursen därefter är det individuell handledning. Undervisningen i ämnet filosofi syftar till att eleverna utvecklar förmåga att delta i ett ständigt pågående samtal om vad verkligheten är, om vad vi med säkerhet kan veta och om människans existens och handlande. I undervisningen ges eleverna möjlighet att utveckla sitt tänkande i mötet med filosofi från olika tider och traditioner, vilket kan inspirera till att se tillvaron i ett vidare perspektiv, ge impulser att tänka i nya banor och utmana invanda föreställningar. Eleverna får även stifta bekantskap med den betydelse filosofi har haft för den kulturella, politiska och vetenskapliga utvecklingen. Kurslitteratur: "Filosofera"! Persson/Öman, ISBN: 523-1821-8
Övrig kursfakta
 • Kursgrupp: FIL1:19D8
 • Distans
Länkar
Centralt kursinnehåll
GYVUX Fysik 1a
Lärcenter, FYSFYS01A, 150 poäng
25 november 2019 - 1 maj 2020, 20 veckor
Fysik 1 Distanskurs
Ansök senast 3/11
Distanskurs. Fysik 1 är den inledande kursen i fysik på gymnasienivå. I kursen lär du dig om rörelse och krafter, energi, strålning, klimat och väder samt om fysikens arbetssätt. Både teoretiskt och praktiskt. Kursen kräver en grafritande miniräknare. Du tillgodogör dig kursens moment lättare om du har klarat Ma 2/MaB. Utöver kurstarten och tester görs 3-4 obligatoriska laborationer i vår laborationssal. Eftersom kursen går på distans behöver du ha datavana. Kursbok: Impuls 1, ISBN: 978-91-40-674159.
Övrig kursfakta
 • Kursgrupp: FYS1:19D8
 • Distans
Länkar
Centralt kursinnehåll
GYVUX Fysik 2
Lärcenter, FYSFYS02, 100 poäng
25 november 2019 - 1 maj 2020, 20 veckor
Fysik 2 Distanskurs
Ansök senast 3/11
Distanskurs. Kursen förutsätter att du är klar med fysik 1 (fysik A). Fysik 2 är fortsättningskursen i fysik på gymnasienivå. I kursen fördjupar du dig i områdena rörelse och kraft. Övriga områden i kursen är vågor, elektromagnetism, signaler, universums utveckling och struktur samt om fysikens arbetssätt. Kursen innehåller både teoretiska och praktiska moment. Du behöver ha en grafritande miniräknare. Du tillgodogör dig kursens moment lättare om du har klarat MA3 (MaC). Kursbok: Impuls 1 av Lars Fraenkel, Daniel Gottfridsson, Ulf Jonasson, Gleerups förlag ISBN:
Övrig kursfakta
 • Kursgrupp: FYS2:19D8
 • Distans
Länkar
Centralt kursinnehåll
GYVUX Historia 1b
Lärcenter, HISHIS01B, 100 poäng
25 november 2019 - 1 maj 2020, 20 veckor
Historia 1b Distanskurs
Ansök senast 3/11
Distanskurs. Kursen Historia 1b är en nybörjarkurs om 100p som tar upp historien i ett kronologiskt perspektiv från antiken till modern tid. På denna resa får du bland annat uppleva hur dagens samhälle har växt fram samt hur vetenskap, religion, politik och kultur har påverkat oss på olika sätt. Fokus ligger främst på europeisk och svensk historia, med en del utflykter till utomeuropeiska länder. Genom kursen lär du dig också grundläggande källkritik. Kursbok: Alla tiders historia 1b av Hans Almgren med flera. Gleerups förlag. ISBN: 978-91-40-67517-0
Övrig kursfakta
 • Kursgrupp: HIS1B:19D8
 • Distans
Länkar
Centralt kursinnehåll
GYVUX Kemi 1
Lärcenter, KEMKEM01, 100 poäng
25 november 2019 - 1 maj 2020, 20 veckor
Kemi 1 Distanskurs
Ansök senast 3/11
Distanskurs. Kemi 1, 100 poäng, bygger på grundskolans kunskaper eller motsvarande. Kemi är ett naturvetenskapligt ämne som har sitt ursprung i människans behov av att förstå och förklara sin omvärld samt i intresset för hur materia är uppbyggd och hur olika livsprocesser fungerar. Undervisningen i Kemi 1 ger eleven förutsättning att utveckla bland annat: • kunskaper om kemins begrepp, teorier och arbetsmetoder • förmåga att planera, genomföra, tolka och redovisa experiment och observationer samt förmåga att hantera kemikalier och utrustning • förmåga att använda kunskaper i kemi för att kommunicera samt för att granska och använda information Kursbok: Kemi 1 av Andersson, Sonesson Svahn Tullberg, förlag Liber. ISBN: 978-91-47-08557-6
Övrig kursfakta
 • Kursgrupp: KEMI1:19D8
 • Distans
Länkar
Centralt kursinnehåll
GYVUX Matematik 1b
Lärcenter, MATMAT01B, 100 poäng
25 november 2019 - 1 maj 2020, 20 veckor
Matematik 1 Distanskurs
Ansök senast 3/11
Distanskurs. Kursen finns i 3 spår, a-c. Om du vill köpa kurslitteratur innan kursstart, kontakta ämnesansvarig lärare för att välja spår. Kursen förutsätter att du är klar med Matematik grund. Den fördjupar dina kunskaper i matematik från grundläggande nivå. Fokus i kursen ligger i begreppen funktioner, ekvationer och taluppfattning. Utöver kursstart och tester så ska du muntligt diskutera matematik via nätet eller på Lärcenter. Eftersom kursen går på distans behöver du ha datavana. För att ha förutsättningar att klara kursen bör du ha klarat SFI D – nivå. Individuella prövningar görs alltid. Ämnesansvarig: Lennart Rydsmo Lennart.rydsmo@falkoping.se
Övrig kursfakta
 • Kursgrupp: MAT1:19D8
 • Distans
Länkar
Centralt kursinnehåll
GYVUX Matematik 2b
Lärcenter, MATMAT02B, 100 poäng
25 november 2019 - 1 maj 2020, 20 veckor
Matematik 2 Distanskurs
Ansök senast 3/11
Distanskurs. Kursen finns i 3 spår (a, b och c). Om du vill köpa kurslitteratur innan kursstart, kontakta ämnesansvariglärare för att välja spår. Kursen förutsätter att du är klar med Matematik 1/A. Den fördjupar dina kunskaper i matematik från tidigare kurser. Fokus i kursen ligger i begreppen andragradsfunktioner, ekvationer, logaritmer, statistik och geometri. Kursen kräver en grafritande miniräknare. Eftersom kursen går på distans behöver du ha datavana. Ämnesansvarig lärare Lennart Rydsmo lennart.rydsmo@falkoping.se
Övrig kursfakta
 • Kursgrupp: MAT2:19D8
 • Distans
Länkar
Centralt kursinnehåll