Kontakt

Om du behöver hjälp i samband med webbansökan, dvs om du får problem då du söker i webbkatalogen och/eller fyller i ansökningsformuläret kan du skicka e-post till vux@jgy.se

Om du har frågor kring antagning eller övriga studiefrågor kontakta studie- och yrkesvägledare på telefon 010-490 26 46 eller mail britt-marie.areng@jgy.se

Hitta hit!