Har du funderingar på att börja studera? Är du osäker på vilka kurser du ska välja och på hur du ska lägga upp din studieplan?

Välkommen att boka möte med en studie- och yrkesvägledare.

Ann-Christine Ask (SFI & AKK Tomelilla)
0709-95 83 41

Eva Engdahl (SFI)
0411-57 70 43

Fransisca Isaksson
0411-57 71 93

Ingela Holst Hägerhult
0411-57 75 51

Malin Fogelberg (Komvux Tomelilla)
0709-95 83 45
Svenska för invandrare (sfi) är en kvalificerad språkutbildning som ger vuxna personer med annat modersmål än svenska grundläggande kunskaper i svenska språket.

Sfi gäller för dig som är bosatt i landet, från och med andra kalenderhalvåret det år du fyller 16 år.
Särvux vid Vuxenutbildningen Ystad erbjuder utbildning för dig som är över 20 år och har en utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada. Hos oss kan du studera motsvarande grundsärskola och gymnasiesärskola.
Grundläggande vuxenutbildning motsvarar grundskolans nivå. Vill du repetera eller läsa in helt nya kurser? Vi skräddarsyr din studieplan.

Du kan läsa både platsförlagt eller på distans.
Hos Vuxenutbildningen Ystad kan du välja bland webbaserade kurser via Hermods. Du kan även välja platsförlagda kurser. Du väljer kurser för att komplettera din tidigare utbildning för att få grundläggande behörighet eller för att få särskild behörighet för vidare studier.
Sydöstra Skånes Yrkesvux presenterar tillsammans ett brett utbud av yrkesutbildningar och lärlingsutbildningar.

Har du hittat en utbildning på annan ort kontaktar du studie- och yrkesvägledare.
En prövning är för dig som vill höja ditt kursbetyg eller läsa in en ny kurs. Du läser in kursen på egen hand.
Du söker studiemedel direkt på CSN

För att söka studiemedel måste din ansökan vara behandlad och du ska vara antagen.
  • Vem kan söka?

    Du är behörig att studera hos oss från och med 1 juli det år du fyller 20 år eller om du har ett slutbetyg/examensbevis från gymnasieskolan. Är du skriven i annan kommun ansöker du via din hemkommun.

    Frågor & Svar

  • Vad kan jag läsa?

    Vi erbjuder ett brett urval av kurser på grundläggande och gymnasienivå. Du kan också läsa en yrkesutbildning, enstaka kurser eller som lärling.