Frågor & svar

Vad kostar det att studera inom vuxenutbildningen?
All undervisning är kostnadsfri.
Kurslitteratur och annat material bekostar du själv.
Vem får studera inom vuxenutbildningen?
Du som är folkbokförd i Ystads kommun.
Du som fyller 20 år under året får börja studera från 1 juli.
Du som är under 20 år och har en gymnasieexamen eller studiebevis från gymnasieskolan.
Vad gör jag om jag blir sjuk eller är hemma för vård av barn?
Anmäl alltid sjukdom från första dagen till Försäkringskassan och till skolan du läser hos.

Vid vård av barn eller närstående gör du anmälan till CSN och till skolan du läser hos.

Kopia på läkarintyg lämnas till skolan från 7:e dagen.

Glöm inte att friskanmäla dig när du är tillbaka i studier.