Frågor & svar

Betyg

Hur gör jag för att få mina betyg hemskickade?
Om du har påbörjat dina studier på vuxenutbildningen i Växjö innan 1 juli 2017 så kan du ta kontakt med oss på vuxenutbildningen@vaxjo.se.
Om du har påbörjat dina studier efter 1 juli 2017 så tar du kontakt med respektive anordnare som du läst hos. Då skickar anordnaren betyg till dig.

F-prövning

Jag har fått ett F i en kurs, hur gör jag för att läsa upp det?
Du har rätt till en kostnadsfri prövning inom ett år från det datum då F-betyget sattes. Kontakta skolan du läste på för att komma överens om när din prövning ska genomföras.

Studieuppehåll

Jag vill göra ett uppehåll i mina studier, kan jag det?
 Ja, om du läser en yrkesutbildning eller flera kurser i rad kan du göra ett uppehåll mellan kurserna. Planera detta med din skola i god tid innan du vill göra uppehållet.
När man läser SFI så kan man inte göra ett uppehåll.

Avbryta studier

Hur avbryter jag mina studier?
Om du vill avbryta dina studier ska du vända dig till den skola där utbildningen pågår för att registrera ett avbrott.

Skolbyte

Jag vill byta skola, hur gör jag då?
Observera att man inte kan göra skolbyte under pågående kurs. Om man vill göra skolbyte innan man har påbörjat sin kurs eller mellan kurser/delkurser behöver du ta kontakt med Växjölöftet vuxenutbildning via besök till Kronobergsgatan 18, telefon (0470-410 00) eller genom att mejla till vuxenutbildningen@vaxjo.se. Därefter kommer den nya skolan kalla dig till start. Det blir ett glapp i dina studier. Kom ihåg att prata med CSN innan du bestämmer dig för att byta skola.