Skolor

Vara Kulturskola (KU)

Kurslokal:
Undervisningen bedrivs huvudsakligen på Kulturskolan i gamla prästgården, Ateljén (brandstationen) och ute på skolorna.

Adress:
Vara kommun
534 81  Vara

Besöksadress:
Karlagatan 5

Telefon: 0512-311 32

E-post: kulturskolan@vara.se

Hemsida: http://vara.se/barn-och-utbildning/kulturskolan/