Kontakt


Besöksadress:    
Gamla prästgården
                              Karlagatan 5

                              Ateljén (brandstationen) 
                              Kungsgatan 38


Postadress:          Vara kommun
                               534 81 Vara


Telefonnumer:     
Kanslist Ann-Marie Larsson      0512-311 32
                               Enhetschef Karin Beckman       0512-312 33


E-postadress:       kulturskolan@vara.se

Hemsida:               http://vara.se/barn-och-utbildning/kulturskolan/