Frågor & Svar

Vem får deltaga i Kulturskolans verksamhet?
Kulturskolan är öppen för alla kommunens invånare men i första hand för grundskole- och gymnasieelever. Övriga i mån av plats.
Kan jag deltaga i Kulturskolans verksamhet om jag bor i en annan kommun?
Eventuellt i mån av ledig plats. Kontakta Kulturskolan.
När ska man söka?
För att vara med på huvudantagningen ska man söka senast 31 maj. Söker du senare står du kvar i kön och kan eventuellt erbjudas plats under läsåret.
När får jag besked om jag fått en plats?
Har du sökt innan sista ansökningsdatum på våren så får du besked runt midsommar om du fått plats. Nästa antagning blir i början på september när vi fått besked vilka som tackat nej av våra nya och gamla elever. Därefter kan du löpande bli antagen.
Är anmälan bindande?
Nej, men du måste meddela oss att du inte vill gå kursen. Från och med lektion tre räknas du som inskriven och får betala för terminen.
Avgifter
Kursavgift instrument barn/ungdom 600 kr/termin (notmaterial tillkommer).
Kursavgift instrument vuxna 800 kr/termin (notmaterial tillkommer).
Instrumenthyra 200 kr/termin.
Ensemble och orkesterspel GRATIS.
Dans 600 kr/termin.
Teater 600 kr/termin.
Musikal 600 kr/termin.
Bild och form 600 kr/termin (materialkostnad 50 kr/termin).

Maxtaxa 1000 kr/per familj och termin (inkluderar ej vuxendeltagare).

Slutar en elev under terminen återbetalas EJ avgiften.

Från och med tredje lektionstillfället varje termin uttas full avgift.

Under ett läsår erbjuder vi minst 28 lektionstillfällen. I begreppet lektionstillfällen ingår även sådant som konserter/föreställningar, konsertbesök, utställningar etc.
Hur betalar man?
En faktura skickas vanligtvis ut i början på mars för vårterminen och i början på oktober för höstterminen.
Uppsägning av plats
Platsen skall sägas upp av räkningsmottagare i fliken "Min sida".
Hur många gånger går man?
Under ett läsår erbjuder vi minst 28 lektionstillfällen. I detta ingår konserter, föreställningar, konsertbesök och utställningar. Vissa veckor kan undervisningen ställas in eller ske i andra former på grund av lärares fortbildning eller projekt.
Hur många olika alternativ får ansökan innehålla?
Eleven kan söka max fyra kurser.
Hyr Kulturskolan ut instrument?
Ja, Kulturskolan hyr ut stråk-och blåsinstrument. Se under respektive kurs.
Kan jag anmäla mig till kurser efter sista ansökningsdag?
Om kursen finns kvar i utbudet kan Du anmäla Dig till dessa kurser
Får jag säkert börja när jag anmält mig?
Till vissa instrument är det kö och vi tar då in så snart det finns en ledig plats.
Sjukanmälan
Sjukanmälan görs direkt till din lärare på telefon eller epost. Dessa uppgifter får du av din lärare.
Sjukdom/Ledighet
Vid sjukdom eller annan frånvaro meddela oss enligt ett av följande alternativ: 

- kontakta respektive lärare på deras arbetsmobiltelefon eller via deras e-post 
- ta kontakt med kansliet
Om läraren blir sjuk
Om läraren blir sjuk sätter vi in vikarie där det är möjligt. Vid inställd lektion kontakar vi i första hand föräldern genom sms och e-post. Kom ihåg att uppdatera era kontaktuppgifter under fliken Min sida/mina uppgifter. 
Egen insats/egen övning
För att utvecklas i sitt ämne krävs en egen insats i form av regelbunden träning även utanför lektionstid. Tänk på att eleverna behöver stöd för att kunna skapa rutiner kring detta
Var sker undervisningen?
Undervisningen sker i Kulturskolans lokaler eller ute på skolorna.
Hur lång är en lektion?
Lektionernas längd varierar beroende på ämne och gruppstorlek, dock 20 minuter som kortast.
När startar terminen?
Höstterminen brukar starta i månadsskiftet augusti/september. Vårterminen startar direkt efter helgerna i början av januari.
Olovlig frånvaro
Lärarna ringer upp om eleven varit frånvarande utan att meddela sig. Upprepas den olovliga frånvaron mer än tre gånger så stängs eleven av från sin plats. Terminsavgift erläggs enligt angivna avgiftsregler.